INSTRUCTIUNI PROPRII INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATEA MUNCII PENTRU VANZATOR PRODUSE PETROLIERE

INSTRUCTIUNI PROPRII 

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATEA MUNCII  PENTRU VANZATOR PRODUSE PETROLIERE 

1. Obiect 

Consta in aprovizionarea si vanzarea cu amanuntul in statia de distributie carburanti  a produselor petroliere, marfuri alimentare, nealimentare. Activitatea operatorului pompa  consta in distribuirea produselor petroliere, depozitare si vanzarea produselor din shop. 

2. Scop 

Scopul prezentelor instructiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de  accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale  sistemului de munca (executant sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca) 

3. Cadrul legal de elaborare al instructiunilor proprii.  

∙ LG.319/2006- Legea Securitatii si sanatatii in munca 

∙ Normele de aplicare ale leg. 319/2006 HG 493/2006 

∙ HG 1048/2006 

∙ HG 1051/2006 

S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

∙ HG 1058/2006 

∙ HG 1091/2006 

∙ HG 1092/2006 

∙ HG 1093/2006 

∙ HG 1136/2006 

∙ HG 1875/2005 

∙ HG 1876/2005 

4. Componentele sistemului de munca 

Forta de munca 

Este necesar ca aplicarea prezentelor instructiuni proprii sa se tina seama si de  standardele nationale de securitate si sanatatea muncii ca documente complementare. 

Sarcini de munca prestate 

Totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de  productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; 

Activitatile prestate sunt: 

- Supravegheaza descarcarea cisternelor si alimentarea rezervoarelor; - Supravegheaza alimentarea cu produse petroliere a autovehiculelor; - Preia marfurile de la furnizor, receptia acestora, stocarea marfurilor in   magazine sau pe standurile de prezentare; 

- Etichetarea corecta a fiecarui produs si stocarea acestora pe zonele  S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

 repartizate in magazine; 

- Participa la efectuarea inventarelor pentru toate categoriile de marfa aflate in  stoc; 

- Executa curatenia la locul de munca; 

- Are sarcini pe linie PSI, participa la PSI. 

Mijloace de munca utilizate (utilaje si materiale folosite). 

Echipamentele folosite sunt: 

- Rezervoare pentru stocare carburanti; 

- Guri de descarcare; 

- Dispozitive pentru prinderea furtunurilor la gurile de descarcare; 

- Retea tehnologica de conducte, vane, ventile, rezervoare de stocare; - Articole si ustensile pentru curatenie; 

- Produse petroliere vehiculate prin pompare: 

  • Motorine; 

  • Benzina PREMIUM; 

  • Benzina SUPER PLUS fara plumb 95 si 98; 

  • Ulei. 

- Produse alimentare si nealimentare; 

- Utilaje frigorifice; 

- Standuri expunere marfa. 

Mediu de munca. 

Ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale in care unul sau  mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca. 

S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

Procesul de munca se realizeaza in parte, in aer liber lucratorii fiind expusi la  interperii in unele perioade din an. 

- In atmosfera de lucru sunt prezenti vapori toxici de produse petroliere (sub  CMA). 

- Procesul permanent de incendii, explozii. 

- Zgomot acceptabil (sub CMA) la functionarea corecta a pompelor. - Temperatura aerului ridica vara si scazuta iarna. 

- Curenti de aer, intemperii. 

- Se lucreaza in diferite puncte de lucru, in interior si in exterior. 

5. Reguli pentru realizarea activitatii in deplina securitate. 

In scopul desfasurarii activitatii in deplina securitate a muncii, salariatii care  desfasoara activitatea de vanzator copertina sunt obligate sa respecte urmatoarele  prevederi: 

Interzicerea oricaror operatii cu flacara deschisa pe intreg teritoriul statiei de alimentare cu  carburanti. Eliberarea “Permisului de lucru cu foc” pentru operatii cu foc deschis in  instalatiile statiei de alimentare cu carburanti. 

Interzicerea fumatului la locul de munca. 

Asigurarea semnalizarii de securitate privind interdictia de a se fuma in zona statiei de  alimentare cu carburanti. 

Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc, in functie de natural or, in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor de acces si producerea  accidentelor. 

Utilizarea echipamentului de protectie in conformitate cu prevederile normativului intern. 

Instruirea intregului personal vizand modul concret de actiune in caz de calamitati naturale. S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

Intocmirea si includerea in tematica anuala de instructaj periodic a instructiunilor proprii  privind modul de actiune in acest sens. 

Legarea la pamant a statiei de alimentare cu carburanti. Masurarea periodica a prizelor. Aducerea marfurilor din depozite in sala de vanzare se face pe drumul cel mai scurt. Se  interzice aducerea marfurilor pe culoare inguste si intortocheate. 

Se interzice amplasarea marfurilor care ar provoca aglomeratie sau care necesita o alegere  deosebita, in apropierea intrarii in deposit sau pe calea principala de circulatie a acestuia. Interzicerea efectuarii de lucrari, interventii, reparatii sau alte lucrari la echipamentele  tehnice din dotarea statiei, atat timp cat acestea sunt alimentate cu tensiune/ in stare de  functionare. 

5.10. Echipamentul individual de protectie – reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de  accidentare si imbolnavire profesionala. 

5.11. Personalul lucrator, precum si celelalte categorii de personae care beneficiaza de  echipament de protectie sunt obligate sa-l prezinte la verificarile periodice stabilite sis a  solicite inlocuirea sau completarea sa atunci cand nu mai asigura indeplinirea functiei de  protectie. 

5.12. Degradarea echipamentului individual de protectie din vina personalului caruia i-a  fost atribuit, sau instrainarea lui, atrag dupa sine sanctionarea pentru prejudiciul cauzat,  potrivit legii si a reglementarilor interne. 

5.13. Nepurtarea echipamentului individual de protectie se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne. 

5.14. Echipamentul individual de lucru reprezinta mijloacele pe care unitatea le acorda  unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale, in timpul  procesului de munca. 

5.15. La producerea unei taieturi sau raniri se va folosi trusa de prim-ajutor sau se va cere  

interventie de specialitate. 

S.C. SERVO CONSTRUCTORUL SRL - P.L. VARTOAPE

5.16. Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor conform  definitiei din instructiunile proprii de sanatate si securitatea muncii, se intelege orice  operatie de transport sau sustinere a unei mase de catre unul sau mai multi salariati,  inclusive ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase  care, din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica  riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala. 

5.17. La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor se vor  repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic. 

5.18. Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor  controale medicale periodice. 

5.19. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere  corespunzatoare. 

5.20. Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa  fie cu obstacole, instabil sau alunecos. 

5.21. Conducatorul locului de munca are obligatia de a lua orice alta masura privind  securitatea si sanatatea in munca necuprinsa in prezentele instructiuni proprii conforme cu  legislatia in vigoare.