Instrucţiune Tehnică Internă de SSM Probe şi verificări ale instalaţiilor de telecomunicaţii

 

Instrucţiune Tehnică Internă de SSM 

Probe şi verificări ale instalaţiilor de telecomunicaţii 

1) Denumirea lucrării 

Probe şi verificari ale instalatiilor de telecomunicatii 

Prezenta instructiune reglementeaza modul de executare a probelor, verificarilor, reviziilor şi a remedierilor de deranjamente in instalatiile de telecomunicatii aferente activitatilor de distributie a energiei electrice şi anume: 

instalatii de telefonie de joasa frecventa (centrale telefonice, rame cap, cablu şi circuite telefonice). 

instalatii de telefonie de inalta frecventa (capete terminale amplasate in centrale TIF din statiile de 

de transformare cu toate 

anexele, exclusiv elementele de cuplaj bobine de cuplaj, condensatoare de cuplaj, separatoare, filtre de cuplaj, etc.). 

radiotelefoane fixe, inclusiv instalatiile anexe aferente (elemente 

de telecomanda, antene, etc.). 

radiotelefoane mobile montate pe maşinile unitatilor şi 

subunitatilor sau radiotelefoane portabile. 

radiorelee aflate in exploatare. 

Aceste lucrari se refera atât la instalatiile de telecomunicatii centralizate (centrale telefonice de joasa frecventa, camere de telefonie de inalta frecventa, cabine pentru radiotelefonie) cât şi in instalatiile de telecomunicatiii terminale din statii şi puncte de comanda (dispecer, coordonatori de manevre, personal de exploatare a statiilor transformare de la domiciliu, etc.) 

 

În conformitate cu prezentele instructiuni interne, se pot executa urmatoarele lucrari: 

a) Controlul şi curatirea dulapurilor de telecomunicatii şi a instalatiilor anexe. 

b) Montarea şi demontarea aparatelor de masura şi control şi a releelor aferente instalatiilor de telecomunicatii. 

c) Revizia tehnica a echipamentelor de telecomunicatii (capete terminale situate in puncte de alimentare sau posturi de transformare, cabine de telecomanda pentru radiotelefoane, radiorelee, etc.). 

d) Masurari directe in circuitele de telecomunicatii 

e) Verificari, probe de functionare şi reglaje la echipamentele de telecomunicatii. 

Nu se admit efectuarea in baza prezentei instructiuni lucrari la elementele de cuplaj de inalta frecventa. 2. Condițiile în care lucrarea se poate executa pe baza acestei forme organizatorice: 

Probele, verificarile, reviziile şi remedierile de deranjamente in instalatiile de telecomunicatii se executa fara separare electrica de sub tensiune respectiv in contact a instalatiei la care se lucreaza. 

Lucrarile se executa de catre personalul PRAM din subunitatile ce au in intretinere instalatiile de telecomunicatii respective. 

Se interzice efectuarea lucrarilor in exterior pe timp de ploaie şi descarcari atmosferice. 

Se interzice efectuarea lucrarilor la echipamentele de telecomunicatii din exterior aflate la inaltime (antene, piloni suport, ghiduri de unda ale radioreleelor, etc.) in cazul in care caile de acces sunt acoperite cu gheata, zapada sau chiciura. 

Lucrul la echipamentele de telecomunicatii se executa la sol si la inaltime (lucrari la: antene radio, piloni de sustinere a antenelor radio, antene de radioreleu, circuite telefonice aeriene pe stâlpi sau in cabluri pozate pe fatadele cladirilor, radiotelefoane fixe pentru telecomanda separatoarelor şi reanclanşatoarelor automate de pe stilpii de MT, etc). 

Lucrul la echipamentele de telecomunicatii se face respectind limitele admise fata de restul instalatiilor aflate sub tensiune, conform IP-SSM-02 DDE. 

 

Citiţi, recitiţi şi respectați instrucţiunea! 

 

3. Formația minima de lucru: 

Formatia minima de lucru este de 2 electricieni sau personal tehnic având grupa a IV,a respectiv a,ll,a de autorizare. 

Probele, verificarile şi remedierile deranjamentelor in instalatiile de telecomunicatii se vor efectua de doua persoane din care una având cel putin grupa a IV,a de autorizare, in urmatoarele cazuri: 

puncte de alimentare şi posturi de transformare subterane, la care accesul se face prin trape; 

instalatiile prezinta unele abateri de la prevederile standardelor sau ale 

ale prescriptiilor E.ON in vigoare, care se refera la conditiile constructive. 

alte instalatii, considerate de unitatea de exploatare, ca prezentând pericol pentru personalul ce efectueaza probe, verificari şi remedieri ale deranjamentelor, locuri de munca cu conditii deosebite, separatoare şi reanclanşatoare automate telecomandate, aflate pe stilpii de MT, etc 

Dupa caz, in formatia de lucru se include deserventul utilajului necesar la efectuarea lucrarii. 

4. Măsurile tehnice de securitate si sanatate in munca specifice lucrării: 

Lucrarile executate in baza prezentei ITI SSM se executa sub 

tensiune. 

în statiile de transformare cu personal de exploatare permanent, masurile tehnice de protectie a muncii se vor lua prin 

prin grija personalului operativ din tura de serviciu şi consta in urmatoarele: 

identificarea instalatiei (zonei) la care urmeaza a se lucra; responsabilitate admitent şi şeful de lucrare. 

delimitarea materiala a locului de munca,daca este cazul şi montarea indicatoarelor de securitate; responsabilitate admitent si seful de lucrare. 

luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica - 

amenajarea tehnica, daca este cazul, a locului de munca pentru lucrul la inaltime respectind distantele de limite admise fata de partile aflate sub tensiune conform IP- SSM-02 DEE. 

Formatia de lucru PRAM pentru telecomunicatii personalul delegat care lucreaza in baza prezentei ITI SSM nu are acces la circuitele primare de inalta tensiune ale instalatiilor aflate sub tensiune. 

La executarea lucrariilor la instalatiile de telecomunicatii pe baza prezentei ITI,SSM se impun urmatoaree restrictii: 

 

  • se interzice ridicarea sau depașirea ingradirior; 

  • sa se asigure personalul executant ca, in spate, in partile laterale sau dreapta, nu sunt elemente de instalatii aflate sub tensiune neângradite, astfel incât sa existe suficient spatiu pentru efectuarea mişcarilor necesare in conditii de securitate respectiv respectarea distantelor de vecinatate conform IP- SSM-02 DEE; 

  • in cazul executarii lucrarilor noaptea sau in conditii de vizibilitate redusa, la locul de munca se va asigura un iluminat corespunzator. 5. Mijloace de producţie necesare executării lucrării: 

a) scule şi dispozitive de lucru electroizolante, cutit electroizolant pentru electroizolant, truse cu aparate de masura şi control specifice operatiunilor ce urmeaza sa se execute. 

b) mijloace de protectie individuala: (caşti de protectie (dupa caz), incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant, centura de siguranta pentru lucrari la inaltime), salopeta din fibre naturale. 

KV; 

c) mijloace de protectie colectiva: detector de tensiune 0,4 

d) utilaje specifice pentru lucrul la inaltime: autoscara ,PRB sau autotelescop functie de necesitate. 

 

6. Succesiunea operațiilor tehnologice şi a măsurilor de securitate si sanatate in munca: 

Se vor respecta măsurile organizatorice pentru executarea lucrarilor in baza ITI SSM din IP SSM-02 DEE, responsabilitate emitent, admitent si şef de lucrare; 

a) Se echipeaza personalul executant cu mijloace de protectie necesare. Operatia se executa individual de fiecare membru al echipei de lucru. 

b) Se iau masurile 

iau masurile tehnice de protectie a muncii conform precizarilor de la paragraful 4, responsabilitate admitent si sef de 

lucrare. 

c) Se instruieste personalul privind conditiile concrete de executate a lucrarilor; responsabilitate seful de lucrare. 

d) Se executa lucrarile de probe, verificari, revizii sau remedieri ale deranjamentelor la dispozitia sefului de lucrare, dupa cum 

urmeaza: 

e) In cazul in care se lucreaza in incaperi subterane inainte de patrunderea in incapere se va efectua verificarea lipsei gazelor si se va asigura aerisirea si ventilarea acesteia.Verificarea lipsei gazelor nocive sau combustibile si a pericolului de emanatii trebuie sa se faca cu ajutorul detectoarelor mobile de gaze mentinute in functie pe toata durata executarii lucrarilor. In cazul in care se constata prezenta gazelor nocive in concentratie apropiata de CMA sau a gazelor combustibile in concentratie la limita de explozie se interzice orice activitate si se vor lua masuri urgente de parasire a incaperii. Aprinderea iluminatului se va efectua numai dupa constatarea absentei gazelor combustibile. 

 

La echipamente de comunicatii prin radio: 

a)se verifica blocurile de alimentare utilizând scule cu mânere electroizolante, evitând atingerea cu mâna a bornelor sau clemelor cu tensiuni periculoase; 

b) se verifica blocurile functionale ale radiotelefonului utilizând scule cu mânere electroizolante; 

c) se verifica blocul de cuplaj cu antena utilizând scule cu mânere electroizolante şi evitând atingerea cu mâna a bornelor la care apar tensiuni periculoase de radiofrecventa; 

d) se verifica integritatea instalatiei, legatura de pamint a stilpilor antenelor, radioreleelor, etc; 

e) Se consemneaza rezultatele probelor şi verificarilor efectuate, in vederea elaborarii (daca este cazul) buletinelor de incercari; 

f) Se strâng sculele, dispozitivele şi aparatele folosite la lucrari; g) Se revine la situatia normala a instalatiilor de telecomunicatii; 

h) Se comunica la sediul subunitatii de exploatare şi la treapta de conducere operativa incheierea lucrarilor. 

 

La echipamentele de comunicatii prin fir (telefonie de joasa frecventa): 

a) se verifica blocurile de alimentare ale centralelor telefonice utilizând scule cu mânere electroizolante și evitând atingerea cu mâna bornelor sau clemelor cu tensiuni periculoase (bornele transformatoarelor de alimentare şi de apel, bornele releelor, etc.); 

b) se verifica circuitele de convorbire utilizând scule cu mânere electroizolante, evitând atingerea cu mâna a bornelor cu tensiuni periculoase (relee de apel, relee pentru convorbire, etc.); 

c) se verifica echipamentele terminale (abonatii telefonici) folosind scule cu mânere electroizolante şi evitând atingerea cu mâna a liniei telefonice de abonat; 

d) Se consemneaza rezultatele probelor şi verificarilor efectuate, in vederea elaborarii (daca este cazul) buletinelor de incercari. 

e) Se strâng sculele, dispozitivele şi aparatele folosite la lucrari. 

f) Se revine la situatia normala a instalatiilor de telecomunicatii. 

g) Se comunica la sediul subunitatii de exploatare şi la treapta de conducere operativa incheierea lucrarilor. La echipamentele de comunicatii prin curenti de inalta frecventa (telefonie de inalta frecventa): 

a) se verifica blocurile de alimentare ale ramelor cu echipamente de inalta frecventa utilizând scule cu mânere electroizolante, evitând atingerea cu mâna a bornelor cu tensiuni periculoase (bornele primare şi secundare ale transformatorului de alimentare); 

b) se verifica blocurile functionale ale echipamente de inalta frecventa utilizând scule cu mânere electroizolante; 

c) Se consemneaza rezultatele probelor şi verificarilor efectuate, 

in vederea elaborarii (daca este cazul) buletinelor de incercari; 

d) Se strâng sculele, dispozitivele şi aparatele folosite la lucrari; e) Se revine la situatia normala a instalatiilor de telecomunicatii; f) Se comunică încheierea lucrării la sediul personalului operational (daca este cazul), in responsabilitatea şefului de lucrare. 

 

Dispoziţii finale 

a) Prezenta instrucțiune foloseşte ca document de lucru personalului de exploatare, mentenanta si delegat, calificat in meseria de electrician, autorizat din punct de vedere al securitatii muncii. 

b) Şeful de lucrare trebuie să aibă asupra sa prezentul ITI-SSM, în timpul lucrului, servind ca ghid tehnologic şi de securitate a muncii, de la pregătirea lucrării și până încheierea acesteia. 

c) Executanţii sunt răspunzători în mod solitar pentru nerespectarea, de către oricare dintre ei sau şeful de lucrare a prevederilor din IP SSM-02 DEE în cadrul lucrării la care participă şi dacă nu intervin pentru a preveni sau a opri nerespectarea acestora 

d) Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum şi cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.