IPSSM PRIVIND CAILE SI IESIRILE DE URGENTA

IPSSM PRIVIND CAILE SI IESIRILE DE URGENTA 

  

1. SCOPUL INSTRUCTIUNII 

Instruirea angajatilor cu privire la recunoasterea si conditiile de utilizare a cailor si iesirilor de urgenta 

2. DOMENIU DE APLICARE: 

Instructiunile proprii de sanatate si securitate a muncii privind caile si iesirile de urgenta se aplica pentru toate locurile de munca din cadrul intreprinderii 

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

3.1.IPSSM -Instrucţiune proprie de securitatea şi sănătatea muncii. 3.2.L 319/2006 -Legea Securitatii si sanatatii in Munca nr.319 din 2006. 3.3.N.M. -Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 

3.4.EIP -Echipament individual de protecţie. 

3.5.ET -Echipament tehnic. 

3.6.H.G. -Hotarari de Guvern 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

4.1.L 319/2006. 

4.2.NM/2006 

4.3.Normativ de acordare EIL şi EIP / Societate /2007; 

4.4.Instrucţiuni de utilizare, întreţinere a cailor si iesirilor de urgenta. 

4.5.H.G. 971/2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. 

4.6.H.G. 1091/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. 

5. RESPONSABILITĂŢI 

5.1.Director General, şefii de şantiere, secţii, ateliere, inginerii şefi compartimentelor funcţionale şefii de lot, şefii punctelor de lucru asigură condiţiile de protecţia muncii şi prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvire profesională. 

5.2.Instruirea personalului se face conform IPSSM-ului privind instruirea. 

5.3.Executantul are responsabilitatea însuşirii, respectării şi aplicării prezentelor instrucţiuni. 5.4.Responsabilul SSM verifică periodic, modul de respectare al măsurilor SSM dispuse în instrucţiune. 

6. PROCEDURA 

6.1. PREVEDERI GENERALE

Reguli privind caile si iesirile de urgenta (Extras Hotărâre nr. 1091 din 16/08/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă – Anexa 1.) 

6.1.1. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămână în permanenţă libere şi să conducă în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure.  

6.1.2. In caz de pericol, trebuie să fie posibilă evacuarea rapidă şi în condiţii cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru.  

6.1.3.Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă depind de utilizare, de echipament şi de dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente.  

6.1.4. Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior.   6.1.5.Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate sau fixate astfel încât să nu poată fi deschise imediat şi cu uşurinţă de către orice persoană care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgenţă. Uşile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de ieşiri de urgenţă.  6.1.6. Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. (Vezi Figura 1. (Semnalizare cai/iesiri de evacuare)  

Figura 1. – Semnalizare cai/iesiri de evacuare 

6.2. Această semnalizare trebuie să fie suficient de rezistentă şi să fie plasată în locurile corespunzătoare. 6.3. Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate.  

6.4. Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie să fie eliberate de orice obstacole, astfel încât să poată fi utilizate în orice moment fără dificultate.  6.5. Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de intensitate suficientă, în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică.  

6.6. Urmari posibile ale nerespectarii prezentelor instructiuni 

6.6.1. Blocarea cailor de acces poate conduce la imposibilitatea evacuarii magazinului in situatii de urgenta putand provoca prin aceasta accidentarea lucratorilor si clientilor, accidente colective, deces 6.11.2 Consecinte legate de aplicare prevederilor legale cu privire la contraventii si infractiuni

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI 

7.1. Fisa individuala de protectia muncii  7.2. Proces verbal de instruire