Model instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice pentru sculer matriter

Model instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice pentru sculer-matriter 

 

Intrebare: Buna ziua, Doresc un model de IPSSM pentru sculer-matriter, procesul de munca are drept scop executarea mentenantei preventive si corective la echipamentele tehnologice si matrite, in scopul desfasurarii productiei in conditii optime. Multumesc frumos! 

Raspuns: 

MODEL Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice pentru sculer-matriter

Prevederi generale 

Continut 

Art. 1 

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru sculeri-matriteri sunt reglementari specifice cu aplicabilitate interna, obligatorii, care cuprind prevederi si masuri de eliminare sau diminuare a pericolelor de accidentare si imbolnavire profesionala, specifice acestui tip de activitate. 

Conform abordarilor din Legea nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii aprobate prin H.G. nr. 1.425/2006, precum si din alte acte normative, sistemul de munca este tratat ca un sistem compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza: 

- executantul – omul implicat nemijlocit in executarea sarcinii de munca; 

- sarcina de munca – totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul echipamentelor de munca si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea procesului de munca; - mijloacele de productie – totalitatea echipamentelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, scule, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizeaza in procesul de munca; 

- mediul de munca – ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca. 

Scop 

Art. 2 

Scopul acestor instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca consta in stabilirea unor masuri de eliminare sau diminuare a pericolelor de accidentare a lucratorilor, specifice celor patru elemente ale sistemului de munca mentionate mai sus. 

Art. 3 

Cadrul legislativ de referinta in vigoare (exemple) 

Legea securitatii si sanattaii in munca nr. 319/2006; 

H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 

H.G. nr. 1.028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 

H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; 

H.G. nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca. 

Terminologie: 

a) lucrator – persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice; 

b) angajator – persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;

c) alti participanti la procesul de munca – persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba; d) reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor – persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, in conformitate cu prevederile legale, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor in munca; 

e) prevenire – ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale; 

f) eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune; 

g) accident de munca – vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; 

h) boala profesionala – afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca; 

i) echipament de munca – orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca; 

j) echipament individual de protectie – orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv; 

k) loc de munca – locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii; 

l) pericol grav si iminent de accidentare – situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment; 

m) stagiu de practica – instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in care se pregatesc elevii, studentii, ucenicii, precum si somerii in perioada de reconversie profesionala; 

n) securitate si sanatate in munca – ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca; 

o) incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale; 

p) servicii externe – persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform legii; q) accident usor – eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile; 

r) boala legata de profesiune – boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanti sunt de natura profesionala. 

s) sculer-matriter – lucrator care prelucreaza dispozitive verificatoare si matrite pentru care executa operatii de ajustare, gaurire, filetare, tusare, lepuire, prelucrare prin electroeruziune etc; in functie de specificul materialului foloseste diferite masini unelte, ca: freze, strunguri, raboteze si altele, pentru a asigura functionarea cu precizie a acestora. 

Art. 4 

Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica in mod cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii generale elaborate de societate. 

Revizuirea instructiunilor 

Art. 5 

Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de munca, in situatia producerii accidentelor de munca sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor. Orice revizuire sau completare necesita aprobarea conducerii institutiei. 

Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca 

Art. 6 

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

(1) in mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prezentate, lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; 

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; 

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

Examinarea medicala 

Art. 7 

Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii pentru exercitarea meseriei de sculer-matriter, atat la angajare, cat si periodic. 

Instruirea personalului 

Art. 8 

Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, dar nu va depasi 6 luni. 

Conducerea societatii va urmari ca sculerii-matriteri sa primeasca o instruire adecvata si informatii privind riscurile la care se expun in cazul in care aceste activitati nu sunt executate corect. Salariatii vor fi informati, periodic, asupra masurilor luate de conducerea societatii pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. 

Organizarea locului de munca 

Art. 9 

a) Bancurile de lucru pe care isi desfasoara activitatea vor fi de dimensiuni corespunzatoare operatiilor de efectuat si vor fi bine fixate si stabile. 

b) Menghinele, de toate tipurile, vor fi utilizate numai daca au corpul, dintii, falcile, surubul central si manerul de strangere in buna stare. Menghina nu se va folosi ca nicovala si nu se va bate cu ciocanul pe ea. 

c) Locul unde se efectueaza lucrul cu dalta trebuie sa fie protejat, astfel incat schijele ce se desprind sa nu poata lovi persoanele ce se afla in vecinatate. 

d) Pe sol, in fata bancului de lucru, se vor aseza gratare din lemn, in cazul pardoselilor din beton. Bancul de lucru va fi pastrat in perfecta stare de curatenie, uleiul sau grasimile de pe suprafata bancului vor fi indepartate imediat cu ajutorul unor carpe. 

e) In timpul lucrului la masini unelte (polizoare, masini de gaurit sau debitat etc.) se vor respecta prevederile pe linie de protectie a muncii, stabilite pentru masinile respective. 

f) Pentru protejarea ochilor se vor utiliza ochelari de protectie, in special in timpul efectuarii lucrului la polizor, taierea la rece a suruburilor, niturilor, tablelor, curatirea zgurei, spargerea betonului etc. 

g) Pentru prevenirea accidentelor prin alunecare se va evita formarea petelor de apa sau ulei, acestea trebuind sterse cu carpa sau nisip, imediat ce s-ar forma. 

h) Uneltele de mana vor fi confectionate din material corespunzator operatiilor ce se executa. Uneltele actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure de fixare a sculei, precum si dispozitive care sa impiedice functionarea necomandata. 

i) Cozile si manerele uneltelor de mana vor fi netede, bine fixate si vor avea dimensiuni care sa permita prinderea lor sigura si comoda. Cozile manerelor din lemn vor fi de esenta tare, cu fibre axiale, drepte, fara noduri si crapaturi sau aschii desprinse. Cozile se fixeaza cu pene. Nu se utilizeaza acelasi maner la mai multe unelte de mana. 

j) Uneltele de percutie din otel (ciocane, dalti, foarfeci, dornuri etc.) vor fi executate conform normelor si standardelor in vigoare. in cazul aparitiei deformarilor (floare), acestea se vor rectifica imediat. Se interzice utilizarea sculelor de mana, defecte sau improvizate.

k) La utilizarea uneltelor de mana actionate electric se vor folosi cordoane bine izolate, cu stecare in buna stare. Prizele si fisele vor fi cu contacte perfecte, pentru a se realiza protectia prin legare la pamant sau la firul neutru al instalatiei. 

l) Corpurile abrazive vor fi schimbate numai de persoane instruite in acest scop, pe baza deciziei emise de conducerea societatii (imputernicire). 

m) Toate uneltele de mana vor fi verificate cu atentie la inceputul lucrului. Cele ce nu corespund conditiilor normale de lucru vor fi inlocuite imediat, interzicandu-se utilizarea celor defecte sau neadecvate operatiilor respective (unelte improvizate, deformate, necalibrate, fara manere, defecte etc.). 

n) Toate lucrarile de interventii si reparatii se vor efectua numai in baza dispozitiilor primite de la conducatorul locului de munca respectiv. 

o) Inainte de inceperea interventiilor si reparatiilor la utilaje sau masini se vor lua masuri de securitate prin scoaterea sigurantelor electrice, de catre electrician, si aplicarea de tablite avertizoare pe automatul de pornire a utilajului: "NU CUPLAtI, SE LUCREAZa". 

p) Se interzice, in timpul functionarii utilajelor sau masinilor, reglarea, repararea, ungerea, curatirea sau indepartarea aparatoarelor sau a dispozitivelor de protectie. 

r) In cazul utilizarii iluminatului portativ, se va tine seama de mediul de lucru, fiind admisa folosirea lampilor electrice alimentate cu tensiune nepericuloasa, de maximum 24 V. 

q) Dupa efectuarea reparatiilor sau interventiilor, se vor lua masuri de remontare a tuturor aparatoarelor si dispozitivelor de protectie si de remontare a legaturilor la centura de impamantare. Utilajul sau instalatia se va preda conducatorului locului de munca respectiv. 

s) Echipamentele tehnice vor fi astfel amplasate incat gabaritul functional maxim sa nu intersecteze caile de circulatie, iar intre gabarit si pereti sau stalpi sa existe o distanta de cel putin 800 mm. in cazul in care nu se intervine, intretine sau repara, echipamentul tehnic se poate fixa de pereti sau stalpi. 

Lucrul cu unelte portative pentru gaurit, debitat si polizat 

Art. 10 

a) Alegerea corpurilor abrazive si a burghielor se va face in functie de felul materialului de prelucrat, forma piesei, calitatea suprafetei prelucrate, precum si de tipul si caracteristicile masinii. b) Sculele de prelucrare (burghiu, polizor, flex) se vor fixa pe axul masinii, in raport cu caracteristicile acesteia. inainte de pornirea masinii se va alege regimul de lucru corespunzator operatiei ce se executa, sculei utilizate si materialului piesei de prelucrat. 

c) Dupa montarea burghielor sau a corpurilor abrazive pe axul masinii, inainte de inceperea lucrului, se va proceda la functionarea in gol, la turatie de regim. in cazul in care se constata nereguli (descentrari, vibratii etc.), se va trece la remedierea imediata a acestora. 

d) Polizorul manual, flexul sau masina de gaurit se vor porni numai daca scula prelucratoare nu este in contact cu corpul care sa impiedice rotirea lui libera. 

e) Lasarea din mana a masinii portative, la intreruperea lucrului, se va face numai dupa oprirea completa a corpului abraziv sau a burghiului. 

f) Mandrinele de prindere a burghielor se vor strange si desface numai cu chei adecvate, care se vor scoate inaintea pornirii masinii. 

g) Se interzice franarea cu mana a mandrinei, in timpul functionarii masinii, pentru strangerea sculei. h) Strangerea discurilor abrazive (polizor, flex) se va face cu piulite cu filet de sens invers sensului de rotire a discurilor abrazive. 

i) Burghiul introdus in mandrina, precum si fixarea discului abraziv, trebuie sa se faca in asa fel incat sa se asigure o centrare perfecta a acestora fata de axul de rotatie. Discul trebuie sa intre liber, nefortat,

pe arborele masinii sau pe butucul flansei de fixare. 

j) Polizorul manual se poate utiliza la operatiile de polizare exterioara numai daca discul abraziv este protejat cu o carcasa de protectie corespunzatoare. 

k) Se interzice utilizarea burghielor, a discurilor abrazive de polizare sau taiere, cu partile active uzate, deformate, descentrate sau cu muchiile taietoare uzate. 

l) Corpurile abrazive se vor feri de lovituri si trepidatii, iar depozitarea acestora se va face in locuri special destinate. 

m) La prelucrarea prin polizare, taiere sau gaurire a materialelor casante, lucratorul va purta, in mod obligatoriu, ochelari de protectie. 

n) In timpul lucrului, lucratorul va avea o pozitie laterala fata de planul discului abraziv sau taietor. Se interzice executarea lucrarilor in zone aglomerate cu personal. 

o) La prelucrarea cu burghie si corpuri abrazive, se vor evita contactele bruste cu piesa, prin soc. Contactele dintre corpul abraziv si piesa se vor realiza lent, cu mult simt si progresiv. Se va evita incalzirea excesiva a sculei prelucratoare. 

p) La polizorul manual sau flex, actionate electric, nu va fi depasita turatia maxima a corpului abraziv, functie de diametrul maxim admisibil al acestuia, functie de natura piesei abrazive si turatia maxima a polizorului. 

q) Materialele si semifabricatele prelucrate sau debitate vor trebui asezate astfel incat sa preintampine caderile sau blocarea cailor de acces. 

r) La utilizarea uneltelor portative actionate electric, se vor folosi numai cabluri in buna stare, avand sistemul de alimentare cu circuitul de legare la nul, izolat fata de pamant, iar in mediu periculos (spre exemplu: umed), se vor utiliza manusi din cauciuc electroizolant, iar imbracamintea va fi uscata. 

s) Se interzice apucarea uneltelor electrice portative de partea activa (piatra, burghiu, disc taietor) sau de conductorul electric de alimentare. 

t) In cazul cand una din sculele prelucratoare (burghiu, disc abraziv, disc taietor) nu corespunde normelor sau a devenit inutilizabila in timpul exploatarii, se va opri imediat functionarea acestora si se vor lua masurile ce se impun. 

Lucrul cu masina de infiletat 

Art. 11 

a) Se interzice lucrul la aceste echipamente de catre personal necalificat si neinstruit sau care nu cunoaste functionarea acestora. 

b) Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea utilajului, a dispozitivelor si sculelor, a legarii ferme si continue la centura de pamantare, buna functionare a sistemelor de protectie si exthaustare etc., iar in cazul unor defectiuni va anunta pe conducatorul locului de munca. inceperea lucrului este permisa numai dupa remedierea defectiunilor semnalate. 

c) Inceperea lucrului este permisa numai dupa ce lucratorul a verificat existenta ordinii, a accesului liber in zona de lucru, precum si a inexistentei altor factori perturbatori care sa impiedice buna desfasurare a activitatilor. 

d) Dupa pornirea utilajului, lucratorul va executa cateva curse in gol pentru verificarea functionarii corecte a acestuia si a sistemelor de protectie. Se interzice desfasurarea lucrului cu improvizatii sau utilaj incomplet. 

e) Daca in timpul lucrului lucratorul constata unele defectiuni ale utilajului sau o functionare necorespunzatoare a acestuia, il va opri imediat, anuntand conducatorul locului de munca. 

f) Se interzice actionarea comenzilor electrice cu mainile umede, utilizarea cablurilor deteriorate si neizolate.

g) Se interzice lucratorului sa realizeze orice tip de interventie la utilaje si instalatii. 

h) Pentru activitati de curatare, fixare scula sau piesa, desfundare sistem de exhaustare etc., utilajul va fi oprit si deconectat de la retea. 

i) Nu vor fi utilizate altfel de scule sau dispozitive decat cele prevazute de producator sau tehnolog si specifice utilajului. 

j) Lucratorul va purta obligatoriu echipamentul de protectie din dotare specific factorilor de risc de la operatiile respective, prevazut in Normativul intern de acordare a EIP. 

k) Se vor respecta cu strictete regimurile de prelucrare prevazute de producator sau proiectant. l) In timpul lucrului se va utiliza sistemul de ventiliatie de la utilaj, daca acesta exista. 

m) La sfarsitul fiecarui schimb lucratorul va lasa utilajul curat si in deplina siguranta. 

n) In timpul lucrului se va evita aglomerarea zonei de lucru si blocarea cailor de circulatie. 

o) Lucratorul nu va realiza alte activitati decat cele pentru care a fost instruit si sunt prevazute in documentatie. 

p) Sculele utilizate nu vor prezenta fisuri, crapaturi, deteriorari etc. si vor fi bine fixate la utilaj. 

q) Se interzice depozitarea de materiale, scule etc. pe mesele utilajelor in timpul lucrului. 

r) Pe timpul desfasurarii activitatii, lucratorul va fi obligatoriu atent numai la operatia care o face, nu va purta discutii etc. 

s) Se interzice introducerea mainilor in zona activa a utilajului sau tinerea mainii/piciorului pe maneta/pedala de pornire a echipamentului. 

t) Curatarea meselor si a utilajelor se va face cu perii sau exhaustoare (interzis cu mana goala). u) Se interzice gaurirea pieselor tinute cu mana. 

v) Se interzice utilizarea sculelor deteriorate, fisurate, stirbite, uzate etc. 

w) Regimul de lucru, sculele si dispozitivele vor fi alese corespunzator materialului de prelucrat si a formei de prelucrat. 

x) Se interzice masurarea, controlul, fixarea pieselor etc., daca utilajul nu a fost oprit. 

y)inaintea utilizarii echipamentelor de munca actionate electric se va verifica daca obiectul de prelucrat nu are legatura cu instalatia electrica. in caz contrar, instalatia respectiva va fi intrerupta de la tabloul de alimentare prin scoaterea sigurantelor, fixand placuta „se lucreaza pe linie” (decuplarea curentului se va executa de electrician). 

Lucrul cu fierastraul pentru debitarea materialelor 

Art. 12 

a) Fixarea discului taietor pe axul fierastraului circular se face cu doua flanse de acelasi diametru. b) La montarea discului taietor se va realiza centrarea si echilibrarea corecta a acestuia. c) Asezarea materialului de debitat pe masa fierastraului circular se va face astfel incat inaltimea de taiere sa fie cat mai redusa, adica numarul dintilor care taie concomitent sa fie cat mai redus. 

d) La asezarea si fixarea materialului pe masa masinii de debitat, precum si la desprinderea si scoaterea materialului de pe masa, masina va fi oprita, iar rama cu panze va fi in pozitie ridicata si asigurata in aceasta pozitie. 

e) Pe fierastraiele circulare obisnuite nu se vor debita materialele la care lungimea zonei de contact dintre piesa si discul taietor depaseste 50 mm. 

f) Se interzice utilizarea discurilor taietoare cu dinti tociti, adica avand muchiile taietoare rotunjite, respectiv daca inaltimea dintilor este mai mica decat 70% din inaltimea dintilor discului nou. 

g) Se interzice utilizarea discurilor taietoare care prezinta crapaturi, au trei dinti lipsa pe toata circumferinta, au doi dinti alaturati lipsa sau la care s-a rupt un dinte de sub cercul bazei dintilor.

h) Se interzice solicitarea la incovoiere prin presare laterala a discului taietor, atat in timpul lucrului, cat si dupa deconectarea masinii de la retea. 

i) Se interzice debitarea materialelor nefixate pe masa masinii. 

j) Dupa fixarea panzei, se va porni fierastraul alternativ in gol, verificandu-se functionarea tuturor comenzilor. 

k) Se interzice utilizarea panzei de fierastrau panglica la care lipsesc mai mult de trei dinti pe metru sau doi dinti consecutivi. 

l) Dupa coborarea ramei cu panza in pozitia de lucru si inceperea taierii se va acorda o atentie sporita lucrului. 

m) Toate operatiile de intretinere vor fi efectuate doar cu fierastraul oprit. 

Art. 13 

Purtarea echipamentului individual de protectie din dotare este obligatorie pentru lucrul cu echipamentele de munca mentionate. 

Acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor 

Art. 14 

La locul unde s-a produs accidentul si pana la interventia cadrelor medicale de specialitate, primul ajutor trebuie acordat de catre persoane care sunt pregatite in acest scop – salvatori. Salvatorul nu inlocuieste medicul, dar, prin masurile pe care le aplica, el trebuie sa reuseasca sa evite: - inrautatirea starii accidentatului; 

- aparitia complicatiilor; 

- producerea mortii victimei. 

Formarea salvatorilor trebuie sa fie predominant practica, repetata in mod periodic, pentru ca salvatorii sa poata actiona oricand si oriunde. 

O persoana care nu este pregatita ca salvator NU trebuie sa intervina cu orice pret; obligatiile sale sunt: 

- sa nu atinga victima; 

- sa cheme pe cel mai apropiat salvator; 

- sa anunte accidentul si sa solicite ajutor calificat; 

- sa organizeze protectia victimei; 

- sa previna extinderea starii de accident. 

Cum se protejeaza victima? 

- Se identifica riscurile care persista pentru a proteja victima si persoanele care ar putea fi expuse la riscurile identificate. 

- Se suprima riscurile. 

- Se instituie un „baraj de securitate” in jurul victimei, indepartand persoanele neavizate. 

Cum se examineaza victima? 

- Se cerceteaza semnele care indica faptul ca viata victimei este amenintata: sangereaza abundent; raspunde la intrebari; respira; are puls. 

- Se stabileste ordinea de prioritate a interventiilor. 

- Se realizeaza triajul victimelor, pe baza ierarhizarii leziunilor in functie de gravitatea lor.

Cum se anunta accidentul? 

- Apelul de prim-ajutor trebuie sa contina informatii despre: ce s-a intamplat, locul accidentului, accesibilitatea drumului, numarul victimelor si starea acestora, tipurile de leziuni produse, identitatea apelantului. 

- Persoana care face apelul trebuie sa astepte confirmarea corecta a mesajului transmis. 

Cum se acorda primul-ajutor? 

Daca victima nu vorbeste (este inconstienta), dar respira si are puls: asezarea in pozitie de siguranta; acoperirea victimei; supravegherea circulatiei, a starii de constienta si a respiratiei, pana la sosirea ajutoarelor medicale. 

Daca victima nu raspunde, nu respira, dar are puls: degajarea (eliberarea) cailor respiratorii; manevra Heimlich; respiratia „gura la gura” sau „gura la nas”. 

Daca victima nu raspunde, nu respira, nu are puls: reanimare cardio-respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie „gura la gura” sau „gura la nas”). 

Daca victima sangereaza abundent: compresie manuala locala; pansament compresiv; compresie manuala la distanta (in zona subclaviculara sau inghinala). 

Daca victima prezinta arsuri: spalare abundenta cu apa. 

Daca victima vorbeste, dar nu poate efectua anumite miscari: oricare ar fi semnele, se actioneaza ca si cum victima ar avea o fractura, evitand deplasarea ei si respectand toate eventualele deformari la nivelul membrului superior, al membrului inferior, al coloanei vertebrale. 

Daca victima prezinta plagi: plagi grave – asezarea victimei intr-o pozitie adecvata, ingrijirea segmentului amputat, compresie pentru oprirea sangerarii etc.; plagi simple – curatarea si pansarea plagii. 

Masuri la nivelul locului de munca privind stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor - sa anunte IMEDIAT incendiul; 

- sa incerce sa stinga focul, daca nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de un stingator; daca focul nu s-a stins, se evacueaza imediat zona); 

- sa anunte telefonic pompierii militari, din cea mai apropiata zona neafectata; 

- sa comunice conducerii unitatii detaliile referitoare la locatie si la amploarea incendiului. 

La declansarea alarmei de incendiu, salariatii sunt obligati sa actioneze astfel: - inceteaza orice activitate; 

- abandoneaza obiectele personale; 

- lasa usile deschise; 

- parasesc imediat cladirea prin iesirile de urgenta sau prin locurile indicate de membrii echipei de interventie; 

- merg catre locul de adunare stabilit; 

- mentin libere caile de acces catre cladire; 

- urmeaza toate indicatiile primite de la membrii echipei de interventie; 

- asista, daca este posibil, evacuarea in siguranta a persoanelor din afara societatii; - raman in afara cladirii pana la incheierea definitiva a evenimentului. 

La declansarea alarmei de incendiu, membrii echipei de prima interventie sunt obligati sa:

- intre in toate incaperile accesibile din zona de responsabilitate alocata si sa dirijeze personalul pentru evacuarea cladirii; 

- indrume personalul catre cea mai apropiata cale/iesire de urgenta; 

- mentina calmul pe timpul evacuarii; 

- mearga la punctul de adunare dupa evacuarea zonei; 

- preia controlul asupra locului de adunare si sa se asigure ca nicio persoana nu intra inapoi in cladire pana la primirea dispozitiei, in acest sens, a conducerii societatii; 

- participe la o analiza, dupa terminarea evenimentului si sa raporteze orice dificultati intalnite in procesul de evacuare. 

Intocmit, 

Data 

Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de munca, in situatia producerii accidentelor de munca sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor. 

*Continutul modelului prezentat nu este exhaustiv.