Instrucţiune Tehnică Internă de SSM LUCRARI LA STALPII LEA SI PE TRASEUL ACESTORA

Instrucţiune Tehnică Internă de SSM

LUCRARI LA STALPII LEA SI PE TRASEUL 

ACESTORA 

 

1. Denumirea lucrării care face obiectul ITI-SSM: 

• Lucrari la stalpii LEA 110 kV cu urcare pe stalpi pana la distanta minima de vecinatate (de siguranta). 

Lucrările care fac obiectul prezentei ITI-SSM nu afectează stabilitatea stâlpilor si a conductoarelor. 

In cazul in care nu sunt respectate cumulativ toate conditiile tehnice si organizatorice din prezenta ITI-SSM, lucrarea nu se va executa in baza ITI SSM. Raspunde : seful de lucrare. 

In aceasta situatie seful de lucrare va comunica aceasta emitentului care va lua masuri in consecinta. 

Nu se consideră lucrări pe traseul LEA dacă distanta dintre locul lucrarii si axul LEA este mai mare decât lungimea obiectelor manevrate la care se adaugă distanta de vecinătate (functie de tensiunea de functionare a LEA). 

2. Condiţiile în care lucrarea se poate executa pe baza acestei forme organizatorice: 

2.1. Lucrările în baza prezentei ITI-SSM se execută fără scoaterea LEA de sub tensiune. 

2.2. Lucrarea se execută de personalul de exploatare, de mentenanta şi de personalul delegat( contractori), calificat in meseria de electrician si autorizat din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca; 

2.3. Lucrările în baza prezentei ITI-SSM se execută cu urcare pana la distanta minima de vecinatate ( de siguranta) fată de elementele aflate sub tensiune pe traseul LEA; 

Valorile distantelor minime de vecinatate ( de siguranta) sunt urmatoarele : - pentru LEA 110kV-4m; 

Marcarea pe stalpi a acestor limite fizice ale distantelor minime de vecinatate (de siguranta) fată de elementele aflate sub tensiune se efectueaza de catre executant, sub supravegherea sefului de lucrare, la prima urcare, utilizand semnalizarea de interzicere (obligativitate) realizata prin montarea de stegulete (fanioane) de culoare rosie. 

2.4. Lista lucrarilor ce se pot executa cu urcare pe stalpii LEA pana la distanta de vecinatate fata de elementele aflate sub tensiune : 

Completarea elementelor lipsă la stâlpii metalici inclusiv a organelor de asamblare si a elementelor de consolidare a stalpilor de beton; 

• Verificarea, remedierea sau montarea bandajelor si buloanelor de consolidare a stâlpilor; 

Refacerea integritătii stâlpilor de beton prin metode constructive stabilite prin instructiunile si fisele tehnologice (F.T.); 

Închiderea crăpăturilor cu pastă la stâlpii de beton; 

 

• Înlăturarea cuiburilor de păsări. 

3. Formatia minima de lucru: 

Formatia minima de lucru este compusa din doi electricieni: un electrician cu grupa a IV-a (auto-admitent si sef de lucrare) si un electrician cu grupa a II-a (executant). 

4. Măsurile tehnice de securitate si sanatate in munca specifice lucrării: Pentru lucrările executate în baza prezentei ITI-SSM se iau în ordine următoarele măsuri tehnice: 

Luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica, inclusiv prevenirea caderii de la mica inaltime si de la inaltime, prevenirea caderii de la acelasi nivel (verificarea starii cailor de circulatie interne si externe: polei, gheata, suprafete umede, denivelari, goluri neacoperite, etc.). 

Identificarea liniei electrice aeriene sau a portiunii din aceasta unde urmează să se execute lucrarea. Identificarea se va executa de către auto- admitent( seful de lucrare ). 

 

Delimitarea materială a zonei de lucru pe stâlpii LEA pentru marcarea vizibila a limitei admise pentru lucrările care se execută cu urcare pe stâlpii LEA. Delimitarea zonei de lucru pentru marcarea zonei de vecinătate se face de către o persoană cu grupa a-II-a de autorizare sub supravegherea sefului de lucrare pe fiecare stâlp al LEA si pe fiecare parte de acces a acestuia. 

Delimitarea materială a zonei de lucru împotriva accidentelor de natură neelectrică în zonele cu circulatie rutieră si pietonală se face de către un membru al formatiei de lucru sub supravegherea sefului de lucrare. Numărul zonelor de lucru sunt stabilite de seful de lucrare functie de volumul de lucrări si de posibilitatea supravegherii membrilor formatiei de lucru. 

In cazul lucrarilor efectuate la inaltime se vor respecta prevederile IP- SSM-04-D.E.E.-E.ON.; 

 

Asigurarea de catre seful de lucrare si de catre fiecare membru al formatiei de lucru ca in fata, in spate si in partile laterale nu sunt in apropiere parti aflate sub tensiune neingradite sau neprotejate, astfel incat sa existe suficient spatiu, care sa permita efectuarea miscarilor necesare la lucrare, in conditii de securitate (sa fie prevenite atingerile directe sau intrarea executantului in zona periculoasa de amorsare a arcului electric). 

 

5. Mijloace de producție necesare executării lucrării: 

Formatiile de lucru se vor dota obligatoriu cu echipamente tehnice, dispozitive de lucru, scule si utilaje speciale în conformitate cu prevederile fiselor tehnologice si/sau a instructiunilor de lucru functie de lucrarile programate in conformitate cu cele enumerate la cap.2. 

In cazul lucrarilor la inaltime se vor folosi mijloacele si echipamentele de protectie: echipament de protectie pentru lucrul la inaltime, casca de protectie, incaltaminte de protectie cu talpa antiderapanta, salopeta sau costum de iarna, dupa caz, din fibre naturale, fanioane rosii sau panouri de semnalizare pentru delimitarea materiala a limitei zonei de lucru pe stalpi, indicatoare de semnalizare rutiere. 

 

Pentru salvarea de la inaltime se vor afla in dotare dispozitivele de salvare de la inaltime, telefoane mobile si trusele sanitare. 

 

6. Succesiunea operațiilor tehnologice şi a măsurilor de securitate si sanatate in 

munca: 

6.1. Lucrarea se executa in baza ITI-SSM conform prevederilor IP-SSM-02- D.E.E. si a IP-SSM-04. 

Stabilirea sarcinii de munca cu precizarea tipului de lucrare si a conditiilor de desfasurare a acesteia (la inaltime) se face de catre emitent; 

Seful de lucrare anunta seful de formatie CES de inceperea lucrarilor. 

6.2. Succesiunea operatiilor tehnologice sunt precizate în fisele tehnologice si si/sau Instructiunile de lucru. Respectarea succesiunii si executarea acestora întocmai revine ca responsabilitate sefului de lucrare. 

6.3. Asigurarea cu scule dispozitive, unelte, utilaje speciale, echipament individual de protectie si echipament individual de protectie si echipament tehnic pentru asigurarea stării de securitate si sănătate, inclusiv asigurarea cu "Fise tehnologice si/sau instructiuni de lucru” responsabilitatea revine 

emitentului si sefului de lucrare. 

6.4. Organizarea deplasării pe traseul LEA - responsabilitatea revine sefului de 

lucrare. 

6.5. Admiterea la lucru - responsabilitatea revine auto-admitentului. 6.6. Comunicarea terminarii lucrării catre sef formatie CES. 

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

Executanții sunt răspunzători în mod solidar pentru nerespectarea de către oricare din ei sau de către şeful de lucrare a prevederilor instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.