instructiuni ssm unelte de mana

 

MANAGEMENTUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 

-INSTRUIREA PE LINIE DE SECURITATE  SI SANATATE IN MUNCA 

- Instructiuni proprii pentru Securitatea si  Sanatatea in Munca

APROBAT

Nr.inreg………/…………... 

Cod document: 

SSM-RG-01

Rev. 0 

INTOCMIT

Rev……………...NORME DE SECURITATE A MUNCII 

PRIVIND UTILIZAREA UNELTELOR DE MANA 

Art.1. La executarea oricăror categorii de lucrări vor fi admise numai uneltele de mână , sculele şi  dispozitivele aflate în perfectă stare, nefiind permisă utilizarea celor defecte sau improvizate Art.2. Uneltele de mână vor fi confecţionate din materiale corespunzătoare operaţiilor de executat.  Cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede , bine fixate şi vor avea dimensiuni care să permită  apucarea sigură şi comodă, fără crăpături şi aşchii desprinse 

Art.3. Se interzice folosirea uneltelor de mână improvizate , cu suprafeţele de lovire deformate,  ştirbe sau înflorite 

Art.4. Sculele de mână vor avea mânere confecţionate numai din lemn, de esenţă tare, fag, arţar,  frasin, fără noduri sau crăpături şi cu suprafeţe bine netezite 

Art.5. Este interzisă folosirea uneltelor de mână care nu sunt bine fixate în mâner. Şurubelniţele sau  uneltele asemănătoare vor fi prevăzute cu inele metalice de strângere a mânerului pe capătul uneltelor Art.6. Se interzice prinderea mânerelor sparte sau crăoate în cuie, legarea acestora cu sârmă sau  sfoară, precum şi folosirea anumitor unelte fără mâner. Utilizarea aceluiaşi mâner la mai multe unelte  de mână nu este admisă decât în cazul truselor de scule construite special cu mâner detaşabil Art.7. Mânerele vor avea dimensiunile corespunzătoare pentru a putea rezista eforturilor la care sunt supuse. Ele nu trebuie supradimensionate pentru a nu mări, inutil, efortul fizic al lucrătorilor Art.8. Uneltele folosite la lovire trebuie să aibă mânerele cu secţiune ovală şi montată cu partea  groasă la capătul liber al părţii metalice a uneltelor 

Art.9. Se interzice depozitarea uneltelor pe treptele scărilor mobile, schele, tablouri electrice, ziduri. Lucrătorul care execută pren care este necesar a lăsa uneltele din mână, trebuie să aibă buzunare  speciale sau truse pentru păstrarea uneltelor 

Art.10. Când se execută lucrul la înălţime, uneltele de mână vor fi ţinute în genţi rezistente şi vor fi  asigurate împotriva căderii 

Art.11. În timpul transportului, părţile periculoase ale uneltelor de mână cu tăişuri şi vârfuri, vor fi  protejate cu teci sau apărători adecvate. Pentru păstrarea uneltelor de mână ce nu sunt utilizate la un  moment dat se vor folosi bancurile de lucru sau dulapurile de scule 

Art.12. Pe timpul transportului cu autovehicule uneltele de mână vor fi aşezate în aceeaşi direcţie şi  numai înăuntru 

Art.13. Uneltele de mână cu articulaţii ( foarfece, cleşte) nu trebuie să prezinte frecări mari sau jocuri în articulaţii care ar putea reduce capacitatea de prindere 

Art.14. Fălcile de prindere ale uneltelor cu articulaţii vor avea forme şi dimensiuni corespunzătoare  activităţilor la care se folosesc (plane, paralele, striate sau cu muchii de prindere), fiind interzisă  utilizarea la operaţiuni necorespunzătoare destinaţiei pentru care au fost făcute 

Art.15. Cleştii vor avea fălcile complet suprapuse şi fără ştirbituri 

Art.16. Menghinele şi nicovalele trebuie bine fixate de bancul de lucru şi montate astfel ca lucrătorii  care le utilizează să poată avea , în permanenţă, în timpul lucrului, o poziţie cotrctă, normală şi fără a  fi obositoare 

Art.17. Uneltele de percuţie din oţel ( ciocane, dălţi, foarfece, dornuri) vor trebui să fie din oţeluri  corespunzătoare tratate termic astfel încât sub acţiunea eforturilor la care sunt supuse în timpul  lucrului, să nu permită deformări permanente , fisuri sau desprinderi de aşchii, ştirbituri

Art.18. Uneltele folosite la percuţii nu se vor folosi dacă au suprafeţele de percuţie deformate,  înflorite sau ştirbite ; aceste deformaţii vor fi rectificate zilnic. Se interzice călirea capetelelor uneltelor (ciocanelor) 

Art.19. Uneltele care prezintă decalibrări sau deformări concretizate prin mărirea distanţei fixe de  prindere ( cheile de prindere) nu terbuie folosite. În aceste situaţii este interzisă intercalarea între  fălcile cheilor şi piuliţe a unor plăcuţe metalice ajutătoare, în scopul evitării accidentelor 

Art.20. Folosirea uneltelor de percuţie ( dălţi, dornuri) pentru spargeri sau operaţii similare se va face numai prin apucarea acestora cu dispozitive soeciale ( cleşti). La lucrările cu dălţi drepte sau în cruce,  lucrătorii vor utilize ochelari pentru protecţia împotriva aşchiilor care ar putea sări 

Art.21. Când se lucrează cu pene sau dălţi ţinute de ajutoare, la baterea cu barosul, se vor folosi cleşti cu lungimea braţului de cel puţin 0,7 m  

Art.22. Se interzice utilizarea în medii de gaze sau vapori explozivi a uneltelor de mână executate din materiale care, prin lovire sau frecare, pot produce scântei. În astfel de medii se vor utiliza numai  unelte confecţionate din materiale corespunzătoare  

Art.23. Când se lucrează cu unelte de mână la operaţiuni în care există posibilitatea producerii de  scântei, aşchii de orice fel, lucrătorii sunt obligaţi să poarte ochelari de protecţie cu apărători laterale şi vizoare incasabile. Zona în care se execută aceste lucrări va fi protejată prin ecrane pentru evitarea  accidentării lucrătorilor care circulă sau lucrează prin apropiere 

Art.24. Uneltele folosite la tăiat se vor verifica dacă sunt bine ascuţite şi dacă au profilul correct în  raport co lucrările de executat. Nu este indicată folosirea pânzelor de fierăstrău sau joagăr dacă au  lipsă trei dinţi/metru sau doi dinţi alăturaţi 

Art.25. Uneltele pentru tăiat metale nu trebuie să fe degradate, cu crăpături sau ruginite, iar muchiile  laterale nu trebuie să prezinte margini tăioase în locurile în care se strâng cu mâna Art.26. Foarfecele pentru tăiat tabla va avea lamele astfel strânse încât să se preseze una pe alta, fără  joc în axul de fixare 

Art.27. Capătul dălţilor, supus loviturii de ciocan, trebuie să fie neted, să nu aibă fisuri sau  concavităţi. Lungimea minimă a dălţilor va fi de 150 mm 

Art.28. Lămpile de lipit cu petrol sau benzină vor fi folosite numai de către lucrători autorizaţi pentru asemenea lucrări 

Art.29. Se interzice utilizarea lămpilor de lipit care prezintă defecte. În astfel de cazuri lucrătorii au  obligaţia de a întrerupe lucrul şi de a preda lampa la reparat 

Art.30. Se interzice umplerea lămpii de lipit cu petrol sau benzină mai mult de ¾ din capacitatea  rezervorului său. Dopul de umplere al lămpii trebuie bine înşurubat, pe cel puţin patru sppire ale  filetului, cu garnitura corespunzătoare 

Art.31. Se interzic turnarea şi scurgerea combustibilului precum şi demontarea lămpii, deşurubarea  capacului etc. în apropierea focului 

Art.32. Se interzice aprinderea lămpii prin introducerea petrolului sau benzinei prin arzător sau  scoaterea arzătorului dacă presiunea din interiorul lămpii nu a scăzut complet. Art.33. Este interzisă mărirea peste măsură a presiunii în interiorul lămpii de lipit, fiind pericol de  explozie 

Art.34. Scăderea presiunii gazelor din rezervorul lămpii se face prin deşurubarea dopului de umplere, dar numai după ce lampa a fost stinsă , iar arzătorul s-a răcit complet 

Art.35. Lămpile de lipit cu petrol sau benzină vor fi prevăzute cu supape de siguranţă reglate la  presiunea de lucru, iar cele de peste 3 l capacitate vor avea şi manometru 

Art.36. La uneltele care lucreză cu aer comprimat este necesar ca piesele care sunt în funcţiune în  timpul lucrului să nu sară din manşoanele de fixare 

Art.37. Când uneltele de mână cu acţionare pneumatică sunt dotate cu scule ( pietre de polizor, pânze de fierăstrău), ceea ce reprezintă pericol de accidentare, acestea trebuie prevăzute, obligatoriu, cu  apărători împotriva atingerii accidentale 

Art.38. Uneltele de mână rotative, cu acţionare pneumatică, vor fi dotate cu dispozitive de reglare şi  limitare a presiunii şi debitului în vederea limitării turaţiei 

Art.39. Uneltele şi sculele acţionate pneumatic vor avea dispozitive de împiedicare a funcţionării  necomandate a acestora 

Art.40. Tuburile flexibile de aer comprimat trebuie să fie corespunzătoare debitului şi presiunii de  lucru. Fixarea acestora pe racordul uneltei va fi asigurată cu coliere metalice

Art.41. Legarea recipienţilor de aer comprimat ai sculelor şi diferitelor piese şi conducte între ele  trebuie făcută etanş prin flanşe, garniture, şuruburi şi cleme 

Art.42. Lucrătorii care manevrează unelte acţionate cu aer comprimat sunt obliaţi a controla şi regla  supapele uneltelor pentru a vedea dacă acestea se deschid uşor şi repede, iar la întreruperea apăsărilor  pe mânerul de comandă să nu permită trecerea aerului comprimat 

Art.43. În timpul lucrului cu unelte acţionate cu aer comprimat sunt interzise legarea şi dezlegarea  conductelor şi uneltelor la recipientul compresorului. Acest lucru se va face numai după ce s-a interupt admisia aerului 

Art.44. Se interzice admisia aerului înainte ca unealta să fie aşezată în poziţia de lucru Art.45. Este interzis mersul în gol al uneltelor. Acest lucru este permis numai în vederea verificării  uneltelor, înaintea începerii lucrului sau în cursul reparaţiilor 

Art.46. Conductele de alimentare a uneltelor cu aer comprimat vor fi curăţate prin suflare Art.47. Lucrătorii care lucrează cu unelte acţionate cu aer comprimat sunt obligaţi să poarte mănuşi şi ochelari de protecţie în timpul lucrului 

Art.48. Uneltele de mână acţionate electric vor fi prevăzute cu dispozitive sigure cde fixarea sculei  precum şi cu dispozitive care să împiedice funcţionarea lor necomandată 

Art.49. Dacă uneltele de mână acţionate electric sunt dotate cu scule ce prezintă pericol de  accidentare ( pânze de fierăstrău, pietr de polizor), ele trebuie protejate împotriva atingerii Art.50. Se interzice manipularea sculelor de mână acţionate electric de către lucrătorii care nu cunosc metodele de lucru şi măsurile de protecţie contra electrocutărilor, precum şi măsurile de prim ajutor ce  trebuie luate în caz de prim ajutor 

Art.51. Uneltele electrice portative ( maşini de găurit, polizoare) trebuie alimentate la tensiuni reduse  de 12 V şi 24 V. Alimentarea la tensiuni superioare va fi permisă numai în condiţii speciale  Art.52. În cazul alimentării uneltelor electrice portative la tensiuni reduse este interzisă legarea  carcaselor acestora la instalaţii de protecţie prin legare la pământ sau nul 

Art.53. Este admisă alimentarea uneltei electrice portative la tensiuni mai mari de 24 V numai atunci  când nu există posibilitatea alimentării la tensiune redusă şi numai în următoarele condiţii: în cazul tensiunii până la 42 V se va aplica o izolaţie întărită pe părţile conducătoare interioare ale  uneltei sau între acestea şi carcasă, sau în exteriorul carcasei, care să asigure o izolare de protecţie  întărită faţă de părţile uneltei accesibile atingerii;  

in cazul tensiunii până la 127 V reţeaua de alimentare va avea nulul izolat faţă de pământ, carcasa  uneltei va fi legată de o instalaţie de protecţie prin legarea la pământ; 

se va crea , pentru alimentarea uneltei, o reţea cu nulul izolat faţă de pământ , cu ajutorul, fie al  unui transformator de separare, fie al unui grup convertizor sau al unui grup motor. Uneltele vor avea ,  de asemenea, izolaţie întărită; 

in cazul alimentării la tensiunea de până la 380 V , mânerele şi reazemele pentru piept ale  lucrătorilor vor fi din material izolant sau din metal acoperit cu material izolant. Uneltele vor avea  apărătoare care să împiedice atingerea părţilor metalice ale acestora. Conectarea la reţea se va face prin  prize şi fişe cu contacte de protecţie 

Art.54. Lucrătorii care lucrează cu unelte electrice portative alimentate la tensiune până la 380 V sunt obligaţi să folosească mănuşi de cauciuc electroizolante, să poarte îmbrăcăminte uscată cu mânecile  lungi şi să aibă capul acoperit pe cât posibil şi ceafa 

Art.55. În timpul lucrului lucrătorii vor sta numai pe platforme izolate sau covoraşe de cauciuc,  electroizolante 

Art.56. Uneltele electrice portative trebuie păstrate la magazia de scule sau în lăzi de scule aflate  asupra echipelor şi trebuie verificate în ceea ce priveşte buna funcţionare, starea izolaţiei şi protecţia  mecanică, cel puţin o dată pe lună, precum şi după fiecare reparaţie 

Art.57. Se interzice continuarea lucrului cu unealta electrică portativă atunci când lucrătorul simte o  acţiune cât de slabă a curentului electric. În acest caz lucrătorul este obligat să întrerupă imediat lucrul  şi să predea unealta la verificare şi reparare 

Art.58. Este interzisă apucarea uneltei electrice de partea sa activă ( burghiu), sau de conductorul  pentru alimentarea cu energie electrică în timpul lucrului cu unelte electrice portative Art.59. Se interzice scoaterea uneltei din mandrină înainte de oprirea completă a acesteia Art.60. Se interzice menţinerea uneltei în poziţia de funcţionare dacă s-a interupt tensiunea de  alimentare. În acst caz se va deconecta imediat unealta de la reţea ca şi la terminarea lucrului Art.61. Se interzice eliberarea din magazii, pentru producţie, a uneltelor defecte

Art.62. Conducătorii locurilor de muncă vor controla zilnic, înainte de începerea lucrulul, starea  uneltelor de mână şi, dacă aceasta este necorespunzătoare, vor interzice folosirea lor. Totodată vor lua  măsurile care se impugn pentru repararea acestora sau completarea cu alte unelte , corespunzătoare 

Art.63. Fiecare lucrător este obligat să sesizeze imediat defecţiunile sesizate la uneltele pe care le  foloseşte şi să nu lucreze cu acestea dacă nu sunt corespunzătoare 

Art.64. Lucrătorilor le este interzisă folosirea uneltelor de mână proprietate personală, chiar dacă  acestea sunt în stare corespunzătoare pentru executarea lucrărilor