TESA CU TELEMUNCA , AUTO SI ACCES IN INSTALATII

 LOCUL DE MUNCĂ NR. 06

TESA CU ACCES IN INSTALATII ELECTRICE ȘI SALARIAT  CU TELEMUNCĂ

Description: http://www.officiel-prevention.com/upload/dossiers/teletravail_recadre.jpg

2.06.1  PROCESUL DE MUNCĂ

 

Procesul de muncă constă in desfasurarea activitatatii conform cu prevederile fisei postului si a Regulamentului Intern.

 

2.06.2  ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

 

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 • articole de birotica;

 • mobilier de birou ( de dorit cât mai ergonomic);

 • software ( diverse programe de proiectare , editare , foto)

 • echipament tehnic de calcul cu ecrane de vizualizare ( intens utilizate);

 • aparat foto, binoclu, teodolit 

 • rulete diverse 

 • sisteme de tipărire: imprimante laser, cu cerneală;

 • mijloace de comunicaţie: telefoane  inteligente , internet , webcam, dipozitiv wireless, hot spot , carduri internet;

 • consumabile;

 • domiciliul telesariatului( sau orice alt loc ales de el) – un anumit spațiu sau anumite spații , și căile aferente de deplasare (acestea, altele decât cele organizate de angajator ,  trebuie să prezinte condiții similare locurilor de muncă autorizate legal , inclusiv în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă).

 • cladirile tehnologice ale statiilor si posturilor de transformare si caile de acces aferente

 • cladirea administrativa si caile de acces spre birou si biroul propriu zis

 • echipamente individuale de protectie

 • autoturism cu inventar complet (roata rezerva, cric, trusa sanitara, stingator portabil).

 

SARCINA DE MUNCĂ

 • realizează, în limita competenţei, atributiile specificate in fisa postului si in Regulamentul intern;

 • Așa cum prevede art.2 alin.1 din Legea nr.81/2018 , telemunca are următoarea semnificație : telemunca – forma  de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar , își îndeplinește atribuțiile specifice funcției , ocupației sau meseriei pe care o deține , în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator , cel puțin o zi pe lună , folosind tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Prevederile mai sus menționate extind situația de loc de muncă la domiciliul salariatului , fiind orice alt loc decât locul de muncă organizat de angajator , cu condiția de a folosi tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

 

 • Conform art.105 alin.2 din Codul Muncii, salariatul care  prestează munca la domiciliu are dreptul să își stabilească  singur programul  de lucru  (muncă zilnică instabilă) 

 • Munca telesalariatului se poate desfășura  prin telemuncă off – line sau telemuncă on –line , fiind privită ca o coordonată spațio – temporală a întregului sistem de muncă.

 • În cadrul telemuncii on –line ,locația  de muncă a lucrătorului  presupune o conectare directă și constantă cu rețeaua  telematică a angajatorului , cu care salariatul comunică în timp real.Este situația în care munca telesalariatului coincide cu cea  a societății și care permite angajatorului să interacționeze cu angajatul.

 • În cadrul telemuncii off –line , o parte considerabilă a organizării muncii și a programului  de lucru este transferată  telesalariatului, interacțiunea cu rețeaua  telematică a angajatorului realizându-se , de exemplu , numai dacă sunt necesare anumite transferări sau încărcări de fișiere , respectiv de verificarea poștei electronice.

 • Pentru anumite intervale de timp  , coexistă echipe virtuale , telemunca lăsând  în mod considerabil mai multe decizii la latitudinea menbrilor , acestora fiindu-le necesare abilități  de interdependență , de corelare și cooperare.

EXECUTANTUL 

 • Salariații la domiciliu trebuie să fie persoane echilibrate psihologic și sociologic , cu capacitate de autodisciplină și motivare a muncii și bună comunicare cu echipa angajatorului (colegi,managerul care îi verifică  lucrarea,echipa care urmează să facă vizita la domiciliu).

 • Muncind la domiciliu , telesariatul știe că timpul trebuie prețuit pentru muncă , orice pierdere nejustificată prin discuții sau activități inutile în afara muncii , va putea atrage învinuiri sau reproșuri din partea angajatorului.

 • Pentru că nu trebuie să respecte un program riguros la domiciliu , pentru că nu poate fi sancționat pentru întârzieri repetate de la programul  de lucru , etc., salariatul la domiciliu capătă o relaxare în muncă , conducându-l la o muncă zilnică instabilă.

MEDIUL DE MUNCĂ

Lucratorul îşi desfăşoară activitatea în incinte interioare şi, atunci când este nevoie, în aer liber. Are acces în diverse obiective exterioare inclusiv in instalatii electrice , insotit de reprezentanti autorizati ai operatorilor de transport si distributie a energiei electrice , respectiv ai beneficiarilor.

La lucrul în exterior este afectat de condiţiile de mediu specifice stării meteorologice (temperatură coborâtă, ploaie, ninsoare, umiditate şi curenţi de aer).

La lucrul în interior condiţiile de mediu sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Domiciliul telesalariatului – timp de munca majoritar in camera – birou , cu spatiul fizic  caracterizat  de mediul inconjurator  interior si exterior(inclusiv vecinatati interioare si exterioare).

În anumite perioade de timp , telesalariatul poate lucra în condiții de izolare (riscuri la un potențial prim ajutor ! )

Posibilitati reduse de acordare a primului ajutor la domiciliu sau la un alt loc de co-telemunca 2.06.3  FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

 

 1. MIJLOACE DE PRODUCŢIE

  • FACTORI DE RISC MECANIC

 • Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi  locatia unde isi desfasoara activitatea sau intre sediul unităţii şi obiectivele din teritoriu, accidente auto.

 • Autoblocarea mecanismelor şi sistemelor mijloacelor de transport auto

 • Alunecarea de obiecte, materiale neasigurate – la domiciliu si inspectarea diverselor obiective din teritoriu.

 • Rostogolire de obiecte, materiale neasigurate – la domiciliu si inspectarea diverselor obiective din teritoriu.

 • Cădere liberă de obiecte de la cotele superioare - la domiciliu si inspectarea diverselor obiective din teritoriu.

 • Proiectare de corpuri în situaţii deosebite:la apariţia arcului electric la izolatori şi/sau la transformatorii de curent şi tensiune; la ruperea accidentală a paletelor ventilatoarelor şi proiectarea acestora prin carcasă; fragmentarea prin detensionare a izolatorilor ceramici

 • Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (înţepătoare, tăioase) – capete conductori, suprafeţe nedebavurate, scule etc;

 • Afectiuni musculo-scheletale datorita  neorganizarii  ergonomice a locului de munca de la domiciliu

 

 • FACTORI DE RISC TERMIC

 • Surprinderea de către arcul electric apărut spontan în instalaţii electrice aflate sub tensiune sau nerespectarea distantelor de siguranta limita admise (de apropiere).

 • Posibile scurgeri  de gaz metan de la instalația de utilizare a gazelor sau buteliile portabile.

 

 • FACTORI DE RISC ELECTRIC

 • Electrocutare prin atingere directă în cazul: deteriorării izolaţiilor unor căi de curent; nefuncţionării protecţiilor elementelor dinspre sursă (din amonte); atingerii capetelor de cablu neizolate – la domiciliu ( cabluri , prelungitoare , prize ) si la obiectivele inspectate;

 • Electrocutare prin atingere indirectă sau tensiune de pas în cazul: deteriorării izolaţiilor unor căi de curent; deteriorării circuitului de legare la pământ; acumulărilor de apă provenite din infiltraţii în unele încăperi în care se află elemente de instalaţie electrică sub tensiune - la domiciliu si la obiectivele inspectate;

 

 • FACTORI DE RISC ELECTROMAGNETIC

 • Expunere la domiciliu la campul electromagnetic produs de dispozitivele de comunicatii  

( telefoane inteligente, wireless ,routere, antene din apropiere ) si la obiectivele inspectate;

 

 1. MEDIUL DE MUNCĂ

  • FACTORI DE RISC FIZIC

 • Curenţi de aer la lucrul în aer liber, în special în anotimpul rece

 • Calamităţi naturale – seism;

Mediul  de munca  de la domiciliu - spatiul de la domiciliu dedicat telemuncii si activitatii profesionale

 • Nivel de iluminare insuficient

 • Nivel de zgomot (daca spatiul de munca e linga lift , cai de circulatie rutiera, diverse activitati generatoare de zgomot) 

 

 1. SARCINA DE MUNCĂ

  • CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR

 • Aparitia de acuze vizuale atunci cind sarcina este repetitiva, monotona si stereotip

 

 • SUPRASOLICITARE FIZICĂ

 • Efort static – lucrul preponderent în poziţia aşezat mobilier neergonomic (afecțiuni nuscolo – scheletice).

 • Lucrul la videoterminale(suprasolicitare fizica și afecțiuni vizuale).

 • Lucrul la videoterminale(suprasolicitare psihica

 

 • SUPRASOLICITARE PSIHICĂ

 • Suprasolicitare psihică – în rezolvarea problemelor de serviciu (respectare ore de intalnire ,termene , incadrare in bugete , etc.) .

 

 1. EXECUTANT

  • ACŢIUNI GREŞITE

 • Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe denivelate, elemente aparente pozate la sol, umede, etc.) -  la domiciliu si pe teren.

 • Utilizarea unor scaune neergonomice și/sau cu defecțiuni.

 • Căderi de la înălțime - Urcarea la înălțime pentru a prelua  , depozita sau arhiva  documente pe suport de hârtie , pe rafturi , etajere ,dulapuri , etc. , pe scări sau scaune cu defecte.

 • Utilizarea  în exces a telefonului mobil – afectiuni medicale.

 • Utilizarea unor cuttere , pioneze, agrafe , perforatoare , capse – răniri minore spre majore.

 

 •   OMISIUNI 

 

 • Neutilizarea EIP şi a celorlalte mijloace de protecţie la lucrul/documentarea în obiective.

 • Nesolicitarea de catre telesariat  a efectuării  de către  angajator și reprezentanții salariaților a unei inspecții la locul său de muncă de la domiciliu  (pentru a găsi împreuna soluții de conformare și prevenire  a riscurilor).

 • Necomunicarea  de către telesariat  către angajator a accidentelor și incidentelor periculoase produse  in timpul efectării telemuncii la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă.

 • Neverificarea periodică a instalației electrice de utilizare de joasă tensiune de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă.

 • Neverificarea periodică a instalației  de utilizare a gazelor naturale  de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă.

 • Neverificarea periodică a instalației de încălzire (sobe , șeminee, centrale termice) de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă.

 • RISCURI PSIHO -SOCIALE

 • Dezechilibru între viața  privată  și viața  profesioanlă.

 • Izolare sociala – in cazul  telemuncii majoritare sau permanente  ( de la domiciliu).
UNITATEA:   

2.06.4  FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ

TESA CU ACCES IN INSTALATII ELECTRICE SI TELEMUNCA DE LA DOMICILIU


FIŞA NR. 06

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1 

SECŢIA: ---

DURATA EXPUNERII:  8 h/sch.

LOCUL DE MUNCĂ:  

TESA CU ACCES IN INSTALATII ELECTRICE SI TELEMUNCA DE LA DOMICILIU

ECHIPA DE EVALUARE: 

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC 

(descriere, parametri)

CONSE-CINŢA MAXIMĂ PREVI-

ZIBILĂ

CLASA DE GRAVI-TATE

CLASA DE PROBA-BILITATE

NIVEL PAR-ŢIAL DE RISC

 

0

1

2

3

4

5

6

MIJLOACE DE PRODUCŢIE 1

FACTORI DE RISC MECANIC

 1. Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi  locatia unde isi desfasoara activitatea sau intre sediul unităţii şi obiectivele din teritoriu, accidente auto.

DECES

7

2

4

   
 1. Autoblocarea mecanismelor şi sistemelor mijloacelor de transport auto

DECES

7

1

3

   
 1. Alunecarea de obiecte, materiale neasigurate – la domiciliu si la inspectarea diverselor obiective din teritoriu.

DECES

7

1

3

   
 1. Rostogolire de obiecte, materiale neasigurate – la domiciliu si la inspectarea diverselor obiective din teritoriu.

DECES

7

1

3

   
 1. Răsturnarea de obiecte, materiale asigurate necorespunzător – la domiciliu si la deplasarea în diverse obiective din teritoriu.

DECES

7

1

3

   
 1. Cădere liberă de obiecte de la cotele superioare - la inspectarea diverselor obiective din teritoriu.

DECES

7

1

3

   
 1. Proiectare de corpuri în situaţii deosebite:

 • la apariţia arcului electric la izolatori şi/sau la transformatorii de curent şi tensiune 

 • la ruperea accidentală a paletelor ventilatoarelor şi proiectarea acestora prin carcasă

 • fragmentarea prin detensionare a izolatorilor ceramici

DECES

7

1

3

   
 1. Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (înţepătoare, tăioase) – capete conductori, suprafeţe nedebavurate, scule etc.

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

 
 1. Afectiuni musculo-scheletale datorita  neorganizarii  ergonomice a locului de munca la domiciliu

ITM 3-45 zile

2

6

3

 

FACTORI DE RISC TERMIC

 1. Surprinderea de către arcul electric apărut spontan în instalaţii electrice aflate sub tensiune sau nerespectarea distantelor de siguranta limita admise (de apropiere).

DECES

7

1

3

 

FACTORI DE RISC CHIMIC

 1. Posibile scurgeri  de gaz metan de la instalația de utilizare a gazelor sau buteliile portabile

DECES

7

1

3

   
 1. Praf de hartie copiator , ozon de la imprimantele laser – afectare mucoase nazale si cai respiratorii

ITM 3-45 zile

2

6

3

 

FACTORI DE RISC ELECTRIC

 1. Electrocutare prin atingere directă în cazul:

 • deteriorării izolaţiilor unor căi de curent;

 • nefuncţionării protecţiilor elementelor dinspre sursă (din amonte);La domiciliu necesar tablou electric de utilizare de joasă tensiune prevăzut cu protectii diferențiale ( DDR). 

 • atingerii capetelor de cablu neizolate;

DECES

7

1

3

   

14. Electrocutare prin atingere indirectă sau tensiune de pas în cazul: 

 • deteriorării izolaţiilor unor căi de curent; 

 • deteriorării circuitului de legare la pământ; 

 • acumulărilor de apă provenite din infiltraţii în unele încăperi în care se află elemente de instalaţie electrică sub tensiune

DECES

7

1

3

 

FACTORI DE RISC ELECTROMAGNETIC

15.Expunere la domiciliu la campul electromagnetic produs de dispozitivele de comunicatii  ( telefoane inteligente, wireless , antene din apropiere ) si la obiectivele inspectate  - efecte  biologice, cardiace  si de cancer

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

MEDIUL

DE MUNCĂ 12

FACTORI DE RISC FIZIC

16. Curenţi de aer la lucrul în aer liber, în special în anotimpul rece

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

 

La domiciliu - spatiul de la domiciliu dedicat telemuncii si activitatii profesionale

17. Nivel de iluminare insuficient

ITM 3-45 zile

2

5

3

   

18.  Calamităţi naturale - seism

DECES

7

1

3

19.Nivel de zgomot (daca spatiul de munca e linga lift , cai de circulatie rutiera, diverse activitati generatoare de zgomot) – patologii auditive

ITM 45 - 180 zile

2

5

3

SARCINA

DE MUNCĂ 14

CONŢINUT NECORESPUN- ZĂTOR

20. Aparitia de acuze vizuale atunci cind sarcina este repetitiva, monotona si stereotip

ITM 3-45 zile

2

6

3

 

SUPRASOLICITARE FIZICĂ

21. Efort static – lucrul preponderent în poziţia aşezat , mobilier neergonomic (afecțiuni muscolo – scheletice). 

ITM 3-45 zile

2

6

3

   

22.Lucrul la videoterminale(suprasolicitări fizice  și afecțiuni vizuale)

ITM 3-45 zile

2

6

3

 

SUPRASOLICITARE PSIHICĂ

23. Suprasolicitare psihică – în rezolvarea problemelor de serviciu (respectare ore de intalnire ,termene , incadrare in bugete , reguli economice legate de costuri , reguli de confidentialitate , securitatea informatica , etc.).

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

   

24.Lucrul la videoterminale(suprasolicitare psihica)  

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

EXECUTANT 17

ACŢIUNI GREŞITE

25. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe: denivelate, umede, inghetate; elemente aparente pozate la sol) – la domiciliu si pe teren.

ITM 45-180 ZILE

3

3

3

   

26.Utilizarea unor scaune neergonomice și/sau cu defecțiuni – raniri prin cadere

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

   

27.Căderi de la înălțime - Urcarea la înălțime pentru a prelua  , depozita sau arhiva  documente pe suport de hârtie , pe rafturi , etajere ,dulapuri , etc. , pe scări sau scaune cu defecte 

DECES

7

2

4

   

28.Utilizarea  în exces a telefonului mobil – afectiuni medicale (sanguine,anxietate, neurologice, palpitatii)

ITM 45-180 ZILE

3

3

3

   

29.Utilizarea unor cuttere , pioneze, agrafe , perforatoare , capse – răniri minore spre majore 

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

 

OMISIUNI

30.  Neutilizarea EIP şi a celorlalte mijloace de protecţie la lucrul/documentarea  în obiective.

DECES

7

1

3

   

31.Nesolicitarea de catre telesariat  a efectuării  de către  angajator și reprezentanții salariaților a unei inspecții la locul său de muncă de la domiciliu  (pentru a găsi împreuna soluții de conformare și prevenire  a riscurilor)

DECES

7

2

4

   

32.Necomunicarea  de către telesariat  către angajator a accidentelor și incidentelor periculoase produse  in timpul efectării telemuncii la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă

DECES

7

1

3

   

33.Neverificarea periodică a instalației electrice de utilizare de joasă tensiune de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă

DECES

7

2

4

   

34.Neverificarea periodică a instalației  de utilizare a gazelor naturale  de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă

DECES

7

2

4

   

35.Neverificarea periodică a instalației de încălzire (sobe , șeminee, centrale termice) de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă

DECES

7

2

4

 

RISCURI PSIHO – SOCIALE 

36.Dezechilibru între viața  privată  și viața  profesioanlă

ITM 45-180 ZILE

3

3

3

   

37.Izolare sociala – in cazul  telemuncii majoritare sau permanente  ( de la domiciliu)

ITM 45-180 ZILE

3

3

3Nivelul de risc global al locului de muncă este:
 

37

           
 

  ΣRiri

           
             

Nrg06 =

i=1

=

0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 6(4x4) + 31(3x3) + 0(2x2) +0(1x1)

=

375

=

3,205

37

0x7 + 0x6 + 0x5 + 6x4 + 31x3 + 0x2 + 0x1

117

 

Σri

           
             
 

i=1

           Fig.1   NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC 

Locul de muncă Nr. 06

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,205

LEGENDĂ FIGURA Nr. 1

 

 1.  

Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi  locatia unde isi desfasoara activitatea sau intre sediul unităţii şi obiectivele din teritoriu, accidente auto.

 1.  

Autoblocarea mecanismelor şi sistemelor mijloacelor de transport auto

 1.  

Alunecarea de obiecte, materiale neasigurate – la domiciliu si  la inspectarea diverselor obiective din teritoriu.

 1.  

Rostogolire de obiecte, materiale neasigurate – la domiciliu si la inspectarea diverselor obiective din teritoriu.

 1.  

Răsturnarea de obiecte, materiale asigurate necorespunzător – la domiciliu  si la deplasarea în diverse obiective din teritoriu.

 1.  

Cădere liberă de obiecte de la cotele superioare - la inspectarea diverselor obiective din teritoriu.

 1.  

Proiectare de corpuri în situaţii deosebite:

 • la apariţia arcului electric la izolatori şi/sau la transformatorii de curent şi tensiune 

 • la ruperea accidentală a paletelor ventilatoarelor şi proiectarea acestora prin carcasă

 • fragmentarea prin detensionare a izolatorilor ceramici

 1.  

Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (înţepătoare, tăioase) – capete conductori, suprafeţe nedebavurate, scule etc.

 1.  

Afectiuni musculo-scheletale datorita  neorganizarii  ergonomice a locului de munca - la domiciliu

 1.  

 1.  

Surprinderea de către arcul electric apărut spontan în instalaţii electrice aflate sub tensiune sau nerespectarea distantelor de siguranta limita admise (de apropiere).

Posibile scurgeri  de gaz metan de la instalația de utilizare a gazelor sau buteliile portabile


 1. Praf de hartie copiator , ozon de la imprimantele laser – afectare mucoase nazale si cai respiratorii

 1.  

Electrocutare prin atingere directă în cazul:

 • deteriorării izolaţiilor unor căi de curent;

 • nefuncţionării protecţiilor elementelor dinspre sursă (din amonte);La domiciliu tablou electric de utilizare de joasă tensiune prevăzut cu protectii diferențiale ( DDR). 

atingerii capetelor de cablu neizolate;

 •  
 1.  

Electrocutare prin atingere indirectă sau tensiune de pas în cazul: 

 • deteriorării izolaţiilor unor căi de curent; 

 • deteriorării circuitului de legare la pământ; 

 • acumulărilor de apă provenite din infiltraţii în unele încăperi în care se află elemente de instalaţie electrică sub tensiune

 1. Expunere la domiciliu la campul electromagnetic produs de dispozitivele de comunicatii  ( telefoane inteligente, wireless , antene din apropiere ) si la obiectivele inspectate  - efecte  biologice, cardiace  si de cancer

 1.  

Curenţi de aer la lucrul în aer liber, în special în anotimpul rece

 1.  

Nivel de iluminare insuficient

 1.  

Calamităţi naturale – seism

 1. Nivel de zgomot (daca spatiul de munca e linga lift , cai de circulatie rutiera, diverse activitati generatoare de zgomot) – patologii auditive

 1.  

Aparitia de acuze vizuale atunci cind sarcina este repetitiva, monotona si stereotip

 1.  

Efort static – lucrul preponderent în poziţia aşezat mobilier neergonomic (afecțiuni muscolo – scheletice).

 

 1. Lucrul la videoterminale(suprasolicitări fizice  și afecțiuni vizuale) Lucrul la videoterminale(suprasolicitări fizice  și afecțiuni vizuale)

 1.  
 1.  

Suprasolicitare psihică – în rezolvarea problemelor de serviciu(respectare ore de intalnire ,termene , incadrare in bugete , reguli economice legate de costuri , reguli de confidentialitate , securitatea informatica , etc.).Lucrul la videoterminale(suprasolicitare psihica)  

 1.   1.  


 1.  
 1.  


 1.  

Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare (suprafeţe: denivelate, umede, inghetate; elemente aparente pozate la sol) – la domiciliu si pe teren.


Utilizarea unor scaune neergonomice și/sau cu defecțiuni – raniri prin cadere


Căderi de la înălțime - Urcarea la înălțime pentru a prelua  , depozita sau arhiva  documente pe suport de hârtie , pe rafturi , etajere ,dulapuri , etc. , pe scări sau scaune cu defecte


Utilizarea  în exces a telefonului mobil – afectiuni medicale (sanguine,anxietate, neurologice, palpitatii)


Utilizarea unor cuttere , pioneze, agrafe , perforatoare , capse – răniri minore spre majore

 1.   1.  

 1.  

 1.  

Neutilizarea EIP şi a celorlalte mijloace de protecţie la lucrul/documentarea  în obiective.Nesolicitarea de catre telesariat  a efectuării  de către  angajator și reprezentanții salariaților a unei inspecții la locul său de muncă de la domiciliu  (pentru a găsi împreuna soluții de conformare și prevenire  a riscurilor).Necomunicarea  de către telesariat  către angajator a accidentelor și incidentelor periculoase produse  in timpul efectării telemuncii la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncăNeverificarea periodică a instalației electrice de utilizare de joasă tensiune de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă


 1. Neverificarea periodică a instalației  de utilizare a gazelor naturale  de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă.

 2. Neverificarea periodică a instalației de încălzire (sobe , șeminee, centrale termice) de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă.

 3. Dezechilibru între viața  privată  și viața  profesioanlă.

 4. Izolare sociala – in cazul  telemuncii majoritare sau permanente  ( de la domiciliu)

2.06.5  FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 06

 

Nr. Crt

FACTOR DE RISC

Nivel de risc

MĂSURI PROPUSE

Nominalizarea măsurii

 

0

1

2

3

 1.  

Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi  locatia unde isi desfasoara activitatea sau intre sediul unităţii şi obiectivele din teritoriu, accidente auto..

4

Măsuri organizatorice:
 • Respectarea prevederilor  Codului rutier și a IP SSM – deplasarea cu mijloace auto – moto – velo și deplasarea  pietonala

 • Dotarea mijloacelor  auto – moto – velo cu sisteme de semnalizare corespunzătoare 

 • Utilizarea de îmbrăcăminte de  înaltă vizibilitate (reflectorizantă pe timp nefavorabil sau cu vizibilitate scăzută)

 • Efectuarea controalelor medicale și psihologice la angajare și periodice

 • Efectuarea inspecțiilor tehnice periodice ale mijloacelor  auto – moto – velo

 • Toate măsurile din fișa de evaluare ,, Conducător auto ’’

 1.  

Surprinderea de către arcul electric apărut spontan în instalaţii electrice aflate sub tensiune sau nerespectarea distantelor de siguranta limita admise (de apropiere).

3

Măsuri tehnice:

 • Respectarea distantelor de siguranta (limita admise).

 • Interzicerea apropierii de orice conductor rupt si care atinge/nu atinge solul.

 • Utilizarea echipamentelor individuale de protectie.

 • Delimitarea materiala a zonei cu pericol iminent.

Masuri organizatorice: 

 • Utilizarea echipamentelor individuale de protectie. 

 • Respectarea distantelor de siguranta (limita admise).

 • Interzicerea apropierii de orice conductor rupt si care atinge/nu atinge solul.

 • Stationarea in zona instalatiilor aflate sub tensiune va avea o durata minima.
 1.  

Căderi de la înălțime - Urcarea la înălțime pentru a prelua  , depozita sau arhiva  documente pe suport de hârtie , pe rafturi , etajere ,dulapuri , etc. , pe scări sau scaune cu defecte

4

Măsuri tehnice:

 • Utilizarea de mobilier de domiciliu conform , fara riscuri pentru utilizator ;

 • Utilizarea de scari conforme pentru urcarea si coborarea de la inaltime;

Masuri organizatorice:

 • control medical periodic, urcarea si coborarea sub supraveghere de catre o persoana adulta

 1.  

Nesolicitarea de catre telesariat  a efectuării  de către  angajator și reprezentanții salariaților a unei inspecții la locul său de muncă de la domiciliu  (pentru a găsi împreuna soluții de conformare și prevenire  a riscurilor)

4

Masuri organizatorice:

 • Contractual individual de munca va prevedea si obligatia telesariatului  a efectuării  de către  angajator și reprezentanții salariaților a unei inspecții la locul său de muncă de la domiciliu  (pentru a găsi împreuna soluții de conformare și prevenire  a riscurilor)

 1.  

Neverificarea periodică a instalației electrice de utilizare de joasă tensiune de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă

4

Masuri organizatorice:

 • Verificarea periodica a instalației electrice de utilizare de joasă tensiune si remedierea neconformitatilor constatate (daca e cazul)

 1.  

Neverificarea periodică a instalației  de utilizare a gazelor naturale  de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă

4

Masuri organizatorice:

 • Verificarea periodica a instalației electrice de utilizare a gazelor naturale si remedierea neconformitatilor constatate (daca e cazul)

 1.  

Neverificarea periodică a instalației de încălzire (sobe , șeminee, centrale termice) de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă

4

Masuri organizatorice:

 • Verificarea periodica a instalației de încălzire (sobe , șeminee, centrale termice) de la domiciliu sau alt loc stabilit prin contractul individual de muncă

 1.  

Efort static – lucrul preponderent în poziţia aşezat mobilier neergonomic la domiciliu sau alte locuri pentru intalniri de lucru(afecțiuni muscolo – scheletice).

3

 • Utilizarea de mobilier ergonomic 

 • Efectuarea de pauze(relaxare vizuala - gimnastica vizuala si miscare)de 10 minute la 50 minute de lucru pe calculator

 1.  

Aparitia de acuze vizuale atunci cind sarcina este repetitiva, monotona si stereotip – la întocmirea diverselor lucrări pe calculator( tabele cu caractere mici )

3

Respectarea, de către executant, a măsurilor de SSM stabilite de conducerea societăţii prin instrucţiunile proprii :

- Înălțimea optimă a ecranului trebuie să corespundă unei direcții de privire înclinate intre 10 și 20o sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor

- Ecranul , suportul de documente și tastatura trebuie amplasate la distanțe aproximativ egale față de ochii utilizatorului , respectiv 600 ± 150 mm

- Monitorul va fi astfel amplasat încât direcția de privire să fie paralelă cu sursele de lumină 

( naturală și artificială)

Monitorul va fi astfel amplasat încât direcția de privire să fie paralelă cu sursele de lumină 

( naturală și artificială)

- Postul de lucru la monitor va fi amplasat între șirurile de corpuri de iluminat din încăperea de lucru 

- Monitorul va fi  amplasat la distanță față de ferestre

- În cazul în care monitorul este amplasat în încăperi în care se desfășoară și alte activități , în apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru care nu necesită activitate la ecran

Suprafețele vitrate nu trebuie să fie situate în fața sau în spatele utilizatorului

- Se va evita , pe cât posibil, amplasarea monitorului în încăperi cu suprafețe vitrate de mari dimensiuni. Dacă acest lucru nu este posibil , în cazul încăperilor mari , cu suprafețe vitrate importante , dispuse pe mai mulți pereți , se vor lua măsuri pentru mascarea zonelor cu luminanță ridicată (pereti mobili, storuri cu lamele la ferestre etc.)

- Reglările se vor efectua în raport cu cerințele sarcinii de muncă , condițiile de mediu  și caracateristicile antropofuncționale și psihifiziologice individuale .În acest sens se vor regla , în principal :

- luminația ecranului , contrastul între caractere și fond , poziția ecranului (înălțime, orientare , înclinare);

- înălțimea si inclinare suportului pentru documente ;

- înălțimea mesei de lucru ( daca este reglabila);

- înălțimea suprafetei de sedere a scaunului, înclinarea si inaltimea spatarului scaunului);

- Imaginea de pe ecran trebuie sa fie stabila ;

- Ecranul trebuie sa poata fi orientat si inclinat usor si liber pentru a putea fi adaptat nevoilor utilizatorilorutilizatorilor;

-  Ecranul trebuie sa fie vizibil sub orice unghi de vedere mai mic de 40 o 

( unghi masurat in raport cu perpendiculara  la suprafata ecranului  intr-un plan oarecare)

 • Efectuarea de pauze(relaxare vizuala - gimnastica vizuala si miscare)de 10 minute la 50 minute de lucru pe calculator

2.06.6  INTERPRETAREA 

REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU

 LOCUL DE MUNCĂ Nr. 06

 

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 06 este egal cu 3,205, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.

Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.06”, din care se observă că din totalul de 37 factori de risc identificaţi (Fig. 1 ), 1 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim, 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc foarte mare, 6 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, iar ceilalţi 31 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.

Factorul de risc ce se situează în domeniul inacceptabil este:

F1

F 27

F31

F33

F34

F35

Lovire de către mijloacele de transport auto şi/sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi  locatia unde isi desfasoara activitatea sau intre sediul unităţii şi obiectivele din teritoriu, accidente auto

S-a tratat si F10 - Surprinderea de către arcul electric apărut spontan în instalaţii electrice aflate sub tensiune sau nerespectarea distantelor de siguranta limita admise (de apropiere).

-  N.V.P.R. 

4

Pentru diminuarea sau eliminarea factorului de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul de muncă Nr. 06.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează (vezi Fig. 2):

 • 40,5%, factori proprii mijloacelor de producţie;

 • 10,8%, factori proprii mediului de muncă;

 • 13,5%, factori proprii sarcinii de muncă;

 • 35,2%, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 51,3% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)Fig.2  PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 06

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,205