INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND EXPLOATAREA TRACTOARELOR SI UTILAJELOR AGRICOLE
INSTRUCTIUNI PROPRII 

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND EXPLOATAREA TRACTOARELOR SI UTILAJELOR AGRICOLE 

I. SCOP: 

Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, factori proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie -mediu de munca). 

Persoanele juridice si fizice sunt obligate sa elaboreze instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii, in functie de particularitatile proceselor de munca, destinate conducatorilor de tractoare si celor care deservesc masinile agricole, sa le prelucreze cu acestia, sa le afiseze in locuri bine alese si sa le dea cate un exemplar fiecaruia, cu scopul de a le invata si respecta 

Acest document raspunde prevederilor legislatiei romanesti in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Prezentele instructiuni sunt aplicabile in cadrul S.C AGROSERV COLIBASI S.R.L. 

3. TERMENI, DEFINITII: 

Echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri carear putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv; 

Echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca; 

Loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si /sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii; 

Lucrator - persoana angajata de un angajator, potrivit legii, inclusiv studenti, elevi in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice; 

Prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale. 

Securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca; 

4. DOCUMENTE DE REFERlNTA: 

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

 

H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuate de protectie la locul de munca; 

H.G. nr. 109112006 pri v ind cerintel e minime de securitate si sa na tate pentr u l ocul de munca . H.G. nr. 971 /2006 privind cerinte m inime pentru semnali zarea de securitate si /sa u de sa natate Ia locul de munca. 

H. G. nr. 1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca 

Legea 49/2006 privind circulatia pe drumurile publice  

5. DESCRIEREA ACTIVITATII: 

Prevederi generate: 

La executarea lucrarilor din cultura mare, plante tehnice si utilizarea produselor de uz fitosanitar, se vor respecta toate standardele in vigoare referitoare la calitatea si tehnologia de executie, precum si standardele de securitatae si sanatate in munca conexe. 

Lucrarile pot fi executate numai de persoane avand varsta de peste 18 ani, care au calificarea necesara, cunosc procedeele de lucru, aparatura si instalatiile aferente meseriei pe care o practica si au fost instruite din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. 

Persoanele care nu sunt calificate pentru meseri a respectiva sau nu au implinit 18 ani, pot fi admise la lucru, in conditii normale, ca ajutor, numai sub supravegherea directa a cadrelor calificate in aceste lucrari si numai dupa insusirea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 

Nu se pot angaja persoane sub 18 an , persoane cu afectiuni pulmonare cronice, afectiuni nervoase sau accese epileptiforme, invaliditati care nu permit eforturi fizice, afectiuni cardiace cronice sau acute, ori cu alergii la contactul cu materii organice sau alte produse chimice. 

Repartizarea personalului la locurile de munca se efectueaza in functie de calificarea pe care o are pentru lucrarile ce i se incredinteaza, modul cum si-a insusit notiunile corespunzatoare acestor lucrari, aptitudinile, experienta, capacitatea fizica si neuropsihica. 

Se interzice cumpararea de tractoare, masini agricole, utilaje si instalatii la care nu sunt realizate de 

catre constructor masurile tehnice de protectie corespunzatoare (dispozitive de siguranta, supraveghere, semnalizare si control, aparatori si carcase de protectie etc.). 

Societatile comerciale vor cumpara numai tractoare care raspund cerintelor de protectie a muncii. Se recomanda achizitionarea de utilaje care au marcajul CE 

Se interzice punerea in functiune si exploatare a tractoarelor care nu sunt echipate cu arc de securitate, cadru de rezistenta sau cabina de protectie. Tractoarele vor fi echipate, din constructie cu arc de securitate, cadru sau cabina de protectie. 

Este interzis a se lucra cu cadre de rezistenta sau cabine de protectie care au suferit avarii in urma rasturnarii tractoarelor. Acestea vor fi inlocuite cu cabine noi, construite de uzinele autorizate. 

Se interzice procurarea acestora daca nu sunt marcate cu placuta cu datele de recunoastere ale fabricantului. 

Cadrele si cabinele de protectie nu trebuie sa impiedice fixarea sau remorcarea de catre tractor a

masinilor, utilajelor si remorcilor. Cabina de protectie trebuie sa fie destul de spatioasa, pentru a nu jena conducatorul in miscarile sale. Un spatiu suficient trebuie sa fie lasat de fiecare parte a volanului. 

Cabina trebuie sa fie dotata cu geamuri in asa fel incat conducatorul sa aiba o buna vizibilitate, 

iar sticla trebuie sa fie securizata. Portierele, parbrizul, lunetele si geamurile care se deschid, ca si celelalte parti mobile, trebuie sa aiba o constructie solida. 

Arcul de securitate, cadrul si cabina de protectie trebuie: 

a - sa asigure securitatea in caz de rasturnare; 

b - sa limiteze rasturnarea la 90°; 

c - sa ofere posibilitatea unei iesiri usoare din cabina, in caz de rasturnare si blocare a usii principale de acces; 

d - sa evite suprasolicitarea psihofiziologica a conducatorului; 

e - sa fie suficient de etansa pentru a asigura conditionarea temperaturii cabinei, ventilarea si purificarea aerului in cazul lucrarilor cu produse de uz fitosanitar; 

f - sa asigure spatiul optim pentru scaun, comenzi, distanta de securitate deasupra capului, fata de peretii laterali si parbriz, sa nu amplifice nivelul de zgomot; 

g - sa asigure accesul usor in cabina. 

Pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale- in cartea tehnica se va urmari ca nivelul zgomotului sa nu depaseasca valorile de mai jos: 

zgomot emis in mediul inconjurator: 

in timpul lucrului 80 dB(A); 

zgomot emis la nivelul urechilor conducatorului ; 

in timpul lucrului 87 dB(A); 

Pentru diminuarea vibratiilor transmise conducatorului, cabinele de protective trebuie fixate de tractor prin intermediul a patru dispozitive amortizoare (silent blocks). 

Scaunul conducatorului de tractor trebuie sa asigure confort si sa indeplineasca urmatoarele cerinte: • latimea sezutului scaunului 450 mm; 

• inaltimea spatarului 260 mm; 

• cursa longitudinala 150 mm; 

• cursa verticala 60 mm, 

• cursa suspensiei scaunului max. 120 mm. 

Pentru asigurarea conducatorului care participa la traficul rutier, tractorul trebuie sa fie echipat cu un sistem de iluminat si semnalizare luminoasa. 

Pentru prevenirea accidentelor in timpul lucrului pe timp de noapte, tractoarele vor fi echipate cu cate 2 proiectoare, fata si spate. 

Priza de forta a tractorului trebuie sa fie protejata cu o aparatoare permanenta si o aparatoare de protectie tip manson, demontabila. 

Aparatoarea de protectie a prizei de forta si a arborilor de transmisie trebuie sa fie o constructie

rezistenta, nerotitoare, solid mentinuta in loc si intretinuta. 

Pentru asigurarea unei stari tehnice corespunzatoare si mentinerea in functiune, aparatorile de protectie vor fi depozitate pe stelaje. 

Tractoarele trebuie sa fie echipate cu trusa de prim ajutor aflata in perioada de valabilitate si cu un stingator portabil cu pulbere sau bioxid de carbon, bine fixat si asezat la indemana. 

Se interzice cumpararea de tractoare, utilaje, masini si instalatii care nu sunt echipate cu aparatori si dispozitive de siguranta de catre constructor. 

Demontarea sau montarea aparatorilor si a dispozitivelor de protectie se poate face numai dupa oprirea din functiune a masinii. Regula generala de protectie a muncii NU INTERVENITI LA MASINA IN FUNCTIUNE, trebuie strict respectata. 

lmediat dupa terminarea reglarii sau reparatiei, aparatoarea sau dispozitivul de protectie a muncii trebuie montate la locul lor. Trebuie sa fie imposibil de demontat o aparatoare sau dispozitiv de securitate fara folosirea sculelor. 

Toate defectiunile masinii sau ale dispozitivelor de protectie trebuie sa fie semnalate fara intarziere conducatorului locului de munca. 

Masina defecta trebuie oprita si decuplata, iar comenzile inchise. lmediat se va pune la vedere o tablita pe care sa fie inscrisa cu litere negre pe fond galben, interdictia: NU PUNETI IN FUNCTIUNE! MASINA ESTE IN REPARATIE. 

Fiecare masina trebuie, atunci cand este necesar, sa fie echipata cu dispozitive de pornire si oprire proprii.  

Atunci cand pornirea unei masini poate prezenta riscuri, un semnal acustic convenit, clar si audibil, trebuie dat inainte de punerea sa in functiune. 

Butonul de punere in functiune trebuie sa fie inecat si suficient protejat. 

Pentru a impiedica persoanele necalificate sau copii sa puna in functiune masinile, acestea trebuie prevazute cu un dispozitiv de demarare ce poate fi blocat. 

Nici o masina nu trebuie lasata in functiune cand conducatorul ei paraseste masina, deoarece alte persoane si , in mod deosebit, copiii pot intra in contact cu ea. 

Butonul de oprire trebuie sa fie de culoare rosie, iar aceasta culoare nu trebuie folosita pentru nici un dispozitiv de pomire. Butonul de oprire va fi de tip apasare. 

Tractoarele, motocultoarele, combinele autopropulsate etc., vor fi conduse, exploatate, intretinute si reparate numai de personal calificat, cu experienta si cunoscator ai normelor specifice de securitate a muncii. 

Pentru prevenirea accidentelor tractoarele, masinile, utilajele si instalatiile agricole vor fi intretinute corespunzator si verificate periodic. 

Deseurile, praful , scurgerile de carburanti si lubrifianti vor fi indepartate imediat. In caz de inceput de incendiu se va folosi stingatorul portabil din dotare. 

Pentru prevenirea accidentelor provocate de haine prea largi, desirate sau de cravate antrenate de organele in miscare ale masinii, acestea trebuie sa fie ajustate si sa nu aiba nici o parte libera. 

Se interzice conducatorului tractorului, salariatilor purtarea halatului. Acestia vor purta combinezon sau pantaloni cu pieptar, ori salopeta de protectie, boneta sau sapca pe cap. 

Echipamentul individual de protectie se va purta strans pe corp, bine ajustat si fara poale lungi.

 

Atunci cand masinile si utilajele agricole sunt transportate de la un loc de munca la altul sau de 

la locul de gararea sediul exploatatiei agricole, trebuie luate masurile necesare pentru evitarea accidentelor. 

Semnalizarea cu triunghiuri reflectorizante a masinilor agabaritice participante la traficul rutier, ajuta la evitarea accidentelor 

Aparatele de taiere, cutitele, dintii, varfurile sau lamele vor fi protejate iar ridicatoarele hidraulice vor fi asigurate pentru a nu dobori masina in mod accidental. 

Exploatarea tractoarelor: 

Conducerea si deservirea tractoarelor si a masinilor agricole se face numai de catre persoane care poseda calificarea necesara si care cunosc regulile tehnica securitatii muncii. 

Se interzice conducerea tractoarelor, masinilor agricole si a altor utilaje agricole de catre persoane afate in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului. 

Elevii si tinerii sub varsta de 18 ani pot fi incadrati la executarea lucrarilor agricole mecanizate, numai in timpul zilei si cu respectarea prevederilor din codul muncii. 

Este interzis elevilor si tinerilor sub 18 ani sa conduc utilaje agricole (tractoare, combine autopropulsate etc). 

La executarea lucrarilor agricole mecanizate de catre conducatorii de tractoare si masini agricole cu vechimea in munca sub un an, se va avea in vedere ca acestia sa execute lucrarile mai usoare, ferite de pericol, pe terenuri plane si sub supravegherea permanenta a unui salariat cu experienta in domeniu. 

Inainte de punerea motorului in functiune, mai ales cu ajutorul manivelei, se asigura ca schimbatorul de viteze sa fie la punctul mort. 

Pentru remorcare se vor folosi bare rigide din teava. La remorcile pe doua roti ochiul de remorcare va fi plasat pe cat de jos posibil, sub puntea din spate, pentru evitarea cabrarii. 

Atunci cand tractorul trage o sarcina grea sau se afla inaintea urcarii unei pante, ambreierea se va face cu precautie, fara socuri, pentru prevenirea cabrarii. 

Conducatorul tractorului va conduce cu atentie, pentru a evita pericolele ce se pot ivi pe drumul de parcurs, cum ar fi: gropi , pante sau rampe, margini instabile de drum , pereti de santuri si toate obstacolele care pot determina tractorul sa se rastoarne. 

Pentru evitarea accidentelor, conducatorul tractorului se va deplasa cu viteza corespunzatoare starii drumului si a terenului in care executa lucrarea agricola. Aceasta regula se impune in special in cazul terenului accidentat sau in apropierea santurilor. 

Inainte de a vira sau a frana, totdeauna se va reduce viteza de inaintare. 

In timpul executarii lucrarilor agricole, se vor executa intoarceri suficient de largi si niciodata mai mici de 8 m pentru agregate cu masini purtate si 10 m pentru cele tractate. 

Este obligatorie folosirea vitezei intai inainte de a incepe coborarea sau urcarea unei pante ori a unui taluz foarte inclinat, mai ales daca tractorul trage o sarcina grea. 

Este obligatoriu sa se foloseasca calea de rulare cea mai larga cu putinta, mai ales cand conditiile sunt periculoase, cum este cazul pantelor accidentate, sau atunci cand tractorul este mult prea incarcat 

Este interzisa plasarea de scanduri sau material similare in fata rotilor din spate, pentru a degaja

tractorul impotmolit. 

Inainte de a se incepe lucrul se verifica franele pentru ca acestea sa fie bine reglate. 

Nu este permisa urcarea pe bara sau triunghiul de remorcare, ori pe utilajul tractat atunci cand tractorul se deplaseaza. 

Se interzice urcarea pe tractor a persoanelor in vederea transportarii lor, indiferent de distanta. Aceasta se va permite in situatiile cand tractorul are locuri special amenajate din constructie. 

Nu puneti tractorul in functiune si nu lucrati daca priza de putere si transmisia cardanica nu sunt in intregime protejate cu aparatori de protectie atestate de un institut de specialitate. 

Se interzice coborarea sau urcarea pe tractorul in mers. 

Nu intrati intre tractor si masina agricola decat dupa oprirea motorului si decuplarea prizei de putere. Nu se va indeparta busonul radiatorului atunci cand motorul termic este fierbinte. Asteptati ca 

motorul sa se raceasca, slabiti busonul lent la prima crestatura pentru a permite evacuarea presiunii si numai dupa aceea scoateti busonul. 

Zilnic se va executa verificarea tehnica sumara a tractorului. Se vor executa, de asemenea, intretinerile tehnice periodice. Se vor verifica functionarea normala a motorului, a aparaturii de bord si a instalatiei electrice, comenzile si etanseitatea sistemelor de alimentare, racire, ungere si instalatia hidraulica. 

Nu faceti plinul langa cladiri sau in timp ce motorul este in functiune. Evitati varsarea carburantului pe tractor, iar daca aceasta s-a produs totusi, stergeti carburantul si asteptati sa se evapore inainte de a porni motorul. 

Utilizarea dispozitivului (omologat) de captare a scanteilor la teava de esapament este obligatorie; acesta trebuie sa fie sigur, iar starea lui tehnica se va controla la intervale regulate. 

Nu lasati copiii sa se apropie de tractor. 

Impotriva particulelor de praf, noroi, pi etre ce pot sa sara in timpul deplasarii, tractoarele pe roti vor fi prevazute cu aparatori la rotile din fata si aparatori suplimentare la rotile din spate. 

In scopul evitarii accidentelor datorate desprinderii in timpul mersului a masinilor agricole tractate sau purtate si a remorcilor, se vor asigura urmatoarele masuri de siguranta: a- intinzatorii laterali vor fi montati pe tirantii laterali; 

b- rigidizarea sistemului de cuplare in timpul transportului masinilor agricole (impiedicarea pendularii laterale a masinilor in timpul transportului); 

c - protectie impotriva desprinderiii sau caderii pe sol a masinilor agricole cuplate la tractor (mecanism de suspendare in trei puncte); 

d - bara de remorcare si cupla de remorcare; 

e - bolturi autoblocante si valva de siguranta a instalatiei hidraulice pentru pierderi de presiune hidraulica in instalatie; 

f- echiparea tractorului cu priza electrica si priza hidraulica pentru posibilitatea franarii remorcilor cuplate la tractor, 

Ridicarea si coborarea masinii agricole suspendate se fac dupa ce s-a verificat ca nu exista nici un pericol ca cineva sa fie lovit.

 

lnainte de inceperea lucrului cu masini suspendate, trebuie verificat ca tirantul central al mecani smului de suspendare sa nu fie deteriorat (sa nu aiba crapaturi, incovoieri etc). Ruperea tirantului central in timpul lucrului poate provoca aruncarea masinii agricole peste conducatorul tractorului. 

Toate operatiile legate de intretinerile tehnice de inlaturare a deranjamentelor, curatarea de 

noroi a motorului si a tractorului, precum si pregatirea tractorului pentru lucrul cu priza de putere, se executa numai cu motorul oprit 

Se interzice intrarea sub tractor pentru examinarea lui inainte de a opri motorul si de a bloca franele  

Inainte de a cobori de pe tractor, conducatorul va opri motorul, va frana si va introduce schimbatorul de viteze intr-o treapta inferioara de viteza sau mers inapoi. 

Daca tractorul urmeaza sa fie oprit timp mai indelungat, masina agricola nu trebuie lasata in pozitie suspendata. 

Se interzice urcarea pe masina remorcata daca aceasta nu este prevazuta cu un loc special construit pentru urmaritorul de deservire. 

Daca se fac deplasari la distanta, indiferent daca masina agricola suspendata are sau nu scaun pentru lucratorul de deservire, urcarea lui pe masina este interzisa. 

lnainte de efectuarea manevrei de intoarcere a tractorului, trebuie verificat sa nu se afle persoane pe raza de actiune a masinii agricole suspendate. 

La suspendarea masinii agricole de tractor se interzice intrarea in spatiul dintre tirantii laterali ai mecanismului de suspendare. 

Cuplarea si introducerea bolturilor de cuplare si a bolturilor autoblocante se vor face numai prin partile laterale. 

Se interzice intrarea sub utilajele agricole in timpul reglarii mecanismului de suspendare si al curatarii organelor de lucru. 

Pentru a nu distruge aparatoarea de protectie a transmisiei cardanice, inainte de efectuarea virajelor cu raza mica, decuplati priza de putere in mod obligatoriu. 

Nu folositi curele uzate care se pot rupe in timpul lucrului si pot provoca accidente. 

Fixati bine cricul hidraulic (se va pune lemn uscat intre cric si tractor) in punctul de suspendare, pentru a se preveni alunecarea si provocarea unor accidente grave dupa ridicarea tractorului introduceti suporti metalici rezistenti . 

La tractorul articulat este interzis accesul intre cele doua cadre articulate ale sasiului , in timp ce motorul functioneaza. Avand in vedere dimensiunile si greutatea mare, circa 10 tone, se va stabili itinerariul de deplasare pe rute care permit accesul acestui tip de tractor. 

La lucrarile cu tractorul pe terenurile in panta nu au voie sa lucreze decat conducatori cu experienta si vechime in munca 

Lucrarile agricole mecanizate pe terenurile in panta se vor efectua numai ziua si numai dupa ce s-a facut identificarea tarlalei si s-au marcat locurile periculoase. 

Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a tractorului si masinii agricole pentru ca aceasta sa fie corespunzatoare. 

Se interzice la lucrarile in panta folosirea separata a pedalelor de frana care trebuie sa fie

permanent cuplate. 

Urcarea pe tractoarel e echipate cu cadre de rezistenta si cabine se va face cu atentie, pentru a preintampina accidentarile prin alunecarea piciorului. Urcarea si coborarea se vor face cu atentie si numai pe partea laterala. 

Daca in timpul lucrului apare pericolul de rasturnare a tractorului, este interzis a se sari afara din cabina, cadrul de rezistenta sau arcul rabatabil. In aceasta situatie, conducatorul tractorului trebuie sa se tina putemic de volan, sa se sprijine bine in scaun si picioare, iar insotitorii se vor tine de manere. Respectarea cu strictete a acestor reguli evita accidentele. 

La coborarea pe panta este interzisa scoaterea tractorului din viteza, intrucat in acest caz tractorul capata o viteza mare si nu mai poate fi folosita frana de motor. 

De regula, coborarea pantelor trebuie sa se faca cu aceeasi viteza cu care s-a urcat panta. 

La lucrarile cu masini purtate pe tractor se va da o atentie deosebita tirantilor laterali, care se vor fixa pentru a nu permite deplasarile laterale ale acestora. 

Pentru executarea lucrarilor pe tarlalele situate pe terenuri in panta, se lasa intre marginea locului care prezinta pericol de accidentare, in zona necesara intoarcerii agregatului, o portiune denumita zona de protectie, pe care nu se va lucra. Aceasta va fi marcata cu placi de avertizare vizibile de la distanta: ATENTIE! PERICOL DE RASTURNARE. 

Zona de intoarcere este delimitata prin brazda de avertizare si brazda de control. Latimea zonei de intoarcere se va alege in functie de raza de intoarcere a agregatului. 

La executarea intoarcerilor, la capetele tarlalei, pe terenurile cu panta mai mare de 10°, este interzisa intoarcerea cu bucla a tractoru lui pe roti; in aceste situatii, intoarcerea tractorului se va face in mod obligatoriu din trei manevre, astfel : 

· prima manevra (1): la iesirea din brazda se manevreaza tractorul cu fata spre vale pe mijlocul zonei de intoarcere; 

• a doua manevra (2): se urca panta, cu spatele, pe mijlocul zonei de intoarcere, manevrand tractorul pana cand ajunge in pozitia din care poate intra in brazda; 

• a treia manevra (3): se vireaza tractorul pentru a intra in brazda. 

Pe terenurile in panta nu se vor cupla rotile prin blocarea difercntialului, intrucat la intoarcerile de la capete virajul nu se poate face si, in acest caz, accidentul este inevitabil. 

Conducerea tractorului pe drumuri in panta se va face cu multa prudenta si cu viteza adaptata in cazurile cand drumul este inmuiat dupa ploaie, pe inghet sau polei, pe portiunile cu iarba umeda, pe timp cu vizibilitate redusa etc, cand pericolul de derapare si rastumare este considerabil sporit. 

6..RESPONSABILITATI: 

lucratorul - trebuie sa-si insuseasca, sa aplice si sa respecte intocmai prevederile prezentei instructiuni;  

conducatorul locului de munca - are obligatia de a-si insusi, a prelucra si verifica respectarea prezentei instructiuni. 

angajatorul - trebuie sa-si insuseasca, sa aprobe si sa verifice respectarea prezentei instructiuni. 

Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii nu sunt limitative, ele putand fi completate, in functie de modificarile survenite la fiecare loc de munca sau de modificarile legislative si se vor aduce la cunostinta intregului personal cu ocazia instruirii periodice de securitate si sanatate in munca si ori de cate ori este nevoie, verificandu-se permanent modul de insusire si respectare a lor.