ipssm demolari


INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LUCRARI DE DEMOLARI 

1. Incadrarea si repartizarea personalului pentru lucrarile de demolari se va face conform  prevederilor legii 319/2006 si a HG 1425/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. 2. Lucrarile de demolari vor fi executate numai de catre personal calificat si instruit pentru  operatiile respective. 

3. Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii atat la angajare cat si periodic conform  reglementarilor in vigoare 

4. In cazul lucrului la inaltime angajarea lucratorilor se va face pe baza unu examen medical  prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime. In  fisa de instruire si pe fisa medicala trebuie medicul de medicina muncii trebuie sa specifice „apt  pentru lucul la inaltime”. 

5. Pentru activitatile la inaltime se vor respecta instructiunile proprii de securitate si sanatate  p[entru lucrul la inaltime. 

6. Intreg personalul va fi instruit in vederea desfasurarii activitatilor de demolare, pe faze,  conform prevederilor HG 1425/2006. 

7. Fiecare lucrator va fi dotat cu aechipament individual de protectie corespunzator lucrarilor  desfasurate. 

8. Conducatorul lucrarilor nu va admite la lucru persoane care nu sunt dotate su echipament  individual de protectie sau care nu sunt in stare corespunzaroare de lucru. 

9. Inainte de inceperea lucrarilor de demolari santierul va fi ingardit cu imprejmuiri continue,  iar in punctele de acces spre locurile de demolare vor fi instalate tablite de avertizare si intersicecre  accesului persoanelor fara atributii de serviciu in interiorul santierului. 

10. Pasarelele, scarile si platformele de lucru vor fi prevazute cu balustrade de protectie.  11. Masinile si utilajele de constructii vor fi amplasate si instalate in asa fel incat sa fie  asigurata stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomandate. 

12. La terminarea fiecarui schimb fronturile de lucru se vor lasa in siguranta. 13. Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare  sau interzicere. 

14. La lucrarile cu risc mare se vor intocmi fise tehnologice care vor contine masuri  suplimentare de securitate. 

15. Golurile din pereti amplasate in parte inferioara a acestora si care comunica cu exteriorul  constructiilor sau spre incaperi unde nu exista planseu continuu, se vor ingradi.  16. Locurile de munca si de circulatie trebuie iluminate corespunzator . 

17. Schelele , esafodajele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la inaltime se vor executa numai cu respectare proiectului de executie. 

18. Montarea, ancorarea si folosirea schelelor se va face numai cu respectarea proiectului  de executie.

19. La montarea si adaugarea la inaltime a scelelor si esafodajelor, lucratorii vor purta in mod obligatoriu echipament individual de protectie. 

20. Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile ( vant,  ploi, precipitatii, descarcari atmosferice, etc.) 

21. In cazul in care in timpul lucrului este posibila o emanatie de gaze toxice sau inflamabile  lucratorii trebuie preveniti asupra pericolului si instruiti in privinta masurilor de protectie. Santierele  respective vor fi dotate cu detectoare de gaze si cu masti izolante . In cazul aparitiei neasteptate in  timpul lucrului , a unei emanatii de gaze nocive sau inflamabile , lucrul va fi oprit si lucratorii  

evacuati , pana la luarea masurilor corespunzatoare de eliminare a pericolului. 22. In cazul in care in zona de lucru exisat instalatii subterane se va anunta proprietarul  acestora , lucrarile desfasurandu-se sub supraveghere competenta. 

23. In cazul in care in timpul lucrului se descopera constructii sau instalatii subterane care nu se cunosc dinainte, se intrerup lucrarile si se evacueaza lucratorii. Lucrarile vor pute continua numai dupa identificarea , stabilirea si convocarea proprietarului, impreuna cu care se vor lua masurile de  securitate.  

24. Este interzisa expunerea lucratorilor in spatii cu atmosfera nociva, inflamabila, potential  exploziva fara a fi supravegheati in permanenta din exterior si se vor lua toate masurile necesare  pentru a putea fi evacuatiimediat in caz de pericol. 

25. Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila in cantitati suficiente.  Deasemenea trebuie sa dispuna de facilitati pentru servirea mesei, vestiare si spatii incalzite in  perioadele racoroase. 

26. Materialele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile destinate in acest  scop . Caile de acces vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolari. 27. Caile care servesc la transportul materialelor, precum si cele unde au loc operatii de  incarcare sau descarcare, trebuie sa asigure desfasurarea activitatii in conditii normale. 28. Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor precum si a altor materiale. 

29. Se interzice incarcarea materialelor coborate pe jgeab cu curgerea altor materiale. 30. Incarcarea, ridicarea si descarcarea materialelor cu instalatiile de ridicat se va face cu  respectarea instructiunilor de utilizare a instalatiei respective. 

31. Se interzice aplecarea lucratorilor in exteriorul constructiilor pentru a desprinde diferite  elemente. 

32. Materialele, sculele si utilajele vor fi stranse si depozitate in locuri special amenajate . Se  interzice aruncarea lor de la inaltime. 

33. Manipularea mecanizata pe verticala si orizontala a diferitelor incarcaturi se va executa  numai dupa legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratori instruiti si autorizati in acest scop. Se  vor erspecta prevederile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloacele de ridicat si transportat. 

34. Daca in timpul transportului se defecteaza utilajul sau una din prinderi, elementul va fi  coborat , daca acest lucru nu este posibile, pana la inlaturarea defectiunii locul de sub incarcatura  va fi imprejmuit si semnlaizat. 

35. Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa  poata fi utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor .  

36. Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate incat sa nu  constituie pericol de incendiu sau explozie , iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de  electrocutare prin atingere directa sau indirecta. 

37. Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente sale  instalatiei electrice, fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia elecetrica se  va face numai de actre electricieni calificati, instruiti si autorizati. 

38. Se interzice executarea oricaror reperatii sau lucrari de intretinere la aparatele si utilajele  actionate cu motoare electrice inainte de a fi oprite si deconectare de la instalatia de alimentare cu  energie electrica. 

39. Instalatiile de distribuire a energiei electrice existente inainte de deschiderea santierului  trebuie sa fie identificate, verificare si semnalizate. 

40.In timpul executiei lucrarilor de demolari se vor respecta masurile de prevenire si stingere  a incendiilor. 

41.Se vor asigura in incinta santierului cantitatea necesara de apa si/sau stingatoare  portabile pentru incedniu. 

42. Se va sigura in permanenta accesul mujloacelor de interventie in caz de incedniu. 43. Inainte de inceperea lucrarilor de demolari se va proceda la examinarea obectivelor  propuse pentru demolare si a cladirilor din imediata vecinatate a acestora i scopul obtinerii  informatiilor necesare la stabilitate si rezistenta.  

44. Toate observatiile din inspectia vizuala , din sonadje sau incercari nedistructive vor fi  cuprinse intr-un proces verbal pe baza caruia se va alege metoda de lucru . lucrarile propriu-zise de demolare se vor executa numai in baza proiectelor avizate si aprobate. 

45. Conducatorul lucrarilor va aduce la cunostinta lucratorilor proiectul de demolare ,  metodele de executare , zonele periculoase si masurile de prevenire a accidentelor. 46. Inainte de inceperea lucrarilor de demolare , conducatorul lucrarii va lua urmatoarele  masuri: - imprejmuirea constructiei si semnalizarea zonei 

 - intreruperea legaturilor conductelor de utilitati 

 - asigurarea elementelor constructiei impotriva prabusirii necontrolate a diferitelor parti ale  constructiei 

 - avertizarea lucratorilor asupra locurilor de munca cu pericol. 

47. Se vor delimita cu tablite avertizoare sau de interdictie urmatoarele zone periculoase:  - raza de actiune a unor utilaje 

 - locurile unde se pot produce caderi de materiale in timpulm lucrului sau excavarii  daramaturilor 

 - vecinatatea unor linii electrice sub tensiune, conducte de gaz, apa, telecomunicatii 48. In incaperile in care se scoate pardoseala usile vor fi inchise. Daca pardoseala se scoate partial, golurile vor fi imprejmuite. 

49. Planseele dintre etajele de pe care se executa lucrari de demolare a constructiei nu  trebuie sa aiba goluri neacoperite si neingradite. In cazul in care golurile din plansee sunt prea mari  si nu pot fi acoperite cu panouri solide, accesul in incaperile situate mai jos va fi interzis. 

50. Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite si semnalizate. 51. Se interzice demolarea concomitenta a elementelor de constructii si a constructiilor pe  mai multe etaje. 

52. Se interzice efectuarea lucrarilor de demolare a corniselor sau a elementelor de consola  de pe acestea, se vor lua masuri de asigurare a unei pozitii din interiore, sau de pe esafodaje  amenajate special. 

53. Cladirile cu structura din beton armat vor fi daramate incepand cu zidurile de umplutura. 54. Se interzice supraincarcarea planseelor cu materiale rezultate din demolare. Aceste  materiale vor fi evacuate progresiv. 

55. Se interzice demolarea prin retezare la baza si prabusirea pe plansee a coloanelor  stalpilor sau zidurilor despartitoare. 

56. La demolarea boltilor la care exista pericolul unei prabusiri, trebuie execuatea in prealabil esafodaje provizorii rezistente. 

57. Se interzice demolarea prin rasturnare a zidurilor si elementelor cu inaltime mare.

58. Peretii sapaturilor ramasi liberi in urma demolarii fundatiilor vor fi sprijiniti daca groapa  rezultata nu se umple cu pamant. 

59. La demolarea elementelor de umplutura dintre grinzile tavanului se interzice stationarea  lucratorilor sub acestea. Demolarea se va face de pe podine rezemate pe grinzi. Se interzice  indepartarea grinzilor in scopul prabusirii umpluturilor. 

60. Constructiile sau anumite elemente ale constructiilor supuse demolarii care la  examinarea premergatoare inceperii lucrarilor prezinta riscuri de pierdere a stabilitatii vor fi  prevazute cu sprijiniri provizorii. 

61. Dupa un vant, furtuna, ploaie sau explozie se va proceda la o noua examinare a  constructiilor, si in functie de constatari se vor lua masuri.  

62. Se interzice stationarea si circulatia personalului si a oricaror vehicole si utilaje in zona de demolare a unor constructii, cu exceptia celor care participa la lucrare. 

63. Se vor stabili distantele de securitate dintre utilaj si constructia in curs de demolare, in  functie de metoda de demolare. 

64. Inainte de inceperea lucrarilor, utilajele vor fi supuse verificatilor tehnice. 65. In timpul incarcarii in mijloacele de transport a materialelor rezultate din demolare,  conducatorii acestora nu trebuie sa se afle in cabina sau in jurul autovehicolului. 66. La demolarea cu unelte manuale este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli:  - la demolarea invelitorilor, elementele acestota ( tigle, table) se vor scoate simetric  incepand de la coama, si numai dupa demolarea cosurilor de fum, daca exista  - fermele si elementele planseelor, profilele metamlice, cazanele, obiectele sanitare sau de  incalzire, masinile si elementele grele sau voluminoase vor fi demontate si coborate la sol; se  interzice aruncarea lor de la inaltime 

 - la demolarea elementelor de plansee sau a arcelor se vor lua masuri de sprijinire  orizontala a peretilor 

 - la demolarea parapetelor si scarilor se vor lua masuri de blocare a accesului pe nivelul  deasupra caruia se lucreaza