Evaluare ssm tamplar

INTRODUCERE 

 La evaluarea locului de munca TAMPLAR 

Punctul de plecare in optimizarea activitatii de revenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale intr-un sistem il constituie evaluarea riscurilor din locul de munca. 

Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din locul de munca si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri: gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman. 

Se obtin astfel niveluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru intregul sistem analizat (loc de munca). Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus deja in standardele europene (CEI 812/85, respectiv EN 292-1/1991, EN 1050/96) si sta la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practica. Astfel, SR EN 292-1/1996, preluat in Romania dupa standardul european amintit, in cap. 6, precizeaza ca „factorii ce trebuie luati in considerare la evaluarea riscului sunt: 

a) Probabilitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii; 

b) Gravitatea maxima previzibila a leziunii sau afectarii sanatatii." 

Obligativitatea evaluarii riscurilor la locul de munca decurge din legislatia actuala in domeniu, care a fost armonizata cu legislatia Uniunii Europene privind sanatatea si securitatea in munca. Art. 15 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 , preluand paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/CEE, prevede: „... conducătorul SC ) S.R.L. trebuie: 

a) sa evalueze riscurile pentru sanatatea si securitatea muncitorilor, in vederea stabilirii masurilor de prevenire 

Indeplinirea efectiva a acestei obligatii se face de catre un evaluator autorizat si abilitat daca este vorba de un serviciu extern de prevenire si protectie sau de catre un evaluator autorizat daca este vorba de un serviciu intern de prevenire si protectie. 

PREMISE TEORETICE 

Relatia risc - securitate; risc acceptabil 

In terminologia de specialitate, securitatea lucratorului care incadreaza locul de munca in procesul de munca este considerata ca acea stare a sistemului de munca in care este exclusa posibilitatea de accidentare si imbolnavire profesionala. 

In limbajul uzual, securitatea este definita ca faptul de a fi la adapost de orice pericol, iar riscul - posibilitatea de a ajunge intr-o primejdie, pericol potential (Sursa: Dictionarul explicativ al limbii romane, editat sub egida Academiei Romaniei). Daca luam in considerare sensurile uzuale ale acestor termeni, se poate defini securitatea ca starea sistemului de munca in care riscul de accidentare si imbolnavire este zero. Prin urmare, securitatea si riscul sunt doua notiuni abstracte, contrare, care descriu doua stari care se exclud reciproc. In realitate, datorita trasaturilor oricarui sistem de munca, nu se pot atinge asemenea stari cu caracter de absolut. Nu exista sistem in care sa fie exclus complet pericolul potential de accidentare sau imbolnavire; apare intotdeauna un risc „rezidual", fie si numai datorita imprevizibilitatii actiunii omului. Daca nu se fac interventii corectoare pe parcurs, acest risc rezidual creste, pe masura ce elementele sistemului de munca se degradeaza prin „imbatranire". In consecinta, sistemele pot fi caracterizate prin „niveluri de securitate", respectiv „niveluri de risc", ca indicatori cantitativi ai starilor de securitate/risc. 

In acest context, in practica trebuie admise o limita de risc minim, respectiv un nivel al riscului diferit de zero, dar suficient de mic pentru a se  considera ca sistemul este sigur, ca si o limita de risc maxim, care sa fie echivalenta cu un nivel atat de scazut de securitate, incat sa nu mai fie  permisa functionarea sistemului. 

Notiunea de risc acceptabil 

Riscul a fost definit in literatura de specialitate in domeniul securitatii muncii prin probabilitatea cu care, intr-un proces de munca, intervine un  accident sau o imbolnavire profesionala, cu o anumita frecventa si gravitate a consecintelor. In consecinta putem atribui unor cupluri gravitate -  probabilitate diferite acelasi nivel de risc. 

Orice studiu de securitate are drept obiectiv stabilirea riscurilor acceptabile. O asemenea tratare a riscului ridica doua probleme: • cum se stabilesc coordonatele riscului (cuplul gravitate - probabilitate); 

• ce coordonate ale riscului se vor alege pentru a delimita zonele de acceptabilitate de cele de inacceptabilitate. Pentru a le rezolva, premisa de la care s-a pornit in elaborarea metodei de evaluare a fost relatia risc - factor de risc. Existenta riscului intr-un sistem de munca este datorata prezentei factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. Prin urmare, elementele cu ajutorul carora poate fi caracterizat riscul, deci pot fi determinate coordonatele sale, sunt de fapt probabilitatea cu care actiunea unui factor de risc poate conduce la accident si gravitatea consecintei actiunii factorului de risc asupra victimei. Ca urmare, pentru evaluarea riscului/securitatii este necesara parcurgerea urmatoarelor etape: 

- identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;  

- stabilirea consecintelor actiunii asupra victimei, respectiv gravitatea lor; -stabilirea 

frecventei probabile de actiune a lor asupra executantului; -atribuirea nivelurilor de risc functie de gravitatea si probabilitatea consecintelor actiunii factorilor de risc. 

Modelul teoretic al genezei accidentelor de munca si bolilor profesionale elaborat in cadrul I.N.C.D.P.M., abordand sistematic cauzalitatea acestor evenimente, permite elaborarea unui instrument pragmatic pentru identificarea tuturor factorilor de risc dintr-un sistem (ANEXA 1 din metoda PECE). In conditiile unui sistem de munca real, aflat in functiune, nu exista suficiente resurse (de timp, financiare, tehnice etc.) pentru ca sa se poata interveni simultan asupra tuturor factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. 

Chiar daca ar exista, criteriul eficientei (atat in sensul restrans, al eficientei economice, cat si al celei sociale) interzice o astfel de actiune.  Din acest motiv, nici in cadrul analizelor de securitate nu se justifica luarea lor integral in considerare. 

Din multitudinea factorilor de risc a caror inlantuire se finalizeaza potential cu un accident sau o imbolnavire, factorii care pot reprezenta  cauze finale, directe, sunt cei a caror eliminare garanteaza imposibilitatea producerii evenimentului, deci devine obligatorie orientarea studiului  asupra acestora. 

Diferentierea riscurilor in raport cu gravitatea consecintei este usor de realizat. Indiferent de factorul de risc si de evenimentul pe care-l  poate genera, consecintele asupra executantului pot fi grupate dupa categoriile definite prin lege: incapacitate temporara de munca, invaliditate si  deces. 

Mai mult, pentru fiecare factor de risc se poate afirma cu certitudine care este consecinta sa maxima posibila. De exemplu, consecinta maxima posibila a electrocutarii va fi intotdeauna decesul, in timp ce consecinta maxima a depasirii nivelului normat de zgomot va fi surditatea profesionala - invaliditate. 

Cunoscand tipurile de leziuni si vatamari, ca si localizarea potentiala a acestora, in cazul accidentelor si bolilor profesionale, asa cum sunt ele precizate de criteriile medicale de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (ANEXA 2), se poate aprecia pentru fiecare factor de risc in parte la ce leziune va conduce in extremis, ce organ va fi afectat si, in final, ce tip de consecinta va produce: incapacitate, invaliditate sau deces. 

La randul lor, aceste consecinte se pot diferentia in mai multe clase de gravitate. 

De exemplu, invaliditatea poate fi de gradul I, II sau III, iar incapacitatea: mai mica de 3 zile (limita minima stabilita prin lege pentru definirea accidentului de munca), intre 3 - 45 zile si intre 45 - 180 zile. 

Ca si in cazul probabilitatii de producere a accidentelor sau imbolnavirilor, putem stabili si pentru gravitatea consecintelor mai multe clase, dupa cum  urmeaza:  

• clasa 1: consecinte neglijabile (incapacitate de munca mai mica de 3 zile); 

• clasa 2: consecinte mici (incapacitate cuprinsa intre 3 - 45 zile, care necesita tratament medical); 

• clasa 3: consecinte medii (incapacitate 45 - 180 zile, tratament medical si spitalizare); 

• clasa 4: consecinte mari (invaliditate gradul III): 

• clasa 5: consecinte grave (invaliditate gradul II); 

• clasa 6: consecinte foarte grave (invaliditate gradul I); 

• clasa 7: consecinte maxime (deces).

Referitor la frecventa, este cunoscut ca accidentul sau boala sunt evenimente aleatorii. Prin urmare, factorii de risc se vor diferentia intre ei prin faptul ca fiecare conduce cu o alta probabilitate la producerea unui accident/imbolnavire. Astfel, frecventa probabilitatea de producere a unui accident datorita miscarii periculoase a organelor in miscare ale unei foreze este diferita fata de cea a producerii, la acelasi loc de munca, a unui accident datorita trasnetului. 

De asemenea, acelasi factor va putea fi caracterizat printr-o alta frecventa de actiune asupra executantului, in diverse momente ale functionarii unui sistem de munca sau in sisteme analoge, in functie de natura si de starea elementului generator. De exemplu, probabilitatea de electrocutare prin atingere directa la manevrarea unui aparat actionat electric este mai mare daca acesta este vechi si are uzata izolarea de protectie a conductorilor decat daca aparatul este nou. Din punct de vedere al operativitatii, nu se poate lucra insa cu frecvente determinate strict pentru fiecare factor de risc. In unele cazuri, ele nici nu pot fi calculate, cum se intampla cu factorii proprii executantului. Probabilitatea de a actiona intr-o anumita maniera generatoare de accident nu poate fi decat aproximata. In alte situatii, calculul necesitat de determinarea riguroasa a frecventei probabile de producere a consecintei este atat de elaborios, incat ar fi mai costisitor si mai indelungat decat aplicarea efectiva a masurilor de prevenire. 

De aceea ar fi mai indicat sa se stabileasca frecventele, de regula prin apreciere, si sa se grupeze pe intervale. Este mai usor si mai eficient pentru scopul urmarit sa se aproximeze ca un anumit accident este probabil sa fie generat de actiunea unui factor de risc cu o frecventa mai mica de o data la 100 de ore. 

Diferenta fata de niste valori riguroase de 1 la 85 ore sau 1 la 79 ore este nesemnificativa, evenimentul putand fi caracterizat in toate trei cazurile ca fiind foarte frecvent. 

Din acest motiv, daca utilizam intervalele precizate in CEI-812/1985, obtinem 6 grupe de evenimente, pe care le putem ordona astfel: • extrem de rare: P < 10-7/h; 

• foarte rare: 10-7 < P < 10-5/h; 

• rare: 10-5 < P < 10-4/h; 

• putin frecvente: 10-4 < P < 10-3/h; 

• frecvente: 10-3 < P < 10-2/h; 

• foarte frecvente: P > 10 /h. 

Vom atribui acum fiecarei grupe o clasa de probabilitate, de la 1 la 6, asa incat vom spune ca evenimentul E1, a carui frecventa probabila de producere este de P1 < 10-7/h,este de clasa 1 de probabilitate, iar evenimentul E6, cu frecventa P6 >10 /h, este de clasa a 6-a de probabilitate. Obtinem o scala de cotare a probabilitatii cum este cea din ANEXA 3 din metoda PECE. 

Avand la dispozitie aceste doua scale - de cotare a probabilitatii si gravitatii consecintelor actiunii factorilor de risc (ANEXA 3 din metoda PECE) - putem sa asociem fiecarui factor de risc dintr-un sistem un cuplu de elemente caracteristice, gravitate - probabilitate, pentru fiecare cuplu stabilindu-se un nivel de risc. Pentru atribuirea nivelurilor de risc/securitate s-a utilizat curba de acceptabilitate a riscului. Mai intai, deoarece gravitatea este un element mai important din punct de vedere al finalitatii protectiei muncii, s-a admis ipoteza ca are o incidenta mult mai mare asupra nivelului de risc decat frecventa. In consecinta, corespunzator celor 7 clase de gravitate s-au stabilit 7 niveluri de risc, in ordine crescatoare, respectiv 7 niveluri de securitate, data fiind relatia invers proportionala intre cele doua stari (risc - securitate): 

N1 - nivel minim de risc 

S7 - nivel maxim de securitate

N2 - nivel foarte mic de risc 

S6 - nivel foarte mare de securitate

N3 - nivel mic de risc 

S5 - nivel mare de securitate;

N4 - nivel mediu de risc 

S4 - nivel mediu de securitate

N5 - nivel mare de risc 

S3 - nivel mic de securitate

N6 - nivel foarte mare de risc 

S2 - nivel foarte mic de securitate

N7 - nivel maxim de risc 

S1 - nivel minim de securitatePrin suprapunerea succesiva, in anumite conditii, a curbei de acceptabilitate a riscului asupra reprezentarii obtinute a multimii nivelurilor de risc s a stabilit incadrarea cuplurilor pe niveluri de risc, asa cum se expliciteaza in continuare. Mentinand logica reprezentarii prin segmente egale a claselor, rezulta ca si curbele care delimiteaza nivelurile de risc trebuie sa fie echidistante. In consecinta, impartim diagonala mare a dreptunghiului care  semnifica suma multimilor nivelurilor de risc in 7 segmente egale, prin care se vor trasa curbele. 

 Nivelul de risc 1 - cuplurile g-p: (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1);  

 Nivelul de risc 2 - cuplurile g-p: (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1);  

 Nivelul de risc 3 - cuplurile g-p: (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1);  

 Nivelul de risc 4 - cuplurile g-p: (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2); 

Nivelul de risc 5 - cuplurile g-p: ((4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3); Nivelul de risc 6 - cuplurile g-p:  

(5,6) (6,4) (6,5) (7,4);  

Nivelul de risc 7 - cuplurile g-p: (6,6) (7,5) (7,6). 

Din relatia risc - securitate definita se deduce imediat ca nivelul 7 de risc reprezinta un nivel critic, la care securitatea sistemului este minima. Dincolo de aceasta limita, securitatea tinde catre zero, deci desfasurarea procesului de munca nu mai poate avea loc, deoarece ea ar fi echivalenta cu producerea accidentului/imbolnavirii. Despre factorii de risc caracterizati prin cuplurile (6,6), (7,5), (7,6) se poate afirma ca ei vor conduce rapid si cu certitudine la producerea evenimentului extrem -decesul (pericol iminent). 

Reglementarile normative din majoritatea tarilor nu permit insa atingerea stadiului critic. Pentru aceasta, in general, se stabilesc pentru fiecare factor de risc fie limite maxime sub forma de valori, in cazul factorilor a caror forma de manifestare poate fi caracterizata prin elemente masurabile, fie interdictii - factorii la care masuratorile nu sunt posibile. Normele respective corespund unui nivel de risc maxim acceptabil, care difera de la o tara la alta, in functie de conditiile economice si sociale. Plecand de la aceste premise, s-a elaborat metoda de evaluare a riscurilor la locurile de munca, denumita generic METODA PECE. 

DESCRIEREA METODEI UTILIZATE PENTRU EVALUAREA RISCULUI 

Scop si finalitate 

Metoda folosita la aceasta evaluare este metoda I.N.C.D.P.M. denumita metoda PECE. 

Metoda aplicata pentru aceasta evaluare are ca scop determinarea cantitativa a nivelului de risc pentru un loc de munca, sector, sectie sau  intreprindere, pe baza analizei sistemice si evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. 

Aplicarea metodei se finalizeaza cu un document centralizator numit Fisa de evaluare a riscului pentru locul de munca evaluat, care in final  cuprinde nivelul de risc global pentru locul de munca care a fost evaluat. 

Fisa de evaluare a riscului pentru locul de munca evaluat astfel intocmita constituie baza fundamentarii programului de prevenire si protectie de SSM pentru locul de munca evaluat, (sectorul, sectia, operatorul economic). Conform celor mai inainte prezentate in dosarul cu documente de evaluare pentru locul de munca evaluat imediat dupa fisa de evaluare de riscuri se afla documentul intitulat Plan de prevenire si protectie post evaluare care are structura prevazuta in anexa 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006. Iar la nivel de punct de lucru acest document se regaseste ca anexa la Planul de prevenire si protectie de SSM pentru punctul de lucru din care face parte acest loc de munca evaluat. 

Principiul metodei 

Esenta metodei consta in identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile. 

Aceasta lista de control prestabilita cu grupe si tipuri de factori de risc posibili sta la baza documentului numit Fisa de identificare a factorilor de risc la locul de munca ce urmeaza sa fie evaluat . Acest document este in dosarul de evaluare a locului de munca imediat dupa fisa de prezentare a locului de munca evaluat. Cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile se executa pe masura ce se evalueaza riscurile identificate. 

In finalul acestei operatiuni de cuantificare a dimensiunii fiecarui tip de risc identificat si apoi evaluat rezulta un nivel de risc global pentru locul de munca. 

Nivelul de securitate, este invers proportional cu nivelul de risc. 

Etapele metodei 

Metoda cuprinde urmatoarele etape obligatorii: 

• definirea elementelor care definesc locul de munca; 

• identificarea factorilor de risc care sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul de munca; 

• stabilirea masurilor de prevenire si protectie pentru fiecare risc identificat , 

astfel incat pana la evaluarea riscurilor si stabilirea masurilor finale de prevenire si protectie, sa se poata lua deja masuri pe aceste riscuri astfel incat acestea sa nu afecteze starea de sanatate a lucratorilor ori viata acestora; 

• evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, identificate 

deja ; 

• stabilirea masurilor de prevenire si protectie pentru fiecare risc identificat 

si evaluat cu nivel de risc cotat cu cel putin nivel 3; 

• intocmirea propunerilor/planului de prevenire si protectie de SSM pentru riscurile de cel putin nivel 3 la locul de munca. Instrumente de lucru utilizate 

Etapele necesare pentru evaluarea locului de muncă, se realizeaza utilizand urmatoarele instrumente de lucru: 

• Lista de identificare a factorilor de risc; 

• Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman; 

• Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor; 

• Grila de evaluare a riscurilor; 

• Scala de incadrare a nivelurilor de risc, respectiv a nivelurilor de securitate; 

Continutul si structura acestor instrumente sunt prezentate in continuare.  

Lista de identificare a factorilor de risc este un formular care cuprinde, intr-o forma usor identificabila si comprimata, principalele categorii de factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, grupate dupa criteriul elementului generator din cadrul sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de productie si mediu de munca). Model Anexa 1 metoda Pece 

Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman ; este un instrument ajutator in aplicarea scalei de cotare a gravitatii consecintelor. Ea cuprinde categoriile de leziuni si vatamari ale integritatii si sanatatii organismului uman, localizarea posibila a consecintelor in raport cu structura anatomofunctionala a orgaganismului si gravitatea minima - maxima generica a consecintei. Model Anexa 2 metoda Pece Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc asupra organismului uman , este o grila de clasificare a consecintelor in clase de gravitate si clase de probabilitate a producerii lor. Model Anexa 3 metoda Pece Partea din grila referitoare la gravitatea consecintelor se bazeaza pe criteriile medicale de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. In ceea ce priveste clasele de probabilitate, in urma experimentarilor s-a optat in forma finala a metodei pentru adaptarea standardului Uniunii Europene, astfel incat in locul intervalelor precizate de acesta s-au luat in considerare urmatoarele: •clasa 1 de probabilitate: frecventa evenimentului peste 10 ani; 

•clasa 2: frecventa de producere: o data la 5 -10 ani; 

•clasa 3: o data la 2 - 5 ani; 

•clasa 4: o data la 1 - 2 ani; 

•clasa 5: o data la 1 an - 1 luna; 

•clasa 6: o data la mai putin de o luna.  

Grila de evaluare a riscurilor (Model Anexa 4 metoda Pece) 

Cu ajutorul grilei se realizeaza exprimarea efectiva a riscurilor existente in sistemul analizat, sub forma cuplului gravitate - frecventa de aparitie. Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii (Model Anexa 5 metoda Pece), construita pe baza grilei de evaluare a riscurilor, este un instrument utilizat in aprecierea nivelului riscului previzionat, respectiv a nivelului de securitate. Scala cuprinde in fapt cele 7 zone din matricea Mgp , transformate in niveluri, numerotate de la 1 la 7 pentru nivelul de risc, si de la 7 la 1 pentru nivelul de securitate; in zona centrala a formularului sunt prezentate explicit elementele din submatricele delimitate, precum si elementele singulare corespunzatoare fiecarui nivel de risc, respectiv toate cuplurile gravitate - probabilitate aferente nivelurilor de risc. 

APLICAREA METODEI Procedura de lucru 

1. Constituirea echipei de analiza si evaluare 

Primul pas in aplicarea metodei il reprezinta constituirea echipei de analiza si evaluare. Aceasta s-a facut in baza contractului de evaluare de riscuri intocmit intre prestator (evaluatorul autorizat si abilitat) si beneficiarul evaluarii si a cuprins specialisti in domeniul securitatii muncii pusi la dispozitie de prestator si de beneficiar , buni cunoscatori ai proceselor de munca analizate. Inainte de inceperea evaluarii, s-a facut o documentare prealabila asupra locului de munca si proceselor tehnologice care urmeaza sa fie analizate si evaluate de la acest loc de munca. 

2. Descrierea locului de munca analizat 

In aceasta etapa s-a efectuat o analiza detaliata a locului de munca urmarind: 

• identificarea si descrierea componentelor sistemului si modului sau de functionare: scopul sistemului, descrierea procesului tehnologic, a operatiilor de munca, masinile si utilajele folosite - parametri si caracteristici functionale, unelte etc.; 

• precizarea in mod expres a sarcinii de munca ce-i revine executantului in sistem (pe baza fisei postului, a ordinelor si deciziilor scrise, a dispozitiilor verbale date in mod curent etc.); 

• descrierea conditiilor de mediu existente; 

• precizarea cerintelor de securitate pentru fiecare componenta a sistemului, pe baza normelor si standardelor de securitate a muncii, precum si a altor acte normative incidente. 

Informatiile necesare pentru aceasta etapa s-au preluat din documentele aflate la conducatorul locului de munca(fisa tehnologica, cartile tehnice ale masinilor si utilajelor, fisa postului pentru executant, caiete de sarcini, buletine de analiza a factorilor de mediu, norme, standarde si instructiuni de securitate a muncii). O sursa complementara de informatii pentru definirea sistemului a constituit-o discutiile cu lucratorii de la locul de munca. 

3. Identificarea factorilor de risc din sistem In aceasta etapa, esentiala pentru calitatea analizei, s-a stabilet pentru fiecare componenta a sistemului de munca evaluat, in baza listei prestabilite (ANEXA 1 din metoda PECE) ce disfunctii poate prezenta, in toate situatiile previzibile si probabile de functionare. Pentru identificarea tuturor riscurilor posibile s-a facut simularea functionarii sistemului si deducerea respectivelor abateri. Aceasta se poate face fie printr-o analiza verbala cu tehnologul, in cazul unor locuri de munca relativ putin periculoase, in care disfunctiile accidentogene (sau generatoare de imbolnaviri) sunt cvasievidente, fie prin aplicarea metodei arborelui de evenimente. Indiferent de solutia adoptata, metodele de lucru sunt observarea directa si deductia logica. 

In cazul factorilor de risc obiectivi (generati de echipamentul de munca , mijloacele de productie, sau mediul de munca), identificarea lor este relativ usoara, cunoscandu-se parametrii si caracteristicile functionale ale masinilor, utilajelor, instalatiilor, proprietatile fizico-chimice ale materiilor si materialelor utilizate, sau buletinele de analiza a conditiilor de mediu aflate la conducatorul locului de munca. 

Referitor la executant, operatia este mult mai dificila si implica un grad ridicat de nedeterminare. Pe cat posibil, se analizeaza toate erorile previzibile si probabile ale acestuia in raport cu sarcina de munca atribuita, sub forma omisiunilor si actiunilor sale gresite, si impactul lor asupra propriei sale securitati si asupra celorlalte elemente ale sistemului. 

Identificarea factorilor de risc dependenti de sarcina de munca se realizeaza, pe de o parte, prin analiza conformitatii dintre continutul sau si capacitatea de munca a executantului caruia ii este atribuita, iar pe de alta parte, prin precizarea eventualelor operatii, reguli de munca, procedee de lucru gresite. 

Factorii de risc identificati s-au inscris in Fisa de identificare a factorilor de risc, unde s-a specificat si forma concreta de manifestare . 4. Stabilirea masurilor urgente de prevenire si protectie pe riscurile identificate dar neevaluate inca. 

S-a mers pe ideea ca pana la evaluarea efectiva a riscurilor doar identificate, este necesar ca persoana numita conducator de loc de munca (beneficiarul acestei evaluari) sa poata lua deja niste masuri cu caracter de a preveni actiunea acestor riscuri doar identificate, asupra lucratorilor care incadreaza locul de munca. In consecinta s-a considerat ca este necesar un document suplimentar metodei PECE denumit Plan de prevenire si protectie post identificare de riscuri care este conceput ca structura pe modelul anexei 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 319/2006. 

5. Evaluarea riscurilor Pentru determinarea consecintelor posibile ale actiunii factorilor de risc se utilizeaza lista din ANEXA 2 din metoda PECE. Gravitatea consecintei astfel stabilite se apreciaza pe baza grilei din ANEXA 3 din metoda PECE. Informatii importante pentru aprecierea cat mai exacta a gravitatii consecintelor posibile se obtin din statisticile accidentelor de munca si bolilor profesionale produse la locul de munca respectiv sau la locuri de munca similare. 

Pentru determinarea frecventei consecintelor posibile se foloseste scala din ANEXA 3 din metoda PECE. Incadrarea in clasele de probabilitate se face dupa ce se stabilesc, pe baza statistica sau de calcul, intervalele la care se pot produce evenimentele (zilnic, saptamanal, lunar, anual etc.).

Intervalele respective se transforma ulterior in frecvente exprimate prin numar de evenimente posibile pe an. Rezultatul obtinut in urma procedurilor anterioare se identifica in Grila de evaluare a riscurilor (ANEXA 4 din metoda PECE) si se inscrie in Fisa de evaluare a locului de munca care inlocuieste documentul model Anexa 6 din metoda PECE. Cu ajutorul scalei de incadrare a nivelurilor de risc/securitate se determina apoi aceste niveluri pentru fiecare factor de risc in parte. Se obtine astfel o ierarhizare a dimensiunii riscurilor la locul de munca, ceea ce da posibilitatea stabilirii unei prioritati a masurilor de prevenire si protectie, functie de factorul de risc cu nivelul cel mai mare de risc. 

Nivelul de risc global (Nr) pe locul de munca se calculeaza ca o medie ponderata a nivelurilor de risc stabilite pentru factorii de risc identificati. Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cat mai exact posibil realitatea, se utilizeaza ca element de ponderare rangul factorului de risc, care este egal  cu nivelul de risc. 

In acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea si rangul cel mai mare. 

Se elimina astfel posibilitatea ca efectul de compensare intre extreme, pe care il implica orice medie statistica, sa mascheze prezenta factorului cu nivel maxim de risc. 

Nivelul de securitate (Ns) pe loc de munca se identifica pe Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate, construita pe principiul invers proportionalitatii nivelurilor de risc si securitate. 

Nivelul de risc global, s-a inscris in Fisa de evaluare a locului de munca. 

6. Stabilirea masurilor de prevenire si protectie 

Pentru stabilirea masurilor necesare imbunatatirii nivelului de securitate a sistemului de munca respectiv pentru diminuarea riscurilor cotate cu cel putin nivel 3, se impune luarea in considerare a ierarhiei riscurilor evaluate, conform Scalei de incadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii in ordinea: 

7 - 1 daca se opereaza cu nivelurile de risc; 

1 - 7 daca se opereaza cu nivelurile de securitate. 

De asemenea, se tine seama de ordinea ierarhica generica a masurilor de prevenire, respectiv: 

• masuri de prevenire intrinseca; 

• masuri de protectie colectiva; 

• masuri de protectie individuala. 

Masurile propuse s-au inscris in documentul numit Plan de prevenire si protectie post evaluare si este ca structura conform modelului anexei nr. 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006. 

7 Redactarea documentatiei de evaluare. 

Aplicarea metodei se incheie cu redactarea documentatiei de evaluare. Aceasta documentatie, care trebuie sa contina, urmatoarele: • Prezentarea metodei utilizate; 

• Fisa de prezentare a locului de munca; 

• Planul de prevenire si protectie post identificare de riscuri pentru locul de munca; 

• Fisa de evaluare de riscuri si a nivelului de risc global rezultat la locul de munca; 

• Planul de prevenire si protectie post evaluare pentru locul de munca. FIŞA DE PREZENTARE 

a locului de munca TAMPLAR 

1. La acest loc de munca avem urmatoarele echipamente de munca (conform definitiei din Hotararea nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca): Echipament tehnic, scule si unelte: 

- fierăstraie circulare de diverse tipuri (scurtare, retezat, pendulă, unghiular,etc.);  

- fierăstraie panglică (bantzig);  

- maşini de găurit cu ax vertical;  

- maşini de găurit cu ax orizontal;  

- strunguri pentru lemn;  

- maşini de rindeluit;  

- maşini de rindeluit la grosime;  

- maşini de frezat profile;  

- maşini de şlefuit cu bandă;  

- prese asamblat semifabricate din lemn acţionate hidraulic şi/sau pneumatic;  

- instalaţie de şlefuit capete şi colţuri;  

- instalaţie centrală pentru exhaustare şi aspiraţie;  

- trusă de unelte de tâmplărie; 

- scule şi dispozitive (freze, burghie, mandrine, chei); 

- transpaleţi cu acţionare manuală;  

- lemn (semifabricate) esenţă tare şi moale. 

2. Personalul care este incadrat la acest loc de munca nu necesita calificare; 

3. Personalul care este incadrat la acest loc de munca nu necesita autorizare; 

4. Sarcina de munca a personalului care este incadrat in acest loc de munca este detaliata astfel (aici sunt prezentate toate activitatile pe care trebuie sa le desfasoare lucratorul care incadreaza acest loc de munca) : 

- 1. La inceperea programului de lucru, ia in primire locul de munca; 

- 2. Verifica aparatura si echipamentele tehnice cu care urmeaza sa lucreze, prin aspectare; 

- 3. Daca la verificarea prin aspectare nu sunt nereguli, pune in functiune aparatura si echipamentele tehnice pe care le are in dotare; 

- 4. La punerea in functiune a aparaturii si a echipamentelor tehnice pe care le are in dotare, verifica daca acestea functioneaza  normal si va confirma conducatorului locului de munca ca a inteles ce are de facut; 

- 5. Va trece la indeplinirea sarcinilor de munca; 

- 6. Daca pe timpul, ideplinirii sarcinii de munca va constata ca apar neconformitati in ce priveste starea tehnica a ET, a materialelor depozitate necorespunzator, etc, va aplica procedura nr. 2 sau procedura nr. 4, dupa caz. 

- 7. Daca dupa aplicarea procedurii nr. 2 sau procedurii nr. 4, constata ca ca nu poate remedia neconformitatile aparute, iar aceste neconformitati afecteaza integritatea fizica a sa, ori a celorlalti colegi, sau afecteaza starea marfii , a ET, va opri imediat activitatea si va anunta de urgenta conducatorul locului de munca, despre situatia aparuta. 

- 8. Conducatorul locului de munca, va aplica procedura de interventie; 

- 9. La terminarea programului de lucru, va opri activitatea, va face curatenie la locul de munca, etc. - 10. Daca va constata neconformitati in timpul aplicarii procedurii nr. 9, va aplica procedura 2 sau 4, dupa caz. 

- 11. Va parasi locul de munca. 

Concret sarcina de munca se detaliaza astfel: 

- Sarcina de muncă presupune în primul rând prezentarea la locul de muncă, îmbrăcarea echipamentului de lucru şi de protecţie şi  verificarea funcţionării echipamentelor tehnice care urmează a fi utilizate în procesul de muncă.  

Muncitorul care lucrează la maşinile de prelucrat mecanice şi finisat lemn are următoarele sarcini:  

- introduce în fabricaţie numai cantitatea de semifabricate din lemn necesară prelucrării într-o zi de lucru;  - introduce în fabricaţie numai semifabricatele din lemn cu umiditatea cuprinsă între 8-10 %;  

- sortează şi stivuieşte în locurile stabilite elementele de semifabricate din lemn;  

- verifică împreună cu conducătorii direcţi ai procesului de producţie, stocul de semifabricate din lemn şi la sfârşitul fiecărei  perioade;  

- stivuieşte semifabricatele din lemn la şipcă, în depozit;  

- execută, fără defecte de fabricaţie, operaţii de retezare, spintecare, îndreptare, rindeluire, frezare, găurire şi şlefuire a materialului  lemnos;  

- se ocupă de întreţinerea şi buna funcţionare a echipamentelor tehnice, împreună cu personalul de mentenanţă;  - urmăreşte ascuţirea, ceaprazuirea pânzelor şi ascuţirea cuţitelor conform normelor tehnice pentru fiecare maşină în parte;  - introduce semifabricatele din lemn în instalaţia de tratare şi uscare/uscătoare şi urmăreşte procesul de uscare; - colaborează cu  reprezentantul C.T.C. pentru realizarea unor produse de calitate; - asigură ordinea, curăţenia şi disciplina în atelierele de prelucrări  mecanice precum şi în spaţiile anexe raportate direct la acestea; - la finalul fiecărei săptămâni gresează şi unge maşinile, conform  prevederilor cărţii tehnice pentru fiecare maşină; - curăţă periodic de praf pereţii atelierului, echipamentele tehnice cu ajutorul  furtunelor de aspiraţie. 

5 . Lucrul in acest loc de munca este organizat de un singur schimb, cu durata de 8 ,ore lucrandu-se saptaminal 5, zile; 6 . Acest loc de munca este la suprafata solului; 

7 . Pentru acest loc de munca sunt urmatoarele date: 

- activitatea se desfăşoară în spaţiu închis, în cadrul atelierelor de prelucrări mecanice şi în aer liber, în timpul aprovizionării cu materie primă a atelierului sau a tratarii lemnului. 

- nivelul de zgomot de la acest loc de munca: valori normale; 

- iluminat natural: valori normale;

- iluminat artificial: valori normale; 

- temperatura medie a mediului ambiant de la acest loc de munca: valori normale; In perioada de iarna nu este asigurata  incalzirea iar in timpul verii ventilarea atelierului se face natural şi nu asigură întotdeauna şi scăderea temperaturii aerului; - curenti de aer: Valori normale; 

- umiditatea aerului: valori normale; 

- presiunea aerului: valori normale; 

- agenti chimici periculosi: valori normale; 

- agenti biologici periculosi: nu sunt; 

- agenti fizici periculosi: valori normale; 

- nivelul de zgomot este ridicat datorită funcţionării simultane a echipamentelor tehnice din ateliere şi se situează in jurul valorii  limitei maxime admise (de 87 dB);  

- in atmosfera locului de muncă sunt prezente pulberi şi suspensii de lemn, rezultate în urma prelucrării lemnului. Datorită  funcţionării eficiente a instalaţiei de exhaustare, valoarea concentraţiei pulberilor prezente în aer este cu mult sub limita maximă  admisă. 

antet 

Fisa de identificare a riscurilor  

specifice de SSM pentru  

locul de munca: TAMPLAR

Cod  

lucru 

Factori risc identificati

 

Forma concreta de manifestare a factorilor de  risc identificati (descriere , parametrii )

4

A000

DOTAREA TEHNICA , SCULE , UNELTE,  MATERIALE SI SUBSTANTE UTILIZATE 

24

 

A100 

FACTORII DE RISC MECANIC 

14

 

A101 

Echipamente de munca sau parti din acestea care prin  miscare de rotatie pot genera accidente

GENERATOR RISC - 

Ferastrau, bormasina etc.

CONDITII 

PROBABILE - 

ET au protectia deteriorata sau lipsa.

CONSEC. 

PROBABILE -

Taieturi faciale, amputari ale membrelor  superioare.

A102 

Echipamente de munca sau parti din acestea care prin  miscarea lor de translatie pot genera accidente

GENERATOR RISC -

Mijloace de transport marfa aflate la  

incarcat/descarcat;

CONDITII 

PROBABILE - 

Accident de circulatie;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Fracturi, contuzii,etc.

A103 

Echipamente de munca sau parti ale acestora care prin miscarea de forfecare pot genera accidente

GENERATOR RISC -

Răsturnare sau cădere liberă peste picior a  materialelor în timpul prelucrării sau manipulării

CONDITII 

PROBABILE - 

Neatentie lucrator;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Contuzii, strivire degete picior.

A104

Echipamente de munca sau parti din acestea care au  lichide sub presiune(mai mare de 1atm) si care daca  se defecteaza pot genera accidente

GENERATOR RISC - 

Instalatia de aer comprimat.

CONDITII 

PROBABILE - 

Are loc o debransare a instalatiei pneumatice.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Afectiuni usoare ale ochilor.

A106

Echipamente de munca sau parti din acestea si care  daca se defecteaza sau in timpul functionarii pot  provoca diferite accidente prin proiectarea de diferite  obiecte sau fragmente de obiecte sau prin degajarea  de diferite pulberi in zona de lucru.

GENERATOR RISC - 

Ferastrau, bormasina etc.

CONDITII 

PROBABILE - 

ET se defecteaza.

CONSEC. 

PROBABILE -

Taieturi faciale, amputari ale membrelor  superioare.

A107

Echipamente de munca sau parti din acestea care prin actionare sau manevrare imprudenta a acestora de  catre utilizator pot produce diferite accidente

GENERATOR RISC -

Prindere, antrenare mână sau articole de  vestimentaţie de câtre organele de maşini în  mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit  etc.)

CONDITII 

PROBABILE - 

Neatentie lucrator;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Membre amputate, etc.

A111

Echipamente tehnice sau parti din acestea , scule si  unelte, materiale si substante, care se pot rostogoli  necontrolat si pot genera diferite accidente directe  ssau indirecte

GENERATOR RISC -

Alunecare, rostogolire, rasturnare ET sau  materiale utilizate in procesul de productie.

CONDITII 

PROBABILE - 

ET sau materiale nepozitionate corespunzator.

CONSEC. 

PROBABILE -

Contuzii craniene, fracturi ale membrelor  inferioare, alte contuzii.

A114

Echipamente tehnice sau parti din acestea , scule si  unelte, materiale si substante care pot cadea in gol  din locul in care sunt depozitate si pot genera diferite  accidente

GENERATOR RISC -

Material lemnos, ET depozitate  

necorespunzator, etc.

CONDITII 

PROBABILE -

Datorita depozitarii necorespunzatoare, acestea  accidenteaza lucratorul.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Fracturi, contuzii, etc.

A121

Risc de accidentare prin proiectare accidentala de  corpuri in interiorul zonei care delimiteaza locul de  munca analizat

GENERATOR RISC -

Lipsa instalatie de exhaustare sau  

nefolosita/lipsa.

CONDITII 

PROBABILE - 

Proiectare de aschii , material lemnos.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Orbiri temporare/ definitive, etc.

A128

Risc de accidentare prin taiere accidentala a diferitelir  parti ale corpului celui care lucreaza in acest loc de  munca cu diferite parti ale obiectelor care aflate in  interiorul zonei care delimiteaza locul de munca  analizat

GENERATOR RISC - 

Ferastrau, drujbaa etc.

CONDITII 

PROBABILE - 

Combinat cu neatentie.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Rani superficiale sau profunde.

A130 

Risc de accidentare prin alunecare accidentala a  diferitelor parti ale corpului celui care lucreaza in 

GENERATOR RISC -

Podele umede, alte obstacole in calea  

lucratorului;

 

acest loc de munca pe diferite suprafete aflate in  interiorul zonei care delimiteaza acest loc de munca

CONDITII 

PROBABILE -

La deplasare lucratorul aluneca si cade;   

CONSEC. 

PROBABILE -

Diferite fracturi ale membrelor inferioare si/sau  superioare

A142

Pericol de accidentare a lucratorului datorat  platformelor cu balustrade necorespunzatoare  existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc  de munca 

GENERATOR RISC -

Schela sau scara necorespunzator  

intretinute/montate, etc.

CONDITII 

PROBABILE - 

Lucratorul urca se deplaseaza pe schela/scara.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Diferite contuzii, rani grave, deces, etc.

A146

Pericol de accidentare a lucratorului datorat scarilor  fara parapet de protectie existente in interiorul zonei  care marcheaza acest loc de munca 

GENERATOR RISC - 

Cadere de pe trepte

CONDITII 

PROBABILE - 

Coborare/urcare cu neatentie.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Fracturi si contuzii in diferite parti ale corpullui

A148 

Alte riscuri mecanice generate de mijloacele de  productie de la acest loc de munca

GENERATOR RISC -

Aglomerări de materiale, ambalaje – blocare căi de acces.

CONDITII 

PROBABILE - 

Lucratorul se impiedica.

CONSEC. 

PROBABILE -

Diferite afectiuni ale membrelor, contuzii  craniene.

A200 

Factori de risc termic 

1

 

A201

Pericol de ardere a diferitelor parti ale corpului  lucratorului datorita temperaturii excesiv de ridicate  ale diferitelor parti ale echipamentelor cu care acesta  se afla in contact accidental

GENERATOR RISC -

Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice  – pânză ferăstrău etc.

CONDITII 

PROBABILE - 

Lucratorul atinge panza ferastraului.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Arsuri usoare, profunde.

A300 

Factori de risc electric 

6

 

A301

Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in  contact cu dferite parti ale unui ET aflat sub tensiune  (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de  electrocutare dar care au devenit surse de  

electrocutare datorita prizei de impamantare iesite din  perioada de garantie data de buletinul de verificare)

GENERATOR RISC - 

Aparatura electrica;

CONDITII 

PROBABILE -

Electrocutare prin atingere directa, datorita  prizei inpamantare NOK;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Electrocutari usoare, infarct, deces.

A303

Pericol de electrocutare a lucratoruluicare se afla iin  contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub  tensiune(parti care in mod normal nu ar trebui sa fie  sursa de electrocutare dar care au devenit surse de  electrocutare datorita izolatiei necorespunzatoare a  cablurilor de alimentare)

GENERATOR RISC - 

Cabluri electrice izolate necorespunzator;

CONDITII 

PROBABILE -

Electrocutare prin atingere directa, in cazul  deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice

CONSEC. 

PROBABILE - 

Electrocutari usoare, infarct, deces.

A304

Pericol de electrocutare a lucratorului care se aafla iin  contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub  tensiune( parti care in mod normal nu ar trebui sa fie  sursa de electrocutare dar care au devenit surse de  electrocutare datorita trecerilor cablurilor de  alimentare prin carcsa ET fara mansonarea locului de  trecere)

GENERATOR RISC - 

Aparatura electrica;

CONDITII 

PROBABILE -

Electrocutare prin atingere directa, in cazul  deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice in zona de trecere;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Electrocutari usoare, infarct, deces.

A305

Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in  contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub  tensiune( parti care in mod normal nu ar trebui sa fie  sursa de electrocutare dar care au devenit surse de  electrocutare datorita cpablurilor de alimentare a ET  fara fir de impamantare sau fara stecher SUKO, ori  fara priza SUKO)

GENERATOR RISC - 

Aparatura electrica;

CONDITII 

PROBABILE -

Electrocutare prin atingere directa, datorita  prizei fara fir inpamantare;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Electrocutari usoare, infarct, deces.

A306

Pericol de electrocutare a lucratorului lucratorului  care se afla iin contact cu diferite parti ale unui ET  aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar  

trebui sa fiesursa de electrocutare dar care au devenit  datorita condensului sau umezelii din interiorul ET)

GENERATOR RISC - 

Intrerupatoare energie lectrica;

CONDITII 

PROBABILE - 

Lucratorul are mainile umede;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Electrocutari usoare, infarct, deces.

A307

Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in  contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune  (parti care in mod normal sub tensiune parti care in  mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare  dar care au devenit datorita condensului sau umezelii  de pe cablurile/stecherele/prizele de alimentare ale ET)

GENERATOR RISC -

Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura  electrica

CONDITII 

PROBABILE - 

Electrocutare prin atingere directa

CONSEC. 

PROBABILE - 

Electrocutari usoare, infarct, deces.

A400 

FACTORII DE RISC CHIMIC 

2

 

A401 

Pericol de intoxicare la manipularea substantelor toxice

GENERATOR RISC -

vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor,  vopselurilor, etc - intoxicatii

CONDITII 

PROBABILE -

Lucratorul inhaleaza accidental diferiti vapori  toxici.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Afectiuni usoare sau grave.

A403 

Pericol de ardere la manipularea substantelor usor  inflamabile

GENERATOR RISC - 

Gaze sau vapori inflamabili;   

CONDITII 

PROBABILE - 

Manevrare neatenta a acestora.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Arderea memebrelor superioare.

A500 

FACTORII DE RISC BIOLOGIC 

1

 

A503 

Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului  cu bacterii patogene 

GENERATOR RISC - 

WC intretinut necorespunzator.

CONDITII 

PROBABILE - 

Zona infectata cu bacterii.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Afectiuni grave diverse.

B000 

MEDIUL DE MUNCA 

12

 

B100 

FACTORII DE RISC FIZIC 

7

 

B101 

Pericol de afectare a organismului datorita temperaturii ridicate a aerului de la locul de munca 

GENERATOR RISC - 

Temperatura ridicata.

CONDITII 

PROBABILE - 

Lipsa instalatie aer conditionat.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Lesinuri, etc;

B102 

Pericol de afectare a organismului datorita temperaturii scazute a aerului de la locul de munca 

GENERATOR RISC - 

Temperatura scazuta;

CONDITII 

PROBABILE - 

Lipsa instalatie incalzire;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Degeraturi ale membrelor sau raceli, gripe, etc.

B108 

Pericol de afectare a organismului datorita curentilor  de aer de la locul de munca 

GENERATOR RISC - 

Curenti de aer;

CONDITII 

PROBABILE - 

Geamuri deschise si usi deschise;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Raceli usoare.

B113 

Pericol de afectare a organismului datorita iluminatului  insuficient de la locul de munca

GENERATOR RISC - 

Corpuri de iluminat defecte;

CONDITII 

PROBABILE -

Lipsa iluminatului din cauza defectarii corpurilor  de iluminat;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Afectiuni ale ochilor;

B122 

Pericol de a fi afectat de viscol

GENERATOR RISC - 

Deplasare la/de la serviciu

CONDITII 

PROBABILE -

Datoriat viscolului lucratorul ramane cu masina  in zapada

CONSEC. 

PROBABILE -

Degeraturi ale membrelor superiore si  

inferioare.

B127 

Pericol de a fi afectat de cutremur

GENERATOR RISC - 

Seism

CONDITII 

PROBABILE - 

Deplasare la/de la serviciu

CONSEC. 

PROBABILE - 

Diferite contuzii, deces.

B130 

Alte riscuri generate de factori fizici ai mediului de  munca

GENERATOR RISC - 

Ferastau fara instalatie de exhaustare.

CONDITII 

PROBABILE - 

Pulberi de praf, provenind de la gaurire.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Afectiuni usoare ale sistemului respirator

B200 

FACTORII DE RISC CHIMIC 

2

 

B201 

Risc generat de substante periculoase aflate in mediul  de munca

GENERATOR RISC - 

Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici;

CONDITII 

PROBABILE -

Scapari, deversari necontrolate de substante  antifungice;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Diferite afectiuni pulmonare, boli grave.

B202 

Risc generat de pulberi periculoase aflate in mediul de  munca

GENERATOR RISC - 

Pulberi pneumoconiogene ( particule etc ). 

CONDITII 

PROBABILE - 

Nu este utilizata instalatia de exhaustare.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Afectiuni ale sistemului respirator.

B300 

FACTORI DE RISC BIOLOGIC 

3

 

B301 

Grupul sanitar neintretinut, genereaza diferite boli

GENERATOR RISC - 

Grup sanitar neintretinu corespunzator;

   

CONDITII 

PROBABILE -

Lucratorul este afectat astfel de diferite boli;   

CONSEC. 

PROBABILE - 

Afectiuni usoare, grave;

B308 

Vietuitoare periculoase ce pot salasui sau tranzita zona de lucru ori caile de acces la locul de munca analizat

GENERATOR RISC - 

Caini fara stapan sau fara botnita.

CONDITII 

PROBABILE - 

Se afla in incinta santierului si musca lucratorul.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Infectii diverse, etc.

B311

Persoane cu diferite afectiuni psihice, aflate ocazional  sau care salasuiesc in zona in care se afla locul de  munca analizat

GENERATOR RISC -

Persoane cu afectiuni psihice, sub influenta  alcoolului, aflate in zona.

CONDITII 

PROBABILE - 

Acestia agreseaza verbal si/sau fizic lucratorul.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Stres, diferite contuzii, etc.

C000

RISCURI GENERATE DE ANGAJATOR SI  ALTI FACTORI RESPONSABILI PRIN  NERESPECTAREA CERINTELOR MINIME DE  SSM PENTRU LOCUL DE MUNCA EVALUAT + SARCINA DE MUNCA  

NECORESPUNZATOARE 

7

 

C100

RISCURI GENERATE DE ANGAJATOR SI DE  ALTE PERSOANE DESEMNATE DE ACESTA  CU ATRIBUTII IN REALIZAREA  

CERINTELOR MINIME DE SSM PENTRU  LOCUL DE MUNCA EVALUAT 

3

 

C101 

Risc generat de incadrarea unui lucrator care nu are  calificarea necesara tipului de activitate incredintata

GENERATOR RISC - 

Angajatorul;

CONDITII 

PROBABILE - 

Lipsa calificarii duce la actiuni eronate;

CONSEC. 

PROBABILE -

Diferite infectii, inhalari substante toxice,  membre amputate, etc.

C102 

Risc generat de incadrarea unui lucrator care nu are  autorizarea necesara tipului de activitate incredintata

GENERATOR RISC -

Operaţii, reguli, procedee greşite pentru  îndeplinirea sarcinii de muncă;

CONDITII 

PROBABILE - 

Are loc un accidente de munca.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Contuzii, fracturi, amputari de membre, etc.

C111 

Alte riscuri generate de continutul necorespunzator al  sarcinii de munca

GENERATOR RISC - 

Conducator loc munca;

CONDITII 

PROBABILE -

Lipsa autoritate a conducatorului locului de  munca si personalul din subordine nu respecta  obligatiile SSM.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Contizii, fracturi. Deces, etc.

C200 

SARCINA DE MUNCA CU NECONFORMITATI 

4

 

C201 

Solicitare fizica/ - efort static

GENERATOR RISC - 

Incarcare/descarcare materiale, ET, scule, etc.

CONDITII 

PROBABILE - 

Sarcini mai mari decat posibiltatile fizice.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Afectiuni ale coloanei vertebrale.

C202 

Solicitare fizica/ - efort dinamic

GENERATOR RISC -

Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de  muncă

CONDITII 

PROBABILE - 

Sarcini mai mari decat posibiltatile fizice.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Oboseala cronica.

C203 

Solicitare fizica/ - pozitii de lucru fortate sau vicioase

GENERATOR RISC - 

Pozitii fortate sau vicioase;

CONDITII 

PROBABILE - 

Solicitare fizica

CONSEC. 

PROBABILE -

Oboseala, stres, diferite afectiuni ale sistemului  osos.

C205 

Solicitare psihica/ - ritm mare de munca

GENERATOR RISC - 

Ritm intens de munca.

CONDITII 

PROBABILE - 

Decizii rapide in scurt timp.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Stres, afectiuni psihice, etc.

D000 

EXECUTANT 

14

 

D100 

ACTIUNI GRESITE 

11

 

D101 

Efectuarea defectuoasa de comenzi 

GENERATOR RISC - 

Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin  prezentarea la serviciu obosit sau în stare de  ebrietate, consumul de alcool în timpul  programului;   

CONDITII 

PROBABILE - 

Diferite actiuni gresite.

CONSEC. 

PROBABILE -

Fracturi ale membrelor inferioare, diferite  contuzii craniene.

D102 

Efectuarea defectuoasa de manevre

GENERATOR RISC - 

Inchiderea/deschiderea usii/geamurilor;

CONDITII 

PROBABILE -

La aceasta manevra apare un curent de aer  puternic si usa/geamul se inchid/deschid cu  putere, iar geamul/geamul usii se sparge si  cioburile ranesc lucratorul;

CONSEC. 

PROBABILE -

Zgaraieturi faciale, ale membrelor  

superioare/inferioare;

D103 

Efectuarea defectuoasa de pozitionari

GENERATOR RISC -

Minimizarea riscului de accidentare,  

nerespectarea IP, nerespectarea indicatoarelor  de interzicere, obligativitate, avertizare.

CONDITII 

PROBABILE - 

Au loc diferite accidente.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Fracturi, contuzii, etc.

D104 

Efectuarea defectuoasa de fixari

GENERATOR RISC -

Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în  timpul funcţionării maşinii de găurit, fierăstrău  electric, etc.

CONDITII 

PROBABILE - 

Neatentie lucrator;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Contuzii, amputari de membre, etc.

D106 

Efectuarea defectuoasa de reglaje

GENERATOR RISC -

Executare defectuoasă de operaţii: manevre,  fixări, reglaje;

CONDITII 

PROBABILE - 

Neatentie lucrator;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Contuzii, amputari de membre, etc.

D107 

Neutilizarea mijloacelor de protectie

GENERATOR RISC - 

Lipsa EIP.

CONDITII 

PROBABILE - 

Lucratorul se expune unui pericol.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Diferite afectiuni fizice.

D108 

Utilizarea unui echipament de protectie neadecvat 

GENERATOR RISC - 

EIP inadecvat sau purtat necorespunzator.

CONDITII 

PROBABILE - 

Acest lucru duce la un accident de munca.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Contuzii, orbir, amputari de membre, etc.

D110 

Nesincronizarea operatiilor 

GENERATOR RISC - 

Manevrare ambalaje, cutii, etc.

CONDITII 

PROBABILE - 

Neatentie lucrator;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Prindere strivire membre

D111 

Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de  munca 

GENERATOR RISC - 

La utilizarea pistol cuie/capse;

CONDITII 

PROBABILE - 

Nesincronizare operatii;

CONSEC. 

PROBABILE -

Rani profunde, la membre sau alte parti ale  corpului ale lucratorului sau alti participant la  procesul de munca.

D112 

Comunicari accidentogene

GENERATOR RISC - 

Lucratorii comunica prin semne sau alt mod.

CONDITII 

PROBABILE -

Comunicarea este accidentogena si in lipsa unei  comunicari adecvate lucratorul se accidenteaza.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Fracturi, contuzii, etc.

D114 

Utilizarea de scule, unelte, sau materiale 

GENERATOR RISC - 

Aparate electrice, de incalzire.

CONDITII 

PROBABILE - 

Lucratorul le lasa nesupravegheate.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Diferite arsuri, electrocutari, etc.

D200 

OMISIUNI 

3

 

D201 

Omiterea unor operatiuni

GENERATOR RISC - 

Deplasarea de acasa la serviciu si viceversa;

CONDITII 

PROBABILE - 

Lucrator neatent la trafic;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Contuzii, fracturi, deces;

D203 

Neutilizarea echipamentului individual de protectie 

GENERATOR RISC - 

EIP.   

CONDITII 

PROBABILE - 

Conditiile de lucru presupun utilizarea EIP.

CONSEC. 

PROBABILE - 

Diferite afectiuni.

D205 

Neplanificarea controlului periodic al lucratorilor

GENERATOR RISC -

Lucratorul sufera de o boala care nu se  manifesta intr-o prima etapa pentru a fi sesizata de lucrator;

CONDITII 

PROBABILE - 

Boala se agraveaza;

CONSEC. 

PROBABILE - 

Afectiuni grave, deces,etc.

Cod  

lucru 

Factori risc identificati

 

Forma concreta de manifestare a factorilor de  risc identificati (descriere , parametrii )

Intocmit,  

SITUATIA CENTRALIZATOARE 

cu riscurile identificate si evaluate pentru 

locul de munca  

TAMPLAR

TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE 

NOTA: au fost luate in calcul toate elementele ce tin de aceasta grupa de factori de risc dupa cum urmeaza: - angajator 

- responsabil cu resursa umana pentru angajare, calificare, recalificare 

- lucratorul desemnat cu SSM documentatie fise afise , instructiuni proprii, instructiuni de lucru la locul de munca evaluat - lucratorul responsabil cu instruirile angajatului, procedurile de lucru 

- responsabili cu asigurarea cu echipament individual de protectie 

- responsabili cu aprovizionarea cu piese de schimb si accesorii pentru locul de munca evaluat 

- responsabilii cu verificarea si repararea echipamentelor care doteaza locul de munca evaluat 

- responsabili cu verificarea si monitorizarea starii de sanatate a lucratorilor care incadreaza locul de munca evaluat - responsabili cu verificarea noxelor, zgomotului, vibratiilor , etc la locul de munca evaluat 

- responsabiil cu organizarea primului ajutor, pregatirea personalului pentru acordarea 

primului ajutor, dotarea punctului de prim ajutor cu cele necesare si verificarea lui periodica, si numirea persoanelor pentru  acordarea primului ajutor 

TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE 

   

Centralizator nivel risc

Nr. 

crt 

.

Denumire factori risc 

Total

A1 

FACTORII DE RISC MECANIC 

14

A2 

FACTORII DE RISC TERMIC 

1

A3 

FACTORII DE RISC ELECTRIC 

6

A4 

FACTORII DE RISC CHIMIC 

2

A5 

FACTORII DE RISC BIOLOGIC 

1

TOTAL FACTORI DE RISC - DOTAREA TEHNICA; SCULE SI UNELTE;  MATERIALE SI SUBSTANTE

5

3

24TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA

   

Centralizator nivel riscNr. 

crt 

.

Denumire factori risc 

Total

B1 

FACTORII DE RISC FIZIC 

7

B2 

FACTORII DE RISC CHIMIC 

2

B3 

FACTORII DE RISC BIOLOGIC 

3

B

TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA

12TOTAL FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA

   

Centralizator nivel risc

Nr. 

crt 

.

Denumire factori risc 

TotalC1 

Angajator si alti responsabili 

3

C2 

Sarcina de munca cu neconformitati 

4

TOTAL FACTORI DE RISC - ANGAJATOR; SARCINA DE MUNCA 

7

Fisa evaluare riscuri  

TAMPLAR

Cod 

lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii )

Consecinta 

maxima 

posibila

Cls 

grav 

(G)

Cls 

prob 

(P)

Nivel 

risc 

(R)1 2 3 4 5 6

A000 

DOTAREA TEHNICA , SCULE , UNELTE, MATERIALE SI SUBSTANTE UTILIZATE 

24

A100 

FACTORII DE RISC MECANIC 

14

A101

GENERATOR RISC -Ferastrau, bormasina etc.; CONDITII PROBABILE -ET au protectia deteriorata sau lipsa.; CONSEC. PROBABILE -Taieturi faciale, amputari ale membrelor superioare.; 

Deces 

4

A102 

GENERATOR RISC -Mijloace de transport marfa aflate la incarcat/descarcat;; CONDITII PROBABILE -Accident de circulatie;; CONSEC. PROBABILE -Fracturi, contuzii,etc.; 

Deces 

3

A103

GENERATOR RISC -Răsturnare sau cădere liberă peste picior a materialelor în timpul prelucrării sau manipulării; CONDITII PROBABILE -Neatentie lucrator;; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, strivire degete picior.; 

ITM 45-180 

zile 

3

A104 

GENERATOR RISC -Instalatia de aer comprimat.; CONDITII PROBABILE -Are loc o debransare a instalatiei pneumatice.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni usoare ale ochilor.; 

ITM 3-45 zile 

1

A106 

GENERATOR RISC -Ferastrau, bormasina etc.; CONDITII PROBABILE -ET se defecteaza.; CONSEC. PROBABILE -Taieturi faciale, amputari ale membrelor superioare.; 

Deces 

4

A107

GENERATOR RISC -Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de maşini în mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit etc.); CONDITII PROBABILE -Neatentie lucrator;; CONSEC. PROBABILE -Membre amputate, etc.; 

ITM 45-180 

zile 

3

A111

GENERATOR RISC -Alunecare, rostogolire, rasturnare ET sau materiale utilizate in procesul de productie.; CONDITII PROBABILE -ET sau materiale nepozitionate corespunzator.; CONSEC. PROBABILE -Contuzii craniene, fracturi ale membrelor inferioare, alte contuzii.; 

ITM 45-180 

zile 

3

A114

GENERATOR RISC -Material lemnos, ET depozitate necorespunzator, etc.; CONDITII PROBABILE -Datorita depozitarii necorespunzatoare, acestea accidenteaza lucratorul.; CONSEC. PROBABILE -Fracturi, contuzii, etc.; 

ITM 45-180 

zile 

3

A121 

GENERATOR RISC -Lipsa instalatie de exhaustare sau nefolosita/lipsa.; CONDITII PROBABILE -Proiectare de aschii , material lemnos.; CONSEC. PROBABILE -Orbiri temporare/ definitive, etc.; 

ITM 3-45 zile 

1

A128 

CONDITII PROBABILE -Ferastrau, drujbaa etc.; CONDITII PROBABILE -Combinat cu neatentie.; CONSEC. PROBABILE -Rani superficiale sau profunde.; 

ITM 3-45 zile 

2

A130

GENERATOR RISC -Podele umede, alte obstacole in calea lucratorului;; CONDITII PROBABILE -La deplasare lucratorul aluneca si cade;; CONSEC. PROBABILE -Diferite fracturi ale membrelor inferioare si/sau superioare; 

ITM 45-180 

zile 

3

A142

GENERATOR RISC -Schela sau scara necorespunzator intretinute/montate, etc.; CONDITII PROBABILE -Lucratorul urca se deplaseaza pe schela/scara.; CONSEC. PROBABILE -Diferite contuzii, rani grave, deces, etc.; 

Deces 

4

A146 

GENERATOR RISC -Cadere de pe trepte; CONDITII PROBABILE -Coborare/urcare cu neatentie.; CONSEC. PROBABILE -Fracturi si contuzii in diferite parti ale corpullui; 

ITM 3-45 zile 

2

A148

GENERATOR RISC -Aglomerări de materiale, ambalaje – blocare căi de acces.; CONDITII PROBABILE -Lucratorul se impiedica.; CONSEC. PROBABILE -Diferite afectiuni ale membrelor, contuzii craniene.; 

ITM 3-45 zile 

2

A200 

Factori de risc termic 

1

A201

GENERATOR RISC -Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice – pânză ferăstrău etc.; CONDITII PROBABILE -Lucratorul atinge panza ferastraului.; CONSEC. PROBABILE -Arsuri usoare, profunde.; 

ITM 3-45 zile 

1

A300 

Factori de risc electric 

6

A301

GENERATOR RISC -Aparatura electrica;; CONDITII PROBABILE -Electrocutare prin atingere directa, datorita prizei inpamantare NOK;; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.; 

Deces 

3

A303

GENERATOR RISC -Cabluri electrice izolate necorespunzator;; CONDITII PROBABILE -Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.; 

Deces 

3

A304

GENERATOR RISC -Aparatura electrica;; CONDITII PROBABILE -Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice in zona de trecere;; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.; 

Deces 

3

A305

GENERATOR RISC -Aparatura electrica;; CONDITII PROBABILE -Electrocutare prin atingere directa, datorita prizei fara fir inpamantare;; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.; 

Deces 

3

A306 

GENERATOR RISC -Intrerupatoare energie lectrica;; CONDITII PROBABILE -Lucratorul are mainile umede;; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.; 

Deces 

3

A307 

GENERATOR RISC -Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica; CONDITII PROBABILE -Electrocutare prin atingere directa; CONSEC. PROBABILE -Electrocutari usoare, infarct, deces.; 

Deces 

3

A400 

FACTORII DE RISC CHIMIC 

2

A401

GENERATOR RISC -vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor, vopselurilor, etc - intoxicatii; CONDITII PROBABILE -Lucratorul inhaleaza accidental diferiti vapori toxici.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni usoare sau grave.; 

ITM 45-180 

zile 

3

A403 

GENERATOR RISC -Gaze sau vapori inflamabili;; CONDITII PROBABILE -Manevrare neatenta a acestora.; CONSEC. PROBABILE -Arderea memebrelor superioare.; 

ITM 3-45 zile 

2

A500 

FACTORII DE RISC BIOLOGIC 

1

A503 

GENERATOR RISC -WC intretinut necorespunzator.; CONDITII PROBABILE -Zona infectata cu bacterii.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni grave diverse.; 

ITM 3-45 zile 

2

B000 

MEDIUL DE MUNCA 

12

B100 

FACTORII DE RISC FIZIC 

7B101 GENERATOR RISC -Temperatura ridicata.; CONDITII PROBABILE -Lipsa instalatie aer 

conditionat.; CONSEC. PROBABILE -Lesinuri, etc;; ITM 1-3 zile 1 4 1

B102 

GENERATOR RISC -Temperatura scazuta;; CONDITII PROBABILE -Lipsa instalatie incalzire;; CONSEC. PROBABILE -Degeraturi ale membrelor sau raceli, gripe, etc.; 

ITM 1-3 zile 

1

B108 

GENERATOR RISC -Curenti de aer;; CONDITII PROBABILE -Geamuri deschise si usi deschise;; CONSEC. PROBABILE -Raceli usoare.; 

ITM 1-3 zile 

1

B113 

GENERATOR RISC -Corpuri de iluminat defecte;; CONDITII PROBABILE -Lipsa iluminatului din cauza defectarii corpurilor de iluminat;; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni ale ochilor;; 

ITM 1-3 zile 

1

B122

GENERATOR RISC -Deplasare la/de la serviciu; CONDITII PROBABILE -Datoriat viscolului lucratorul ramane cu masina in zapada; CONSEC. PROBABILE -Degeraturi ale membrelor superiore si inferioare.; 

ITM 3-45 zile 

2

B127 

GENERATOR RISC -Seism; CONDITII PROBABILE -CONDITII PROBABILE -; CONSEC. PROBABILE -Diferite contuzii, deces.; 

Deces 

3

B130 

GENERATOR RISC -Ferastau fara instalatie de exhaustare.; CONDITII PROBABILE -Pulberi de praf, provenind de la gaurire.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni usoare ale sistemului respirator; 

ITM 45-180 

zile 

2

B200 

FACTORII DE RISC CHIMIC 

2

B201

GENERATOR RISC -Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici;; CONDITII PROBABILE -Scapari, deversari necontrolate de substante antifungice;; CONSEC. PROBABILE -Diferite afectiuni pulmonare, boli grave.; 

Deces 

3

B202 

GENERATOR RISC -Pulberi pneumoconiogene ( particule etc ). ; CONDITII PROBABILE -Nu este utilizata instalatia de exhaustare.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni ale sistemului respirator.; 

ITM 45-180 

zile 

2

B300 

FACTORI DE RISC BIOLOGIC 

3

B301 

GENERATOR RISC -Grup sanitar neintretinu corespunzator;; CONDITII PROBABILE -Lucratorul este afectat astfel de diferite boli;; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni usoare, grave;; 

ITM 3-45 zile 

2

B308 

GENERATOR RISC -Caini fara stapan sau fara botnita.; CONDITII PROBABILE -Se afla in incinta santierului si musca lucratorul.; CONSEC. PROBABILE -Infectii diverse, etc.; 

ITM 45-180 

zile 

3

B311

GENERATOR RISC -Persoane cu afectiuni psihice, sub influenta alcoolului, aflate in zona.; CONDITII PROBABILE -Acestia agreseaza verbal si/sau fizic lucratorul.; CONSEC. PROBABILE -Stres, diferite contuzii, etc.; 

ITM 45-180 

zile 

3

C000

RISCURI GENERATE DE ANGAJATOR SI ALTI FACTORI RESPONSABILI PRIN NERESPECTAREA CERINTELOR MINIME DE SSM PENTRU LOCUL DE MUNCA EVALUAT + SARCINA DE MUNCA NECORESPUNZATOARE

7

C100

RISCURI GENERATE DE ANGAJATOR SI DE ALTE PERSOANE DESEMNATE DE ACESTA CU ATRIBUTII IN REALIZAREA CERINTELOR MINIME DE SSM PENTRU LOCUL DE MUNCA EVALUAT

3

C101 

GENERATOR RISC -Angajatorul;; CONDITII PROBABILE -Lipsa calificarii duce la actiuni eronate;; CONSEC. PROBABILE -Diferite infectii, inhalari substante toxice, membre amputate, etc.; 

ITM 3-45 zile 

2

C102

GENERATOR RISC -Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;; CONDITII PROBABILE -Are loc un accidente de munca.; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, fracturi, amputari de membre, etc.; 

ITM 45-180 

zile 

3

C111

GENERATOR RISC -Conducator loc munca;; CONDITII PROBABILE -Lipsa autoritate a conducatorului locului de munca si personalul din subordine nu respecta obligatiile SSM.; CONSEC. PROBABILE -Contizii, fracturi. Deces, etc.; 

Deces 

4

C200 

SARCINA DE MUNCA CU NECONFORMITATI 

4

C201

GENERATOR RISC -Incarcare/descarcare materiale, ET, scule, etc.; CONDITII PROBABILE -Sarcini mai mari decat posibiltatile fizice.; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni ale coloanei vertebrale.; 

ITM 45-180 

zile 

2

C202 

GENERATOR RISC -Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă; CONDITII PROBABILE -Sarcini mai mari decat posibiltatile fizice.; CONSEC. PROBABILE -Oboseala cronica.; 

ITM 45-180 

zile 

3

C203 

GENERATOR RISC -Pozitii fortate sau vicioase;; CONDITII PROBABILE -Solicitare fizica; CONSEC. PROBABILE -Oboseala, stres, diferite afectiuni ale sistemului osos.; 

ITM 1-3 zile 

1

C205 

GENERATOR RISC -Ritm intens de munca.; CONDITII PROBABILE -Decizii rapide in scurt timp.; CONSEC. PROBABILE -Stres, afectiuni psihice, etc.; 

ITM 3-45 zile 

1

D000 

EXECUTANT 

14

D100 

ACTIUNI GRESITE 

11

D101

GENERATOR RISC -Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului;; CONDITII PROBABILE -Diferite actiuni gresite.; CONSEC. PROBABILE -Fracturi ale membrelor inferioare, diferite contuzii craniene.; 

Inv. Gr. II 

4

D102

GENERATOR RISC -Inchiderea/deschiderea usii/geamurilor;; CONDITII PROBABILE -La aceasta manevra apare un curent de aer puternic si usa/geamul se inchid/deschid cu putere, iar geamul/geamul usii se sparge si cioburile ranesc lucratorul;; CONSEC. PROBABILE -Zgaraieturi faciale, ale membrelor superioare/inferioare;; 

ITM 3-45 zile 

2

D103

GENERATOR RISC -Minimizarea riscului de accidentare, nerespectarea IP, nerespectarea indicatoarelor de interzicere, obligativitate, avertizare.; CONDITII PROBABILE -Au loc diferite accidente.; CONSEC. PROBABILE -Fracturi, contuzii, etc.; 

ITM 3-45 zile 

2

D104

GENERATOR RISC -Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării maşinii de găurit, fierăstrău electric, etc.; CONDITII PROBABILE -Neatentie lucrator;; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, amputari de membre, etc.; 

Inv. Gr. II 

4

D106 

GENERATOR RISC -Executare defectuoasă de operaţii: manevre, fixări, reglaje;; CONDITII PROBABILE -Neatentie lucrator;; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, amputari de membre, etc.; 

Inv. Gr. II 

4D107 GENERATOR RISC -Lipsa EIP.; CONDITII PROBABILE -Lucratorul se expune unui pericol.; 

CONSEC. PROBABILE -Diferite afectiuni fizice.; Deces 7 1 3 

D108

GENERATOR RISC -EIP inadecvat sau purtat necorespunzator.; CONDITII PROBABILE -Acest lucru duce la un accident de munca.; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, orbir, amputari de membre, etc.; 

Inv. Gr. II 

4

D110

GENERATOR RISC - La utilizarea pistol cuie/capse; CONDITII PROBABILE - Nesincronizare operatii;CONSEC. PROBABILE - Rani profunde, la membre sau alte parti ale corpului ale lucratorului sau alti participant la procesul de munca.

Inv. Gr. II 

4

D111

GENERATOR RISC -Nu cunoaste detaliat, locul, ET, sculele, mediul ambiant, etc.; CONDITII PROBABILE -Nu cunoaste detaliat, locul, ET, sculele, mediul ambiant, etc.; CONSEC. PROBABILE -Diferite afectiuni fizice.; 

ITM 45-180 

zile 

2

D112

GENERATOR RISC -Lucratorii comunica prin semne sau alt mod.; CONDITII PROBABILE -Comunicarea este accidentogena si in lipsa unei comunicari adecvate lucratorul se accidenteaza.; CONSEC. PROBABILE -Fracturi, contuzii, etc.; 

Deces 

3

D114 

GENERATOR RISC -Aparate electrice, de incalzire.; CONDITII PROBABILE -Lucratorul le lasa nesupravegheate.; CONSEC. PROBABILE -Diferite arsuri, electrocutari, etc.; 

ITM 45-180 

zile 

3

D200 

OMISIUNI 

3

D201 

GENERATOR RISC -Deplasarea de acasa la serviciu si viceversa;; CONDITII PROBABILE -Lucrator neatent la trafic;; CONSEC. PROBABILE -Contuzii, fracturi, deces;; 

Deces 

3

D203 

GENERATOR RISC -EIP.; CONDITII PROBABILE -Conditiile de lucru presupun utilizarea EIP.; CONSEC. PROBABILE -Diferite afectiuni.; 

Deces 

3

D205

GENERATOR RISC -Lucratorul sufera de o boala care nu se manifesta intr-o prima etapa pentru a fi sesizata de lucrator;; CONDITII PROBABILE -; CONSEC. PROBABILE -Afectiuni grave, deces,etc.; 

Deces 

3

D206 

GENERATOR RISC -Neverificarea stării tehnice a EIP sau a echipamentelor tehnice; CONDITII PROBABILE - Lucrator care munceste la un utilaj care se defecteaza; CONSEC. PROBABILE - Diferite rani superficilae, amputari de membre superioare, etc.

Deces 

3Intocmit,  


 Nivelul de risc global 

 la locul de munca 

 TAMPLAR 

NOTA: 

Nivelul de risc global (Nrg) pentru acest loc de munca se calculeaza ca o medie ponderata a

nivelurilor de risc stabilite pentru factorii de risc identificati. 

Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cit mai exact posibil realitatea, se utilizeaza ca element de ponderare rangul  factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc. 

In acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea si rangul cel mai mare. 

Se elimina astfel posibilitatea ca efectul de compensare intre extreme, pe care il implica orice medie statistica, sa  mascheze prezenta factorului cu nivel maxim de risc. 

Formula de calcul a nivelului global de risc pentru un loc de munca potrivit metodei INCDPM Buc :

m1 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 1 ; In acest caz m1 = 9 m2 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 2 ; In acest caz m2 = 14 m3 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 3 ; In acest caz m3 = 26 m4 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 4 ; In acest caz m4 = 9 m5 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 5 ; In acest caz m5 = 0 m6 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 6 ; In acest caz m6 = 0 m7 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 7 ; In acest caz m7 = 0 Nivelul de risc determinat cu formula de mai sus pentru acest loc de munca evaluat   este de : 2.93 

Categoria de risc predefinita de 

metoda PECE

Clasificarea grupei de risc

Nivelul de risc evaluat  pentru acest loc de  

munca este

3

Sub 0,5 inclusiv 

Minim 

 

exclusiv 0,5 - 1,5 inclusiv 

Foarte mic

 

exclusiv 1,5 - 2,5 inclusiv 

Mic

 

exclusiv 2,5 - 3,5 inclusiv 

Mediu 

Mediu

exclusiv 3,5 - 4,5 inclusiv 

Mare

 

exclusiv 4,5 - 5,5 inclusiv 

Foarte mare

 

peste 5,5 

Inacceptabil