ipssm instructiuni ssm pentru depozitare

 

Instrucţiune proprie de securitatea muncii  

INSTRUCTIUNI PROPRII SSM PENTRU TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA 

MATERIALELOR 

 
 1.0 SCOP 

Prevederile prezentei instructiuni au ca scop eliminarea si/sau diminuarea factorilor de risc specifici manipularii, transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate si a depozitarii materialelor, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca). 

2.0 CONDITII SI RESURSE NECESARE 

- Personal calificat si instruit 

- Fisa de aptitudine medicala eliberata de medicul de medicina muncii - Echipamente individuale de protectie 

3.0 RISCURI ASOCIATE ACTIVITATILOR 

- Executare defectuoasa de operatii (nesincronizari, omitere, operatii neprevazute in sarcina de munca) 

- Lipsa semnalizare de securitate 

- Manipulare defectuoasa (de obiecte, unelte, scule, materiale, etc) 

- Cadere de la acelasi nivel, cadere de la inaltime 

- Suprafete periculoase: taietoare, intepatoare, alunecoase 

- Solicitare fizica (efort dinamic/pozitii de lucru fortate) 

- Electrocutare indirecta - defectiuni instalatii electrice in cazul uneltelor de mana actionate electric 

- Electrocutare directa 

- Proiectare de particule solide sau lichide 

- Imbolnaviri ale aparatului respirator 

- Caderi obiecte, scule, piese, echipamente 

- Atmosfera viciata (prezenta noxe, lipsa oxigen, atmosfera exploziva) 

4.0 MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR 

Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor conform definitiei din Normele generale de protectie a muncii, se intelege orice operatie de transport sau sustinere a unei mase de catre unul sau mai multi salariati, inclusiv ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza 

caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala. 

Conducerea persoanei fizice sau juridice trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau sa foloseasca mijloace adecvate, in special echipament mecanic, pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de catre salariati. In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, conducerea persoanei fizice sau juridice trebuie sa organizeze locurile de munca astfel incat la manipularea si transportul prin purtare sa fie eliminat sau redus riscul de accidentare sau imbolnavire profesionala. 

In cazurile in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate, conducerea persoanei juridice sau fizice, va organiza locurile de munca astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii de siguranta si cu risc cat mai mic pentru sanatate si: a) Va evalua in prealabil, conditiile de securitate si sanatate pentru activitatea respectiva in ceea ce priveste: 

- caracteristicile masei; 

- efortul fizic depus; 

- caracteristicile mediului de munca; 

- caracteristicile activitatii. 

b) Va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii luand in considerare: 1) Caracteristicile masei cum sunt: 

- greutatea si dimensiunile; 

- dificultarea de apucare; 

- instabilitatea sau riscul deplasarii continutului 

- plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexie ori a trunchiului; 

- susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor, in special in eventualitatea unei ciocniri. 

2) Efortul fizic: 

- prea mare; 

- care nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului; - care antreneaza o miscare brusca a masei; 

- care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila. 

 

3) Caracteristicilor mediului de munca cum sunt: 

 

- inexistenta unui spatiu suficient in special pe verticala, pentru realizarea activitatii; - pardoselile alunecoase si/sau care prezinta neregularitati; 

- imposibilitatea ridicarii manuale la inaltime, in siguranta; 

- manipularea maselor la mai multe niveluri; 

- instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ; 

- conditiile climatice necorespunzatoare. 

4) Cerintele activitatii cum sunt: 

- efortul fizic frecvent si prelungit; 

- insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare; 

- distantele mari pentru transportat sarcini; 

- ritm impus de un proces de munca care nu poate fi schimbat de salariat. La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic. 

Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor controale medicale periodice. 

Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmari ca salariatii, care executa lucrari de manipulare si transport prin purtare sa primeasca o instruire adecvata si informatii privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se expun in cazul in care aceste activitati nu sunt executate corect. 

Salariatii vor fi informati asupra masurilor luate de conducerea persoanei juridice pentru asigurarea securitatii, la manipularea si transportul prin purtare. 

Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmari modul in care salariatii respecta indicatiile tehnice de lucru privind manipularea si transportul prin purtare. Conducerea persoanei juridice sau fizice, pentru fiecare caz in parte, va indica greutatea sarcinii de ridicat precum si centrul de greutate in cazul unui ambalaj excentric. Conducerea persoanei fizice sau juridice va consulta salariatii sau reprezentantii lor si va permite acestora sa ia parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al maselor care ar putea afecta sanatatea si securitatea in munca. Salariatii sau reprezentantii lor au dreptul sa prezinte propunerile lor si sa ceara conducerii persoanei juridice sau fizice sa ia masuri de eliminarea riscurilor pentru salariatii folositi la manipularea si transportul prin purtare a maselor. 

Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau 

masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depaseasca valorile maxime cuprinse in Normele generale de protectie a muncii. 

In timpul manipularii manuale a maselor, salariatul sau salariatii trebuie sa aiba vizibilitate. Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea. Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati care vor efectua manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibrari. 

Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare. 

Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt instabile intre ele. 

Obiectele ambalate in cutii, lazi etc., trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii, lazi etc. Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos. 

Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare. Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati, daca nu se iau masuri suplimentare pentru micsorarea riscului de accidentare sau imbolnaviri profesionale. 

Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie. In cazul in care conditiile climatice (vant, ceata, caldura excesiva etc.) nu permit manipularea si transportul manual al maselor in conditii de securitate, conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala. 

Se interzice cresterea numarului de ridicari sau coborari pe unitate de timp daca nu se respecta art. 14. 

Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament individual de protectie si / sau de lucru corespunzator si in buna stare. 
5.0. TRANSPORTUL CU MIJLOACE NEMECANIZATE 

Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare, descarcare si transport (targi, carucioare etc.) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura terenului, precum si de modul de dotare a persoanelor juridice sau fizice. 

Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate. 

Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistandu-se asupa platformei pe care se aseaza sarcina. Inainte de incarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru. Pentru evitarea ranirilor la maini, cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate. Inainte de a incepe operatiile de incarcare sau descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea denivelarilor existente. Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel incat sa nu se arcuiasca vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite si dedesubt. Ele nu vor fi alunecoase si vor fi prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor in timpul lucrului. Panta podetelor inclinate va fi maxim 20%, iar latimea de minimum 1 m (pentru circulatia intr-un singur sens) . Podetele orizontale sau inclinate, situate la inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior si unde exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu parapeti de protectie. 

In cazul in care operatiile de incarcare sau descarcare se executa manual, fara mijloace ajutatoare (roabe, carucioare etc.) , podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci (nervuri) transversale, fixate la o distanta de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor. 

Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare, descarcare si depozitare, precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite. Iarna vor fi curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa. In cazul lucrului pe timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate conform reglementarilor in vigoare. 
Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare. 

Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, va fi stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare. 

Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, tebuie scrisa capacitatea de transport a acestuia. 

Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni. Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de autofranare defect. 

6.0. DEPOZITAREA, STIVUIREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN BUCATI 

Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, incendii si explozii. 

Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor. Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu trebuie depasita. 

La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a planseului si/sau pardoseli. 

Persoana juridica sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in bucati care se depoziteaza. 

Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni. Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa. In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie. 

 

Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificari dupa fiecare folosire, pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta. 

Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei. Cand incarcarea, descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise, prevazute conform art.16. Totodata, se va asigura ca obiectele respective, sa se poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile. 

In cazul in care o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin purtare, concomitent de catre mai multi muncitori, acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei. 

Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs. 

Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat, iar in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului. 

La incarcarea si descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza. Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare/descarcare, trebuie sa fie de cel putin 3 m. 

Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare sanatatii muncitorilor, vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate. 

Se interzice accesul la locul de descarcare - incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii. 

7.0 DEPOZITAREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN VRAC 

Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aseza in gramezi, avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv. 

Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor. La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cand acestea se arunca cu lopata, se va evita stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv; lucratorii care executa lucrarea vor purta masti de protectie corespunzatoare. 

La manipularea materialelor pulverulente in vrac, muncitorii se vor aseza in asa fel incat deplasarea materialelor sa se faca in directia vantului (vantul in spate) . In vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice in vrac, se vor folosi roabe, targi, jgheaburi etc. 

Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice. 

8.0. DEPOZITAREA, INCARCAREA, DESCARCAREA MATERIALELOR LUNGI, GRELE SAU VOLUMINOASE 

In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o instalatie de ridicat corespunzatoare, aceste operatii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport. 

Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariatii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii. 

Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat; fiecare obiect se va cobori numai daca cel precedent a fost luat de pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul formatiei de lucru. 

(2) Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane, prin utilizarea unor funii, salariatii stand la partea superioara. Se va manipula cate un singur colet sau obiect. 

Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti salariatii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas, in cadenta comandata. 

Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.

 

In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat, incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri: 

- terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce impiedica deplasarea; 

- in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi; 

- in cazul deplasarii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de 300 mm; 

- se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura; indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura; 

- in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind rangi; in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea cablului) ; de asemenea, ei vor pastra o distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia. 

9.0. DEPOZITAREA, INCARCAREA, DESCARCAREA ALTOR PRODUSE 

La manipularea, depozitarea si transportul materialelor explozive si inflamabile se vor repecta prevederile din Normele specifice de protectie a muncii la transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive. 

La depozitarea, incarcarea si descarcarea produselor petroliere se vor respecta prevederile Normei specifice de protectie pentru manipularea, transportul si utilizarea produselor petroliere. 

La manipularea, depozitarea si transportul coletelor postale se vor respecta Normele specifice de protectie a muncii pentru activitati desfasurate in posta. 

La depozitarea, incarcarea si descarcarea recipientelor butelie pentru gaze sub presiune se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru: - fabricarea, depozitarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului; - fabricarea, depozitarea si utilizarea hidrogenului; 

- fabricarea, depozitarea si utilizarea acetilenei. 

Manipularea substantelor periculoase se va face conform prevederilor legislatiei in vigoare. 

 

Detalierea acestor prevederi se va face prin elaborarea unor instructiuni proprii de securitate in functie de conditiile concrete de utilizare. 

8. Prescriptii de proiectare 

Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel construite, incat manevrarea lor sa se faca usor si sa aiba o functionare silentioasa. 

Ambalajele sau obiectele care sunt manipulate manual nu trebuie sa aiba muchii sau margini taietoare. 

Carucioarele cu 3 sau 4 roti trebuie sa fie dotate cu sisteme de autofranare si sisteme de avertizare sonora. 

(2) Mijloace de transport nemecanizate vor avea inscriptionate sarcina maxima care poate fi transportata. 

Toate materialele care sunt manipulate manual trebuie sa fie prevazute cu sisteme de prindere corespunzatoare. 

In cazul depozitarii materialelor marunte (piese mici, resturi de materiale etc.) in cutii, peretii acestora trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialul din interior. Pe ambalaje se va mentiona masa bruta prin scriere directa pe ambalaj sau prin utilizarea unei etichete cu continut corespunzator. In cazul sarcinilor mai mari de 100 kg si cu centrul de greutate excentric se vor indica pe ambalaj punctele de legare de cirligul macaralei sau de prindere manuala. 

Ambalajele continand materiale caustice, corosive, inflamabile, explozive sau toxice trebuie sa fie inscriptionate cu denumirea continutului si marcate cu semne avertizoare conform standardelor in vigoare. 

10.0 ATENTIONARI SPECIALE  

∙ Orice eveniment ce are drept consecinta o vatamare va fi comunicat superiorilor ierarhici. 

11.0 DOCUMENTE ASOCIATE 

∙ Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea securitatii si sanatatii in munca 

∙ H.G. nr 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 

∙ H.G. nr. 355/2007, cu modificarile si completarile ulterioare - Privind supravegherea sanatatii lucratorilor 

 

∙ H.G. nr. 971/2006 - Privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca 

∙ H.G. nr. 1048/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ∙ H.G. nr. 1051/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare 

∙ H.G. nr. 1091/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 

∙ H.G. nr. 1146/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca