Test de verificare a cunostiintelor privind securitatea muncii la utilizarea utilajelor forestiere

  

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva .  

Directia silvica Dr.Tr.Severin 

  

 Numele si prenumele_______________________  Subunitatea _______________________ 

 Test de verificare a cunostiintelor privind securitatea muncii la utilizarea utilajelor forestiere  

 1. Care sunt normativele utilizate la instruirea muncitorilor forestieri ? 

 a) normele departamentale de protectia muncii in exploatari forestiere;  

b) instructiunile proprii de protectia muncii in exploatari forestiere elaborate de compartimentele de protectia muncii si aprobate in CSSM ? 

 c) normele specifice de securitatea muncii ptr.expl. si transporturi forestiere  

 2. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fasonatorul mecanic pentru a fi admis la executarea lucrarilor de recoltare ? 

 a) sa respecte normele specifice de protectia muncii la executarea acestor lucrari;  

b) sa aiba experienta si indemanare pentru executarea acestor lucrari ;   

c) sa fie bine pregatit profesional , sa cunoasca bine utilajul pe care il manuieste, sa aiba indemanare si sa respecte normele si disciplina la locul de munca . 

 3. Care este distanta minima de lucru dintre doua sau mai multe echipe de doborare a arborilor ?  

a) 50 m 

 b) 35 m 

 c) 70 m 

 4. Care sunt lucrarile ce se efectueaza pentru pregatirea arborilor in vederea doborarii ?  

a) alegerea directiei de doborare , taierea cracilor de la baza arborelui, inlaturarea labartarilor si degajarea locului de semintis,crengi, pietre , zapada; 

 b) stabilirea potecilor de refugiu la un unghi de 45 grade in partea opusa fata de directia de cadere si asigurarea ca pe directia de cadere nu se afla alte persoane; 

 c) toate lucrarile mentionate mai sus. 

 5. Cand se incepe scosul cu troliul pentru formarea sarcinii de catre legatorul-dezlegator sau la bustenii aflati in tasoane ? 

 a) dupa legarea sarcinii si retragerea legatorului fara sa mai astepte semnalul;  

b) numai dupa legarea sarcinii si transmiterea semnalului convenit cu conducatorul de utilaj si indepartarea la o distanta de siguranta; 

 c) dupa ce legatorul- dezlegator a iesit din raza vizuala a tractoristului.  

6. Cum trebuie fixate ochiurile sau carligele la capatul cablurilor troliului pentru scos- apropiatul lemnului doborat ? 

 a) atasarea carligelor la cabluri prin innodarea acestora precum si fixarea lor ;  

b) folosirea unei bride cu dimensiunea corespunzatoare diametrului cablului ;   

c) folosirea la minim a 3 bride asezate in acelasi plan cu eclise pe ramura activa a cablului , asezate la distante corespunzatoare. 

 7. Cum trebuie sa fie orientat tractorul forestier fata de directia sarcinii pe care urmeza sa o colcteze? 

 a) in directia sarcinii astfel ca traseul cu cablu sa se faca sub un unghi maxim de 15 grade fata de axa longitudinala a tractorului ; 

 b) in orice pozitie , apelandu-se la experienta tractoristului ; 

 c) in directia sarcinii fata de axa logitudinala a tractorului sub un unghi mai mare de 15 grade.

 8. Ce panta maxima se admite la colectarea lemnului cu tractoarele forestiere ?  

a) 25 % pentru toate tractoarele ; 

 b) 35 % pentru TAF si 27 % pentru U-650 ; 

 c) 40 % pentru TAF si 25 % pentru U-650. 

 9. Cum se face curatirea de craci si care este pozitia fasonatorului mecanic la aceasta operatiune ?  

a) se va face de la baza spre varf, iar pozitia muncitorului va fi pe partea opusa, ferita de eventualele miscari ale trunchiului sau cracilor ; 

 b) se va face de la varf spre baza , iar pozitia muncitorului va fi de aceeasi parte pe care se executa curatirea de craci ; 

 c) se va face de baza spre varf ,iar pozitia fasonatorului nu influenteaza operatiunea de curatire. 

 10. Cum se executa sectionarea trunchiurilor si cracilor aflate in pozitie suspendata fata de sol ?  

a) stand pe arbori, buturugi sau orice alte materiale ; 

 b) stand pe sol si lundu-se masuri pentru degajarea zonelor din jurul arborilor ;  

c) stand pe sol si lundu-se masuri pentru asigurarea arborelui impotriva deplasarilor neprevazute si a degajarii zonelor de refugiu.  

 11. Conform Legii 319/2006 , salariatii sunt obligati : 

a) sa semneze periodic fisa individuala de instructaj de protectia muncii ; 

b) sa isi insuseasca si sa respecte normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora ; 

c) sa nu lucreze in conditii periculoase mai mult de o cincime din programul normal de lucru. 

 12. Ce constitue conform Legii 319 / 2006 , faptul ca persoana juridica sau fizica isi desfasoara activitatea fara autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii ? 

a) infractiune si se pedepseste cu inchisoarea ; 

b) contraventie si se sanctioneaza cu amenda ; 

c) niciuna din cele doua cazuri mentionate si se acorda un ultim termen ca persoana juridica sau fizica sa faca toate demersurile necesare ca sa obtina autorizatia de functionare pe linie de protectia muncii , pentru a intra in legalitate. 

13. Personalul din cadrul compartimentului de protectia muncii are urmatoarele atributiuni prevazute lege si instructiunile proprii : 

a) sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare ; 

b) sa controleze , pe baza programului de activitate , toate locurile de munca ; 

c) sa verifice daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca ; 

d) sa interzica punerea in functiune a echipamentelor necertificate din punct de vedere al protectiei muncii .  

14. Echipamentul individual de protectie se acorda salariatilor precum si altor categorii de persoane care desfasoara activitati la persoane fizice sau juridice : 

a) obligatoriu si gratuit ; 

b) in conditiile negociate prin contractele colective de munca , cheltuielile necesare achizitionarii fiin suportate in proportie de 50 % de catre persoana juridica ; 

c) obligatoriu in cazul degradarii , respectiv al pierderii calitatilor de protectie. 15. Pentru a pute fi achizitionate si utilizate produsele de EIP , trebuie : 

a) sa fie avizate ; 

b) sa fie certificate ; 

c) sa fie avizate si certificate functie de nivelul de risc pentru asigurea protectiei. 16. Dotarea cu echipament individual de protectie ( EIP ) sa se faca : 

a) pe meserie ; 

b) pe loc de munca , functie de riscul major ;  

c) pe loc de munca , functie de natura activitatii si totalitatea riscurilor care actioneaza simultan. 

17. Cine raspunde pentru acordarea EIP adecvat locului de munca ? 

a) fabricantul sau comerciantul care realizeaza punerea pe piata ; 

b) respopnsabilul cu protectia muncii ; 

c) angajatorul ; 

d) salariatul. 

18. Salariatii care beneficiaza de echipament individual de protectie sunt obligati : a) sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare al acestuia ; 

b) sa-l utilizeze doar pentru scopul pentru care a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia ;  

  c) sa-l pastreze in conditii bune pana la epuizarea perioadei de utilizare conf. normativului; 

d) sa solicite inlocuirea sau completarea sa atunci cand din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare .  

19. Semnalizarea riscurilor la locurile de munca este obligatia persoanelor juridice si fizice in care sens trebuie : 

a) sa asigure mijloacele si dispozitivele de semnalizare de securitate si sanatate adecvate locurilor de munca sau situatiilor periculoase ; 

b) sa ia masuri pentru mentinerea acestora in stare de functiune ; 

c) sa informaze si sa instruiasca salariatii privind semnalizarea de securitate si sanatate utilizata la locul de munca. 

20. Care dintre elementele accidentului de munca sunt mai importante in ceea ce priveste definitia acestuia ? 

a) vatamarea violenta a organismului ; 

b) locul producerii in indeplnirea indatoririlor de serviciu, momentul si calitatea victimei ; c) vatamarea violenta, precum si intoxicarea acuta profesionala , care au loc in timpul procesului de munca in indeplinirea indatoririlor de serviviu si calitatea victimei . 

21. Un accident de munca cu incapacitate temporara trebuie raportat la Inspectoratul Teritorial de Munca , astfel 

a) in cel mult 24 de ore ; 

b) de indata ; 

c) in maximun 48 de ore de la data producerii, prin orice mijloace. 

22. Cine comunica accidentul de munca ? 

a) conducatorul locului la care s-a produs accidentul ; 

b) sau orice alta persoana care are cunostiinta despre producerea accidentului; c) politia pe raza careia s-a produs evenimentul. 

23. Accidentul suferit in timpul si pe traseul normal deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers : 

a) accident de munca ; 

b) accident asimilat accidentului de munca ; 

c) accident in afara muncii. 

24. Pentru cercetarea accidentului de circulatie pe drumurile publice urmat de ITM, raspunde:  a) persoana juridica care a organizat transportul ; 

b) persoana juridica la care este angajata victima ; 

c) ITM in cazul accidentelor cu doua victime angajate la persoana juridice diferite. 25. Persoanele juridice efectuiaza cercetarea evnimentelor in urmatoarele cazuri : 

a) accidente care produc ITM ; 

b) accidente urmate de vatamarea grava , sub indrumarea ITM ; 

c) accidente usoare. 

26. Comunicarea accidentului mortal , a celui care produce vatamare grava , a celui colectiv , numai daca intrunesc conditiile unui accident de munca , se face de catre conducatorul persoanei juridice sau de catre persoana fizica la care s-a produc evenimentul , organelor competente potrivit legii : 

a) imediat ; 

b) in 48 ore de la producerea evenimentului ; 

c) in aceeasi zi sau cel tarziu in cursul zilei urmatoare cand se cunosc toate datele privind producerea evenimentului. 

27. Daca la stingerea unui incendiu de padure participa un turist care se afla in zona si se accidenteaza , atunci evenimentul va fi considerat : 

a) accident in afara muncii ; 

b) eveniment ce nu trebuie cercetat ; 

c) accident de munca care se inregistreaza de Directia silvica la care s-a produs evenimentul.

 28. Care este inaltimea pragului de franare la doborarea arborilor cu diametrul la nivelul   cioatei mai mare de 20 cm ? 

 a) 2 cm ; 

 b) 3 cm la 5 cm ? 

 c) 7 cm ? 

 29. Care este forma recomandata la efectuarea tapei , avand deschiderea maxima pe directia   de doborare a arborelui ? 

 a) cea din doua taieturi , ambele inclinate care se intalnesc in fundul tapei, cu taieturile   executate cat mai plane ; 

 b) din doua taieturi , una la baza orizontala si una inclinata care se intalnesc in fundul   tapei , cu taieturile cat mai plane , iar linia fundului tapei sa fie cat mai aproape de  orizontala ; 

 c) forma taieturilor nu are importanta , numai calupul tapei sa poata fi scos cu toporul  dupa executarea acestora . 

 30. Cand este permisa dezlegarea sarcinii de catre legator-dezlegator ?  

a) numai dupa coborarea sarcinii la sol si slabirea cablurilor ; 

 b) daca sarcina este ridicata si cablurile sunt intinse ; 

 c) daca sarcina este coborata si cablurile sunt intinse .  

 31. Cand se se lucreaza cu usile cabinei tractorului deschise sau demontate ?  

a) vara , cand este foarte cald afara ; 

 b) numai daca se utilizeaza lanturi de siguranta la usi ; 

 c) pe drumurile forestiere reparate si bine intretinute . 

  

 DATA                      Semnatura,  efectuarii testarii