OFERTA DE INSTRUCŢIUNI CADRU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

OFERTA DE INSTRUCŢIUNI-CADRU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE  ÎN MUNCĂ 

Nr.  

crt. 

Denumire instrucţiune-cadru 

Preţ  

unitar  

(fără  

TVA) 

(lei) 

Preţ  

unitar  

(cu TVA  9%) 

(lei) 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  activitatea de vopsire 

10,50 

11,44 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  activitatea de manipulare, transport şi depozitarea manuală  a maselor 

10,50 

11,44 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  lucrul în spaţii închise 

15,00 

16,35 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  activităţile de fabricare a furnirului, placajului, panelului,  lemnului stratificat-densificat şi a elementelor mulate din  furnire sau aşchii 

10,50 

11,44 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  comerţul cu ridicata şi cu amănuntul 

10,50 

11,44 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi  altele 

15,00 

16,35 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  activitatea de construcţii şi reparaţii navale 

10,50 

11,44 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  activitatea de transport intern 

15,00 

16,35 

Instrucţiuni–cadru de securitate şi sănătatea muncii pentru  exploatări şi transporturi forestiere 

15,00 

16,35 

10 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  fabricarea cimentului şi ipsosului 

10,50 

11,44 

11 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  fabricarea produselor abrazive şi cărbunoase 

10,50 

11,44 

 

12 Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru 

10,50 

11,44  

activitatea de transport prin conducte al gazelor naturale 

   

13 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  poştă 

10,50 

11,44 

14 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi  azotului 

10,50 

11,44 

15 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei 

10,50 

11,44 

16 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  producerea energiei termice 

15,00 

16,35 

17 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii, terasamente,  nivelări şi consolidări de teren 

10,50 

11,44 

18 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  transportul, distributia si utilizarea energiei termice 

10,50 

11,44 

19

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  activităţi desfăşurate în cadrul şantierelor de construcţii  civile şi industriale 

25 

27,5

20 

Instrucţiuni-cadru pentru lucrul la înălţime 

6,50 

7,09

21

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  activităţile de fabricare, transport şi depozitare a produselor  organice (exclusiv petrochimice)

20 

21,80

22

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  activităţile de fabricare, transport şi depozitare a produselor  anorganice

16 

17,44

23 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  lucrări de drumuri, poduri şi construcţii căi ferate 

15 

16,35

24 

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru  distribuţia şi utilizarea gazelor naturale 

15 

16,35