norme ssm pentru elevi in activitatile din laborator si instruire practica

Reguli generale de protectia muncii si PSI pentru elevi,in activitatile din  laborator si instruire practica 

1.Hainele folosite in timpul lucrarilor practice sa fie simple sa nu contina materiale volante  care sa nu poata incurca efectuarea lucrarii.In timpul lucrarilor practice efectuate manual este  dorit sa nu se poarte inel proeminent.Parul lung trebuie sa fie legat.Purtarea halatului in timpul  lucrarilor practice este obligatorie. 

2.In laborator nu se admite decat comportamentul civilizat,atentia fiind indreptata asupra echipamentelor a caror functionare este bine cunoscuta.De asemenea este interzisa folosirea  altor instalatii decat cele destinate lucrarilor din ziua respectiva.In toate cazurile cand prevederile  lucarii practice o cer sau atunci cand apar orice fel de complicatii in timpul lucrarii,trebuie  consultat profesorul. 

3.Trebuie pastrata ordinea la punctul de lucru.Dupa fiecare etapa a experimentului trebuie sa se  faca ordine.Timpul folosirii instrumentelor ascutite,a obiectelor de sticla etc,este necesara o  atentie deosebita. 

4.In timpul luracrilor practice se folosesc rareori substante corozive.In cazul cand acestea ajung  pe piele sau mucoase trebuie imediat inlaturate cu o carpa moale si apoi spalate cu apa din  abundenta. 

5.Punerea sub tensiune, folosirea alimentarii vor fi manipulate doar de catre profesor. 

6.Sa nu se blocheze usile de iesire si nici caile de acces dintre mesele de laborator,deoarece,in  cazul unui incendiu,s-ar ingreuna evacuarea.In laborator trebuie adus numai echipamentul  necesar.Nu trebuie depozitate genti pe mese,pentru ca ingreuneaza munca si pot fi distruse. 

7.Conform regurilor de protectia a muncii,este obligatorie anuntarea imediata a profesorului de  orice accident produs in timpul lucrarii de laborator. 

8.In cazul unui incendiu,trebuie anuntat imediat profesorul. 

9.Primul ajutor poate fi acordat de catre asistent,respectiv de medicul cabinetului scolar. 

10. Orice defect al echipamentului folosit sau al dotarii atelierului trebuie prezentat la inceputul  activitatii profesorului. Nerespectarea acestei prevederi aduce dupa sine suportarea cheltuielilor  de inlocuire a echipamentului defect de catre toti participantii la activitate. 

11. Usile , geamurile vor fi inchise sau in cazuri speciale geamul va fi deschis in pozitia rabatat  sau in prezenta profesorului.

Acte normative 

Actele normative care reglementeaza activitatea de Protectie a Muncii si P.S.I. sunt :  -Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 ; 

 -Norme Generale de Protectia Muncii -editia 2002 ; 

 -Norme Specifice de Protectia Muncii. 

Aceste legi contin norme cu caracter general,aplicabile in toate sferele de activitate. 

 Din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,publicata in M.Of. din 14.07.2006  , reproducem in cele ce urmeaza cateva articole,deosebit de importante in activitatile practice  desfasurate de catre elevi,in laborator. 

Capitolul 1 - Dispozitii generale 

Art.1 

(1) Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institionalizate,avand cas cop  asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca,apararea  vietii,integritatii corporale si sanatatii salariatilor si altor persoane participante la procesul  de munca. 

(2) Normele de protectie a muncii stabilite prin prezenta lege reprezinta un sistem unitar de  masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca . 

(3) Activitatea de protectie a muncii asigura aplicarea criterilor ergonomice pentru  imbunatatirea conditiilor de munca adecvate pentru munca femeilor si a tinerilor. 

Art.3 Normele de protectie a muncii se aplica salariatilor,membrilor cooperatori,persoanelor  angajate cu conventii civile,cu exceptia celor care au drept obiect activitati casnice,precum si  ucenicilor,elevilor si studentilor in perioada efectuarii practice profesionale . 

Art.13 

(1) In sensul prezentei legi,echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu  care este dotat fiecare participant in procesul de munca pentru a fi protejat impotriva  factorilor de risc. 

(2) Echipamentul individual de protectie se acorda,obligatoriu si  

gratuit,salariatilor,precum si altor categorii de persoane care desfasoara activitati la  persoanele juridice sau fizice prevazute la art.2,potrivit criteriilor stabilite in  Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de  

protectie,elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(3) In cazul degradarii echipamentului individual de protectie,respectiv al pierderii  calitatilor de protectie,se acorda obligatoriu un nou echipament. 

(4) Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protectie inainte de termenul  de utilizare prevazut,din vina purtatorului,atrage raspunderea acestuia pentru  prejudiciu cauzat,potrivit legii. 

Art .14 

 ( 1) In sensul prezentei legi,echipamentul individual de lucru reprezinta mijloacele pe  care persoanele juridice si fizice le acorda unui salariat in vederea utilizarii lor in timpul  procesului de munca pentru a le proteja imbracamintea si incaltamintea. 

 (2)Echipamentul individual de lucru se acorda de catre persoane juridice in conditiile  negociate prin contracte colective de munca. 

 (3)Cheltuielile necesare pentru achizitionarea echipamentului individual de lucru sunt  suportate in proportie de 50% de la capitolul ''Alte cheltuieli de exploatare'' ale persoanelor  juridice sau din sumele prevazute cu aceasta destinatie in buget pentru unitatile finantate de la  bugetul de stat ,respectiv din bugetele locale,iar diferenta se suporta de catre beneficiari. 

Capitolul VI - Raspunderea juridica 

Art.34 Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage raspunderea  disciplinara,administrativa,materiala,civila sau penala ,dupa caz ,potrivi legii. 

Art.39 Neluarea vreunei dintre masurile prevazute de dispozitile legale referitoare la  protectia muncii,de catre persoana care are indatorirea de a lua aceste masuri la locul de munca  ,daca prin acestea se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de  imbolnavire profesionala,constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2  ani sau cu amenda.