instructiuni proprii ssm pentru activitatea in atelierele de vulcanizare

Instructiuni proprii SSM pentru activitatea in atelierele de vulcanizare 

Prevederi generale 

Continut 

Art.1. Instructiunile specifice de securitate a muncii pentru vulcanizare cuprind  prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca în  activitatile de intretinere a autovehiculelor. 

Scop 

Art.2. Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea pericolelor  de accidentare existente în cadrul acestor activitati, proprii celor patru  componente ale sistemului de munca (executant- sarcina de munca- mijloace de  productie- mediu de munca). 

Domeniu de aplicare 

Art.3. Se aplica persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul atelierelelor  de vulcanizare. 

Revizuirea instructiunilor 

Art.4. Prezentele instructiuni se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de câte  ori este necesar ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc.  survenite la nivel national, ale unitatilor sau proceselor de munca. 

Prevederi priviund activitatea in atelierul de vulcanizare 

Art.5. Înaintea începerii lucrului, spatiul în care se efectueazã vulcanizarea se va  ventila timp de 5-10 minute.Radiatoarele si conductele de încãlzire vor fi curãtate  de praf si scame în fiecare zi dupã terminarea programului. 

Art.6. Cutitele utilizate în procesul tehnologic vor fi bine ascutite, având mânere  de lemn prevãzute cu gardã pentru prevenirea alunecãrii mâinii în lama cutitului,  pãstrându-se totodatã intervale între muncitori, pentru a nu se accidenta prin  tãiere/intepare. 

Art.7. Aprovizionarea cu solutie de lipit se va face în limitele strictului necesar  pentru o zi de lucru. 

Art.8. Încaperea în care se face vulcanizarea va fi întretinutã în deplinã ordine si  curãtenie, fiind interzisã depozitarea sau pastrarea în interior a matarialelor  combustibile sau inflamabile.

Art.9. Dacã vulcanizarea se face în aceeasi încãpere în care se face si  pregãtirea vulcanizãrii, se va avea în vedere ca pregãtirea sã se facã la cel putin  5 m distantã fatã de locul si instalatiile cu care se face vulcanizare. Art.10. La ridicarea cauciucurilor grele si la transportul lor se vor folosi  vinciuri/carucioare care sa previna suprasolicitarea fizica a lucratorilor care le  manipuleaza. 

Art.11.Se interzice depozitarea camerelor si a anvelopelor în încãperile  atelierului de vulcanizare. 

Art.12.În încãperile atelierului de vulcanizare sunt interzise fumatul si flacãra  deschisã. 

Art.13.Încãperea în care se executã operatiile de pregãtire va fi încãlzitã numai  cu corpuri de încãlzire fãrã aripioare, iar pardoseala si peretii vor fi în asa fel  realizati încât sã permitã o curãtare usoarã. 

Art.14.Locurile de muncã trebuie prevãzute cu grãtare de lemn asezate pe  pardosealã. 

Art.15.Instalatiile sub presiune vor fi prevãzute cu aparate de mãsurã si control si  supape de sigurantã. 

Art.16.Polizoarele vor fi prevãzute cu exhaustoare pentru captarea si evacuarea  pulberilor si cu dispozitive de protectie. 

Art.17.Polizarea cauciucurilor se va face cu un dispozitiv anume construit, menit  sã usureze efortul muncitorilor, iar pãrtile exterioare în miscare ale dispozitivelor  vor fi protejate cu apãrãtori solide de metal. 

Art.18.Pentru scoaterea cauciucului de pe jantã atelierul se va dota cu masina  pentru jantat/dejantat. 

Art.19.Presele de vulcanizat vor fi dotate cu termometre. 

Art.20.În locurile pentru umflarea pneurilor trebuie sã se afiseze la loc vizibil  tabelul cu presiunile admise în anvelope pe tipuri de autovehicule, precum si  instructiunile specifice privin securitatea si sanatatea in munca. 

Art.21.Este interzisã aglomerarea locului pentru umflarea pneurilor, cu piese,  materiale sau scule care nu au legãturã cu operatiile ce se efectueazã la acest  loc de muncã. 

Art.22.Pentru evitarea accidentelor care s-ar putea produce datoritã desprinderii  cercului în timpul umflãrii cauciucului, se va utiliza obligatoriu dispozitivul de  protectie fix sau mobil special confectionat în acest scop. 

Art.23.Verificarea presiunii în pneuri în timpul umflãrii, în cazul în care se  foloseste dispozitivul de protectie fix, se va face cu manometrul care trebuie sã  existe la fiecare dispozitiv în parte si care va fi amplasat între robinetul de  deschidere al sursei de aer si furtunul de umplere cu aer al pneului. Art.24.Pentru umflarea pneurilor, fãrã a fi demontate rotile (aceasta în cazul în  care presiunea în pneu nu a scãzut mai mult de 50%), se vor folosi dispozitivele  mobile de protectie, special construite. În acest caz verificarea presiunii în pneuri  se va face cu ajutorul manometrului din dotarea autovehiculului. 

Art.25.Umflarea cu aer a pneurilor se va face pânã la presiunea admisã.

Art.26.În cazul în care la jantele cu cercuri presiunea în pneu a scãzut cu mai  mult de 50% este obligatorie demontarea rotii de pe autovehicul.

Art.27. Demontarea anvelopelor de pe jantã se va efectua numai dupã  evacuarea completã a aerului din camerele pneurilor. Pentru a evita accidentele  si a reduce efortul fizic, la demontare se vor folosi dispozitive speciale  confectionate în acest scop. 

Art.28.Dupã montarea cauciucului pe jantã, la rotile cu cerc, odatã cu  introducerea aerului în camerã, conducãtorul auto va urmãri ca cercul de  sigurantã sã fie bine fixat în locasul sãu pe toatã circumferinta.

Art.29.În cazul jantei din douã sau trei bucãti, montarea si umflarea pneurilor se  va efectua fãrã dispozitiv de protectie. 

Art.30.Umflarea pneurilor în incinta unitãtilor se va face numai în locuri special  amenajate în acest scop, amplasate astfel încât accesul autovehiculelor sã fie  usor, fãrã manevre complexe la intrare sau iesire. Spatiul destinat acestor  operatii va fi protejat contra intemperiilor. 

Art.31.Este interzisã amplasarea locului pentru umflarea pneurilor în incinta  halelor de întretinere si reparatii, în atelier sau în spatii restrânse. 

Art.32.Locul pentru umflarea pneurilor va fi dotat obligatoriu cu dispozitive de  protectie fixe sau mobile împotriva sãririi cercului si va avea asiguratã sursa de  aer comprimat având posibilitatea mãsurãrii presiunii aerului cu ajutorul unui  manometru. 

Art.33.În cazul în care punctul pentru umflarea anvelopelor nu dispune de racord  la instalatia centralizatã de aer comprimat a unitãtii, sursa de aer se va asigura  de cãtre un compresor propriu, amplasat într-o încãpere separatã si care va  asigura toate presiunile admise din anvelope ce echipeazã autovehiculele din  unitatea respectivã. De asemenea, compresorul va fi dotat cu supapã de  sigurantã, cu presostat si cu manometru de presiune, care va avea marcatã  presiunea maximã. 

Art.34. Becurile de iluminare vor fi prevãzute cu globuri protejate de grãtare  metalice. 

Art.35.Cuplajul motor electric-compresor trebuie prevãzut cu dispozitive de  protectie.