instructiuni proprii ssm pentru atelier confectii mobilier

 Instructiuni proprii SSM pentru atelier confectii mobilier 

* Să se prezinte la serviciu apt mental şi fizic pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu,fără a se afla sub  influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care îi pot afecta aceste capacităţi; 

* Să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în unitate şi în timpul programului de lucru; * Să respecte traseul de deplasare înscris în fişa individuală de protecţie a muncii; 

* Să respecte atribuţiile din fişa postului; 

* Să poarte echipamentul de protecţie pe care l-a primit; 

* Să fie instruit de către şeful locului de muncă în vederea utilizării corecte a echipamentului individual de  protecţie; 

* Să nu expună la pericol de accidentare atât persoana proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul  de muncă prin părăsirea neautorizată a postului de muncă sau fără înştiinţarea conducătorului direct al locului de  muncă ; 

* Să-şi însuşească şi să respecte ROI, IPSSM specifice postului, regulile PSI şi de acordare a primului ajutor,  precum şi măsurile de aplicare a acestora; 

* La plecarea din sediu să fie atent la coborârea scărilor, la deplasarea pe culoare, să nu execute alte operaţii ce îi distrag atenţia în timp ce se deplasează; 

* La deplasarea pe drumurile publice să respecte regulile de circulaţie din Codul Rutier; * Să nu alerge după mijloacele de transport în comun; 

* Să nu urce şi să nu coboare din mijlocul de transport în timpul mersului; 

* Să aştepte venirea mijlocului de transport în spaţiile special amenajate;  

* Să se prezinte la controlul medical periodic; 

* Să nu introducă în priză cordoane electrice fără ştecher sau cu ştecherul defect; 

* Să nu încarce instalaţiile electrice peste sarcina admisă; 

* Să nu repare aparatură electrică, nefiind autorizat pentru aceasta; 

* Să verifice înainte de începerea lucrului dacă utilajele, uneltele de lucru şi echipamentele individuale de  protecţie corespund cerinţelor de securitate şi să nu le folosească pe cele neconforme anunţându-şi conducătorul  locului de muncă. 

* Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care  constituie pericol de accidente sau îmbolnăviri profesionale. 

* Să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de propria  persoană ,sau de alţi angajaţi. 

* Să oprească lucrul imediat la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident,şi să informeze  conducătorul locului de muncă. 

* Este obligatorie avertizarea acustică de către circularist înainte de punerea în miscare a dispozitivelor de  antrenare a circularului. 

* Eliminarea deşeurilor dintre pânzele circularului se va efectua numai utilijând dispozitive destinate în acest  scop (vergele, cârlige, ţapine). 

* Funcţionarea circularelor a căror fundaţie este deteriorată,sau prezintă tendinţe de deteriorare evidente este  interzisă. 

* Se interzice utilizarea circularelor atunci când prezintă fisuri sau crăpături în batiu. * Este interzisă pornirea circularelor dacă au subansamble defecte sau cu un grad avansat de uzura. * Se interzice punerea în funcţiune a utilajelor dacă transmisiile mecanice nu sunt protejate cu ajutorul  protectorilor ficşi. 

* Este interzis utilizarea circularelor pentru debitare dacă pânza tăietoare prezinta fisuri sau dinţi rupţi. * Utilijarea circularului având dispozitivul de blocare a manetei cricului în stare necorespunzătoare este  interzisă. 

* Este obligatorie curăţarea circularului de rumeguş la sfârşitul fiecărui schimb,sau a programului de lucru. * Verificarea pânzelor se face de către lucrătorii calificaţi şi instruiţi corespunzător care deservesc circularul la  începutul programului şi periodic. 

* Scoaterea penelor în cazul folosirii biglelor fixe pentru întinderea pânzelor de circular, fără fixarea  dispozitivului de prindere a acestora la partea de ieşire din circular,este interzisă. 

  • La primele semne de intrare în trepidaţie, lucrătorul care deserveşte circularul trebuie să ia măsuri pentru  anularea sau micşorarea avansului.