instructiuni ssm centrala termica lemn

INSTRUCTIUNI PENTRU EXPLOATAREA CENTRALEI TERMICE 

Deservirea centralei termice se va face de către un operator care a fost instruit in privinţa  exploatării in condiţii de maxima securitate, conform instrucţiunilor de exploatare elaborate de  producător si specificate in cartea tehnica a instalaţiei. 

Este interzisa pătrunderea persoanelor străine in incinta centralei termice. Este interzisa blocarea cailor de acces cu diverse materiale, scule sau subansamble. Este interzisa blocarea accesului la tablourile electrice cu diverse materiale sau obiecte. Tablourile electrice vor fi ţinute incuiate si vor fi prevăzute cu o platforma electro-izolanta sau cu un covor de cauciuc. 

Este interzisa pătrunderea cu flacăra deschisa sau cu ţigara aprinsa in incinta unde se afla centrala  termica. 

Este interzisa păstrarea combustibilului sau a recipientelor de combustibil in incaperea in care se  afla centrala termica. 

In încăperea centralei termice se va păstra cu stricteţe curăţenia.  

La apariţia oricăror defecţiuni tehnice (scurgeri de combustibil, creşterea presiunii, etc), se va opri  imediat cazanul şi se vor lua măsuri de înlăturare a acestora, exclusiv de către personal calificat. Nu blocaţi nici măcar momentan şi/sau parţial terminalele de aspiraţie şi evacuare. Nu puneţi nici un obiect pe centrală. 

Centrala trebuie să fie folosită numai în scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă  utilizare este incorectă şi deci periculoasă. 

Verificaţi în permanenţă buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă cu care este dotată centrala. Este strict interzisă aprinderea focului prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile. Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe central ori în imediata apropiere  a ei. 

Usa centralei obligatoriu trebuie sa fie inchisa in timpul functionarii. 

Nu obturaţi deschiderile de aerisire ale încăperii în care este instalată centrala în scopul de a  preveni acumularea de substanţe toxice sau explozive. 

Nu atingeţi părţile calde ale centralei cum ar fi (uşiţa, hota, racordul la coş, etc.) care pe timpul de  funcţionare şi după oprire rămân pentru un timp calde. Orice contact cu acestea poate provoca  grave arsuri. 

 

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru centrala termica lemn - model actualizat la data de 11 Iulie 2024