Test ssm administrator

S.C........................................... S.R.L. 

Numele ____________________ 

Prenumele __________________  

Funcţia/ocupaţia_______________ 

VĂZUT 

ADMINISTRATOR/DIRECTOR 

TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR 

DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA (administrator)  

I. Legea 319/2006 stabileste: 

a) principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale; 

b) protectia sanatatii si securitatea lucratorilor; 

c) eliminarea factorilor de risc si accidentare; 

d) informarea, consultarea, instruirea lucratorilor si a reprezentatilor lor. 

II. Se considera accident de munca: 

a) vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate  temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; 

b) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa  pentru salvarea unei vieti omenesti; 

c) vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul  procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca invaliditate ori deces; 

d) vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul  procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 5 zile calendaristice, invaliditate ori deces. 

III. Se înţelege prin “zone cu risc ridicat si specific".?: 

a) Zone în care resursele materiale si umane nu sun suficient alocate; 

b) Zone din cadrul intreprinderii si/sau unitatii in care au fost identificate riscuri ce pot genera  accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;  

c) Zone în care nu sunt admişi lucrători sub 18 ani sau femei. 

IV. Care din urmatoarele obligatii revin lucratorilor: 

a) sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de  transport şi alte mijloace de producţie; 

b) b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie; 

e) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele  suferite de propria persoana; 

V. Ce se înţelege prin ’’Pericol grav si iminent de accidentare’’?: 

a) pericol determinat de echipamentele de muncă. 

b) pericol determinat de procedurile de lucru . 

c) situaţia concretă, reală şi actuala căreia îi lipseşte doar prilejul declansator pentru a  produce un accident în orice moment; 

VI. Se consideră accident de muncă (de traseu) dacă deplasarea lucrătorului s-a făcut: 

a) înainte de terminarea programului; 

b) în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de  angajator şi invers; 

c) numai cu mijloacele de transport ale societăţii. 

VII. Care din următoarele condiţii trebuie să le îndeplinească echipamentul de protecţie: 

a) să fie acordat fără implicarea salariatului în plata acestuia; 

b) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuşi la un risc mărit; c) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă; 

d) să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului; 

e) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare. VIII. Supravegherea stării de sănatate a lucrătorilor este asigurată prin: 

a ) medicii de familie ; 

b ) medicii de medicina muncii ; 

c ) angajatori. 

IX. Ce este o fractură?: 

a) ruperea părţilor osoase ale corpului; 

b) ruperea muşchilor; 

c) ruperea ligamentelor. 

X. Cine trebuie să acorde prim ajutor, la locul de muncă, în caz de accident? a) orice persoană aflată la locul de muncă; 

b) orice persoană aflată la locul de muncă, care a fost instruită să acorde primul ajutor; c) conducătorul locului de muncă; 

d) medicul de medicina muncii. 

XI. Care din obligatiile de mai jos le are Angajatorul(administrator/director) referitor la sanatatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor: 

a) sa stabileasca (desemneze) lucratori care aplica masurile de sanatate şi  securitate în muncă prim ajutor, stingerea incendiilor si de evacuarea  lucratorilor; 

b) sa informeze cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi  expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate in acest  pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie luate pentru  protectia lor; 

 

c) sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste  securitatea si sanatatea in munca, atunci cand incredinteaza sarcini; d)sa inlocuiasca persoana desemnata daca aceasta solicita informatii privind efectele sarcinilor de lucru  asupra sanatatii si securitatii lucratorilor; 

XII. Accidentele de munca, in functie de urmarile si numarul persoanelor accidentate se clasifica in: 

a) accidente care produc incapacitate temporara de munca (minim 3 zile  calendaristice); 

b) accidente care produc invaliditate; 

c) accidente mortale; 

d) accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza. 

Semnatura, 

__________________________ 

Data:______________2009 

Punctaj realizat:_____ 

Admis _______ Respins________ 

Examinator, 

_____________ 

CONDUCĂTORUL LOCULUI DE MUNCĂ 

(reprezenantul legal al angajatorului) 

_______________________________