INSTRUCTIUNI DE LUCRU SI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PLANUL DE

 

INSTRUCTIUNI DE LUCRU SI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PLANUL DE PERICOL GRAV SI IMINENT 

I. Scopul instructiunii 

- instruirea salariatilor cu locul de munca in sediul societatii privind oprirea lucrului, parasirea locului de munca,evacuarea din cladire si deplasarea spre o zona sigura,in cazul unor situatii de urgenta  - instruirea salariatilor societatii,care isi desfasoara ocazional activitatea in sediul societatii, privind oprirea lucrului, parasirea locului de munca, evacuarea din cladire si deplasarea spre o zona sigura, in cazul unor situatii de urgenta 

- instruirea lucratorilor pentru aplicarea masurilor de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor, privitor la oprirea lucrului, parasirea locului de munca, evacuarea din cladire si deplasarea spre o zona sigura, in cazul unor situatii de urgenta a personalului delegat care se gaseste la compartimentele functionale 

- instruirea peronalului delegat, care, pe un interval determinat, este prezent la sediul societatii. - instruirea prestatorilor de servicii, care in baza contractelor de prestari servicii semnate cu societatea, isi desfasoara activitatea in incinta sediului administartiv sau punctul de lucru . 

II. Definitii 

Evacuare- masura de protectie civila luata inainte, pe timpul sau dupa producerea unei situatii de urgenta ,  care constata in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a salariatilor,  bunurile materiale si in dispunerea lor in zone sau locatii care asigura conditii de protectie si supravietuire. Lucratori nominalizati pentru aplicarea masurilor de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de  evacuare a lucratorilor- lucratori desemnati de conducerea societatea pentru aplicarea masurilor de prim  ajutor,de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locuri de munca- formular stabilit prin ordinul 163/2006  pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor, pentru fiecare nivel din cadrul sediului societatii. 

Pericol grav si imminent de accindentare- situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul  declansator pentru aproduce un accident in orice moment. 

Personal-cuprinde: lucratori (indiferent de tipul contractului de munca), personal delegat, personal prestator de servicii 

Situatie de urgenta – eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate  ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si cultural importante, iar  pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de  resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate-exemple: incendii,  cutremure, explozii, inundatii, etc.  

Zona sigura- loc de dispersare si adapostire, stabilit de conducerea societatii in vederea indrumarii si  fluidizarii circulatiei personalului in zona ferita de efectele situatiilor de urgenta. 

III.PRESCURTARI 

SU - situatie de urgenta 

PSI –apararea impotriva incendiilor 

PC –protectie civila 

IIG –instructaj introductiv general 

IP –instructaj periodic 

CF- compartiment functional 

ROI- regulament de ordine interioara 

Instructiunea se aplica: 

-tuturor lucratorilor, care au locul de munca in sediul societatii sau la punctual de lucru; -tuturor lucratorilor, care ocazional, isi desfasoara activitatea in sediul societatii sau la punctul de  lucru; 

-personalului delegat, care, pe un interval determinat, este prezent la sediul societatii sau la punctual  de lucru 

-prestatorilor de servicii, care in baza contractelor de prestari servicii, isi desfasoara activitatea in incinta  sediului societatii sau la punctual de lucru 

I. PLAN DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT 

A. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE DE NATURA PERMANENTA PENTRU ASIGURAREA EVACUARII OPERATIVE A PERSONALULUI 

1. Caile de acces si evacuare trebuie mentinute in permanenta practicabile si curate. 2. In cazul in care se efectueaza lucrari de orice natura (intretinere/ reparare cladire, pozari de cable, etc) pe caile de acces si evacuare, mijloacele de munca de orice natura (materiale, scule, dispozitivele, etc) vor fi depozitate astfel incat sa se evite blocarea cailor de acces si evacuare, reducerea latimii sau inaltimii libere de circulatie. 

3. In cazul in care se efectueaza lucrari de orice natura (intretinere/reparare cladire, pozitionari de cabluri,etc) este interzisa utilizarea mijloacelor de munca (echipamente, materiale, materii, prime, etc) care prezinta pericol de incendiu sau explozie.

 

4. Caile de acces si evacuare sunt semnalizate cu marcaj IESIRE la iesirile spre casele scarilor, la fiecare nivel. In cazul in care nu exista iluminat normal, lampile de semnalizare au sursa autonoma de energie. 5. Accesul pe scarile care duc spre subsol trebuie restrictionat astfel: 

-usa de acces va fi permanent inchisa, cheile aflandu-se la:-personalul de conducere. 6. Cheile usilor de acces in cladire si cele ale incaperilor incuiate se gasessc la poarta de acces. 7. Persoanele care, prin atribtiunile de serviciu, acceseaza spatiile din subsol, vor anunta seful de compartiment privitor la plecarea spre subsol si revenirea la birou. In acest caz,orice abatere de la traseu va fi comunicat sefului de compartiment. 

8. Usile de acces spre casele scarilor vor permanent neincuiate. Usile acceselor secundare sunt cu deschidere unidirectional (dinspre interior spre exterior). 

9. La fiecare nivel trebuie sa fie afisate planurile de evacuare in caz de SU. 

10. In cazul in care, in mod exceptional, unii lucratori raman la serviciu peste programul normal sau in zilele nelucratoare (sambata, duminica, sarbatori legale), acestia vor comunica agentului de paza permanenta prezenta in sediul si modul cum pot fi anuntati, conform ROI, numai cu aprobarea conducerii unitatii. 11.Personalul care, prin atributiile de serviciu, isi desfasoara activitatea permanent sau ocazional in sediul societatii sau la punctul de lucru, va fi instruit privitor la prezenta instructiune precum si privitor la continutul formularelor de organizare a apararii impotriva incendiilor la nivelul, planului de evacuare. 12.Periodic, personalul care isi desfasoara activitatea permanent in sediu societatii sau la punctul de lucru va participa la un exercitiu de evacuare in cazul SU, simulare care va respecta cerintele legale in vigoare si cerintele standardelor aplicabile si anume: 

-scenariu privind evacuarea personalului 

-timpul operativ stabilit pentru actiune 

-inregistararea timpilor reali inregistrati 

13.Rezultatele exercitiului de evacuare precum si masurile stabilite pentru imbunatatirea modului de actiune vor fi aduse la cunostinta tuturor participantilor. 

14.Prezenta instructiune va fi prelucrata cu personalul delegat/personalul unitatilor prestatoare de servicii in cadrul IIG. 

15.Prezenta instructiune va fi pusa la dispozitia unitatilor prestatoare, care pe baza contractelor isi desfasoara activitatea in corpul administartiv al unitatii sau la punctual de lucru, pentru a fi prelucrata periodic cu personalul propriu. 

16.Sistemul de avertizare Sonora in cazul SU, va fi mentinut in permanenta in stare de functionare corespunzatoare; modul de functionare al acestuia va fi urmarit si cu ocazia exercitiului de evacuare. 17.Pentru a asigura acordarea primului ajutor, este necesara dotarea in permanenta a trusei sanitare cu materiale si medicamente necesare pentru acest tip de interventie. 

18.In situatia necesitatii acordarii primului ajutor, actiunea este coordonata de angajator, vor lua primele masuri de natura medicala necesare pentru persoanele ranite. 

19.In cazul unor situatii de urgenta, se stabileste a fi zona sigura urmatoarea locatie: -in caz de cutremure si incendii-in exteriorul perimetrului societatii, dincolo de soseaua nationala. -in caz de inundatii ca urmare a incidentelor hidrotehnice. 

20. La constatarea SU, a starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri de securitate: 

a) oprirea activitatii desfasurate de lucrator; 

b) evacuarea personalului din zona periculoasa; 

c) anuntarea serviciilor specializate (urgenta, pompieri); 

d) anuntarea conducatorilor ierarhici; 

e) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.B. OPRIREA LUCRULUI, PARASIREA LOCULUI DE MUNCA, EVACUAREA PERSONALULUI  DIN CLADIRE SI DEPLASAREA SPRE O ZONA SIGURA IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA,  PERICOL GRAV SI IMINENT. 

B.1. Generalitati 

21. Necesitatea opririi lucrului, a parasirii locului de munca, a evacuarii personalului din cladire si deplasarea acestuia spre o zona sigura poate fi: 

  1. anuntata prin sistemul de avertizare general – comunicare verbala si semnal sonor 

  2. 2. prin identificarea unor S.U. sau pericole grave si iminente de catre oricare lucrator. 

22. In cazul in care anuntarea S.U. se face prin sistemul de avertizare general, sefii de compartimente vor proceda la:  

22.1. dispunerea opririi echipamentului de munca si/sau activitatii; 

22.2. organizarea evacuarii personalului din zona periculoasa si indreptarea acestuia spre o zona sigura; In masura in care acest lucru este posibil, participarea la eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent / la lichidarea urmarilor situatiei de urgenta.In acest caz, serviciile specializate vor fi anuntate la tel. 

23. In cazul in care un lucrator identifica o S.U. sau o stare de pericol grav si iminent, acesta va proceda astfel: 

a). dispune oprirea echipamentului de munca si /sau activitatii; 

b). organizeaza evacuarea personalului din zona periculoasa si indreptarea acestuia spre o zona sigura; c). anunta serviciile specializate (pompieri, salvare, etc.) la tel;  

d). personalul muncitor anunta conducatorii ierarhici;  

e). in masura in care acest lucru este posibil, participa la eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent/ la lichidarea urmarilor situatiei de urgenta sau cel putin la izolarea si evitarea extinderii acestuia. 

 

B.2. Evacuarea 

24. Modul de efectuare a evacuarii nu trebuie sa induca riscuri suplimentare fata de cele induse de aparitia S.U. a pericolelor grave si iminente; 

25. In cazul aparitiei semnalului de alarma, evacuarea se face astfel: 

a) conducatorul locului de munca va dispune evacuarea (cu luarea documentelor proprii de identitate si dupa caz, a obiectelor de valoare personale) cu specificarea directiei de deplasare. 

b) evacuarea se efectueaza exclusiv pe caile de iesire. 

c) conducatorul locului de munca va stabili daca directia initiala este accesibila si in cazul in care aceasta este impracticabila (flacari, fum, fisuri, prabusiri, etc.) vor directiona personalul pe cealalata cale de evacuare dupa ce s-a constatat integritatea acesteia. 

d) daca la iesire se intalnesc usi blocate, se va actiona fara panica pentru deblocare; daca nu se reuseste deblocarea usilor, se procedeaza calm la spargerea geamurilor si la curatarea zonei de cioburi, utilizand un scaun, un alt obiect contondent de dimensiune mai mare. 

e) destinatia finala a evacuarii este zona sigura unde se iau urmatoarele masuri: 

 - identificarea persoanelor prezente si stabilirea celor care lipsesc, 

- acordarea primului ajutor persoanelor ranite, 

- organizarea transportului persoanelor ranite la centrele medicale cele mai apropiate 

 

B.3. Acordarea primului ajutor 

26. Acordarea primului ajutor este coordonata de personalul de conducere care stabileste modul de interventie asupra fiecarui accidentat in parte.

27. Acordarea primului ajutor se face conform instructiunilor proprii de securitatea muncii pentru acordarea primului ajutor, interventia avand loc dupa evacuarea lucratorilor raniti din zona afectata de S.U. in zona sigura. 

28. Lucratorul desemnat cu acordarea primului ajutor va contacta serviciile specializate sau vor dispune acest lucru unui lucrator in buna stare de sanatate si vor trece la triajul ranitilor. 

29. Pentru acordarea primului ajutor se utilizeaza dotarile trusei medicale. 

B.4. Stingerea incendiilor 

30. Declansarea unui incendiu poate fi constatata de catre orice lucrator care se gaseste in sediul societatii la momentul respectiv. 

31. In vederea asigurarii securitatii salariatilor care isi desfasoara activitatea provizoriu sau permanent la sediul societatii si pentru asigurarea unei interventii eficiente, in cazul incendiilor la sediu, personalul de conducere are obligatii cu caracter periodic precum si ocazionate de evenimente. 

32. Atributiile cu caracter periodic ale personalului de conducere constau in: 

a) verifica periodic starea cailor de acces si evacuare 

 - scarile sa nu fie blocate cu materiale 

 - accesele sa fie bine iluminate 

 - iluminatul de siguranta sa functioneze  

 - usile de acces sa nu fie incuiate 

b) isi insuseste forma si continutul planului de evacuare afisat pe nivele 

c) participa la elaborarea scenarului de evacuare 

d) verifica periodic existenta si starea mijloacelor de prima interventie la incendiu (stingatoare, hidranti) la locurile marcate pe planurile de evacuare 

33. 

a) daca este personal delegat, personal al unei unitati prestatoare de servicii sau vizitator, anunta cel mai repede posibil un salariat al societatii care are locul de munca permanent in cladirea sediului administrativ;  acesta va anunta cat mai urgent personalul de conducere.  

b) Seful de compartiment anuntat va alarma toate compartimentele, iar personalul de conducere de la  compartimente vor trece la luarea masurilor pentru oprirea lucrului, evacuarea salariatilor si stingerea  incendiilor. 

c) personalul de conducere verifica daca cele doua cai de acces sunt practicabile 33. d) daca una din cele doua cai de acces este impracticabila (inundata cu fum, etc.), dirijeaza personalul  spre cealalta cale de evacuare. 

e) verifica daca personalul de pe palierul de care raspunde s-a evacuat 

f) evalueaza amploarea incendiului 

g) daca este posibil, intervine la stingerea incendiului cu stingatoarele existente la etajul de care  raspunde; daca nu este posibila interventia sa, personalul de conducere se evacueaza dupa ce s-a convins ca  personalul de pe nivel s-a evacuat. 

B.5. Cutremure de pamant 

34. Miscarea seismic este un eveniment imprevizibil, aparut de regula prin surprindere, fiind necesara  cunoasterea precisa a zonelor de siguranta si a modului de actiune tinand cont de timpul foarte limitat avut  la dispozitie. 

35. Regulile de comportare si masurile de protectie in caz de cutremur, trebuie realizate inainte de  producere, pe timpul procedurii cutremurului si dupa ce miscarea seismica a trecut. 

36.Pentru protectie inainte de cutremur este necesar sa se realizeze urmatoarele masuri de protectie:

a) Cunoasterea personalului de conducere

   b) Anuntarea personalului de conducere daca programul din ziua respectiva presupune deplasari  prelungite in exteriorul cladirii 

c) Recunoasterea locurilor care pot oferii protectie; grinda, tocul usii birou sau masa rezistenta etc; 

d) Identificarea si consolidarea unor obiecte care pot cadea sau deplasa in timpul seismului; 

e) Asigurarea masurilor de inlaturare a pericolelor de incendiu: protectia si evitarea distrugerilor la  instalatiile de alimentare cu electriciatate si apa; 

f) Cunoasterea precisa a zonelor sigure; 

g) Cunoasterea bine a drumului pe care se fac deplasarile, avand in vedere pericolele care pot aparea:  spargeri de geamuri, caderea unor obiecte de la nivelele superioare, conducte de apa din vecinatate etc; 37. Masurile ce trebuie luate in timpul producerii unui cutremur puternic, sunt urmatoarele: 

a) respectarea indicatiilor date de personalul de conducere si pastrarea calmului;

b) se vor preveni tendintele de a parasi incintele pentru a nu fi surprinsi de faza puternica a miscarii  seismic in holuri, scari etc 

c) se va cauta o zona de adapostire sub grinda, toc de usa solid, birou, masa suficient de rezistente  pentru a feri lucratorul de caderea unor corpuri de iluminat, obiecte mobile suprapuse, tencuieli ornamentale etc; 

d) locul de refugiu, de preferinta trebuie sa fie departe de ferestre care se pot sparge, situate spre centrul  cladirii, langa un perete. 

e) vor fi ajutati cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii cazute sa se  degajeze; 

f) ranitii grav nu vor fi miscati (daca nu sunt in pericol imediat de a fi raniti suplimentar din alte cauze), pana la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat. 

g) in cazul compartimentului chimic, la deplasarea spere zona sigura se vor ocoli cioburile, substantele chimice varsate pe jos etc; 

h) personalul surprins in afara cladirii, trebuie sa se indeparteze de aceasta precum si de cladirile invecinate spre a se feri de tencuieli, caramizi, cosuri, parapet, cornise, geamuri care de obicei se pot prabusi langa ziduri,pe strazi; 

i) in incinta cladirii nu se fuge spre usi, nu se sare pe fereastra, nu se alearga pe scari, deplasarea facandu se cu calm spre zona sigura; 

j) in drum spre zona sigura si ajunsi la destinatie, se interzice apropierea de firele de current electric cazute pe jos  

k) dupa trecerea socului puternic al seismului, daca acest lucru este posibil, personalul care raspunde de functionarea centralei termice inchide alimentarea cu gaz a instalatiei cat se poate de repede; 

l) personalul de conducere va da indicatii si personalului delegat din zona proprie de responsabilitate, 

m) personalul apartinand prestatorilor de servicii va aplica masurile stabilite de prezenta instructiune si comunicate prin procesul de instruire. 

n) se vor asculta permanent indicatiile personalului de conducere, precum si indicatiile primite prin sistemele de avertizare generala. 

o) incintele vor fi parasite in calm dupa seism, fara a lua lucruri inutile – importante sunt actele de identitate, obiectele personale de valoare. 

p) in vederea evacuarii se aplica prevederile cuprinse la capitolul EVACUARE 

r) personalul trebuie sa fie informat de eventualitatea unor socuri (replici) ulterioare primei miscari seistmice.