Supravegherea sanatatii lucratorilor

Supravegherea sanatatii lucratorilor 

  25 Iulie 2023 

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor. 

Supravegherea sanatatii lucratorilor reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor. 

Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: a) examenul medical la angajarea in munca, 

b) examenul medical de adaptare, 

c) examenul medical periodic, 

d) examenul medical la reluarea activitatii, 

e) supraveghere speciala si 

f) promovarea sanatatii la locul de munca. 

Serviciul de medicina a muncii care asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor va intocmi si va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii de sanatate a lucratorilor, precum si recomandari medicale privind promovarea sanatatii la locul de munca. 

Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina a muncii. 

Fisa de identificare a factorilor de risc profesional va fi completata in mod obligatoriu la toate rubricile si semnata de catre angajator.

Nerespectarea de catre angajator a obligatiei de a angaja numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si de a asigura controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, conform art. 39 alin. (4) din Legea nr. 319/2006.