ipssm DEPLASARE CU ȘI FĂRĂ MIJLOACE AUTO TRASEUL DE DEPLASARE


DEPLASARE CU ȘI FĂRĂ MIJLOACE AUTO TRASEUL DE DEPLASARE

REVIZIA INSTRUCTIUNII:

Nr. 

Crt.

Ediţia /revizia/an 

Componenta revizuită

Modalitatea 

reviziei

Valabilitate revizie

 

4

Ediţia I/2023 

24 de luni sau la schimbarea legislației.

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       1.0 SCOP 

Prevenirea accidentelor de munca in timpul deplasarii lucratorilor la punctele de lucru, cu s i fa ra  mijloace auto, eliminarea riscurilor de accidentare existente in cadrul activitatilor proprii celor patru elemente componente ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloc de productie, mediu de munca), pentru a permite companiei sa-si desfasoare activitatea intr-un mediu de munca sanatos, pentru evitarea la maximum a riscurilor de accidentare al lucratorilor. 

  

2.0 DOMENIU 

Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii companii, la nivelul conducerii cu atributii in respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, respectiv pentru intregul personal de executie. 

3.0 DEFINITII ȘI ABREVIERI 

3.1 Definitii 

⮚ Securitate si sanatate in munca: Ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si ale altor persoane participante la procesul de munca. 

⮚ Comunicarea: Procedura care defineste caile si mijloacele de instiintare, privind producerea unui eveniment. Este supus comunicarii: 

 - orice eveniment, imediat dupa declansare/producere 

 - orice boala profesionala, precum si cazurile suspecte de boala profesionala ⮚ Evenimentul: Se refera la: 

- accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune. 

⮚ Accident de munca: Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice, invaliditate ori deces. 

⮚ Boala profesionala: Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca. 

⮚ Echipament de munca: Orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca, 

⮚ Factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala: Cauza potentiala a accidentelor de munca si bolilor profesionale.

3.2 Abrevieri  

SSM – Securitate si Sanatate in Munca. 

 EIP – Echipament Individual de Protectie. 

ITM – Incapacitate Temporara de Munca. 

4.0 REFERINŢE NORMATIVE 

⮚Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006. 

⮚HG 1425/2006- Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. 

⮚OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si Legea nr. 49/2006 de modificare. 

5. Reguli privind circulatia pe drumurile publice(Extras Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice-Modificata si completata prin O.U.G. nr,63/2006 

⮚ Art.6 pct.24 defineste ca “participant la trafic”-persoana fizica ce utilizeaza ,la un moment dat,drumul public; 

⮚ Art.72  

∙Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile,in directia lor de mers. 

∙ Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate,marcate si semnalizate corespunzator,ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. ∙ Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia,numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator,iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii,numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic. 

∙ Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise,la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor,in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector. 

∙ Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala,cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana,precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitiv cu role. 

∙ Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate,in exercitarea atributiilot de serviciu,sa indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera,in conditiile stabilite prin regulament. 

∙ Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate,iar cand aceasta este permisa,conform indicatoarelor sau marcajelor,latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru.

 

⮚ Art.73 Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor,bicicletelor,vehiculelor cu tractiune animala,a conducatorilor de coloane militare,cortegii,grupuri organizate,precum si de animale se stabilesc prin regulament. 

5.1. Semnalizarea rutiera 

⮚ Art.29  

∙ Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloace de semnalizare,semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia,semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore,de semnalizare temporara si semnalel conducatorilor de vehicule. 

∙ Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera,ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale,agentilor cailor ferate,ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora,ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant,precum si ale nevazatorilor,potrivit prevederilor din regulament. 

⮚ Art.30  

∙ Mijloacele de semnalizare rutiera sunt: 

a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora, 

b) indicatoarele, 

c) marcajele, 

d) alte dispozitive speciale. 

∙ Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar,se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata,atat pe timp de zi,cat si pe timp de noapte,de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele,precum si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare. 

∙ Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii au uematoarele semnificatii: 

a) semnalul de culoare verde permite trecerea, 

b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea, 

c) semnalul de culoare galbena,impreuna cu cel de culoare rosie,interzic trecerea. ∙ Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi insotite si de dispozitive speciale de avertizare. 

⮚ Art.31 Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie,semnalele,indicatiile si dispozitiile politistului rutier,precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera,in urmatoarea ordine de prioritate: 

a) semnalele,indicatiile si dispozitiile politistului rutier, 

b) semnalele speciale de avertizare,luminoase sau sonore ale autovehiculelor,prevazute la art.32alin.(2)lit.a)si b), 

c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei, d) semnalele luminoase sau sonore, 

e) indicatoarele, 

f) marcajele,

g) regulile de circulatie. ⮚ Art.32 Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitive de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii: 

a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca in directia de mers cat mai aproape de marginea drumului, 

b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere, 

c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.  

6.0. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA  

6.1 Organizarea şi desfăşurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se va realiza potrivit prevederilor normelor in vigoare. 

6.2 Seful locului de munca va verifica, dupa fisele de instruire individuala, daca toti lucratorii sunt instruiti din prevederile actelor normative referitoare la securitatea si sanatatea in munca. In caz contrar va proceda la efectuarea unei instruiri si consemnarea acesteia sub semnatura in fisa individuala de instruire. 

6.3 Zilnic, inainte de inceperea lucrului, conducatorul lucrarii va efectua o instruire în domeniul securitatii si sanatatii in munca, care se va referi la prevederile de securitate a muncii ce trebuiesc respectate la executarea lucrarilor din ziua respectiva.  6.4 Salariatii care efectueaza munca de teren vor fi echipati corespunzator muncii pe care o executa, cu echipament de protectie si de lucru. 

5.5 Zilnic, inaintea inceperii lucrului, seful de formatie va verifica starea de sanatate si oboseala a lucratorilor. Daca in urma examinarii se constata ca unele persoane prezinta stari maladive sau de oboseala, sau se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a unor medicamente sau droguri, nu vor fi admise la lucru. 

6.6 Covoarele care acopera scarile vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea accidentala a personalului si a vizitatorilor.  

7.0 DEPLASAREA IN TEREN 

7.1 Salariatii societatii in calitate de pietoni sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, in directia lor de mers. 

7.2 Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. 

7.3 Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic. 

7.4 Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector. 

7.5 Salariatii sunt obligati sa respecte traseul cel mai scurt de la domiciliu spre locul de munca si retur, consemnat in fisa de instruire. 

7.6 Personalul care are ca atributii de serviciu deplasarea pe teren accidentat (ex. munte, deal, zone mlastinoase, nisipoase etc.) se va deplasa numai pe trasee sigure, deja trasate sau semnalizate corespunzator si nu vor utiliza sub nici un motiv trasee care pot provoca alunecari sau accidentari de alta natura. 

8. Reguli suplimentare pentru circulatia in siguranta pe traseul de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu 

a. lucratorii sunt obligati sa nu urce,sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehiculelor de transport in comun in timpul mersului, 

b. lucratorii sunt obligati sa nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caroseriei tramvaielor,troleibuzelor,autobuzelor sau altor mijloace de transport in comun ori stand in picioare in caroseria autocamioanelor sau remorcilor, 

c. lucratorii sunt obligati sa nu distraga ,prin discutii,atentia conducatorilor autovehiculelor de transport in comun, 

d. sa foloseasca numai acele culoare si scari rulante de acces la peroanele amenajate pentru urcare/coborare in mijloacele de transport in comun.Calatorii nu vor urca sau cobora din ramele acestor mijloace de transport dupa ce a fost comunicata comanda de inchidere a usilor de acces ale mijlocului respectiv, 

e. sa respecte toate indicatiile de utilizare ale ascensoarelor cladirilor in care salariatii se afla pe timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu, 

f. la deplasarea la/de la loc de munca /domiciliu cu autovehiculul proprietate personala sa respecte legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice,astfel incat sa protejeze propria persoana si pe ceilalti participanti la trafic, 

g. prezentele instructiuni proprii de securitate si sanatate a muncii nu sunt limitative,ele putand fi completate in functie de conditiile specifice fiecarui loc de munca si,respectiv,fiecarei activitati. Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii se vor aduce la cunostinta intregului personal,cu ocazia instructajului periodic verificandu-se permanent modul de insusire si respectare a lor. 

9. Urmari posibile ale nerespectarii prezentelor instructiuni 

a. Raniri usoare pana la foarte grave sau deces cauzate de accidente rutiere,

b. Consecinte legate de aplicarea prevederilor Codului Rutier.