Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul producerii mobilei

Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul producerii  mobilei 

1. Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă 

2. Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în  muncă 

∙ Certificate de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoanele care vor efectua  instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM) 

∙ Certificate de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua  instruirea la locul de muncă și periodică la unitate (conducătorul unității și conducătorii locurilor de muncă) ∙ Certificate privind instruirea la ocordarea primului ajutor premedical în cazul producerii unui accident de  muncă 

3. Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a  conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau  serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor  şi lucrătorilor aprobat prin ordin 

4. Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă  

∙ Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale 

∙ Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor ∙ Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman ∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Director, Director tehnic, Contabil-șef, Contabil ∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Agent aprovizionare 

∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Confecționer-asamblor articole din lemn ∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Tehnolog secția producere mobilă 

∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Operator la mașina de aplicare a cantului ∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Mașinist la instalația cu braț tăietor 

∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Manager (în comerț), Manager (în activitatea comercială),  Designer de mobilă 

∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Conducător auto (șofer) 

∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Hamal 

∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Vopsitor 

∙ Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Tîmplar mobilă 

∙ Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale 

∙ Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale 5. Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin 

6. Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific 

7. Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă 

8. Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate 

∙ Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă 

∙ Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului 

∙ Instrucţiunea privind măsurile de apărare împotriva incendiilor 

∙ Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic

∙ Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul  administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şofer 

∙ Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a  locului de muncă 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil-șef, contabil 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur  de pămînt 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare şi operatori de video terminale ∙ Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului de securitate şi sănătate în muncă 

∙ Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă (generală) pentru toţi lucrătorii  

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru confecționer-asamblor articole din lemn 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu scule și echipamente electrice 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la maşina aplicare a cantului ∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru designer de mobilă 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru strung pentru găurit  

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director tehnic 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru strung pentru formatare (tăiere)  ∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru manager (în comerț), manager (în activitatea  comercială) 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la instalaţia cu braţ tăietor ∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru tehnolog 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru agent de aprovizionare 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru cu unelte pneumatice (pistol pneumatic) ∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru activități de vopsire 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la mașina de șlefuit 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la mașina de rendeluire ∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la strungul de frezare ∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru tîmplar mobilă 

∙ Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări la prese hidraulice 

 9. Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă  10. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă 

∙ Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea  instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM 

∙ Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva  incendiilor 

∙ Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate  pentru personalul neelectrotehnic 

∙ Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice 

∙ Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații ∙ Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate) 

∙ Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere ∙ Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului  neelectrotehnic 

 

11. Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin 

12. Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție  lucrătorilor 

 13. Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate