TEST PROTECTIA MUNCII SEF MAGAZIN

TEST 

PROTECTIA MUNCII 

 SEF MAGAZIN 

1. Instructajul de protectia muncii cuprinde 

a) instructajul periodic 

b) instructajul la locul de munca 

c) instructajul introductiv general 

2. Se definesc ca fiind accidente de munca 

a) accidentele suferite de salariati in timpul concediului de odihna 

b) accidentul survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la domiciliu la locul de munca si  invers 

c) accidentul suferit de salariat in timpul programului de lucru 

3. Se defineste ca fiind accident de munca colectiv atunci cand 

a) sunt accidentate cel putin 2 persoane in acelasi timp 

b) accidentul produce incapacitate de munca de cel putin 5 zile 

c) sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceleasi cauze 

4. Echipamentul individual de protectie(EIP) se acorda 

a) obligatoriu si gratuit salariatilor, conform Normativului cadru de acordare a EIP 

b) la cererea salariatilor 

c) daca unitatea dispune de fondurile de achizitionare necesare 

5. Cheltuielile necesare achizitionarii EIL se suporta 

a) 50% de angajator si 50% de salariat 

b) in totalitate de catre angajat 

c) in totalitate de catre angajator 

6. Cand se efectueaza curatenia in magazine : 

a) numai in timpul pauzelor 

b) la sfarsitul programului de lucru, cand unitatea va fi inchisa 

  

7. La transportul manual se vor respecta urmatoarele prevederi : 

a) caile de acces vor fi amenajate astfel incat sa permita circulatia in ambele sensuri 

b) toate caile de acces vor fi nivelate, libere de orice obstacol si iluminate 

c) intre utilaje si stivele de marfuri, latimea cailor de acces va fi de cel putin 1 m  

8. Inlocuirea sigurantelor cu fuzibil la instalatiile electrice o efectueaza : 

a) conducatorul locului de munca 

b) personalul instruit si autorizat in acest scop 

c) orice persoana de la locul de munca 

9. Care dintre urmatoarele masuri trebuie luate de cond. auto la parcarea autovehiculelor :  a) vor opri motorul 

 b) vor frana autovehiculul 

 c) vor scoate cheile din contact 

 d) vor inchide sivor asigura prin incuiere usile cabinei 

 e) vor scoate de sub tensiune install. Electrica a mijlocului de transport 

 NUME PRENUME 

DATA : ……………………………………….