instructiuni proprii ssm pentru activitatea de intretinere mecanica

 Instructiuni proprii SSM pentru activitatea de intretinere  mecanica 

Instructiuni de securitate a muncii pentru masina de gaurit: 

• Mandrinele pentru fixarea burghielor si alezoarelor se vor strange si desface numai cu chei adecvate, care se vor scoate inainte de pornirea masinii. • Burghiul sau alezorul din mandrina de prindere va fi bine centrat si fixat. • Scoaterea burghiului sau alezorului din mandrina se va face numai cu ajutorul unei  scule speciale. 

• Se interzice folosirea burghielor cu coada conica in universalele masinilor. • Se interzice folosirea burghielor cu coada cilindrica in bucse conice. • Se interzice folosirea burghielor, alezoarelor cu cozi uzate sau care prezinta  crestaturi, urme de lovituri. 

• Se interzice folosirea burghielor necorespunzatoare sau prost ascutite. • Ascutirea burghielor se va face numai cu burghiul fixat in dispozitive speciale. • Cursa sculei va fi astfel reglata incat aceasta sa se poata retrage cat mai mult la  fixarea sau desprinderea piesei. 

• Inaintea fixarii piesei pe masa masinii, se vor curata canalele de aschii. • Prinderea si desprinderea piesei pe si de pe masa masinii se vor face numai dupa  ce scula s-a oprit complet. 

• Fixarea piesei pe masa masinii se va face in cel putin doua puncte, fie cu ajutorul  unor dispozitive de fixare, fie cu ajutorul menghinei. 

• Inaintea pornirii masinii, se va alege regimul de lucru corespunzator operatiei care  se executa, sculelor utilizate si materialului piesei de prelucrat. 

• In timpul functionarii masinii, se interzice franarea cu mana a axului portmandrina. • Masinile de gaurit portative se vor porni numai dupa ce au fost ridicate de pe masa. • Masinile de gaurit portative se vor lasa din mana numai dupa oprirea burghiului. 

Instructiuni de securitate a muncii pentru polizarea manuala: • Polizorul manual nu se va lasa din mana la intreruperea lucrului decat dupa oprirea completa a corpului abraziv. 

• Pentru prevenirea pericolului de lovire a corpului abraziv la intreruperea lucrului,  polizoarele manuale se vor aseza in suporti special executati. Suportii orizontali nu  vor fi folositi in stare uzata. 

• Polizoarele manuale vor fi utilizate la operatiile de polizare exterioara numai daca  corpurile abrazive sunt protejate cu o carcasa de protectie corespunzatoare. • Polizoarele manuale vor fi pornite numai daca corpul abraziv nu este in contact cu  un corp care sa impiedice rotirea lui libera. 

• La polizoarele manuale actionate pneumatic sau electric, nu va fi depasita turatia  maxima a corpului abraziv, functie de diametral maxim admisibil al acestuia functie  de diametral maxim admisibil al acestuia, functie de natura piesei abrazive si  turatia maxima a polizorului.

Instructiuni de securitate a muncii pentru sudarea cu arc electric:  

•In vederea diminuarii la minim a pericolelor datorate tensiunii de mers in gol, care  apare in mod obligatoriu pe electrod, se vor lua masuri de prevenire a acestora.  Astfel, instalarea echipamentelor de sudare cu arc electric se va face in asa fel sa  se reduca riscurile de socuri electrice care s-ar putea datora unor tensiuni mai mari decat tensiunea de mers in gol. 

•Se vor lua masuri pentru reducerea pericolelor de contact accidental a circuitului de  sudare cu conductorul de protectie sau cu pamantul; Daca piesa de sudat este in  mod intentionat racordata la conductorul de protectie sau la pamant, legatura va fi  facuta cat mai direct, cu ajutorul unui cablu avand sectiunea egala cu cea a  cablului de retur. Se vor lua masuri de evitare a curentilor vagabonzi de sudare. Nu se va efectua in mod intentionat conectarea de legare la pamant al retelei de  alimentare a sursei pentru sudare sau cel al aparatului electric de conectare  asociat sursei. 

•Pentru a evita contactele electrice intre circuitul de sudare si elementele  conductoare straine de instalatie, situate in zona de lucru si pe care este posibil sa  fie pus un portelectrod sau un cap pentru sudare sau pe care s-ar putea amorsa un arc electric, se vor folosi mijloace de protectie ale acestora cum ar fi: ecrane  izolante, distantatoare; 

• In cazul in care nu se pot aplica masurile de mai sus se vor stabili legaturi  echidistante cu ajutorul unor cabluri izolate, avand sectiunea corespunzatoare,  intre piesa de sudat si elementele conductoare straine de instalatia de sudare; 

• Este interzis ca circuitul de sudare sa vina in contact cu buteliile de gaz protector,  aflate in apropierea piesei de sudat. 

•La legatura electrica intre echipamentul de sudare si piesa de sudat este strict  interzisa utilizarea unor elemente conductoare straine de izolatie(sine, tevi,schele)  daca acestea nu reprezinta piesa de sudat insasi; 

•Se vor lua toate masurile pentru reducerea pericolelor de contact accidental al  circuitului de sudare cu conductorul de protectie sau cu pamantul; •Daca piesele pentru sudat sunt amplasate pe o masa de sudare, cablurile de retur  si de legaturi echipotentiale vor fi racordate la masa. 

• In cazul in care doi sau mai multi sudori lucreaza aproape unii de altii si in mod  deosebit, pe aceeasi piesa, vor fi luate masuri speciale si in ce priveste racordarea  surselor pentru sudare la reteaua de alimentare si la piesa de sudat, in scopul  eliminarii tensiunii de mers in gol, ce poate sa apara intre doi portelectrozi sau intre doua capete pentru sudare. 

•Daca una sau mai multe surse pentru sudare interconectate sunt scoase de sub  tensiune, ele vor fi deconectate atat de la reteaua de alimentare cat si de la  circuital de sudare comun pentru inlaturarea pericolelor datorate tensiunilor de  retur; Interconectarea mai multor surse pentru sudare se va face numai de catre un expert. 

•Daca se efectaeaza lucrari de intretinere sau reparare, echipamentul de sudare va fi decuplat atat de partea de alimentare cat si pe partea de utilizare. Derogari de la  aceasta conditie se vor face numai de catre un expert; 

•Orice racordare in circuital de sudare va fi efectata inainte de punerea sub tensiune  a sursei pentru sudare. 

•Daca sudorul isi intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru  sudare sau circuitul de sudare se va scoate de sub tensiune astfel incat instalatia  sa nu poata fi pusa in mod accidental in functiune de la portelectrod sau de la capul de sudare. 

•In cazul utilizarii unui aparat trifazat ce deserveste mai multe posturi de sudare sau  in cazul mai multor surse pentru aceeasi piesa de sudat sau pentru piese 

interconectate, sudorii vor lucra suficient de departe unii de altii si vor fi instruiti sa  nu atinga niciodata simultan doi portelectrozi sau doua capete pentru sudare. •In timpul pauzelor de lucru , portelectrodul va fi asezat sau agatat de un suport  izolat, astfel incat sa nu atinga piesa sau suportul acesteia, care sunt legate la  sursa de alimentare a circuitului de sudare. Se interzice categoric tinerea  portelectrodului sub brat, pentru a preveni scurgerile curentului electric prin corp. • Conductorii electrici, mobili folositi la racordarea la retea si cablurile pentru  alimentare a circuitului de sudare vor fi feriti irapotriva deteriorarii in timpul  exploatarii si al transportului si in mod special impotriva contactului cu stropi de  metal topit, precum si a trecerii peste ei cu mijloace de transport. Cablurile mobile vor fi usoare si foarte flexibile, pastrandu-se in colaci cand nu se executa operatia de sudare. 

• La cablurile de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia deteriorata, in cazul  in care cablurile respective nu vor putea fi inlocuite imediat, prin indepartarea  zonei deteriorate si realizarea unei imbinari in portiunea respective. Izolarea cu  banda izolatoare a zonei reparate, nu este suficienta si in consecinta este  obligatorie folosirea bucselor de protectie din material izolant, care sa acopere in  intregime zona reparata. Starea izolatiei cablurilor de alimentare a circuitului de  sudare se va verifica inainte de inceperea lucrului (schimbului). 

• Inainte de operatia de imbinare a cablurilor pentru alimentarea circuitului de  sudare, echipamentul de sudare va fi deconectata de la retea. 

• Zonele de imbinare ale cablului pentru alimentarea circuitului de sudare vor  asigura o buna conductibilitate, securitate fata de solicitarile mecanice si o izolare perfecta in special in zona de imbinare; 

• Imbinarea cablurilor pentru alimentarea circuitului de sudare sau taiere se va  realiza prin lipire la cald, prin sudare sau cu mufe de conexiuni izolate. • Cablul de masa va fi racordat direct la piesa, fiind interzisa utilizarea unor  improvizatii. Racordarea se va realiza numai cu cleme de strangere, borna cu  surub, bine stranse, cu poli magnetici, cu conditia ca suprafetele de contact sa fie netede si curate. 

• In cazul in care portelectrozii si capetele pentru sudare nu sunt utilizati, vor fi  astfel amplasati incat sa fie izolati. Electrodul va fi scos din portelectrod. • Posturile fixe pentru sudarea manuala cu arc electric vor fi prevazute cu un  suport electroizolant pentru fiecare portelectrod, pe care sa se aseze  portelectrodul in perioadele de pauza. Este strict interzisa aruncarea la  intamplare a portelectrodului chiar daca nu este sub tensiune, indifferent de  caracterul fix sau mobil al postului de sudare. 

• La sudarea manuala cu electrozi inveliti, sudorii vor purta in mod obligatoriu  manusi si in timpul inlocuirii electrozilor. 

• La utilizarea generatoarelor de curent continuu si a transformatoarelor folosite la  sudarea cu arc electric se vor respecta conditiile impuse in prescriptiile de electro securitate. 

• Echipamentele (sursele) de sudare antrenate de motoare cu combustie interna  vor fi instalate astfel incat sa previna intoxicatiile ce pot fi provocate de gazelle de esapament. Se interzice lucrul cu echipamente de sudare defecte sau in stare  necorespunzatoare. 

• Pentru racordarea la retea, executarea legaturilor fixe, inclusive montarea  pieselor, se va face numai de catre electricieni calificati in astfel de lucrari, care  vor respecta toate prescriptiile in vigoare referitoare la instalatiile electrice. 

• Daca legarea la retea a unui echipament de sudare se realizeaza fara fisa si  priza se va prevedea la locul de racordare un intrerupator cu ajutorul caruia sa se scoata de sub tensiune concomitent toti conductorii de alimentare. 

• Daca legarea la retea se face prin prize cu capace metalice, capacele vor fi  legate la centura(priza) de impamantare.

• La echipamentele de sudare care nu sunt racordate prin fisa, conductorii de  racordare la retea se vor fixa cu papuci si vor fi astfel dispusi incat sa excluda  posibilitatea deteriorarii izolatiei lor, din cauza frecarii lor de aparatorile de borne. 

• In cazurile in care urmeaza sa se execute lucrari de receptie sau de curatire a  echipamentelor de sudare sau cand se schimba locul lor de amplasare, acestea  vor fi scoase de sub tensiune, prin deconectarea de la retea. 

• Nu se vor utiliza decat echipamente de sudare omologate care vor indeplini  conditiile de electrosecuritate. 

• Echipamentele de sudare, generatoarele si transformatoarele de sudare vor fi  prevazute cu dispozitive speciale, care sa permita schimbarea nepericuloasa a  electrozilor pentru sudare, totodata vor fi protejate impotriva atingerii accidentale,  prin legarea lor la prize de pamant sau la conductorul de nul. 

• Este interzisa sudarea concomitenta pe aceeasi piesa cu doua instalatii de  sudare manuala cu arc electric de curent continuu cu polaritati opuse.