ipssm REGULI DE DEPLASARE PE DRUMURILE PUBLICE LA SI DE LA PUNCTUL DE LUCRU

REGULI DE DEPLASARE PE  DRUMURILE PUBLICE,  

LA SI DE LA PUNCTUL DE LUCRU

1.0 SCOP 

Prevenirea accidentelor de munca in timpul deplasarii lucratorilor la punctele de lucru, exclusiv cu mijloace auto, eliminarea riscurilor de accidentare existente in cadrul activitatilor proprii celor patru elemente componente ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloc de productie, mediu de munca), pentru a permite companiei sa-si desfasoare activitatea intr-un mediu de munca sanatos, pentru evitarea la maximum a riscurilor de accidentare al lucratorilor. 

  

2.0 DOMENIU 

Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii companii, la nivelul conducerii cu atributii in respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, respectiv pentru intregul personal de executie. 

3.0 DEFINITII ŞI ABREVIERI 

3.1 Definitii 

⮚ Securitate si sanatate in munca: Ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si ale altor persoane participante la procesul de munca. 

⮚ Comunicarea: Procedura care defineste caile si mijloacele de instiintare, privind producerea unui eveniment. Este supus comunicarii: 

 - orice eveniment, imediat dupa declansare/producere 

 - orice boala profesionala, precum si cazurile suspecte de boala profesionala ⮚ Evenimentul: Se refera la: 

- accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune. 

⮚ Accident de munca: Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice, invaliditate ori deces. 

⮚ Boala profesionala: Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca. 

⮚ Echipament de munca: Orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca,

⮚ Factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala: Cauza potentiala a accidentelor de munca si bolilor profesionale. 

3.2 Abrevieri  

⮚ SSM – Securitate si Sanatate in Munca. 

⮚ EIP – Echipament Individual de Protectie. 

⮚ ITM – Incapacitate Temporara de Munca. 

4.0 REFERINŢE NORMATIVE 

⮚ Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006. 

⮚Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. 

⮚ OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si Legea nr. 49/2006 de modificare. 

5.0 ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA  

5.1 Organizarea şi desfăşurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se va realiza potrivit prevederilor normelor in vigoare. 5.2 Seful locului de munca va verifica, dupa fisele de instruire individuala, daca toti lucratorii sunt instruiti din prevederile actelor normative referitoare la securitatea si sanatatea in munca. In caz contrar va proceda la efectuarea unei instruiri si consemnarea acesteia sub semnatura in fisa individuala de instruire. 

5.3 Zilnic, inainte de inceperea lucrului, conducatorul lucrarii va efectua o instruire în domeniul securitatii si sanatatii in munca, care se va referi la prevederile de securitate a muncii ce trebuiesc respectate la executarea lucrarilor din ziua respectiva. Instruirea va fi consemnata intr-un proces verbal care va fi semnat de toti lucratorii participanti. 

5.4 Salariatii care efectueaza munca de teren vor fi echipati corespunzator muncii  pe care o executa, cu echipament de protectie si de lucru. 

5.5 Zilnic, inaintea inceperii lucrului, seful de formatie va verifica starea de sanatate si oboseala a lucratorilor. Daca in urma examinarii se constata ca unele persoane prezinta stari maladive sau de oboseala, sau se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a unor medicamente sau droguri, nu vor fi admise la lucru. 

5.6 Covoarele care acopera scarile vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea accidentala a personalului si a vizitatorilor.  

5.7 Intretinerea şi reviziile tehnice ale autovehiculelor societatii se fac numai de catre persoane specializate si autorizate in acest scop. 

6.0. DEPLASAREA IN TEREN 

6.1 Salariatii societatii in calitate de pietoni sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, in directia lor de mers.

6.2 Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. 6.3 Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic. 

6.4 Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector. 

6.5 Salariatii sunt obligati sa respecte traseul cel mai scurt de la domiciliu spre locul de munca si retur, consemnat in fisa de instruire. 

6.6 Personalul care are ca atributii de serviciu deplasarea pe teren accidentat (ex. munte, deal, zone mlastinoase, nisipoase etc.) se va deplasa numai pe trasee sigure, deja trasate sau semnalizate corespunzator si nu vor utiliza sub nici un motiv trasee care pot provoca alunecari sau accidentari de alta natura. 

7.3 REGULI PRIVIND DEPLASAREA PE DRUMURILE PUBLICE 

⮚ Lucratorii trebuie sa respecte traseul si durata de deplasare de la domiciliu catre locul de munca si invers, declarate si inscrise in fisa de instruire ; ⮚ In cazul muncitorilor din cadrul santierelor mobile la care societatea este subcontractanta sau are un contract de prestari servicii, deplasarea de la imobilul unde acestia salariatii sunt cazati si pana la punctul de lucru, se va face organizat cu un autovehicul pus la dispozitie de conducerea societatii sau particular al salariatilor pe E 70 in timp de 15-20 minute. 

Se interzice lucratorilor: 

a) sa se angajeze in traversarea drumului public atunci cand se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are in functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore; 

b) sa traverseze partea carosabila prin fata sau prin spatele vehiculului oprit in statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia cazurilor in care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzator; 

c) sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa se opreasca ori sa se intoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevazute cu semafoare; 

d) sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise; 

e) sa ocupe partea carosabila in scopul impiedicarii circulatiei; 

f) sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate corespunzator.

In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa la serviciu si de la serviciu acasa , in  perioada de timp normala de deplasare,salariatii sunt obligate sa respecte urmatoarele  regului: 

1. Sa circule numai pe trotuare , iar in lipsa acestora pe potecile laterale ale drumurilor  publice; 

2. Sa circule pe autostrazi pe partea carosabila a drumurilor nationale de tip (E) deschis  traficului international; 

3. Sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice , daca acestea nu au trotuare sau poteci; 

4. Sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru  trecerea pietonilor , iar acolo unde marcajele si indicatoarele lipsesc , pe la coltul  strazilor,dupa ce s-au asigurat; 

5. Traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora; 6. Toti salariatii sunt obligate sa nu urce,sa nu coboare si sa nu deschida usile  autovehiculului de transport in comun in timpul mersului; 

7. Sa nu circule pe scari sa nu distraga prin discutii,atentia conducatorilor autovehiculelor  de transport in comun; 

8. Sa foloseasca numai acele culoare si scari rulante de acces la peroanele amenajate  pentru urcare/coborare in mijloacele de transport subteran (metrou) sau de suprafata  (metrou usor). 

9. La deplasarea la /de la loc de munca/domiciliu cu autovehiculul proprietate personala  sa respecte legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice , astfel incat sa protejeze  propria persoana si pe ceilalti participanti la trafic. 

10. Măsurile de securitate se extind şi dincolo de birou, deoarece uneori cei care  lucrează în birouri trebuie să se deplaseze în alte locuri cum ar fi diferite sectoare de  drum (lucrări pe DN),secţii de drumuri naţionale,districte, sau la sediile unor  colaboratori. Faptul că personalul de birou nu vizitează frecvent aceste spaţii de lucru măreşte riscul producerii accidentelor, dacă aceştia nu sunt atenţi şi conştienţi de  eventualele pericol.