Ipssm plan de actiune in caz de pericol

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PLANUL DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT

 

CAPITOLUL 1. SCOP 

1.1 Aceste instrucţiuni pentru planul de actiune in caz de pericol grav si iminent au ca scop  formarea unei imagini de ansamblu asupra modului de actionare in cazul unor incidente sau  accidente neprevazute prin aprofundarea cunoştinţelor de prevenire şi protecţie a securităţii  şi sănătăţii în muncă. 

CAPITOLUL 2. DOMENIU DE APLICARE 

2.1 Instructiunile proprii pentru planul de actiune in caz de pericol grav si iminent sunt  incluse in tematica intocmita de Serviciul extern de prevenire si protectie si aprobata de  Reprezentantul legal al societatii, tematica in baza careia se realizeaza instruirea la locul de  munca.  

2.2 Cunoaşterea prezentelor instrucţiuni proprii de SSM este obligatorie pentru intregul  personal al societatii. 

2.3 Aplicarea prezentelor instructiuni se va face de catre intregul personal al societatii. CAPITOLUL 3. DEFINITII SI PRESCURTARI 

3.1 Definitii: 

➢ Accident de munca- accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului  precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau  in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indifferent de natura juridical a contrac tului in  baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca  de cel putin trei zile, invaliditate sau deces; 

➢ Boala profesionala- afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau  unei profesiuni, cauzate de factorii npocivi, fizici, chimici sau biologici; caracterisici  locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale  organismului in procesul muncii; 

➢ Echipament individual de protectie- totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare  participant la procesul de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. 

➢ Echipament de munca- masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele  si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii; 

➢ Factor de risc – factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă  executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în  condiţiile unei situaţii periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii  unei leziuni sau afectări a sănătăţii; 

➢ Lucrător - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii,  elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi  la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice; 

➢ Angajator - persoana fizică sau juridică ce se afla în raporturi de muncă ori de se rviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii; 

➢ Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile  întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/s au unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii 

➢ Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi  lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment;

 ➢ Securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop  asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii,  integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă; 

CAPITOLUL 4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

4.1. Legislatie: 

➢ Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;  

➢ Hotararea de Guvern nr. 1425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, actualizata; 

➢ Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 (R1), privind circulaţia pe drumurile publice,  actualizata; 

➢ Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de  securitate şi/sau de sănătate la locul de munca; 

➢ Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în  munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualiz are; 

➢ Hotararea de Guvern nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate  pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de  munca; 

➢ Hotararea de Guvern nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru locul de munca; 

➢ Hotararea de Guvern nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

➢ Hotărâre nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 

CAPITOLUL 5. RESPONSABILITATI  

5.1 Conducator loc de munca 

Instruieste personalul de la locul de munca si verifica aplicarea prezentelor instructiuni.

 

CAPITOLUL 6. DESCRIEREA PRINCIPIILOR DE APLICARE A POLITICII/  DESCRIEREA ACTIVITATII PROCEDURATE 

MODUL DE ACTIUNE IN CAZUL ACORDARII PRIMULUI AJUTOR 

Primul ajutor are ca scop aducerea accidentatului intr-o stare care sa faca posibila  transportarea fara risc la spital ; se foloseste intervalul de timp care se scurge pana la  transportarea acestuia pana la unitatea sanitara cea mai apropiata pentru acordarea primului  ajutor. 

➢ Masuri generale de prim ajutor : 

▪ Prevenirea socului ; 

▪ Pansarea plagilor ; 

▪ Oprirea hemoragiei ; 

▪ Imobilizarea fracturilor ; 

▪ Transportul de urgenta la unitatea sanitara. 

➢ Masuri ce se iau la acordarea primului ajutor : 

▪ Culcarea victimei cu capul intr-o parte, mai jos decat nivelul corpului, pentru a se iriga  sistemul nervos central ; 

▪ Protejarea contra frigului ; 

▪ Degrevarea cailor respiratorii ; 

▪ Scoaterea jartierelor, cravatei, cordoanelor ; 

▪ Efectuarea respiratiei artificiale prin metoda “gura la gura” ; 

▪ Masajul cardiac - in cazul opririi batailor inimii ; 

La ridicarea si transportul accidentatului trebuie luate masuri corespunzatoare pentru  a nu se amplifica trauma produsa si a se evita manevrele bruste si pozitia incomoda sau  periculoasa, care ar putea produce inrautatirea starii sale. 

MODUL DE ACTIUNE IN CAZ INCENDIU IN AUTOVEHICUL SAU ACCIDENT 

A. In caz de incendiu ; 

• Opreste autovehiculul ; 

• Cere celor aflati in autovehicul sa coboare, fara sa produca panica in randul acestora ; 

• Intrerupe imediat curentul electric (contact, baterie); 

• Procedeaza de urgenta la localizarea si stingerea incendiului, folosind stingatorul din  dotare; 

• Anunta – prin orice mijloace – evenimentul; 

• Intocmeste o nota explicativa in care arata imprejurarile producerii incendiului si modul  in care s-a actionat; 

• Cere inlocuirea stingatorului. 

B. In caz de accident (eveniment rutier) cu victime: 

• Opreste imediat autovehiculul ; 

• Nu parasi locul accidentului si nu schimba pozitia autovehiculului ; 

• Pastreaza urmele sau orice alte indicii cu privire la accident (inclusiv luarea adreselor a  2-3 martori, daca este posibil) ; 

• Anunta cel mai apropiat organ de politie, salvarea si conducerea, indicand natura  accidentului (de persoane, tamponare, etc.), locul producerii, numarul de circulatie al  autovehiculului, numele sau ; (telefon de urgenta – 112) 

• Acorda primul ajutor persoanelor ranite ; 

• Asigura transportarea accidentatilor la prima unitate medicala, cu orice autovehicul  ajuns la fata locului ; in caz ca nu sunt alte mijloace de transport disponibile, ranitii vor fi  transportati cu autovehiculul angajat in accident, daca acesta este in buna stare de  functionare, dupa care soferul se intoarce la locul accidentului ;

 • Completeaza formularul tipizat cu datele referiotare la accident pentu politie, inclusiv  schita (in acest sens, retine cu cat mai multa exactitate topografia locului, indicatoarele si  marcajele, modul cum s-a petrecut accidentul), formular care va fi semnat de toti cei  implicati in accident ; 

• Completeaza formularul pentru asigurator si il transmite acestuia ; 

• Inmaneaza conducatorului societatii dovada pentru repararea autovehiculului – daca este  cazul – si procesul verbal de constatare ; 

• Anunta imediat conducatorul societatii daca, in urma accidentului, isi pierde temporar  capacitatea de munca.  

C. In caz de accident fara persoane accidentate : 

• Daca in urma evenimentului au rezultat numai pagube materiale, conducatorii auto se  deplaseaza pana la cel mai apropiat agent de circulatie, pentru a obtine actul de constatare  si dovada de reparatie pentru autovehiculele avariate ; 

• Daca autovehiculele blocheaza circulatia, ele vor fi deplasate in afara carosabilului cat  mai repede posibil si se marcheaza pe sol cele patru margini ale vehiculelor, relevante, daca  e cazul, urmele franelor, resturi, noroi, etc. sau se fac fotografii ; 

• In cazul in care celalalt sofer refuza sa faca declaratia sau sa semneze constatarea, se  face apel la politie sau jandarmi. 

MODUL DE ACTIUNE IN DIFERITE SITUATII 

Personalul, pe langa atributiile specifice, are si alte atributii care constau in  prevenirea producerii de evenimente negative in activitatea prestata. Ei trebuie sa cunosca  planul obiectivului si sa culeaga permanent informatii de natura sa preintampine actiunile  indreptate impotriva securitatii lui. 

Pentru rezolvarea unor situatii deosebite ce se pot ivi pe timpul programului de lucru  personalul va proceda diferentiat, in raport de natura si ora producerii acestora, astfel: 

1. In caz de incendiu: 

La declansarea alarmei, se procedeaza astfel: 

- se actioneaza conform prevederilor planului de evacuare;  

- se anunta, dupa caz, pompierii, politia, ambulanta, la tel de urgenta 112; 

- se intrerupe curentul electric (se scot sigurantele de la panoul electric); - se procedeaza la solutionarea evenimentului in functie de situatia concreta, procedand la  

salvarea vietii lucratorilor (evacuarea personalului) si bunurilor, incercand limitarea  raspandirii incendiului, localizarea sau chiar stingerea acestuia cu mijloacele existente  in dotare; (se actioneaza cu stingatorul de incendiu: se scoate siguranta, se agita, se  indreapta jetul spre baza flacarii si se actioneaza parghia declansatoare); 

- se asigura paza bunurilor evacuate; 

- dupa sosirea organelor specializate, personalul se subordoneaza sefilor acestora prin  formarea unui dispozitiv de interventie sub conducere unica; 

- personalul societatii se va conforma dispozitiilor sefului dispozitivului de interventie, nu  va crea panica si nu va intreprinde actiuni care le pot periclita viata sau integritatea  corporala.  

2. In caz de situatii de urgenta (incendii, inundatii, explozii, calamitati naturale, etc):

 - in timpul programului de lucru, se vor lua masuri de limitare sau lichidare a  evenimentului, anuntand totodata conducerea societatii care va mobiliza personalul  propriu. Daca evenimentul nu poate fi lichidat prin forte proprii, se va solicita sprijinul  pompierilor militari sau protectiei civile; 

- personalul va respecta prevederile planului de evacuare al cladirii, conform  instructajului efectuat anterior, in ordine, fara a produce panica.

- se intocmeste un raport in care se consemneaza datele necesare elucidarii imprejurarilor  in care s-a produs evenimentul. 

3. In caz de atac terorist: 

- declanseaza sistemul de alarma pentru alarmarea echipajelor de interventie; 

- anunta conducerea societatii, Politia si S.R.I.-ul; 

- blocheaza, daca este cazul, usile de acces in cladire; 

- participa la actiunile grupei de interventie antiterorista si a celorlalte forte care vin in  sprijinul obiectivului (daca este cazul), subordonandu

-se direct sefului grupei de  interventie; 

- delimiteaza strict grupul de infractori fata de restul persoanelor din obictiv, neimplicate  in incident; 

- anunta, daca este cazul, Salvarea si Pompierii; 

- personalul sociatatii se va conforma dispozitiilor sefului dispozitivului de interventie, nu  va crea panica si nu va intreprinde actiuni care le pot periclita viata sau integritatea  corporala. 

4. In caz de sustragere de bunuri sau documente: 

- alarmeaza conducerea societatii si Politia; 

- conserva campul infractional, preda organelor de politie infractorul retinut (daca este  posibil acest fapt), dovezile materiale ce constituie mobilul actiunii de retinere; - informeaza organele de cercetare competente cu toate datele cerute si cunoscute.    

SEMNALE DE ÎNŞTIINŢARE ÎN CAZ DE ALARMĂ 

Cuprins 

 

Alarma  

aerianăAlarma  

chimicăCalamitate  

naturalăÎncetarea  

alarmei15 sunete (impulsuri) modulate  cu durata şi intervale de 4  secunde5 sunete (impulsuri) a 16  secunde fiecare cu pauze de 10  secunde între ele3 sunete (impulsuri) a 32  secunde fiecare cu pauze de 15  secunde între eleSunet continuu, de aceeaşi  intensitate cu durata de 2  minutePrevenirea populaţiei despre apariţia  pericolului imediat de lovire a obiectivului  (localităţii)Apariţia indiciilor sau descoperirea  contaminării radioactive, chimice sau  biologicePrevenirea populaţiei asupra pericolului  produs de dezastre naturaleÎnştiinţarea populaţiei despre trecerea  pericolului
Măsuri Şi Reguli De Comportare La Recepţionarea Semnalelor De Alarmare De Protecţie  Civilă 

1. ALARMA AERIANĂ 

1.1. Pentru cei ce se găsesc la locul de muncă:  

- să execute măsurile prevăzute la acest semnal, însuşite cu ocazia instruirii de protecţie  civilă;  

- se întrerupe lucrul sau alte activităţi;  

- acţionaţi cu calm şi nu produceţi panică;  

- se întrerupe iluminatul exterior şi interior (pe timp de noapte), cu excepţia iluminatului  camuflat;  

- se ridică masca contra gazelor şi se trece în poziţia "de marş";  

- se ocupă, cât se poate de repede locul în adăpost; 

 - conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să se oprească imediat, să deschidă uşile, să deconecteze mijlocul de transport de la reţeaua electrică de contact şi în urma  pasagerilor să se grăbească spre cel mai apropiat adăpost;  

- să asculte şi să execute măsurile stabilite de organele de protecţie civilă.  1.2. Pentru cei ce se găsesc în localurile publice:  

- să asculte cu atenţie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire şi să se îndrepte către acestea;  

- să-şi pună mijloacele de protecţie individuale în stare de pregătire.  

1.4. Pentru cei pe care semnalul i-a prins în stradă:  

- se părăseşte mijlocul de transport imediat ce acesta s-a oprit;  

- se trec în stare de pregătire mijloacele de protecţie individuală şi se ocupă repede cel  mai apropiat adăpost;  

- dacă nu reuşiţi să ocupaţi un adăpost, îndreptaţi-vă spre cea mai apropiată încăpere  subterană, trecere subterană, tunele sau culoare, în lipsa acestora folosiţi orice şanţ, râpă,  groapă, tranşee, sau alte adăposturi naturale.  

2. ALARMA CHIMICĂ 

Auzind semnalul fiecare locuitor este obligat:  

- să îmbrace imediat mijloacele improvizate (banderolă vată-tifon) şi dispozitivele de  protecţie a pielii (încălţăminte, mănuşi);  

- să ia rezerve de apă, alimente, medicamente, obiecte de prima necesitate, documentele  de identitate şi să coboare în adăpost;  

- dacă vă adăpostiţi în camera de lucru, terminaţi rapid acţiunea de ermetizare  (etanşeizare) a uşilor şi ferestrelor încăperii cu ţesături, bandă adezivă, leucoplast, scotch;  în încăperi cu sobe se închid coşurile, se astupă orificiile şi fisurile;  

- după ce pericolul de contaminare a trecut, regulile de comportare ulterioară vă vor fi  comunicate de organele de protecţie civilă.  

Fără aprobarea organelor de protecţie civilă nu dezbrăcaţi echipamentele  individuale de protecţie şi nu părăsiţi adăpostul sau încăperile etanşe ! 

3. CALAMITATE NATURALĂ 

- deschideţi aparatele de radio şi televizoarele şi ascultaţi regulile şi măsurile  transmise de organele de protecţie civilă;  

- semnalaţi organelor de protecţie civilă urmări ale calamităţii sau catastrofei (dacă le observaţi);  

- nu produceţi panică, nu răspândiţi zvonuri.  

4. ÎNCETAREA ALARMEI 

După comunicarea acestui semnal populaţia ationează în concordanţă cu  situaţia fiecăruia:  

- muncitorii, funcţionarii, elevii şi studenţii se întorc la locurile de muncă sau  întrerup lucrul pentru înlăturarea urmărilor atacului;  

Toată populaţia trebuie să fie pregătită pentru eventualitatea repetării alarmei şi să urmărească cu atenţie comunicările şi semnalele organelor de protecţie civilă ! 

 Reguli Generale De Comportare La Dezastre 

▪ Învăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile; 

▪ Păstraţi-vă calmul;

 ▪ Deschideţi difuzoarele, aparatele radio şi televizoarele şi ascultaţi informaţiile  generale emise pe aceste staţii, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de  autorităţile în drept; 

▪ Folosiţi telefonul numai pentru a anunţa (semnala) autorităţilor locale evenimente  importante, cum ar fi incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente majore,  înzăpeziri etc; 

▪ Dacă sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, trebuie să vă luaţi  cu dumneavoastra rezervele de alimente pentru a le folosi pe drum sau după ce  ajungeţi în noua localitate; 

Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstraţi la îndemână sunt: 

▪ Apa (de preferat păstrată în vase de plastic sau canistre); 

▪ Hrana (în pachete conservate sau sigilate); 

▪ Medicamente necesare dumneavoastră şi în special trusa de prim ajutor; 

▪ Cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil; 

▪ Luaţi cu dumneavoastră şi păstraţi documentele de identitate. 

După producerea dezastrului acţionaţi astfel: 

▪ respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările organelor de  protecţie civilă; 

▪ intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite; 

▪ nu intraţi cu torţe, lumănâri sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost  inundate; 

▪ nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte; 

▪ dacă simţiţi miros de gaze deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul  principal de gaze, părăsiţi locul de munca imediat şi anunţaţi (dacă este posibil)  întreprinderea de distribuţie a gazelor; 

▪ dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeţi sursa principală de curent electric, ştergeţi-le de umezeală, uscaţi-le şi în final conectaţi-le la priză (ATENŢIE! NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI UD SAU STAŢI ÎN  APĂ); 

▪ dacă sunteţi sfătuiţi să evacuaţi clădirea, să faceţi promt acest lucru; 

▪ verificaţi rezervele de apă şi hrană înainte de a le folosi. 

▪ nu consumaţi alimente care au luat contact cu apa de inundaţie. 

▪ urmăriţi instrucţiunile organelor de protecţie civilă în legătura cu folosirea apei şi  alimentelor; 

▪ dacă este necesar cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost; 

▪ staţi departe de zonele de calamitate. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie; 

▪ nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar când o faceţi, conduceţi cu atenţie; 

▪ scrieţi şi telegrafiaţi rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în  siguranţă, altfel, autorităţile locale pot pierde timp căutându-vă; 

▪ nu întrerupeţi liniile telefonice dacă ele sunt necesare pentru apeluri speciale; 

▪ nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni. 

 Reguli De Comportare Şi Acţiune În Cazul Cutremurelor De Pământ 

▪ păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, puneţi-vă dumneavoastra în siguranţă; 

▪ rămăneţi în locul unde vă aflaţi, în clădiri sau în exteriorul acestora;

 ▪ dacă cutremurul v-a surprins în interior, stingeţi focul, întrerupeţi curentul electric şi  gazele, deschideţi uşile şi depărtaţi-vă de ferestre sau balcoane; adăpostiţi-vă sub o  bancă, masă solidă, lângă un perete de rezistenţă sau tocul unei uşi; 

▪ nu produceţi scântei, nu aprindeţi lumânări, chibrituri, alte surse de foc deschis dacă simţiţi miros de gaze sau de produse petroliere; 

▪ dacă seismul v-a surprins în exterior, îndepărtaţi-vă de clădiri, stâlpi sau alte obiecte  în echilibru precar, la o distanţă, care să vă asigure spaţiul de siguranţă în cazul  prăbuşirii acestora; 

▪ când sunteţi în maşină scoateţi maşina în afara carosabilului, opriţi imediat şi  rămâneţi în maşină; 

▪ când maşina este staţionată lângă clădiri, este bine, să părăsiţi maşina imediat şi să vă îndepărtaţi de aceasta; 

▪ la părăsirea locului de munca fiecare angajat trebuie să-şi ia actele de identitate, un  mijloc de iluminat independent de surse de alimentare, un apar at de radio cu  alimentare de la baterii sau cu acumulatori şi obiecte personale strict necesare; 

▪ ocoliţi locurile periculoase; 

▪ nu atingeţi conductorii electrici sau alte instalaţii electrice, de gaze, termoficare  avariate; 

▪ acordaţi ajutor răniţilor, bătrânilor, bolnavilor şi supravegheaţi-i până la sosirea  echipelor de salvare; 

▪ evitaţi, pe cât posibil, circulaţia în vederea efectuarii deplasarilor in interes de  serviciu; 

▪ nu staţionaţi pe lângă locurile periclitate sau în preajma punctelor de lucru; 

▪ combateţi zvonurile, ştirile false, panica şi dezordinea; 

▪ participaţi (dacă vi se solicită) la acţiunile de înlăturare a dărămăturilor, sprijinirea  construcţiilor, salvarea oamenilor. 

 Reguli De Comportare Şi Acţiune La Inundaţii 

Reţineţi! Acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de  prevenire. 

1. În cazul când inundaţia (semnalul "calamitate naturală") vă surprinde la locul de  munca: 

Dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor  dumneavoastră;  

- blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de  obiecte care plutesc sau de aluviuni;  

- încuiaţi uşile cladirii/spatiului, asiguraţi şi ferestrele, după ce închideţi apa, gazul  şi instalaţiile electrice;  

- nu stocaţi saci de nisip pe partea din afara pereţilor cladirii/spatiului; mai bine  permiteţi apei de inundaţie să curgă liber prin fundaţie, sau dacă sunteţi sigur că veţi fi inundat, procedaţi singur la inundarea fundatiei;  

Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel:  

- mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a cladirii/spatiului,  deconectaţi aparatele şi împreună cu intregul personal părăsiţi cladirea/spatiul şi  deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperisuri,  înălţimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime  ale apelor;  

În cazul în care sunteţi surprins în afara locului de munca (pe străzi, în şcoli,  în parcuri, săli de spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să

respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de  refugiu cele mai apropiate.  

2. În cazul în care organele de protecţie civilă ordonă evacuarea, respectaţi următoarele  reguli: 

▪ respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copiii, bătrânii, bolnavii şi în primul rând, din  zonele cele mai periclitate; 

▪ înainte de părăsirea cladirii/spatiului întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă,  gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele; 

▪ la părăsirea cladirii/spatiului, luati documentele personale, o rezervă de alimente, apă,  trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau pe timp friguros şi  îmbrăcăminte mai groasă; 

▪ după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite,  protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite. 

3. La reîntoarcerea locului de munca respectaţi următoarele: 

▪ nu intraţi în cladire/spatiu în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit  insalubră; 

▪ nu atingeţi firele electrice; 

▪ nu consumaţi apa direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă; 

▪ consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de  organele sanitare 

▪ nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea  organelor de specialitate şi verificarea acestora; 

▪ acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundatii; 

▪ executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea  cladirii/spatiului şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor; 

 Reguli De Comportare Şi Acţiune În Caz De Incendiu 

▪ dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătura umedă; 

▪ deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a  flăcărilor; 

▪ prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi; 

▪ strigaţi victimele, găsiţi-i şi salvaţi-i; 

▪ dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi, culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă; 

▪ asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătura sau  ceva care îi acoperă etanş; 

▪ în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apa, nisip, pământ, învelitori etc.; 

▪ dacă arde o suprafaţă verticală, apa se aruncă de sus în jos; 

▪ lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele; 

▪ instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a sursei de energie; 

▪ ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care bate vântul; 

▪ bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperire cu pămînt sau prin scufundare în  butoaie cu apă; 

▪ picăturile de napalm căzute pe îmbrăcăminte se sting prin acoperirea locului respectiv  cu îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip; 

▪ amestecurile pe baza de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul  înconjurător, prin acoperire cu pământ, nisip, acoperiri etanşe; 

▪ aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele  medicale. Reguli De Comportare Şi Acţiune La Înzăpeziri 

▪ informaţi-vă permanent asupra condiţiilor atmosferice, folosind radioul şi televizorul; 

▪ pregătiţi rezerva de alimente, apă şi combustibil şi asiguraţi-vă mijloace diferite  pentru încălzit şi preparat hrană; 

▪ pregătiţi mijloace de iluminat independente de reţeaua electrică; 

▪ păstraţi la îndemînă uneltele pentru degajarea zăpezii; 

▪ evitaţi orice fel de călătorie dacă nu este absolut necesară; 

▪ dacă totuşi este necesar să plecaţi luaţi-vă îmbrăcăminte groasă, căciulă, mănusi; 

▪ călătoriţi numai ziua şi folosiţi şoselele principale; 

▪ nu fiţi cutezători şi temerari; opriţi, întoarceţi-vă sau cereţi ajutorul; 

▪ dacă plecaţi cu maşina, asiguraţi-o cu lanţuri pentru zăpadă, lopată, răzuitoare, cablu  de remorcare, benzina de rezervă şi asiguraţi-vă că ştie cineva încotro plecaţi; 

▪ dacă mijlocul de transport se strică, nu intraţi în panică şi păstraţi-vă calmul, daţi  semnale de alarmă, aprindeţi luminile, ridicaţi capota maşinii şi asteptaţi ajutorul; 

▪ nu părăsiţi mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vă puteţi rătăci; 

▪ evitaţi suprasolicitarea. 

 Reguli De Comportare Şi Acţiune În Cazul Accidentului Nuclear Sau Chimic 

▪ comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indicate;  

▪ închideţi apa, gazele, stingeţi focurile din sobe;  

▪ scoateţi aparatele electrice din priză;  

▪ luaţi actele de identitate şi echipamentele individuale de protecţie şi ocupaţi locul de  adăpostire;  

▪ închideti uşile şi ferestrele şi puneţi în funcţiune aparatul de radio sau televizorul;  

▪ pregătiţi echipamentele individuale de protecţie pentru a fi folosite imediat;  

▪ limitaţi la maximum deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar dacă o faceţi  îmbrăcaţi mijloacele de protecţie;  

▪ nu consumaţi alimente, apa, decât din surse protejate şi avizate;  

▪ fiţi pregătit în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate;  

▪ părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicaţia  organelor da protecţie civilă 

▪ evitaţi contactul cu obiectele din jur;  

▪ nu intraţi în locuinţe, încăperi de lucru etc., cu îmbrăcămintea contaminată 

▪ executaţi decontaminarea personală a îmbrăcămintei şi încălţămintei;  

▪ dacă nu aţi fost afectaţi de accident ajutaţi organele de intervenţie pentru acordarea  primului ajutor, asigurarea pazei şi ordinii în zonă, executarea decontaminării.  

 Reguli De Comportare Şi Acţiune În Cazul Descoperirii Muniţiilor Neexplodate  

Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele: 

▪ cartuşe pentru arme militare, de tir şi de vănătoare 

▪ proiectile 

▪ bombe de aviaţie sau aruncător, rachete 

▪ muniţie reactivă 

▪ torpile 

▪ mine 

▪ cartuşe de semnalizare 

▪ petarde şi grenade 

▪ orice elemente încărcate cu substanţe explozive

 

 La întâlnirea unei astfel de muniţii respectaţi următoarele reguli: 

▪ nu le atingeţi; 

▪ nu le loviţi sau mişcaţi; 

▪ nu le introduceţi în foc; 

▪ nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente; 

▪ nu lăsaţi copiii să se joace cu asemenea componente; 

▪ nu ridicaţi, nu transportaţi sau introduceţi muniţiile neexplodate în încăperi, locuinţe  sau grămezi de fier vechi; 

▪ în zona unde se presupune că ar exista muniţie neexplodată nu permiteţi accesul altor  persoane, nu faceţi focul şi nu executaţi lucrări de ămbunătăţiri, săpături. Când luaţi la cunoştinţă despre existenţa lor, anunţaţi imediat organul de poliţie  cel mai apropiat, sau Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă la nr. tel. 112. 

Sfaturi Practice În Caz De Accident Chimic 

Generalităţi 

În economie se utilizează curent unele substanţe chimice necesare producţiei de  bunuri materiale, substanţe, care din punct de vedere farmaceutic au puternice proprietăţi  toxice 

Dar nu numai în industrie se folosesc substanţe toxice. Ele se găsesc în cantităţi mari  şi în agricultură, de exemplu, pesticidele şi insecticidele. 

Aceste substanţe circulă în instalaţii industriale, sau sunt stocate în diferite  rezervoare sau recipiente. 

În cazul unor avarii la instalaţii în care se găsesc substanţe, sau în cazul deteriorării  rezervoarelor sau a recipienţilor, aceste substanţe sunt deversate în mediu. Datorită faptului  că majoritatea sunt gaze sau lichide foarte volatile, vaporii acestora vor fi purta ţi de vânt pe  distanţe mari, formând un nor toxic pentru oameni şi animale. 

Aerul astfel contaminat cu vapori de substanţe toxice face imposibilă desfăşurarea  activităţilor obişnuite, iar populaţia şi salariaţii sunt nevoiţi să-şi întrerupă activitatea şi să ia unele măsuri de protecţie. 

Aceste măsuri se referă la:  

▪ protecţia căilor respiratorii, a ochilor şi în unele cazuri a pielii, împotriva efectelor  vătămătoare ale norului toxic; 

▪ adăpostirea în încăperi izolate faţă de mediul înconjurător; 

▪ evacuarea din zona de acţiune a norului toxic. 

Pentru protecţia dumneavostră, mai ales dacă lucrati în apropierea unor intreprinderi  care folosesc substanţe toxice în procesul tehnologic, este bine să aveţi la locul de munca  echipamente de protecţie individuală (masca contra gazelor şi completul de protecţie)  fabricate special în acest scop, sau să vă confecţionaţi singuri aceste echipamente.

 În Continuare, Vă Prezentăm Unele Mijloace De Protecţie Individuală Special Fabricate În  Acest Scop, Dar Şi Unele Pe Care Le Puteţi Confecţiona Singuri: 

În spaţiile de adăpostire trebuie să existe:  

• echipament gros; 

• aparat de radio cu baterii; 

• lanternă; 

• apă potabilă şi alimente

Ieşirea din zona de acţiune a norului toxic se face perpendicular pe direcţia vântului

 

La ieşire, deplasaţi-vă pe înălţimile cele mai apropiate.  Evitaţi văile, terenurile joase, cursurile de apă

Nu reveniţi la locul de munca până nu vi se indică acest lucru de către organele de protecţie civilă. 

 

Reuşita salvării din zona periclitată este condiţionată de rapiditatea cu care acţionaţi 

şi de respectarea măsurilor de protecţie!

După reîntoarcerea la locul de munca, sau după trecerea pericolului, executaţi următoarele:

 

Aerisiţi cladirea prin deschiderea uşilor şi ferestrelor minim 60 minute 

 Folosiţi apa potabilă din fântâni sau alte surse descoperite doar după o fierbere prealabilă de cel puţin 30 minute şi dacă a fost avizată de organele sanitar-veterinare.  

A) MIJLOACE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ SPECIALE: 

Masca Contra Gazelor Md.58 

Compunere 

• cagula cu vizori şi blocul supapelor; 

• tubul de legătură 

• cutia filtrantă 

Asigură protecţia feţei, a ochilor şi a căilor respiratorii  

împotriva acţiunii vătămătoare ale substanţelor toxice de  

luptă şi a prafului radioactiv, iar prin folosirea cutiilor  

filtrante speciale şi protecţia împotriva acţiunii vătămătoare  

ale substanţelor toxice industriale. Complet De Protecţie Nr.2 

Compunere 

• Bluza cu glugă 

• Pantaloni cu galoşi 

• mănuşi de protecţie 

Asigură protecţia pielii şi a echipamentului împotriva  

contaminării.  

Complet De Protecţie Improvizat 

Compunere 

• Gluga din polietilenă 

• Pelerina din folie de polietilenă 

• mănuşi de protecţie din polietilenă 

Asigură protecţia pielii şi a echipamentului împotriva contaminării.B) MIJLOACE DE PROTECŢIA CĂILOR RESPIRATORII IMPROVIZATE Masca Confecţionată Din Pânză 

Gluga este confecţionată din pânză groasă, cu vizor  

din folie de polietilenă şi filtrul confecţionat din 2-4  

bucăţi de tifon sau 2 straturi de pânză mai groasă,  

între care se introduce un strat de 2-3 cm de vată şi se  

coase în cruce 

Filtrul se va îmbiba cu:  

a. pentru clor sau bioxid de sulf: - 50 gr tiosulfat  

de sodiu la 100 ml apă 

b. pentru acid cianhidric: - 10 gr sulfat de cupru  

la 100 gr de apă 

c. pentru amoniac: - 50 gr acid tartric la 100 ml  

apă 

Mască Confecţionată Din Prosop 

Înainte de folosire, vata se poate umezi cu una din  

soluţiile menţionate mai sus  

Mască Confecţionată Din Tifon 

Înainte de folosire, vata se poate umezi cu una din  

soluţiile menţionate mai sus 

Batista poate fi şi ea un mijloc de protecţie, mai ales,  

dacă este umezită cu una din soluţiile menţionate. 

Totuşi, toate aceste mijloace improvizate asigură 

protecţia căilor respiratorii doar pentru câteva  

minute.  

 

 

 

Filtru Din Sticlă De Plastic Umplută Cu Cărbune 

Se practică un orificiu în fundul sticlei prin care va intra aerul, iar sticla se umple cu straturi succesive de cărbune(3) (mangal mărunţit), despărţite de rondele de hârtie de filtru(1) şi pânză(2). 

C) MIJLOACE DE PROTECŢIE A OCHILOR IMPROVIZATE 

Ochelari de vedere 

Căptuşiţi cu vată 

Ochelari de soare 

Căptuşiţi cu vatăOchelari de ski

Ochelari de sudor CAPITOLUL 7. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI  SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ. 

1. Procedura instruirii lucrătorilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca  se va stabili în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a  securităţii şi sănătăţii în muncă: „Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca  fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul SSM, în  special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi  postului”. 

2. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM la nivelul societăţii se efectuează în timpul  programului de lucru. 

3. Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la pct. (1) este considerată timp de  muncă. 

4. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cuprinde 3 faze: 

a) instruirea introductiv-generală; 

b) instruirea la locul de muncă; 

c) instruirea periodică. 

5. La instruire personalului în domeniul SSM vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de  instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme,  diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator. 

6. Angajatorul asigură baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate. 

7. Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul SSM se consemnează în fişa de instruire  individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii. 

8. Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou,  imediat după verificarea instruirii. 

9. După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul  instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea. 

10. Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va  fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini, completată de către medicul de medicină a  muncii în urma examenului medical la angajare. 

11. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi  pe bază de contract de prestări de servicii în societate, angajatorul va asigura instruirea  privind activităţile specifice societăţii, riscurile pentru SSM, precum şi măsurile şi  activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul societăţii, în general. 

12. Instruirea prevăzută la alin. (1) se consemnează în fişa de instruire colectivă. 

13. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se va  păstra de către angajator şi un exemplar de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în  cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului. 

14. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul apli cării legislaţiei SSM (inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă) vor fi insoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de  instructaj.