Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru cuptoarele de coacere

  

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca 

pentru cuptoarele de coacere 

1. Inainte de inceperea lucrului operatorul va verifica existenta si buna functionare a   - elementelor de comanda (pornire-oprire si semnalizare);  

 - aparatelor de masura si control;  

 - dispozitivelor de protectie.  

2. La cuptoarele de coacere se va asigura functionalitatea hotelor de absortie a aerului cald.  3. Nu se vor actiona butoanele de comanda cu mainile umede, deoarece exista pericolul de  electrocutare.  

4. Pentru urmarirea functionarii cuptoarelor in conditii nepericuloase, se va asigura  verificarea aparaturii de masura si control la termenele scadente.  

5. Curatarea canalelor de fum si a tevilor din cuptor se va face numai cu usita de la cos  deschisa si daca focul a fost stins cu cel putin 6 ore inainte.  

6. La operatiunile de curatare se vor folosi podine si platforme adecvate.  

7. Sistemul de iluminat al cuptoarelor va fi asigurat la tensiuni nepericuloase (12V sau 24V)  8. Se vor face verificari periodice ale sistemelor de incalzire a cuptoarelor, in scopul  depistarii si eliminarii pericolului emanatiilor de gaze.  

9. La deschiderea usii camerei de coacere, lucratorul va sta in zona laterala pentru a se evita  jetul de abur.  

10. Se interzice stropirea cu apa a interiorului cuptorului in timpul functionarii acestuia.  11. La manevrarea usii camerei de coacere, lucratorul va purta manusi termoizolante.  12. Interventiile pentru repararea si intretinerea cuptoarelor se vor face numai dupa oprirea  

lor din functiune si blocarea contra pornirii accidentale (scoaterea din priza a acestuia sau scoaterea sigurantelor de alimentare cu energie electrica).  

13. La aparitia unor defectiuni in timpul exploatarii cuptorului, acesta va fi oprit din functiune si se va anunta imediat conducatorul locului de munca pentru a se lua masuri  

corespunzatoare de remediere.  

14. Orice defectiune aparuta in timpul functionarii cuptorului va fi remediata de personal  calificat si instruit in acest sens.  

15. Se interzice blocarea cu diferite materiale a cailor de acces si de circulatie din zona de  lucru a cuptorului.  

16. Starea de curatenie a pardoselilor din zona de lucru a cuptorului va fi asigurata permanent in timpul programului de lucru, precum si la terminarea schimbului.