INSTRUCTIUNI PROPRII SSM PRIVIND LUCRUL DE ACASA (TELEMUNCA)

INSTRUCTIUNI PROPRII SSM PRIVIND LUCRUL DE  ACASA (TELEMUNCA) 

∙ Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si  comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu  exceptia cazului in care partile convin altfel. 

∙ Angajatorul trebuie sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca  necesar, cu exceptia cazului in care partile convin altfel. 

∙ Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire  suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma  de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de  telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea  locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de  munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru. 

∙ Telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi  instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel  încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria  persoană, cât şi alte persoanecare pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în  timpul procesului de muncă. 

∙ Telesalariatul trebuie sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca  utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii  permita acestuia accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii  masurilor de securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul  individual de munca, ori in vederea cercetarii evenimentelor. 

∙ Telesalariatul trebuie sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la  locurile in care desfasoara activitatea de telemunca. 

∙ Telesalariatul trebuie sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol  pentru securitatea si sanatatea sa. 

∙ Telesalariatul trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind  obligatiile lucratorilor, asa cum sunt ele prevazute in Legea securitatii si sanatatii in  munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si in conformitate cu clauzele  contractului individual de munca. 

∙ Telesalariatul trebuie sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre  angajator cu privire la retele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie. 

∙ Pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale telesalariatului, reprezentantii  salariatilor au acces la locurile de desfasurare a activitatii, in conditiile stipulate in  contractul individual de munca. 2. Reguli generale pentru desfasurarea activitatii la  domiciliu 

∙ Lucratorii trebuie:

∙ sa manipuleze cu atentie si rabdare bibliorafturi si dosare care pot avea sine, ace, agrafe,  taioase si/sau ruginite; 

∙ sa nu citeasca documente in timp ce coboara sau urca scarile, se vor sprijini de mana  curenta, acordandu-se prioritate celor care urca, nu se merge distrat sarind doua sau trei  trepte deodata, vor fi indepartate toate obiectele care ar putea provoca alunecarea ; 

∙ sa urmeze instructiunile de folosire pentru echipamentele si pentru accesoriile din dotare;

 ∙ sa raporteze accidentele corect, complet si clar, in concordanta cu procedurile stabilite; 

∙ sa pastreze ordinea in aria de lucru; 

∙ in timpul lucrului, trebuie sa se foloseasca o incaltaminte corespunzatoare pentru a se  evita orice sursa de accident; 

∙ sa cunoasca si sa aplice normele de securitatea muncii in locatia in care isi desfasoara  activitatea; 

∙ pardoselile din incaperi trebuie sa sa fie intretinute iar urmele de apa sau ulei se vor  sterge imediat ; 

∙ defectiunile din pardoseli, mocheta, linoleum (rupturi sau denivelari) se vor repara  imediat; 

∙ cioburile de sticla se vor strange cu mare atentie, cu faras, matura sau lopata, si se  invelesc astfel ca sa poata fi identificate cu usurinta; 

3. Reguli de securitate si sanatate la utilizarea calculatorului Instruire 

∙ Lucratorii vot fi instruiţi în utilizarea echipamentului cu ecran de vizualizare înainte de  începerea activitaţii şi ori de câte ori este necesara organizarea şi dotarea posturilor de  lucru. 

∙ În cadrul instruirilor se va face referire la necesitatea amenajarii ergonomice a locului de  munca şi asupra poziţiilor corecte pe care trebuie sa le adopte în timpul lucrului 

∙ Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de munca pe care nu le cunosc şi  pentru care nu au instruirea necesara. 

∙ Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuata numai de catre personal  autorizat în acest scop. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor cu ecran  de vizualizare sa intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare,  instalaţii de climatizare sau la alte instalaţii auxiliare specifice. 

∙ Se interzice sa remedieze defectiunile constatate fara a fi autorizat. 

∙ Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea  interveni imediat ce se produce o defecţiune. Se interzice continuarea lucrului la  echipamentul de munca când se constata o defecţiune a acestuia. Remedierea  defecţiunilor se va realiza numai de catre personalul de întreţinere autorizat. 

∙ Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa  cunoasca necesitatea şi posibilitaţile de reglare a echipamentului şi mobilierului de lucru. 

∙ Reglarile se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de munca, condiţiile de mediu şi cu  caracteristicile antropofuncţionale şi psihofiziologice individuale. 

∙ Se vor regla în principal: 

∙ lumina ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului (înalţime, orientare,  înclinare)

∙ înalţimea şi înclinarea suportului pentru documente 

∙ înalţimea mesei de lucru 

∙ înalţimea suprafeţei de şedere a scaunului, înclinarea şi înalţimea spatarului scaunului. 

c) ori de cate ori apar tulburari de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de 

∙ Se interzice interventia la instalatiile electrice a persoanelor necalificate in meseria de  electrician si neautorizate. 

4. Cerinte de securitate si sanatate la utilizarea mobilierului  de lucru 

∙ Mobilierul de lucru trebuie conceput şi realizat în funcţie de caracteristicile  antropofuncţionale ale uitilizatorilor şi de caracteristicile sarcinii de lucru, astfel încât sa  asigure acestora libertatea miscarilor, o poziţie de lucru corecta, confortabila şi o  performanţa ridicata. 

∙ Inainte de folosirea unui scaun, trebuie constatata starea lui, dupa care se potriveste intr-o pozitie stabila, evitandu-se asezarea pe marginea lui. 

∙ Inainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se rasturna sau lovi alta persoana. 

∙ Este interzisa urcarea pe scaunul cu ax pentru a lua un obiect de la inaltime. Pentru  aceasta se recomanda un taburet solid, un podium sau o scara corespunzatoare. 

∙ Este interzisa urcarea pe scaunul ergometric, cu melc, rotative sau alte improvizatii  pentru a lua un obiect aflat la inaltime. Pentru aceasta se recomanda utilizarea unor scari  adecvate. 

∙ Atunci când se foloseşte un cutter pentru taierea hârtiei, trebuie ţinute degetele cât mai  departe de taişul lamei. 

∙ În sertare, obiectele taioase sau ascuţite trebuie aranjate în compartimente separate. 

∙ Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge sticla uşilor. 

∙ Masa sau suprafata de lucru trebuie sa aiba o suprafata putin reflectanta, sa aiba  dimensiuni suficiente si sa permita o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii,  documentelor si echipamentului auxiliar. 

∙ Sunt contraindicate culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanta. 

∙ Materialul din care este confectionat planul de lucru nu trebuie sa fie rece la atingere sau  sa antreneze o conductivitate excesiva a caldurii catre corpul utilizatorului.

 ∙ Suportul pentru documente trebuie sa fie stabil si usor de reglat si trebuie pozitionat astfel incat sa diminueze miscarile incomode ale capului si ochilor. Trebuie sa existe spatiu  suficient pentru a permite lucratorilor o pozitie confortabila. 

Scaunul 

∙ Scaunul trebuie sa fie stabil şi sa-i permita utilizatorului libertate de mişcare şi o poziţie  confortabila.

∙ Înalţimea scaunului trebuie sa poata fi reglabila. Mecanismele de reglare a înalţimii  scaunului trebuie sa poata fi acţionate cu uşurinţa şi concepute asfel încât sa nu fie  posibila o modificare involuntara a înalţimii scaunului. 

∙ Atunci când înalţimea scaunului nu poate fi reglata pentru a se adapta unor utilizatori de  talie mica, se va prevedea un reazem pentru picioare. 

∙ Scaunul trebuie prevazut cu mecanisme de basculare asfel încât sa fie posibila o  basculare de câteva grade spre înainte a suprafeţei de şedere şi sa poata fi adoptate poziţii  de lucru înclinate (caz in care bascularea scaunului trebuie sa funcţioneze sincronizat cu  înclinarea spatarului). Miscarile scaunului prin mecanismul de basculare nu trebuie sa  modifice înalţimea marginii anterioare a scaunului. 

∙ Spatarul scaunului trebuie sa fie reglabil atat ca înalţime cât şi ca inclinare. Scaunul  trebuie sa sprijine zona lombara, umerii si partea superioara a toracelui şi trebuie sa fie  convex in regiunea lombara pentru a deveni plat sau concav mai sus. Se va evita curbarea excesiva a spatarelor. 

∙ Unghiul sau bascularea suprafeţei de şedere a scaunului trebuie sa funcţioneze simultan  cu unghiul spatarului, determinând o basculare pozitiva atunci când spatarul este înclinat,  dar nu o basculare excesiva care sa deranjeze la aşezarea sau ridicarea de pe scaun. 

∙ Daca este necesar, locul de munca va fi prevazut cu reazem pentru picioare. Reazemul  trebuie poziţionat pe sol şi trebuie sa prezinte stabilitate. Suprafaţa trebuie sa fie  antiderapanta şi sa prezinte o marime suficienta pentru a permite libertate de miscare  (laţime mai mare sau egala cu 450 mm şi adancime mai mare sau egala cu 350 mm). 

5. Mediul de lucru 

3.5.1. Principii ergonomice 

∙ Dimensiunea locului de munca se realizeaza în funcţie de particularitaţile anatomice,  fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum şi de dimensiunile şi  caracteristicile echipamentului de munca, ale mobilierului de lucru, de mişcarile şi  deplasarile lucratorului în timpul activitaţii, de distanţele de securitate, de dispozitivele  ajutatoare pentru manipularea maselor, ca şi de necesitatea asigurarii confortului  psihofizic. 

∙ Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale, ale corpului lucratorului şi asigurarea  posibilitaţilor de modificare a poziţiei în timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea  locului de munca, prin optimizarea fluxului tehnologic şi prin utilizarea echipamentelor  de munca care respecta prevederile reglementarilor în vigoare. 

∙ Locurile de munca la care se lucreaza în poziţie aşezat se doteaza cu scaune concepute  corespunzator caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman,  precum şi activitaţii care se desfaşoara, corelându-se înalţimea scaunului cu cea a  planului de lucru. 

∙ Inalţimea planului de lucru pentru poziţia aşezat sau ortostatica se stabileşte în funcţie de  distanţa optima de vedere, de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale  lucratorului şi de marimea efortului membrelor superioare. 

3.5.2. Iluminat

∙ Iluminatul general si iluminatul local (lampi de lucru) trebuie sa asigure conditii de  iluminat satisfacatoare si un contrast corespunzator intre ecran si mediul inconjurator,  tinand seama de tipul de activitate si de necesitatile vizuale ale utilizatorului. 

∙ Stralucirile si reflexiile suparatoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate  prin amenajarea locului de munca si a postului de lucru in functie de amplasarea si  caracteristicile tehnice ale surselor de lumina artificiala. 

3.5.3. Reflexii si straluciri 

∙ Posturile de lucru trebuie sa fie amenajate astfel incat sursele de lumina, cum ar fi  ferestrele si alte deschideri, peretii transparenti sau translucizi, precum si echipamentele  si peretii de culori deschise, sa nu provoace straluciri orbitoare directe si sa antreneze cat  mai putin posibil reflexii pe ecran. 

∙ Ferestrele trebuie prevazute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilitati de reglare  pentru a atenua lumina naturala la postul de lucru. 

∙ În masura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient  şi sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea şi securitatea lucratorilor. 

∙ Posibilele reflexii şi straluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de munca, vor fi  evitate coreland caracteristicile tehnice şi amplasarea surselor de lumina cu amenajarea  încaperilor şi posturilor de munca. 

3.5.4. Microclimat 

∙ În timpul programului de lucru, temperatura din încaperile ce cuprind posturi de lucru  trebuie sa fie adecvata organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru  utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucratorilor. 

∙ Ferestrele, luminatoarele şi glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare  excesive la locurile de munca, în funcţie de natura muncii şi de locul de munca. 

 

3.5.5. Ventilaţia locurilor de munca în spaţii închise 

∙ Trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat la locurile de munca în spaţii  închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse  lucratorilor. 

∙ În încaperile în care se desfaşoara activitaţi de prelucrare automata a datelor, se vor  asigura condiţii de confort termic. 

∙ Atunci când este necesar un microclimat strict controlat, se va urmari sa nu se creeze  curenţi de aer suparatori. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40% pentru a se evita  uscarea mucoaselor. 

3.5.6. Zgomot 

∙ Zgomotul emis de echipamentele ce aparţin postului de munca nu trebuie sa distraga  atenţia şi sa perturbe comunicarea verbala.

3.6. Cai şi ieşiri de urgenţa 

∙ Caile şi ieşirile de urgenţa trebuie sa ramâna în permanenţa libere şi sa conduca în mod  cât mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure. 

7. Situatii de urgenta 

∙ In situatiile de urgenta generate de difersi factori de risc, confirmate de catre institutiile  statului, lucratorii au obligatia de respectare stricta a procedurilor si instructiunilor  stabilite si totodata de comunicare imediata a angajatorului in cazul in care ii este  periclitata starea de sanitate si intra in imposibilitatea desfasurarii activitatilor prevazute  in fisa postului. 

8. Detectarea şi prevenirea incendiilor 

∙ În vederea prevenirii incendiilor în spatiile de lucru este interzis: 

1. a) focul deschis; 

2. b) folosirea instalaţiilor şi echipamentelor cu defecţiuni sau improvizaţii, nerespectarea  instrucţiunilor de utilizare ori lasarea acestora în funcţiune nesupravegheate 

3. c) folosirea unor mijloace de încalzire improvizate sau neomologate (reşouri, radiatoare  electrice etc.); 

4. d) depozitarea materialelor inflamabile şi a altor substanţe ce pot constitui surse de  izbucnire a incendiilor. 

∙ Deşeurile de hârtie vor fi colectate în coşuri şi evacuate la terminarea programului de  activitate. 

9. Radiaţii 

∙ Toate radiaţiile, exceptând parţile vizibile ale spectrului electromagnetic trebuie sa fie  reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protecţiei sanataţii şi securitaţii  lucratorilor. 

10. Instrucţiuni referitoare la securitatea împotriva  electrocutării 

∙ Este interzisă utilizarea calculatoarelor în următoarele situaţii: 

∙ conectarea la energia electrică prin ştechere sau prize care prezintă defecţiuni, crăpături,  şuruburi lipsă sau slab înşurubate; 

∙ conectarea mai multor aparate la aceeaşi priză pentru evitarea supraîncărcării şi  supraîncălzirii peste puterea maximă pe care o suportă priza; 

∙ cuplarea consumatorilor la sursa de curent cu fire direct introduse în priză (fără ştecher);

∙ punerea în funcţiune fără carcasa de protecţie şi întrerupătorul care să permită  operatorului deconectarea separată a echipamentelor periferice în caz de necesitate; 

∙ prezenţa defecţiunilor sau improvizaţiilor la instalaţiile electrice de alimentare cu energie  electrică, la tastatură, imprimantă, mouse, scaner, unitate centrală; 

∙ conectarea echipamentului de calcul la prize defecte sau fără legatură la pământ. 

∙ Cablurile de alimentare cu energie electrică trebuie să fie în stare perfectă, fără înnădiri  sau crăpături la izolaţia de protecţie. 

∙ La amplasarea cablurilor electrice se vor evita zonele de circulaţie ale salariaţilor, sau se  va asigura protecţia acestora prin tubulatură PVC împotriva deteriorării mecanice a  izolaţiei. 

∙ Înainte de conectarea unui echipament electric la o priză electrică, acesta trebuie controlat pentru a fi în poziția „deconectat”. 

∙ Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare la echipamente electrice se va  efectua atunci când s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică. 

∙ Nu se va pune niciodată în funcțiune un echipament electric căruia i s-a scos carcasa. 

∙ Punerea în funcţiune a panourilor de distribuţie va fi efectuată numai de personalul  autorizat în acest scop. 

∙ Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul  autorizat în acest scop. 

11. Reguli de folosire a liftului 

∙ După ce intri în cabina unui lift mai vechi, asigură-te că ai închis bine uşile şi nu le  deschide până când cabina nu este oprită complet. Odată liftul pornit, nu face mişcări  bruşte. 

∙ Nu vă speriaţi dacă la un moment dat cabina circulă cu viteză mai mare la coborâre. Nu  cade niciodată pentru că un sistem de securitate sesizează viteza crescută şi blochează  cabina. 

∙ Atunci când deschizi uşa de palier pentru a intra în cabina liftului, să verifici dacă acesta  este într-adevăr acolo. 

∙ Întreruperea funcţionării unui ascensor poate să fie cauzată de o defecţiune, de uzura  avansată, vechime sau de întreruperea curentului electric. Cel mai important este să vă  păstraţi calmul. Nu trebuie să desfaceţi uşile dacă rămâneţi blocaţi între etaje. 

∙ În fiecare cabină este afişat un autocolant cu numărul de telefon al firmei de întreţinere.  Acestea au obligaţia de a ajunge în maximum 30 de minute de la anunţarea defecţiunii. 

∙ Dacă ascensorul este modern, are un buton care declanşează alarma. Dacă nu, soluţia ar fi să sunaţi la numărul din cabină sau, dacă nu aveţi telefon, să ţipaţi până vă aude un vecin. 

12. Deplasarea pe căile de circulaţie şi pe scările interioare  din incinta locuintei 

∙ La deplasarea pe căile de circulaţie şi pe scările din incinta locuintei, lucrătorii vor aborda un comportament civilizat si resposabil. 

∙ Este interzisa atingerea, escaladarea sau prinderea de echipamentele de muncă din incinta locuintei.

∙ Se interzice lucrătorilor să calce sau să atingă cablurile electrice căzute. 

∙ Deschiderea uşilor trebuie realizată cu atenţie, lucrătorul având grijă să nu lovească cu  uşa o alta persoana; uşile cu geamuri trebuie manevrate cu atenţie evitând trântirea lor. 

∙ Circulația pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli: 

∙ se va circula numai pe partea dreaptă; 

∙ se va merge încet, unul după altul, în șir simplu; 

∙ se va sprijini de mâna curentă; 

∙ nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară treptele scării; 

∙ nu se merge distrat, sărind câte două, trei trepte deodată etc. 

∙ vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (cotoare  ori coji de fructe, ambalaje de hârtie sau carton, etc.). 

∙ se va evita călcarea pe cabluri, pe porțiuni uleiate sau alunecoase și pe orice alte obiecte  care ar provoca accidentări. 

13. Instrucţiuni referitoare la alte activități 

∙ Atunci când se foloseşte un cuţit de mână sau o lamă pentru tăierea hârtiei, degetele  trebuiesc ţinute cât mai departe de tăişul lamei. 

∙ În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, lame, etc.) în  compartimente separate. 

∙ Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o poziţie stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui. 

∙ Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe  spate. 

∙ Este interzisă urcarea pe scaunul rotitor pentru a lua un obiect aflat la înălţime. Pentru  această operaţie se recomandă un taburet solid sau o scară corespunzătoare. ∙ Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor trebuie  ţinute închise. 

∙ Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid  sertarele sau uşile birourilor şi dulapurilor. 

∙ Se interzice sa consume alimente sau bauturi pe masa suport a calculatorului sau  deasupra tastaturii. 

∙ Se interzice sa atinga in timpul functionarii partile fierbinti ale imprimatelor. 

15. Realizarea sarcinilor de munca in alte locatii decat la  domiciliu sau la locul de munca 

∙ Inainte de a va deplasa intr-un loc unde va desfasurati activitatea faceti-va cunoscuta  intentia catre conducatorul locului de munca. Instiintati-l cat timp intentionati sa ramaneti in locatie si ce traseu aveti de strabatut. 

∙ Respectati toate regulile de circulatie pe drumurile publice si din incintele unde va  deplasati. 

∙ Inainte de a va pregati sa va desfasurati activitatea de telemunca in alte locatii informati va asupra conditiilor de munca si riscurilor existente, efectuati o evaluare a posibilitatii de a va desfasura activitatea, a spatiului si mediului ambiant.

∙ Daca ati constatat ca locatia nu este sufficient de sigura, renuntati la a va deplasa in  locatie. 

∙ Pentru o evaluare a riscurilor, trebuie sa cunoasteti: 

– unde este amplasat locul unde va puteti desfasura activitatea; 

– cine sunt cei care lucreaza in aceste locuri de munca; 

– ce fel de echipamente tehnice, conexiuni la energie electrica, internet si ce procedee sunt  utilizate pentru conectare; 

– ce sarcini de munca pot fi realizate in aceste locatii; 

– ce pericole au fost deja identificate si care sunt sursele acestora; 

– ce riscuri de contaminare cu diferiti agenti biologici, substante periculoase, noxe pot exista; – care sunt consecintele posibilelor pericole; 

– ce masuri de protectie sunt aplicate etc. 

– asupra cailor de acces si evacuare; 

– ce mijloace de aparare impotriva incendiilor, de acordare a primului ajutor exista si cum poate  fi accesata echipa de prima interventie; 

– care este locul de adunare in caz de urgenta. 

∙ Respectati semnalizarea de Securitate si sanitate, prim ajutor si evacuare din locatie. 

∙ Nu intrati in zone cu accesul interzis. 

∙ Nu interveniti la echipamentele, sculele, utilajele din locatiile respective. 

∙ Nu va expuneti la riscuri. 

∙ Fiti atent la mediul de munca si fiti pregatiti sa va evacuati in regim de urgenta! 

∙ Prin activitatea ce o desfasurati nu expuneti alte persoane la riscuri suplimentare. 

∙ Evacuati-va imediat in cazul unei situatii de urgenta. Respectati planul si regulile de  evacuare din locatie. Nu intrati si nu creati panica. 

∙ In caz de accident informati imediat conducatorul locului de munca si responsabilul  locatiei.