INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA AGRESIUNE FIZICA SI VERBALA

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA  AGRESIUNE FIZICA SI VERBALA

 

CAPITOLUL 1. SCOP 

1.1 Aceste instrucţiuni pentru agresiune fizica si verbala au ca scop formarea unei imagini  de ansamblu asupra prevenirii incidentelor datorate agresiunii la locul de munca prin aprofundarea cunoştinţelor de prevenire şi protecţie a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

CAPITOLUL 2. DOMENIU DE APLICARE 

2.1 Instructiunile proprii pentru agresiune fizica si verbala sunt incluse in tematica  intocmita de Serviciul extern de prevenire si protectie si aprobata de ,  tematica in baza careia se realizeaza instruirea la locul de munca.  

2.2 Cunoaşterea prezentelor instrucţiuni proprii de SSM este obligatorie pentru intregul  personal al societatii. 

2.3 Aplicarea prezentelor instructiuni se va face de catre intregul personal al societatii. CAPITOLUL 3. DEFINITII SI PRESCURTARI 

3.1 Definitii: 

➢ Accident de munca- accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului  precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau  in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indifferent de natura juridical a contractului in  baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces; 

➢ Boala profesionala- afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau  unei profesiuni, cauzate de factorii npocivi, fizici, chimici sau biologici; caracterisici  locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale  organismului in procesul muncii; 

➢ Echipament individual de protectie- totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare  participant la procesul de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. 

➢ Echipament de munca- masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele  si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii; 

➢ Factor de risc – factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă  executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în  condiţiile unei situaţii periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii  unei leziuni sau afectări a sănătăţii; 

➢ Lucrător - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii,  elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi  la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice ; 

➢ Angajator - persoana fizică sau juridică ce se afla în raporturi de muncă ori de serviciu  cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii; 

➢ Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile  întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la  care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii 

➢ Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi  lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment; 

➢ Securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, 

integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la  procesul de muncă; 

➢ Atac armat - acțiune cu caracter violent care are drept motivație suprimarea vieții unei  persoane, ori punerea in pericol a integrității corporale sau a sanatatii acesteia in scop  de răzbunare, jaf, șantaj, răpire, demonstrație de forța supremație, sabotaje sau motive  politice 

➢ Atacul terorist poate fi cu sau fara luare de ostatici, cu acționare directa sau indirecta,  utilizandu-se dispozitive explozive plasate in obiectiv ori provocarea deflagrației  instalațiilor de alimentare cu gaze naturale, centrale termice etc. 

CAPITOLUL 4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

4.1. Legislatie: 

➢ Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;  

➢ Hotararea de Guvern nr. 1425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, actualizata; 

➢ Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 (R1), privind circulaţia pe drumurile publice,  actualizata; 

➢ Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de  securitate şi/sau de sănătate la locul de munca; 

➢ Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 

➢ Hotararea de Guvern nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate  pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de  munca; 

➢ Hotararea de Guvern nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru locul de munca; 

➢ Hotararea de Guvern nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate  pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

➢ Hotărâre nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 

CAPITOLUL 5. RESPONSABILITATI  

5.1 Conducator loc de munca 

Instruieste personalul de la locul de munca si verifica aplicarea prezentelor instructiuni

CAPITOLUL 6. DESCRIEREA PRINCIPIILOR DE APLICARE A POLITICII/  DESCRIEREA ACTIVITATII PROCEDURATE 

6.1. Reguli Generale 

1. Riscurile de agresiune sunt: 

a) Violenta-verbala (insulte, amenințare orala) sau fizica (talharia, lovirea si vatamarea  integrității corporale sau a sanatatii, omorul, atac terorist, etc.) 

b) încercarea de pătrundere fortata sau frauduloasa a unor persoane la  

locul de munca al lucratorului sau tulburarea desfășurării normale  

a activitatii; 

c) încercarea de sustragere de bunuri materiale, documente, etc.; 

d) huliganismul; 

e) hărțuire sexuala; 

f) discriminare pe baza de origine etnica, religie, orientare sexuala  

etc. 

2. Consecințele violentei: apariția unor situații stresante care produc  

suprasolicitare psihica sau chiar vătămări corporale care produc incapacitate temporara de  munca, invaliditate sau deces. 

3. Lucratorii trebuie sa cunoască: 

a) locurile si punctele vulnerabile din punct de vedere al valorilor si bunurilor deținute,  a pătrunderii prin efracție; 

b) existenta si starea încuietorilor; 

c) existenta si funcționarea amenajărilor tehnice de paza, a sistemului de alarmare  împotriva efracției; 

d) existenta, starea si amplasarea surselor care ar putea produce pericole, incendii,  explozii, emana substanțe nocive, periculoase sau alte evenimente grave. 

4. Lucratorul trebuie sa cunoască care sunt atracțiile si valorile de la locul sau de munca ce pot  motiva un răufăcător sa-l faca victima. 

5. Atracția devine mai importanta daca valorile sunt expuse in mod vizibil si sunt ușor accesibile,  iar caile de fuga nu sunt închise. 

6. La începutul si terminarea programului, lucratorii trebuie să controleze daca ferestrele sunt  închise, iar acolo unde este cazul, daca grilajele de la usi sunt încuiate si intacte, gratiile de la  ferestre, vitrine sunt intacte si nu prezintă urme de forțare, pereții, zidurile, acoperișul, etc. nu  prezintă urme de spargeri, existenta bunurilor si materialelor date in dotare. 

7. Lucratorii trebuie sa înștiințeze de indata conducerea societății sau pe șefii ierarhici superiori  despre producerea oricărui eveniment in tinipul serviciului si despre masurile luate. 

8. Lucratorii vor sesiza politia in legătură cu orice fapta de natura a prejudicia prestigiul si/sau  patrimoniul societății si sa dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin politiei si  jandarmeriei. 

9. Lucratorii trebuie să nu se certe si sa respecte principiul conform caruia -solicitantul serviciului  are întotdeauna dreptate-, sa aiba. inițiativa, sa nu faca discriminări sau abuzuri verbale, sa nu  fie influențați la locul de munca de problemele personale. 

6.2. Procedura de acțiune in caz de jaf armat: 

6.2.1. In cazul unui atac armat cu acțiuni directa: 

1) Declanșează alarma, anunța managerul caseriei centrale, împuternicitul local de securitate si  menține legătură permanenta cu dispeceratul central de monitorizare si intervenție al unitatii  autorizate de paza si protecție in vederea asigurării fluxului de informații; 

2) Identifica zona de acțiune si limitează, pe cat posibil accesul atacatorilor spre alte zone din obiectiv;

3) Efectuează o scurta evaluare a situației in scopul obținerii primelor date despre atacatori si intențiile  acestora; 

4) Coordonatorul pentru probleme de protecție obiective din cadrul unitatii autorizate de paza si  protecție, împreuna cu responsabilul de resort din cadrul Centralei, initiaza un prim contact cu  atacatorii si actioneaza cu calm pentru determinarea acestora sa renunțe la acțiune si evitarea  producerii de victime; 

5) Daca se accepta negocieri, se incearca rezolvarea formala a cererilor acestora, pana la sosirea  forțelor de interventie care vor prelua initiativa; 

6) Pana la sosirea forțelor de intervenție agenții, împreuna cu agentul local de securitate, vor lua  masuri de protecție si evacuare a personalului aflat in zonele neafectate. 

6.2.2. In cazul unui atac armat cu luare de ostatici: 

1. Agenții procedează la efectuarea acelorași operațiuni, încercând pe cat posibil protejarea vieții  si integrității ostaticilor prin evitarea masurilor care sa provoace atacatorii la acte de violenta; 2. Pentru rezolvarea unei astfel de situații se solicita sprijinul forțelor specializate ale Politiei sau  Brigăzii Antiteroriste din cadrul SRI apeland numărul unic de urgenta 112; 

Ostaticilor li se recomanda: 

3. In momentul declanșării atacului trebuie sa declanșeze cat mai repede posibil alarma; 4. Sa se supună tuturor solicitărilor atacatorilor si fara a intra in panica  

sau sa se manifeste violent, sa-si concentreze efortul pentru a se  

proteja pana la intervenția forțelor specializate; 

5. Sa nu se expună pe direcția de asalt a forțelor de intervenție,  

adapostindu-se in locuri sigure. 

6.2.3. In cazul unui atac armat cu acțiune indirecta - descoperirea unui colet  suspect a fi „Bomba", ori primirea unei amenințări cu „Bomba in obiectiv" - agenții de paza din  cadrul unitatii de paza si protecție autorizata: 

1. Procedează la identificarea coletului suspect, marcarea locului, fara a atinge coletul si  îndepărtarea oricărei persoane din zona; 

2. Agentul de paza anunța conducerea si se solicita acceptul pentru declanșarea alarmei si  evacuarea persoanelor din obiectiv, intai clientii si vizitatorii, apoi salariatii stabilindu-se cea  mai potrivita metoda de evitare a stării de panica. 

3. Se pastreaza legătură permanenta cu dispeceratul central de monitorizare si intervenție al  unitatii de paza si protecție si se solicita intervenția forțelor specializate autorizate (echipe  pirotehnice, politie, pompieri, salvare etc.) care funcționează la nivel județean. 

4. Pana la sosirea forțelor de intervenție se solicita deconectarea instalațiilor de energie  electrica, de gaze si apa din zona, si sprijină împuternicitul local de securitate in luarea  masurilor de evacuare si protejare a valorilor; 

5. La sosirea specialiștilor din echipa de control pirotehnic, prezintă acestora locul in care se  afla coletul suspect (in cazul amenințării telefonice conținutul mesajului) si, fara a se implica  in acțiunea acestora, continua activitatea specifica de paza cu sprijinul echipelor de  intervenție apartinand unitatii de paza si protecție. 

6. La amenințarea cu „bomba in obiectiv", in afara programului de lucru, se va anunța mai  intai directorul de magazin, împuternicitul local de securitate, de către operatorul din  dispeceratul local de paza si ulterior dispeceratul central de monitorizare si intervenție al  unitatii de paza si protecție, după care se vor desfasura același activitati cu spijinul echipelor  mobile de intervenție apartinand organelor specializate in soluționarea unor asemenea situații. 

7. In cazul amenințării prin mesaj telefonic, agenții de paza din cadrul unitatii de  paza si protecție, care iau la cunostiinta de conținutul amenințării direct,  pastrandu-si calmul si sângele rece, solicita repetarea mesajului de amenințare in  scopul înregistrării sale audio, al reținerii cat mai multor amănunte de natura  lingvistica ori regionalisme si care ulterior vor putea fi folosite pentru identificare  făptuitorului. 

 

6.3. Încercarea de pătrundere frauduloasa in obiectiv sau forțare a accesului in zone interzise 

Personalul de paza procedează astfel: 

1. Anunța managerul si intervine pentru blocarea accesului in obiectiv; 

2. Inspectează zona, verifica cauza declanșării alarmei, oprește din acțiune făptuitorii   surprinși in flagrant si ii pune in imposibilitate de a parași zona; 

3. Daca făptuitorul opune rezistenta, agentul, folosind mijloacele din dotare, procedează la   imobilizarea acestuia in condițiile prevăzute de lege; 

4. Daca mobilul faptei este încercarea de sustragere de valori, bunuri materiale sau documente: a) izolează câmpul infracțional si identifica eventuali martori; 

b) preda făptuitorii împuternicitului local de securitate sau echipelor de intervenție ale Politiei (pentru celelalte categorii de făptuitori) carora le cedeaza inițiativa in  definitivarea cazului; 

6.4. Apariția unor grupuri turbulente in zona obiectivului 

Acțiunile turbulente sunt fapte individuale sau de grup ce  

contravin legilor referitoare la normele si regulile de conduita civica, de  

conviețuire sociala si de respectare a ordinii si liniștii publice. Aceste  

acțiuni pot constitui fundalul unor acțiuni care, in cazul obiectivului, pot  

duce la agresarea vizitatorilor, clientilor sau a personalului obiectivului  

afectind buna desfășurare a activitatilor si siguranța locației. La apariția  

unui astfel de pericol, agenții de paza din cadrul unitatii de paza si  

protecție vor acționa astfel: 

1. Anunța dispeceratul central de monitorizare si intervenție din  

cadrul unitatii de paza si protecție, managementul si împuternicitul local  

de securitate despre prezenta unor astfel de manifestări in zona  

obiectivului; 

2. Avertizează clientii si salariatii obiectivului sa nu intre in  

panica si solicita împuternicitul local de securitate oprirea temporara a  

activitatii in obiectiv si blocarea accesului; 

3. Pana la sosirea primelor elemente de sprijin, fiecare agent va  

ocupa o poziție favorabila in vederea contracarării oricărei încercări de forțare a accesului in obiectiv; 4. La sosirea forțelor de intervenție se va ceda inițiativa si se va continua îndeplinirea  îndatoririlor de paza. 

 

Agenții de paza trebuie sa respecte următoarele instrucțiuni de securitate si sanatate in munca:

a) Agenții de paza trebuie sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expună la pericol de  accidentare atat persoana proprie, cat si celelalte persoane participante la desfasurarea activitatii  de paza. 

b) Agenții de paza trebuie sa aduca la cunoștința șefului ierarhic orice defecțiune a echipamentelor  tehnice (autovehicule, aparatura de telecomunicații, instalații, etc.) sau alte situații care  constituie un pericol de accidentare. 

c) Agenții de paza trebuie sa aduca la cunoștința șefului ierarhic accidentul de munca suferit de  persoana proprie sau de alte persoane participante la activitatea de paza. 

d) Agenții de paza trebuie sa utilizeze echipamentul de protecție acordat de conducerea unitatii,  numai pe durata programului de lucru, conform cu activitatea desfasurata. 

e) Agenții de paza sunt obligați sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui  accident de munca, in afara de cazul in care menținerea acestei stări ar genera alte accidente  sau ar periclita integritatea fizica sau viata accidentatilor. 

f) Activitățile de paza se vor organiza astfel incat solicitările impuse de specificul muncii si  relațiile psihosociale sa corespunda capacitatilor fiziologice si psihologice ale agentilor. 

g) Timpul de munca, regimul pauzelor, munca in schimburi, se vor stabili potrivit reglementarilor  specifice din legislația muncii si vor fi consemnate in contractele individuale de munca. h) Angajarea agentilor de paza se va efectua in urma controlului medical general si a testului  psihologic. 

i) Periodic se va efectua controlul medical al agentilor, cu scopul depistării eventualelor afecțiuni  fizice sau psihice (nevroze, tulburări psihosomantice). 

j) Locurile de munca unde se lucrează in poziție sezand trebuie dotate cu scaune dimensionate  corespunzător caracteristicilor antropometrice si funcționale ale organismului uman (scaune  ergonomice). 

k) La locurile de munca (posturile de paza) unde activitatea se desfasoara in poziție ortostatica,  paza se va desfasura astfel incat sa permită așezarea agentilor chiar numai pentru perioade  scurte de timp. 

l) Agenții de paza vor respecta cu strictete planurile de paza si nu vor pătrunde in spatiile  tehnologice (puncte sau centrale termice, statii electrice, etc.) care prezintă pericol de  accidentare si sunt accesibile numai personalului tehnic autorizat. 

m) Planurile de paza trebuie concepute astfel incat sa elimine, pe cat posibil, pericolul de  accidentare. 

n) Este interzis agentilor de paza sa se prezinte la lucru in stare de ebrietate sau oboseala fizica  accentuata. 

5. Agenții de paza trebuie instruiti cu privire la modul de acordare a primului ajutor. 6. Sistemele de alarma se exploatează si se intretin in conformitate cu instrucțiunile tehnice de  securitate ale producătorului care sunt menționate in documentația tehnica. 

7. In cazul producerii unor evenimente deosebite, cum ar fi: avarii tehnice, explozii, accidente de  munca grave, etc., agenții de paza si ordine vor anunța de indata, după caz: 

• Politia 

• Salvarea; 

• Inspectoratul pentru situatii de urgenta; 

• Inspectoratul Teritorial de Munca;  

• Organele de urmărire penala; 

• Conducerea societatii. 

NU SE VA ÎNTREPRINDE NICI O ACȚIUNE DIRECTA ASUPRA ATACATORILOR!!! PERSONALUL AFLAT IN CONTACT CU AGRESORII:

➢ se supune tuturor solicitărilor atacatorilor si fara a intra in panica sau a se  manifesta violent, isi concentrează efortul pentru a se proteja pana la  intervenția forțelor specializate; 

➢ nu se expune pe cat posibil si daca poate pe direcția de asalt a forțelor de intervenție,  adapostindu- se in locuri sigure. 

6.5. Masuri de siguranța in caz de de agresiune 

1. Se va aplica procedura atunci când angajatii, drept consecințe ale activitatii profesionale, sunt  obiectul următoarelor tipuri de comportament ale terților: 

• Agresiune verbala 

• Violenta fizica 

2. Lucrătorii care intră în contact direct cu terțe persoane aflate pe teritoriul unității vor respecta  întocmai regulile instituite de societate cu privire la adoptarea unui comportament  corespunzător/adecvat în relația cu aceștia astfel încât să evite conflictele. 

3. Actele de violență specifice pot fi imprevizibile, dar situațiile favorizante pot fi prevăzute. 4. În cazul unei divergente și/ sau conversație în contradictoriu cu terțe persoane, lucrătorii au  obligația de a- și păstra calmul și de a încerca aplanarea situației cu scopul de a evita agresiunile. 

5. In aceste cazuri se va proceda astfel: 

a) In primul rând, lucratorii vor aprecia daca cerințele clientului pot fi satisfăcute. i. Daca cerințele pot fi satisfăcute i se vor explica clientului pașii următori, ascultandu-l  cu atentie atunci când e cazul si clarificandu-i-se aspectele neînțelese, ținând cont de  următoarele indicații: 

• Transmiteți calm. 

• Aratati-va disponibilitatea de a asculta si de a încerca sa rezolvați  

problema. 

• Creați un climat pe care clientul sa-l perceapă ca fiind de colaborare. • Lasati clientul sa vorbească fara a-l întrerupe, încercând sa identificați  astfel o soluție pentru cerințele acestuia. 

• Transmiteți clientului ca este inteles si ca se cauta cea mai buna soluție. • Astfel, clientul va fi mulțumit si incidentul evitat. 

ii. Daca cerințele nu pot fi satisfăcute sau nu reușiți sa identificați o soluție: • Comunicați clientului ca il veți pune in legătură cu un superior care l-ar  putea ajuta in gasirea unei soluții mulțumitoare. 

• Atentionati/avertizati responsabilul/seful prin intermediul unui sistem de  comunicare stabilit anterior pentru astfel de situații - SMS, cuvinte cod,  etc. 

6. In orice caz, verificați întotdeauna daca soluția este complet satisfacatoare pentru client. Sa va  continua acordarea interesului pentru client. Daca cerința clientului nu poate fi rezolvata de la  început, i se va oferi o alternativa, incercandu-se o negociere cu clientul. 

7. In fiecare dintre cele doua situații, daca la final rezolvarea a fost satisfacatoare, este necesar sa va  despartiti cordial de client, cerandu-va scuze pentru neplăcerile create/aparute si multumindu-i  pentru oportunitatea pe care v-a oferit-o de a imbunatati serviciile. 

8. Niciodată un trebuie subestimata posibila agresivitate a unui client. Toate posibilitățile de  agresiune trebuie tratate cu aceeași considerație si respectând indicațiile anterioare.

9. Pentru prevenirea agresiunilor lucrătorii au obligația de a verifica câteva aspecte după cum  urmează: 

a) vor controla accesul personalului în exteriorul și interiorul uniății după  închiderea acesteia; 

b) vor verifica sistemului de blocare al ușilor 

c) vor verifica dacă toate persoanele neautorizate au părăsit unitatea la  închiderea programului de lucru. 

10. Pentru prevenirea agresiunilor lucrătorii vor comunica organelor de poliție orice activitate  suspectă din zona unității, activitate care poate fi interpretată ca fiind un pericol real: a) autovehicule parcate în zona uniății ai căror ocupanți staționează  nejustificat și au un caracter dubios; 

b) persoane suspecte care nu își justifică prezenta în unitate în scopul  momentului prielnic declanșării unei eventuale infracțiuni; 

11. În cazul unei agresiuni, tâlharii, amenințări în care persoana utilizează armament sau alte mijloace  similare, iar comportamentul psihic al acesteia oferă certitudinea unor acte de agresiune, lucrătorii  vor proceda întocmai cum va solicita agresorul păstrându-și calmul și oferindu-i acestuia cele  solicitate. 

12. În cazul unei agresiuni, lucrătorii nu vor prelungi durata actului infracțional pentru a evita astfel  reacțiile imprevizibile ale agresorului. 

13. În cazul unei agresiuni seva evita dialogul cu agresorul și nu seva încerca salvarea bunurilor  evitând astfel punerea în pericol a propriei vieți, și a colegilor. 

14. Lucrătorii vor evita utilizarea mijloacelor individuale de protecție care de cele mai multe ori sunt ineficiente și sporesc/determină reacții violente ale agresorului. 

15. După comiterea unei agresiuni, lucrătorii nu vor urmări agresorii evitând astfel reacțiile  imprevizibile ale acestora. Urmărirea se va face doar prin observare pentru a putea reține cât mai  bine și cât mai multe detalii necesare ulterior pentru o eventuală identificare. 

16. Pentru comunicarea operativă a unei agresiuni se recomandă afișarea la loc vizibil,  lângă telefon, a numerelor de apel aparținând secției de poliție pe raza teritorială a  unității. 

17. Lucrătorul care a fost victimă unui act de violență sau martor al unui act de violență nu  va fi lăsat singurîn orele de după producerea incidentului. 

18. Reprezentații conducerii unității au obligația de a se implica în susținerea fizică și  psihologică a lucrătorului care a fost victimă unui act de violență. 

19. Reprezentații conducerii unității vor asigura informarea celorlalți lucrători cu privire la  incidententele care au implicat violență în muncă cu scopul de a se evita raspandirea  oricăror puncte de vedere. 

ATENTIE! 

Vătămările corporale violente vor fi comunicate Inspectoratului Teritorial de Munca ca si  evenimente conform prevederilor HG 1425/2006 cu modificările si completările ulterioare.NAPO – CAND TE LOVESTE STRESUL

CAPITOLUL 7. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI  SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ. 

1. Procedura instruirii lucrătorilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca  se va stabili în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a  securităţii şi sănătăţii în muncă: „Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare  lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul SSM, în special sub  formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului”. 

2. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM la nivelul societăţii se efectuează în timpul  programului de lucru. 

3. Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la pct. (1) este considerată timp de  muncă. 

4. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cuprinde 3 faze: 

a) instruirea introductiv-generală; 

b) instruirea la locul de muncă; 

c) instruirea periodică. 

5. La instruire personalului în domeniul SSM vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de  instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme,  diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator. 

6. Angajatorul asigură baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate. 7. Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul SSM se consemnează în fişa de instruire  individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii. 8. Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat  după verificarea instruirii. 

9. După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul  instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea. 10. Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va  fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini, completată de către medicul de medicină a  muncii în urma examenului medical la angajare. 

11. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi pe  bază de contract de prestări de servicii în societate, angajatorul va asigura instruirea  privind activităţile specifice societăţii, riscurile pentru SSM, precum şi măsurile şi  activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul societăţii, în general. 

12. Instruirea prevăzută la alin. (1) se consemnează în fişa de instruire colectivă. 13. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se va  păstra de către angajator şi un exemplar de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în  cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului. 

14. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul apli cării legislaţiei SSM (inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă) vor fi insoţiţi  de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instructaj.

CAPITOLUL 8. INREGISTRARI (anexe, formulare)