INSTRUCŢIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITĂŢII SI SANATATII IN MUNCA PRIVIND LUCRUL LA CASA DE MARCAT

INSTRUCŢIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITĂŢII SI SANATATII SI SANATATII IN MUNCA PRIVIND LUCRUL LA CASA DE MARCAT 

Art.1 Casa de marcat nu va fi lăsata in bătaia directa a razelor solare si va funcţiona numai in gama de temperatura O ° C - 40° C ; 

Art.2.Casa de marcat va fi conectata la o sursa de alimentare stabilizata furnizata de producător ( adaptor de tensiune 220 V a.c. 50Hz/14Vc.c.) sau la un acumulator de 12V (optional) din interiorul casei de marcat; 

Art.3.Casa de marcat va fi utilizata in incaperi fara praf si uscate : utilizarea intr-un mediu cu praf excesiv duce la reducerea duratei de viata ; 

Art.4.Orice periferic ce se va conecta la casa de marcat (cititor de cod de bare), va fi alimentat de la aceeaşi linie electrica (aceeaşi faza) ca si casa de marcat; 

Art.5.Daca casa de marcat nu este utilizata pe o perioada mai îndelungata de timp ( peste 2 săptămâni), puneti-o sub tensiune si lasati-o pornita cel puţin 1 zi, timp necesar incarcarii bateriei acumulator de pe placa de baza ce alimentează ceasul de timp real ( RTC) si memoria SRAM ; 

Art.6.Casa de marcat se va scoate de sub tensiune prin deconectarea adaptorului din priza. Nu se va decupla jack-ul adaptorului ci se va scoate adaptorul de tensiune din priza ; 

Art.7.Casa de marcat poate fi echipata optional cu acumulator de tip acid-plumb. Aceste tipuri de acumulatoare, dupa descărcarea ior completa, trebuie reancarcate la capacitatea maxima cat mai curând posibil, in caz contrar se reduce drastic atat capacitatea cat si durata lor de viata. In cazul in care acumulatorul este complet descărcat in momentul punerii in priza a casei de marcat, aceasta nu va intra in funcţiune decât dupa 15 minute de la introducerea in priza a adaptorului de tensiune, timp necesar reactivării acumulatorului in modul încărcare ;

Art.8.Casa de marcat este livrata cu un fir deconectat de la acumulator. Pentru a-l conecta, va rugam ridicaţi capacul compartimentului mecanismului de tipire si legaţi firul liber la acumulator. Daca nu utilizaţi casa de marcat o perioada mai îndelungata, deconectaţi din nou firul de la acumulator; 

Art.9.Conectarea casei de marcat la diversele periferice ( cititor de cod de bare, computer, cântar electronic) prin intermediul interfeţei seriale RS-232C se va face numai dupa scoaterea de sub tensiune a tuturor echipamentelor; 

Art.10.ln modul " programare" programele 16 ( programareaseriei fiscale ), 17 ( programarea codului fiscal ) si 18 ( fiscalizarea casei de marcat ) sunt rezervate  tehnicianului de service ! 

Art.11.Este interzis contactul cu substanţe chimice, alcool, diluanti,etc. 

Art.12. Priza la care se va conecta aparatul trebuie sa fie in apropiere, uşor accesibila. Nu se vor conecta la aceeaşi sursa de alimentare cu casa de marcat alte aparate mari consumatoare de energie; 

Art.13.Accesul la blocul de tipărire este permis numai in cazul înlocuirii rolelor de hârtie sau a ribonuiul; 

Art.14.Aparatul nu se va afla in apropiere de surse de căldura sau foarte aproape de apa ; 

Art.15. Pentru a fi curăţat, aparatul se scoate din priza si se şterge cu o cârpa umeda si nu se vor utiliza substanţe corozive ; 

Art.16.Nu se va forta introducerea hârtiei in imprimanta in mai mult de 2 exemplare pentru imprimantele matriciale si un exemplar pentru imprimantele termice ; 

Art.17. Nu se va forta imprimanta prin tragerea hârtiei in sensul invers de Înaintare ; 

Art.18.In cazul apariţiei oricărei defecţiuni in funcţionare, se va anunţa imediat unitatea de service acreditata.