ipssm instructiuni ssm pentru utilizarea echipamentelor de birou

     
 

 

Instructiuni ssm pentru utilizarea echipamentelor de birou

 

1.0 SCOP 

Prevederile prezentei instructiuni au ca scop eliminarea si/sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala specifice activitatilor de birou, prin stabilirea masurilor minimale care sa asigure securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor. 

2.0 CONDITII SI RESURSE NECESARE 

- Personal calificat si instruit 

- Fisa de aptitudine medicala eliberata de medicul de medicina muncii 

3.0 RISCURI ASOCIATE ACTIVITATILOR 

- Executare defectuoasa de operatii (nesincronizari, omitere, operatii neprevazute in sarcina de munca) 

- Lipsa semnalizare de securitate 

- Manipulare defectuoasa (de obiecte, unelte, scule, materiale, etc) 

- Cadere de la acelasi nivel, cadere de la inaltime 

- Suprafete periculoase: taietoare, intepatoare, alunecoase 

- Solicitare fizica (efort dinamic/pozitii de lucru fortate) 

- Electrocutare indirecta - defectiuni instalatii electrice in cazul uneltelor de mana actionate electric 

- Electrocutare directa 

- Proiectare de particule solide sau lichide 

- Imbolnaviri ale aparatului respirator 

- Caderi obiecte, scule, piese, echipamente 

- Atmosfera viciata (prezenta noxe, lipsa oxigen, atmosfera exploziva) 

 

4.0 REGULI PENTRU REALIZAREA ACTIVITATII IN DEPLINA SECURITATE IN ACTIVITATEA DE BIROU 

Nu se permite nici unui lucrător să acţioneze echipamentele de muncă din dotare fără a respecta instrucţiunile de folosire ale acestora şi prezentele instrucţiuni proprii de prevenire şi protecţie.  

Este interzisă efectuarea de către lucrători a altor activităţi în afara sarcinilor de muncă (de ex.: schimbarea becurilor arse de către personal neautorizat).  

 

     Orice element de birotică depistat ca defect va fi reparat imediat, iar dacă acest lucru nu este posibil, obiectul va fi retras în magazie, astfel încât să nu se permită folosirea sa în stare defectă şi să se elimine astfel posibilitatea producerii unui accident;  Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare la un aparat electric se va efectua atunci când s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică şi după ce au fost deconectate.  

Repararea biroticii se va executa numai de personal calificat şi autorizat.  Se interzice lucrătorilor din birouri: 

a) să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice;  

b) să îndepărteze dispozitivele de protecţie;  

c) să permită intervenţia neautorizată asupra echipamentului de muncă;  d) continuarea lucrului, atunci când constată o defecţiune.  

Orice fel de reparaţii la instalaţiile electrice (tablou de siguranţe, prize, cabluri defecte etc.) sanitare, de încălzire, gaze şi alte asemenea se vor executa prin firme specializate pe bază de comandă.  

Cablurile electrice de alimentare a aparatelor electrice (lămpi de birou, calculatoare etc.) vor fi amplasate astfel încât să se elimine posibilitatea accidentării prin împiedicarea persoanelor. Periodic se va proceda la verificarea integrităţii acestora şi eliminarea oricărui pericol de electrocutare.  

Cordoanele de alimentare ale echipamentelor tehnice trebuie să respecte următoarele condiţii:  

a) să nu prezinte risc de electrocutare prin atingere directă, la trecerea pe planul de lucru sau pe pardoseală;  

b) să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta nevoilor reale şi previzibile ale utilizatorilor, fără a fi supus la eforturi de întindere nejustificate; 

c) să asigure accesul uşor pentru întreţinere sau verificare. 

Se interzice utilizarea oricăror echipamente electrice prezentând defecţiuni precum: prize sparte sau avariate ca urmare a unor scurtcircuite, arcuri electrice etc., conductori dezizolaţi sau având izolaţia deteriorată.  

Este interzisă depozitarea sau amplasarea provizorie la înălţime (pe dulapuri, cuiere, etc.) a unor obiecte care prin cădere pot provoca accidente.  

Instalaţiile electrice trebuie să fie bine izolate, iar echipamentele de muncă acţionate electric trebuie legate la pământ. 

Este interzis a se scoate ştecherul din priză, trăgându-se de cordon.  

     Cordoanele electrice prelungitoare sunt periculoase, putând provoca accidente prin electrocutare, deoarece izolaţia poate fi deteriorată atunci când suportă o sarcină dură (când se plasează pe acesta piciorul unui scaun sau mese metalice).  Trebuie să se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice.  

Trebuie semnalată orice uzură sau defect care apare la cordonul electric. El va putea fi reutilizat numai după ce a fost reparat sau înlocuit, după caz.  

Este interzis să se atingă sau ţină cu mâna un obiect metalic (ţeava sau radiatorul caloriferului etc.) în timp ce cu cealaltă mână se introduce ştecherul în priză.  Este interzis ca operatorii aparatelor de birotică să-şi repare singuri echipamentele de muncă cu care lucrează.  

Întreţinerea şi reglarea lor vor fi efectuate de personal calificat şi autorizat.  Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare la maşini se va efectua atunci când s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică şi după ce au fost deconectate.  Este interzis să se introducă conductoarele direct în priza electrică, fără să se folosească ştecherul, aceste improvizaţii putând duce la accidente grave prin electrocutare Aparatura de birou trebuie fixată bine pe masa de lucru, pentru a elimina tendinţa de alunecare şi cădere.  

La utilizarea echipamentelor electrice:  

a) Este interzisă efectuarea de improvizaţii pentru fixarea echipamentelor.  b) Se interzice conectarea echipamentelor la prize defecte sau fără împământare.  c) Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces.  

d) Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul  Nu se va pune niciodată în funcţiune un aparat căruia i s-a scos carcasa. 

5.0 ATENTIONARI SPECIALE  

∙ Orice eveniment ce are drept consecinta o vatamare va fi comunicat superiorilor ierarhici. 

6.0 DOCUMENTE ASOCIATE 

∙ Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea securitatii si sanatatii in munca 

∙ H.G. nr 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 

∙ H.G. nr. 355/2007, cu modificarile si completarile ulterioare - Privind supravegherea sanatatii lucratorilor 

 

 

I

 ∙ H.G. nr. 971/2006 - Privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca 

∙ H.G. nr. 1048/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ∙ H.G. nr. 1051/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare 

∙ H.G. nr. 1091/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 

∙ H.G. nr. 1146/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca