Test ssm auto

Vizat, 

TEST VERIFICARE CUNOŞTINŢE IN DOMENIUL SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

Incercuiti litera corespunzatoare rasunsului corect. 

Intrebarile pot avea un raspuns corect sau mai multe. 

1. Obligatiile angajatilor, pe linie de securitate si sanatate in munca, privind prezentarea la  serviciu sunt: 

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; 

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 

f) sa se prezinte in deplina capacitate de munca fizica si psihica pentru a putea lucra si executa sarcinile ce le revin, fara riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala; g) sa nu efectueze in timpul procesului de munca activitati pentru care nu este calificat;  h)sa nu utilizeze in timpul procesului de munca, echipamente de munca pentru care nu este autorizat 

i)nu executa sarcina de munca daca nu se afla in posesia Fisei de aptitudini emisa de medicul de medicina muncii, care prevede ca este ,,Apt pentru a desfasura ... (tipul de activitate)”

ASY COVASAN SRL 

j) Nu executa sarcina de munca daca nu este echipat corespunzator cu Echipament Individual de protectie si daca nu este instruit din punct de vedere SSM, referitor la modul de utilizare a instalatiilor. 

k) Nu va efectua sarcina de muncafără a fi instruit din punct de vedere SSM cu privire la riscurile existente şi măsurile de evitare a acestora, de catre seful de echipa (conducatorul locului de muncă); 

2. Lucratorul care urmeaza sa pornesca o instalatie, inainte de a o porni, in mod obligatoriu: 

a)va analiza vizual instalatia; 

b)va analiza daca toate componentele sunt la locul lor, daca aparatorile de protectie sunt la locul lor si inchise, daca exista deformari, fisuri, scurgeri de lichide;  

c)va analiza daca exista lucratori in apropierea organelor mobile si taietoare sau in zona unde instalatia odata pornita ar putea proiecta sau ar putea antrena, trage, smulge, taia, intepa, ... sau altele care pot determina accidentarea lucratorilor; 

d) va analiza daca in jurul instalatiei exista spatiu suficient pentru ceilalti lucratori pentru ca acestia sa-si desfasoare activitatea in siguranta; 

3.La pornirea echipamentelor de munca se va observa : 

a) daca instalatia scoate zgomote suspecte, daca se aud altfel de zgomote decat cele obisnuite  b) daca se degaja fum sau se produc scintei, daca apar vibratii puternice, daca motorul sau  componentele mobile se misca uniform sau in ritm sacadat 

c) dacă utilajele, uneltele de lucru şi echipamentele individuale de protecţie corespund cerinţelor  de securitate. 

4. Utilizarea EIP este obligatorie pentru toti lucratorii si se realizeaza: 

a) inainte de inceperea lucrului; 

b) pe toata durata programului de lucru, complet si corect: nu calca pantofii pe staif, siretul trebuie sa fie bine strins astfel incit pantoful de protectie sa nu sara din picioare si lucratorul sa nu se impiedice, salopeta trebuie sa fie bine incheiata;

ASY COVASAN SRL 

5. Vatamarea corporala, intoxicatia profesionala care au loc in timpul procesului de munca si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,  invaliditate sau deces constituie: 

a) Suprasolicitare; 

b) Stres; 

c) Accident de munca. 

6. Echipamentul de munca este : 

a)Orice masina, aparat, unealta, sau instalatie folosita in munca; 

b) Orice masina, aparat, unealta, sau instalatie folosita in munca si echipamentul de protectie. 

7. La aparitia unui pericol lucratorul are obligatia sa: 

a)continue cu grija activitatea fara sa sufere un accident; 

b)opreasca lucrul si sa informeze de indata despre acesta conducatorul direct al locului de munca si/sau serviciul de mentenanta; 

c)indeparteze pericolul. 

8. Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor: a)impotriva riscurilor de incendiu sau de supraincalzire a echipamentului de munca; b)impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta; 

9. Accidentul de munca este considerat de traseu daca: 

a)deplasarea s-a facut spre domiciliu/locul de munca; 

b)deplasarea s-a facut in timpul normal de deplasare;

ASY COVASAN SRL 

c)deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliu spre locul de munca si  invers. 

10. Semnificatia culorilor de securitate este: 

a)galben-avertizare, verde-informare,rosu-interdictie, albastru-obligativitate; b)galben-informare, verde-avertizare, rosu-interdictie,albastru-obligativitate; c)galben-obligativitate, verde-informare, rosu-avertizare, albastru-interdictie; 

11. In baza HG nr.1051/2006, manipularea manuala a maselor poate prezenta riscuri, in  special de afectiuni dorsolombare, daca masa este: 

a)prea grea sau prea mare; 

b)greu de manuit si de prins; 

c)susceptibila sa produca leziuni lucratorilor, din cauza marginilor si/sau consistentei sale,in  special in cazul unei coliziuni. 

12. Cine trebuie sa acorde prim ajutor,la locul de munca, in caz de accident: a)Orice persoana aflata la locul de munca; 

b)Orice persoana aflata la locul de munca, care a fost instruita sa acorde prim ajutor; 

c)seful de sectie. 

13. Cate articulatii(incheieturi) trebuie sa cuprinda orice imobilizare a unei fracturi? a)doua articulatii -de deasupra si dseubtul fracturei; 

b)de deasupra fracturei; 

c)de desubtul fracturei; 

14. Cum se executa oprirea unei hemoragii: 

a)Cu ajutorul unui pansament

ASY COVASAN SRL 

b)Cu ajutorul atelei 

c)Cu ajutorul unei comprese sau garou, dupa intensitatea si locul hemoragiei 

15. Pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru asigurarea  desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă,  angajații trebuie sa respecte:  

a)evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate; 

b)menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie; 

c)menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; 

Data: Nume – prenume/semnatura............................ Calificativ si semnatura examinator..........................