Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca privind utilizarea ascensoarelor

 Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca privind utilizarea ascensoarelor 

 

Cap. I. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta Instructiune se aplica pentru lucratorii societatii, care exploateaza ascensoarele. 

Cap. II. PROCESE CONEXE 

1. Evaluarea de riscuri 

2. Planul de prevenire si protectie 

3. Regulamentul intern 

Cap. III. DOCUMENTE DE REFERINTA 

∙ Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca 

∙ HG 1125/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile aduse de HG 955/2010 

Cap. IV. MASURI DE SECURITATE SPECIFICE 

Art.1 Inainte de utilizare verificati daca ascensorul se afla in perioda legala de intretinere. Art.2 Nu vor utiliza ascensoarele persoanele sub 10 ani neinsotite. 

Art.3 Nu depă iti capacitatea maximă a ascensorului. Aceasta este marcata pe o eticheta în interiorul ș liftului.. 

Art.4 Nu blocati senzorii de control a sigurantei. 

Art.5 Se va urca în ascensor doar cu fata. 

Art.6 Este interzis accesul în ascensor dacă platforma ascensorului şi zona de acces din fata sa nu se găsesc în acelaşi plan orizontal. 

Art.7 Este interzis fumatul în cabina ascensorului 

Art.8 Nu va sprijiniti de usi sau nu le dechideti cand ascensorul se afla in timpul functiunii. Art.9 Nu transportati persoane in liftul pentru transport marfuri . 

Art.10 Nu se permite transportul de materiale voluminoase, inflamabile, explozive sau toxice cu ascensorul destinat transportului de persoane. 

Art.11 Nu folositi liftul dacă acesta a fost deteriorat în orice mod. 

Art.12 In cazul functionarii anormale, ascensorul trebuie oprit anuntand responsabilul cu ascensoarele  pentru a se lua masuri de remediere. 

Art.13 IN CAZ DE INCENDIU NU UTILIZATI ASCENSOARELE. 

 Art.14 In caz de blocare in functionare a ascensorului se va actiona butonul de alarmare si se va astepta interventia personalului autorizat in acest sens. 

Art.15 NU PARASITI SINGUR CABINA, IN MOMENTUL OPRIRII INTRE ETAJE. PERICOL DE PRABUSIRE IN PUTUL LIFTULUI. 

Art.16 Nu interveniti in niciun mod asupra panourilor de comanda ale ascensorului. Acest lucru il vor face NUMAI persoanele autorizate. 

Art.17 Reparatiile si verificarile vor fi executate de personal autorizat ISCIR in acest sens.