TEMATICA INSTRUCTAJ TEXTILE

TEMATICA DE INSTRUCTAJ  

 

LEGEA 319/2006 SI 

1. H.G. nr. 1425/2006 -NORMA METODOLOGICA DE APLICARE A LEGII 319/2006. 

2. Hotararea nr.1146/2006 privin cerintele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea in munca de lucratori a echipamentelor de munca . 

3. HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca 

4. HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare 

5. HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca 

 6. Noul cod rutier.

CONTABILI

L 1

1. LEGEA 319/2006 

2. Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.  319/2006: 

- CAP.I 

o –Dispozitii generale art 1- art 20 

- Cap. III 

o Sect. 1-5 Servicii de prevenire si protectie  

 Art 12-art. 34 

o Sect.7 – Planul de prevenire si protectie 

 Art.46 

o Sect.8 –cerinte minime de pregatire in domeniul ssm 

 Art.47-art.51 

o Sect 9- reprezentantiilucratorilor 

 Art.52-art 56 

- Cap.IV 

o Sect. Instruirea salariatilor 

∙ Art.74-art.100 

- Cap. VI 

o Sect.II-zone de risc 

 Art 105-art.107 

4.Hotararea nr. 1146/2006 privin cerintele minime de securitate si sanatate in munca de lucratori  a echipamentelor de munca. 

5. Noul Cod Rutier

L II

1.HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca 

2. HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de  afecţiuni dorsolombare 

3. HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru locul de munca/ 

4. instructiuni proprii 

5. Noul Cod RutierTEMATICA DE INSTRUCTAJ confectioneri

trim 

4 ore

1. LEGEA 319/2006 

2. Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.  319/2006: 

- CAP.I 

o –Dispozitii generale art 1- art 20 

 - Cap. III 

o Sect. 1-5 Servicii de prevenire si protectie  

 Art 12-art. 34 

o Sect.7 – Planul de prevenire si protectie 

 Art.46 

 6. Noul Cod Rutier

trim 

4 ore

1. Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.  319/2006 

- Cap. III 

o Sect.8 –cerinte minime de pregatire in domeniul ssm 

 Art.47-art.51 

o Sect 9- reprezentantiilucratorilor 

 Art.52-art 56 

- Cap.IV 

o Sect. Instruirea salariatilor 

∙ Art.74-art.100 

- Cap. VI 

o Sect.II-zone de risc 

 Art 105-art.107 

2. HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de  afecţiuni dorsolombare

trim 

4 ore

1. LEGEA 319/2006 

2.HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca 

- Cap. VI 

o Sect. 3 Boli profesionale  

 Art 105-art.107 

- Cap. VII 

 Grupuri sensibile la riscuri  

3. Noul Cod Rutiertrim. 4 

4 ore

1. HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru locul de munca. 

2. Noul Cod Rutier.