Instrcțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru saloanele de bronzare artificial

Instrcțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru saloanele de bronzare artificial 

 

Ministerul Sănătăţii reglementează strict printr-un proiect de Ordin activitatea saloanelor  de bronzare artificială din România, pe fondul creşterii numărului acestor unităţi şi a  utilizatorilor, dar mai ales în contextul în care în cele mai multe saloane de bronzat nu se asigură  ochelari de protecție, personalul nu dispune de cunoștințe și nici de instruire, iar clienții nu sunt  informați, avertizați sau consiliați asupra riscurilor pe care le implică bronzarea la solar. Iată cele  mai importante informaţii pe care trebuie să le ştie utilizatorii despre bronzarea artificială la  solar, reglementate într-un proiect de Ordin de Ministerul Sănătăţii. 

 

Ținând cont de răspândirea tot mai mare a serviciilor de bronzare artificială și  segmentul numeros de utilizatori, considerăm că se impune și în Romania existența unor  reglementări în acest sens, în vederea creșterii gradului de supraveghere și control a condițiilor  igienicosanitare și a procedurilor utilizate în saloanele de bronzat precum și a gradului de  informare și consiliere a utilizatorilor privind riscurile la care se expun atunci când folosesc  solarul, cu atât mai mult cu cât, actualmente, în majoritatea saloanelor de bronzat nu se  asigură ochelari de protecție, personalul nu dispune de cunoștințe și nici de instruire, iar  clienții nu sunt informați, avertizați sau consiliați", spun oficialii Ministerului Sănătăţii în  referatul de aprobare al proiectului de Ordin care reglementează strict activitatea centrelor de  bronzare articificială. 

 

Proiectul legislativ aflat în dezbatere publică vine în contextul în care rezultatele unui  studiu asupra percepţiei populaţiei cu privire la riscul expunerii la radiații ultraviolete  naturale și artificiale, realizat în 2011 de Institutul Național de Sănătate Publică, arată  că informaţiile pe care le au majoritatea oamenilor despre modalitățile de expunere și a  contraindicațiilor legate de folosirea solarului sunt superficiale. 

De asemenea, imperativul acestui proiect legislativ este pe fondul creşterii incidenței  melanoamelor în rândul populației (indici la 100.000 locuitori: de la 1,7 în 2006 la 3,95 în anul  2010, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică). 

Proiectul de ordin al MS reglementează: normele de igienă pentru saloanele/centrele de  bronzare, lista caracteristicilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatura utilizată în  saloanele de bronzare, cerințele care trebuie îndeplinite de angajator și de personalul angajat din  cadrul saloanelor/centrelor de bronzare, precum şi cerințele care trebuie îndeplinite de solare  pentru protecția utilizatorilor. 

 

În ce situaţii Ministerul Sănătăţii interzice bronzarea artificială: 

- aveţi sub 18 ani; 

- aveţi fototip cutanat 1 şi 2; 

- aveţi un număr mare de nevi pigmentari (melanocitari), cu mai mult de 50 de aluniţe; - aţi suferit de cancer de piele în trecut; 

- aveţi un membru al familiei care a suferit de cancer de piele; 

- aveţi pielea albă sau sensibilă; 

- vă ardeţi uşor la lumina soarelui; 

- aveţi antecedente de ardere a pielii, în special în copilărie; 

- aveţi mulţi pistrui şi/sau părul roşcat; 

- aveţi multe aluniţe; 

- suferiţi de boli de piele; 

- starea dumneavoastră de sănătate se înrăutăţeşte când vă expuneți la lumina soarelui; aveţi în prezent arsură de piele; 

- luaţi medicamente sau folosiţi creme care vă fac pielea mai sensibilă la lumina soarelui; - aveţi un sistem imunitar slăbit; 

- sunteţi însărcinată. 

Ministerul Sănătăţii recomandă utilizatorilor să respecte următoarele reguli când merg la  solar: 

- Întotdeauna purtaţi ochelari de protecţie UV la o şedinţă de bronzare. 

- Nu se vor folosi produse cosmetice înaintea şedinţei de bronzare. Unele dintre acestea pot  crește sensibilitatea pielii la radiații ultraviolete (UV). 

- Îndepărtaţi cosmeticele de pe piele cu câteva ore înainte de şedinţa de bronzare. - Trebuie să respectaţi o anumită distanţă recomandată faţă de solar. 

- Nu utilizaţi solarul dacă se constată defecţiuni ale aparatului. 

- Respectaţi timpii de expunere recomandaţi şi pauzele din planul de dozare elaborat pentru  dumneavoastră. Planul de dozare recomandat este valabil numai pentru solarul ales şi este  

2

adaptat tipului dumneavoastră de piele. 

- Se va evita soarele dacă s-a folosit solarul. Nu este recomandabilă bronzarea artificială înaintea  vacanţei deoarece se va realiza o supraexpunere, cu posibilitatea apariţiei arsurilor şi creşterea  riscului individual de cancer cutanat. 

- Se utilizează solarul cel mult o dată pe zi. 

- În cazul în care apare o arsură (înroşirea pielii sau formarea de vezicule), întrerupeţi orice  expunere suplimentară până la vindecarea completă a arsurii. Consultaţi medicul în cazul în care  doriţi să reîncepeti şedinţele de bronzare. 

- Se va investiga la medic orice modificare a vreunei leziuni pigmentare cutanate. - În cazul în care, în termen de 48 de ore după şedinţa de bronzare, apar efecte neaşteptate, cum  ar fi senzaţie de mâncărime a pielii, senzaţie de arsură sau tensionarea pielii, consultaţi medicul  dacă doriţi continuarea şedinţelor. 

- După şedinţa de expunere folosiţi creme hidratante şi antioxidanţi. 

Personalul specializat din saloanele de bronzare trebuie să respecte următoarele reguli: 

- să completeze pentru fiecare utilizator o fişă personală (nume, vârstă) în care să fie trecute  toate procedurile efectuate, data efectuării acestora şi observaţii, dacă este cazul. - să ofere consumatorilor consiliere şi instrucţiuni privind utilizarea sigură a solarului,  inclusiv decuplarea de urgenţă. 

- să determine tipul de piele a utilizatorului şi să aleagă planul de dozare specific pentru  persoana respectivă. 

- să facă dovada că utilizatorul serviciilor de bronzare a luat cunoștinţă de atenţionările şi  recomandările privind bronzarea artificială, afişate pe pereţii salonului de bronzare. În acest  sens, clientul este obligat să completeze o declaraţie pe proprie răspundere că a fost informat  înainte de a utiliza solarul. 

Cerințe care trebuie îndeplinite de saloanele de bronzare pentru protecția utilizatorilor 

- Titularul salonului/centrului de bronzare are obligaţia să pună la dispoziţia clientului ochelari  adecvaţi de protecţie împotriva radiaţiei UV. Ochelarii trebuie să îndeplinească caracteristicile  din standardul SR EN 60335-2-27:2004 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare.  

Securitate. Partea 2-27: Prescripții particulare pentru aparate de expunere a pielii la radiații  ultraviolete și infraroșii. Ochelarii sunt de unică folosinţă sau, în caz contrar, trebuie să  existe un protocol de curăţare şi dezinfectare a acestora după fiecare folosire. - Titularul salonului/centrului de bronzare are obligaţia să afişeze informaţiile pentru utilizatori  referitoare la măsurile de protecţie recomandate de Ministerul Sănătăţii în cazul bronzării la  solar, dar şi cine are interdicţie să se bronzeze la solar. Acestea trebuie să fie vizibile şi lizibile  pentru utilizatori, înaintea expunerii la radiaţii UV. 

- Este interzisă folosirea solarului de către tineri cu vârsta sub 18 ani. Vârsta persoanei trebuie  verificată în baza actului de identitate. 

- Personalul specializat care exploatează aparatele de bronzat trebuie să ţină cont de  instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele normelor de igienă pentru saloanele/centrele   de bronzare ). 

- Fiecare solar trebuie să aibă un registru care să cuprindă fişele personale ale clienţilor, cu

următoarele date: data la care s-a efectuat şedinţa de bronzare; date despre client: nume, prenume şi număr de telefon; programul de bronzare ales.