Instrucţiune Tehnică Internă de SSM LUCRARI DE TUNDERE A COPACILOR SI DE DEFRISARE A CULOARELOR SI TRASEELOR LINIILOR ELECTRICE AERIENE

Instrucţiune Tehnică Internă de SSM 

LUCRARI DE TUNDERE A COPACILOR SI DE 

DEFRISARE A CULOARELOR SI TRASEELOR LINIILOR 

ELECTRICE AERIENE 

 

1. Denumirea lucrării care face obiectul ITI-SSM: 

Lucrari de tundere a copacilor si de defrisare a culoarelor si traseelor liniilor electrice aeriene 

Prezenta instructiune reglementează modul de executare a lucrărilor de tundere a copacilor si de defrisare a culuarelor liniilor electrice aeriene de joasã tensiune. 

2. Condițiile în care lucrarea se poate executa pe baza acestei forme organizatorice: 

a) cu sau fără separare electrică: 

În situatia în care lucrarea se execută la distantã mai mică decât limita admisa (în sensul prevederilor E.ON -IPSSM-02 D.E.E.) lucrarea se va executa cu separare electricã. 

Dacă lucrarea se execută la distantă mai mare decât distanta minimă de vecinătate, lucrarea se va executa fără separare electrică. 

b) categoria de personal împuternicit sã execute lucrarea: 

se 

Lucrările de tundere a copacilor si de defrisare a culoarelor traseelor LEA execută în bază de ITI-SSM de catre personalul de exploatare, de mentenanta şi de personalul delegat (inclusiv lucratori pusi la dipozitie prin agent de munca temporara). 

c) lucrul la sol sau inaltime: 

 

Lucrarile se executa la sol sau la inaltime; 

Formatia minimă de lucru: 

La executarea lucrărilor de tundere a copacilor si de defrisare a culoarelor traseelor LEA cu/sau fãrã separare electricã, formatia minimã de lucru va fi formata din minim din care un electrician având grupa a IV-a de autorizare,. 

Numărul de lucrători din formatia de lucru se va stabili de către persoana care dispune executarea lucrărilor în functie de volumul acestora. 

4. Măsurile tehnice de securitate si sanatate in munca specifice lucrării: 

4.1. fara separare electrica: 

- identificarea instalatiei (locului) in care urmeaza a se lucra; 

- delimitarea materiala a zonei de lucru, dupa caz, 

- luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica; 

4.2. cu separare electrica: 

separarea electrica a instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeza a se lucra; 

- delimitarea materiala a zonei de lucru dupa caz; 

- luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica; 

- asigurarea de catre seful de lucrare si de catre fiecare membru al formatiei de lucru ca in spate si in partile laterale nu sunt in apropiere parti aflate sub tensiune neingradite sau neprotejate, astfel incat sa existe suficient spatiu, care sa permita efectuarea miscarilor necesare la lucrare, in conditii de securitate. 

5. Mijloace de producție necesare executării lucrării: 

a) echipamente de protectie individuala/colectiva si dispozitive de lucru: 

centuri de sigurante complexe, dispozitive și echipamente de protecţie pentru urcare (coborâre) şi pentru lucru la înălțime; 

- scari; 

b) echipament individual de protectie: 

casti de protectie, manusi electroizolante, incaltaminte electroizolante, salopete sau costume de iarna, bocanci, viziera de protectie: 

- echipament de protectie prevazut de furnizorul motofierastraului; 

c) unelte si utilaje specifice: 

secure, topor, foarfeca prevazuta cu manere electroizolante, fierastrau manual (cu tija pentru taiat la distanta): 

- autotelescoape, autoscări, autoplatforme; 

- franghii, benzi, panouri de semnalizare. 

6. Succesiunea operațiilor tehnologice şi a măsurilor de securitate si sanatate in munca: Se vor respecta masurile organizatorice conform prevederilor E.ON -IPSSM-02 D.E.E., referitoare la responsabilitate emitent, admitent si şef de lucrare; 6.1. Lucrările de tundere a copacilor si de defrisare a culoarelor, traseelor LEA se execută fără separarea electrică a instalatiilor, numai dacă utilajele sau alte mijloace folosite nu se apropie la distante mai mici de: 

0,3 m fată de elementele aflate sub tensiune pentru LEA 1-20 kV; 

2m fată de elementele aflate sub tensiune pentru LEA 1-20 kV; respectiv 2,5m pentru LEA 35-60 kV. 

Prin grija sefului de lucrare se iau masurile tehnice de securitate si sanatate in munca prevazute la punctul 4.1. Etape de lucru: 

6.1.1. Se echipeaza personalul cu echipamentele de protectie necesare: 

manusi electroizolante, incaltaminte electroizolanta, centura de siguranta, casca de protectie, salopeta, costum de protectie prevazut de furnizorul motofierastraului dupa caz. 

6.1.2. Seful de lucrare va instrui personalul asupra modului de efectuare a lucrarii si va repartiza sarcinile de munca; 

6.1.3. Se trece la efectuarea lucrarii respectandu-se instructiunile proprii pentru lucrul la inaltime si instructiunile de utilizare a fierastraului; 

6.2. In cazul executarii lucrarii cu separare electrica se vor realiza masurile prevazute la punctul 4.2., care implica responsabilitatea admitentului, fiind respectate urmatoarele etape: 

6.2.1. Se echipeaza personalul cu echipamentele de protectie necesare: 

casca de protectie, centura de siguranta, salopeta, echipament de protectie prevazut de furnizorul motofierastraului, dupa caz; 

6.2.2. Se iau in continuare masurile prevazute la cap.6.1.2 si 6.1.3; 

6.3. La executarea lucrărilor de tãiere a copacilor se va tine seama de următoarele precizări: 

Copacul care urmează a fi doborât se crestează cu toporul în partea în care va fi răsturnat, după care în partea opusa ( ceva mai sus de crestãturã) se taie cu ferăstrăul si se întroduce o pană de lemn sau metalică, pentru a se evita căderea lui în altă directie. 

Adâncimea crestaturii executate cu toporul va fi de 1/4 din diametrul copacului Se interzice crestarea copacului în mai multe părti. 

Doborârea copacilor se va face astfel încât în timpul căderii să nu se atingã conductoarele liniei electrice (doborârea copacilor se va face în lungul liniei sau perpendicuar pe traseul liniei electrice, în directia opusă acesteia ). 

Dacă crengile sau copacul sunt situate la o distantă mică de linia electricã, tăierea se va face numai dupã legarea acestora cu frânghii, pentru a fi dirijate. 

Se interzice doborârea simultanã a mai multor copaci în aceeasi zonă de lucru. In timpul functionarii motofierastraului nu este permisa apropierea celorlalti executanti la o distanta mai mica de 15 m. 6.4. Dupa finalizarea operatiei de taiere, se strâng sculele si dispozitivele folosite la lucrare. 

6.5. Se ridică, dacă este cazul, mijloacele folosite pentru delimitarea materialã a zonei de lucru 

6.6. Se comunică, dacă este cazul, la sediul personalului operational, încheierea lucrării. 

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

Executanţii sunt răspunzători în mod solidar pentru nerespectarea de către oricare din ei sau de către şeful de lucrare a prevederilor instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.