INSTRUCTIUNI PRIVIND UTILIZAREA IMPRIMANTEI SI A FAXULUI

 

INSTRUCTIUNI PRIVIND UTILIZAREA  

IMPRIMANTEI SI A FAXULUI 1.0 SCOP 

Prevederile prezentei instructiuni au ca scop eliminarea si/sau diminuarea riscurilor de  accidentare si imbolnavire profesionala specifice activitatilor, la utilizarea imprimantei si a  faxului, cu scopul de a asigura securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor. 

2.0 CONDIŢII ŞI RESURSE NECESARE 

- Personal instruit 

3.0 RISCURI ASOCIATE ACTIVITAŢILOR 

Pericolele la care este expus personalul sunt identificate şi evaluate în evaluările de riscuri,  iar măsurile de prevenire si protecţie sunt prezentate în planul de prevenire şi protecţie.  Toate aceste documente sunt puse la dispoziţia întregului personal din companie. Riscurile de accidentare şi îmbolnavire profesională sunt prezentate în fiecare instructiune  internă de securitate a muncii. 

4.0 MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE 

➢ Accesul la aparatura pentru efectuarea de copii pe hartie de scris (copiatoare,  imprimante, fax) al personalului angajat se va face potrivit regulilor stabilite de  conducatorul unitatii. 

➢ Persoanele care lucreaza pentru prima data la un copiator, imprimanta, fax, masina de  scris, smart board si alte asemenea, vor fi instruite de catre seful direct cu privire la modul  de lucru cu echipamentul respectiv, potrivit instructiunilor furnizorului. 

➢ Angajatilor le este permis numai accesul la butoanele si serviciile exterioare ale  echipamentelor (de exemplu pentru alimentarea cu hirtie sau introducerea de date) fara  sa aibe acces la partea interioara, prin indepartarea capacelor de protectie. Se interzice  orice tentativa de reparare sau interventie de catre personalul neinstruit, neautorizat, sau  incercarea de deblocare prin introducerea de surubelnite, sirme, creioane, etc. 

➢ In cazul defectarii copiatorului, imprimantei, etc. echipamentul respectiv va fi scos din  functiune si de sub tensiune, inchis, prin scoaterea stecherului de alimentare din priza si  se va anunta unitatea de service. 
➢ La utilizarea copiatorului, imprimantei, faxului sau a altor echipamente electrice si  electronice se vor respecta urmatoarele reguli: 

- instalatiile electrice sa fie bine izolate, iar masinile sau aparatele respective legate la  pamant, potrivit instructiunilor furnizorului 

- este interzis a se scoate stecherul din priza, tragindu-se de cordon - trebuie sa se evite bararea trecerilor (cailor de circulatie) cu cordoane electrice.  Masinile, aparatele sau echipamentele respective trebuie asezate cit mai aproape de  prizele electrice. 

- trebuie semnalata orice uzura sau defect care apare la cordonul electric. El va putea  fi reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit dupa caz. 

- este interzis sa se atinga sau sa se tina cu mina un obiect metalic (teava sau  radiatorul caloriferului, etc.) in timp ce cu cealalta mina se introduce stecherul in priza. - este interzis a se pune in functiune o masina sau un aparat inainte de a fi cunoscut  sistemul de functionare al acesteia si masurile de securitate impuse de fabricanti. - este interzis ca operatorii de la masinile de scris, fax, imprimanta sau de calcul, sa si repare singuri masinile. Intretinerea si reglarea lor ca si al oricarui aparat electric vor fi  efectuate de personal special calificat. 

- orice operatie de reglare, reparare, intretinere si curatare la masini se va efectua  atunci cind s-a intrerupt alimentarea cu energie electrica si dupa ce au fost deconectate. - este interzis sa se introduca conductoarele direct in priza electrica, fara sa se  foloseasca stecherul, aceste improvizatii putind duce la accidente grave prin  electrocutare. 

- masinile trebuiesc fixate pe masa de lucru, pentru a se elimina tendinta de alunecare  si cadere. 

- nu se va pune niciodata in functiune un echipament sau o masina careia i s-a scos  carcasa. 

- masina de scris trebuie asezata pe un postament de plasa sau de cauciuc, in cazul  in care datorita trepidatiilor in timpul lucrului, se pot rasturna de pe masa. - nu se permite transportul masinilor de scris apucate de car, deoarece acestea se  elibereaza si masina aluneca jos, putind provoca accidente la picioare. 

➢ In situatiile in care echipamentele si aparatura societatii sunt utilizate pentru realizarea  sarcinilor de serviciu in alte spatii decit in cele uzuale ( de exemplu in locatii inchiriate  pentru pregatirea profesionala a salariatilor si reprezentantilor societatii ) se va solicita  ca orice lucrare sau interventie pentru alimentarea cu energie electrica sa fie realizata de  reprezentantii (angajatii) locatiei respective.
5.0 ATENTIONARI  

• Neinsusirea atributiilor ce revin salariatilor din punct de vedere SSM, poate conduce la  accidente cu urmari greu de cuantificat 

6.0 DOCUMENTE ASOCIATE 

• Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea securitatii si sanatatii  in munca 

• H.G. nr 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Norme Metodologice de  aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 

• H.G. nr. 355/2007, cu modificarile si completarile ulterioare - Privind supravegherea  sanatatii lucratorilor 

• H.G. nr. 1091/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de  munca