OBLIGATII GENERALE PENTRU CLIENTI/COLABORATORI/PRESTATORI DE SERVICII VIZITATORI CARE PATRUND PE TERITORIUL SOCIETĂȚII

OBLIGATII GENERALE PENTRU  

CLIENTI/COLABORATORI/PRESTATORI DE SERVICII, VIZITATORI CARE PATRUND PE TERITORIUL SOCIETĂȚII 

Art. 4. Prezentele instrucţiuni proprii trebuie aplicate de către toţi clienti / colaboratori /  prestatori de servicii, vizitatorii care patrund pe teritoriul societății cu permisiunea  angajatorului. 

Art.6. Se interzice accesul în cadrul societatii a persoanelor turbulente, aflate în stare de ebrietate, precum și a persoanelor care dețin băuturi alcoolice, arme, stupefiante sau obiecte contondente.  

Art 8. Clienti / colaboratori / prestatorii de servicii, vizitatorii care patrund pe teritoriul societății sunt obligati sa urmeze si sa se deplaseze pe caile de acces indicate de catre conducatorul locului de munca respectiv, fiind obligati sa se informeze cu privire la locurile destinate pentru efectuarea de activitati proprii gen Fumat, lucru cu foc deschis , satisfacerea nevoilor fiziologice precum si servirea mesei. Vizitatorii vor respecta deciziile societatii referitoare la locurile in care este permis fumatul si nu vor utiliza pe parcursul vizitei brichete, chibrituri sau alte dispozitive de producere a flacarii. 

Art.9 Abaterea nejustificata de la traseele indicate precum si intrarea in zonele de lucru  specifice societatii fara incuvintarea conducatorului locului de munca respectiv sunt STRICT  INTERZISE 

Art.15. Prestatorii de servicii sunt obligati. sa utilizeze echipamentul individual de protectie propriu specific activitatii proprii desfasurate pe teritoriul societatii 

Art. 17 Persoanele straine nu vor intra in raza de actiune a utilajelor aflate in miscare (camioane,stivuitoare, carucioare, macarale, instalatii tehnologice care au organe in miscare) si la deplasarea acestora prin incinta societatii vor respecta cu stricteţe indicatiile lucrătorilor care insoţesc pe aceştia. 

Art.20 In zonele in care sunt ridicate diferite sarcini cu ajutorul instalatiilor de ridicat, deplasarea pe sub sarcini este STRICT INTERZISA. 

Art.21. Este interzis persoanelor vizitatoare să blocheze caile de acces sau de evacuare. Art.22. Pe timpul vizitei este interzisa distragerea atentiei lucrătorilor angajaţi in procesul de productie sau in lucrari de intretinere. 

Art. 23. Clienti / colaboratori / prestatorii de servicii, vizitatorii care patrund pe teritoriul societatii le sunt interzise urmatoarele: 

a) patrunderea neinsotita in zone de lucru unde se desfasoara activitati de productie b) distragerea atentiei sub orice fel a salariatilor societatii implicati in activitati de productie  c) actionarea /deservirea de utilaje -echipamente proprii societatii 

d) deschiderea tablourilor electrice 

e) atingerea conductorilor electrici sau a suprafetelor metalice ale echipamentelor de productie alimentate electric(inclusiv sprijinirea). 

Art.24. Clienti / colaboratori / prestatorii de servicii, vizitatorii au urmatoarele obligatii: a) sa nu desfasoare alte activitati pe teritoriul societatii decat cele pentru care sunt calificati, instruiti corespunzator 

b) să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta societăţii; c) să nu fumeze decât în locurile special amenajate; 

d) sa utilizeze in activitatile prestate pe teritoriul societatii doar personal calificat/pregatit si autorizat corespunzator activitatii prestate.

e) Sa doteze lucratoriii proprii cu echipament de protectie conform cu activitatii/meseria prestata pe teritoriul societatii. 

f) Sa nu faca lucrari cu foc deschis decat dupa aprobarea permisului de lucru cu foc deschis din partea conducatorului locului de munca respectiv si dupa ce sau luat masuri de indepartare a materialelor combustibile, a materiealelor comburante precum si dotare cu mijloace de stingere a incendiilor(stingator portabil) 

g) să verifice înainte de începerea lucrului dacă echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt în stare tehnică corespunzătoare; 

h) sa respecte semnalizarea de securitate afisata in incinta societatii. 

i) să nu utilizeze echipamentele tehnice pentru alte operaţii decât cele pentru care au fost proiectate şi numai cu respectarea parametrilor funcţionali prevăzuţi în Cartea tehnică; j) să respecte tehnologia de lucru şi instrucţiunile de securitate a muncii la locul de muncă; k) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate; l) sa nu blocheze caile de acces si de evacuare din societate cu materiale , echipamente amplasate necorespunzator. 

m)să nu părăsească locul de muncă fără aprobare, decât în cazul în care, din cauza unor defecţiuni apărute neaşteptat, i s-ar pune in pericol viaţa sau integritatea fizică; n) să nu părăsească locul de muncă atunci când echipamentele tehnice se află în stare de funcţionare; 

o) să utilizeze echipamentul individual de protecţie corespunzător activităţii pe care o desfăşoară; 

p) să menţină curăţenia la locul de muncă; 

q) să respecte disciplina la locul de muncă; 

r) să acorde primul-ajutor în cazul producerii unui accident de muncă; 

s) să înştiinţeze imediat conducătorul locurilor de muncă despre producerea unui accident de muncă şi să nu schimbe starea de fapt a evenimentului, decât numai dacă aceasta se impune, pentru a limita efectele produse de eveniment. 

t) sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de angajator, să nu le deterioreze şi să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora. u) la terminarea programului de lucru au obligația să facă ordine şi curăţenie la locul de muncă şi să aducă la cunoştinţa conducătorului de muncă eventualele defecţiuni ale maşinilor, utilajelor si instalaţiilor pe care le deservesc. 

 Aprobat  Administrator

 

Obligatii generale pentru clienti/colaboratori/prestatori de servicii/vizitatori care patrund pe teritoriul societatii - model actualizat la data de 11 Iulie 2024