INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII Masini electrice si mecanice folosite in agrement

 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII 

Masini electrice si mecanice folosite in agrement  

Art.1. Prezentele instructiuni cuprind prevederi de securitate a muncii elaborate pentru conditiile concrete de desfasurare a activitatii la masinile electrice si mecanice folosite in agrement. 

Art.2. Scopul instructiunilor proprii prezentate in continuare este de a evita si combate riscurile de accidentare ce pot aparea in activitatea desfasurata. Art.3. Toti lucratorii care desfasoara activitati la masinile electrice si mecanice in agrement vor fi dotati cu echipament individual de protectie adecvat mediului de munca in concordanta cu factorii de risc. 

Art.4. Locurile unde se amplaseaza masinile electrice si mecanice trebuie sa corespunda:normelor de igiena a muncii ,sa fie plane si rezistente,sa fie ferite de scurgeri de apa. 

Art.5. Este interzisa folosirea masinilor fara a fi dotate cu dispozitive de protectie. 

Art.6. Elementele de comanda manuala(parghii,butoane,manete,pedale) vor fi astfel amplasate in asa fel incat sa fie in mod vizibil,accesibile,iar manevrarea lor sa fie comoda din pozitie normala. 

Art.7. Montarea-demontarea,intretinerea si repararea masinilor de orice tip se va efectua numai de catre personal calificat si autorizat in specialitatea respectiva. 

Art.8. Verificarea si reparatia oricarei masini se va face numai dupa scoaterea din functiune prin deconectarea de la reteaua electrica. 

Art.9. Masina nou instalata va fi verificata din punct de vedere mecanic si al electrosecuritatii dupa care i se face proba de functionare consemnata intr-un proces verbal ca acesta corespunde pentru punere in exploatare. 

Art.10. Este interzisa punerea in functiune a masinilor de orice tip fara a fi legate la nulul de protectie si centura de impamantare. 

Art.11. Este interzisa utilizarea conductorilor de alimentare ce prezinta deteriorari ale izolatiei care ar putea produce scurtcircuite in timpul functionarii masinilor.

Art.12. Este interzisa functionarea masinilor cu partile aflate normal sub tensiune fara protectie impotriva atingerilor directe. 

Art.13. Este interzisa folosirea de prelungitoare care elimina protectia prin nulul de protectie.