INSTRUCTIUI PROPRII PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA PRIVIND UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIEINSTRUCTIUI PROPRII PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA PRIVIND UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE 

Art. 1. (Preluare din H.G. 1048/ 2006 – Art. 2, alin. 1) Prin echipament individual de protecţie (conform H.G. 1048/ 2006) se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop. 

Art. 2. (Preluare din H.G. 1048/ 2006 – Art. 3, alin. 3) Avand in vedere definitia echipamentelor individuale de protectie (conf art. 5, lit. j) din legea 319/ 2006), sunt excluse din definiţie urmatoarele : a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului ; 

b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare ; 

c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată, poliţie ori de alte instituţii de ordine publică ; 

d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier ; 

e) echipamentul sportiv ; 

f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare ; 

g) dispozitivele purtabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi. 

Art. 3. (Preluare din H.G. 1048/ 2006 – Art. 4) Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii. 

Art. 4. (Preluare din H.G. 1048/ 2006 – Art. 5, alin. 2) Orice echipament individual de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : 

a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuşi la un risc mărit ; b) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă ; 

c) să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului ; 

d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare. 

Art. 5. (Preluare din H.G. 1048/ 2006 – Art. 6) În cazul în care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecţie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile şi să îşi păstreze eficacitatea în raport cu riscul/ riscurile respectiv/ respective. 

Art. 6. (Preluare din H.G. 1048/ 2006 – Art. 7) Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, în special durata purtării, sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător şi de performanţa echipamentului individual de protecţie si sunt stabilite de angajator cu consultarea lucratorului/ lucratorilor desemnati, serviciul intern de prevenire, serviciul extern de prevenire, reprezentantii lucratorilor, lucratorilor. 

Art. 7. (Preluare din H.G. 1048/ 2006 – Art. 8) (1) Echipamentul individual de protecţie este, în principiu, destinat purtării de către o singură persoană. 

(2) Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecţie de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio problemă de sănătate sau de igienă. 

Art. 8. Prezentele instructiuni privind purtarea echipamentelor individuale de protectie vor cuprinde si informaţii adecvate privind fiecare echipament individual de protecţie impus a se utiliza in cadrul unitatii.
Art. 9. (Preluare din H.G. 1048/ 2006 – Art. 10, alin. 1) Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care asigură buna sa funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, reparării şi înlocuirilor necesare. 

Art. 10. (Conform prevederilor H.G. 1048/ 2006 – Art. 11, 12) Prin intermediul prezentelor instructiuni proprii, angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecţie, asigurand astfel instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează antrenamente (demonstratii practice) pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie (in functie de complexitatea echipamentului individual de protectie). 

Art. 11. (Conform prevederilor H.G. 1048/ 2006 – Art. 13, alin. 1) Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile specificate de producator şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni furnizata de producator, cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale. 

Art. 12. (Conform prevederilor H.G. 1048/ 2006 – Art. 13, alin. 2) Prezentele instructiuni proprii sunt intocmite pe înţelesul lucrătorilor, avanduse in vedere nivelul de intelegere al acestora. 

Art. 13. (Conform prevederilor H.G. 1048/ 2006 – Art. 14) (1) Alegerea echipamentului individual de protecţie, va evalua dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează să îl folosească îndeplineşte cerinţele H.G. 1048/ 2006, Art. 5, 6. 

(2) Această evaluare cuprinde : 

a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace ; 

b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine ; 

c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b). 

Art. 14. Evaluarea, alegerea, achizitia si/ sau inlocuirea echipamentelor individuale de protecţie va fi efectuata tinanduse cont de prevederile H.G. 1048/ 2006 Anexa 1, 2, 3. 

Art. 15. (Conform prevederilor H.G. 1048/ 2006 – Art. 15) Evaluarea privind echipamentul individual de protecţie este revizuită în funcţie de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protecţie. 

Art. 16. (Conform prevederilor H.G. 1048/ 2006 – Art. 19) Prin intermediul preventelor instructiuni proprii, lucrătorii şi/ sau reprezentanţii acestora sunt informaţi cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, atunci când aceştia utilizează echipamente individuale de protecţie la locul de muncă. 

Art. 17. Totii lucrătorilor din orice întreprindere şi/ sau unitate exterioară, care desfăşoară activităţi în cadrul S.C. __________ S.R.L. vor fi informaţi cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor cu privire la utilizarea echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 

Art. 18. (Conform prevederilor H.G. 1048/ 2006 – Art. 20) Lucratorii din cadrul S.C. ___________ S.R.L. vor fi consultati şi si vor putea sa participe la discutii cu privire la problemele legate de achizitia, acordarea, purtarea, depozitarea, inlocuirea sau alte probleme legate de echipamentele individuale de protectie. 

Art. 19. Durata purtării echipamentelor individuale de protectie se face in baza evaluarii echipamentului de protectie.
Art. 20. (1) Dotarea lucratorilor cu echipamente individuale de protectie va fi dovedita de catre angajator prin intermediul procesului verbal de predare – primire (conform Art 13, litera r) din Legea 319/ 2006) a echipamentului individual de protectie. 

(2) Persoanele care semneaza in procesul verbal de predare – primire a echipamentului individual de protectie sunt : 

a) persoana care preda echipamentul individual de protectie ; 

b) persoana care primeste echipamentul individual de protectie ; 

c) (daca este posibil) un martor la predarea si primirea echipamentului individual de protectie. 

Art. 21. Fiecare lucrator care are in dotare un echipament individual de protectie este obligat sa utilizeze corect, respectiv sa respecte instructiunile proprii privind utilizarea echipamentului individual de protecţie si prevederile producatorului. 

Art. 22. După utilizarea echipamentului individual de protecţie, fiecare lucrator este obligat : a) in cazul in care pleaca din cadrul unitatii, sa îl înapoieze angajatorului ; 

b) sa îl pună la locul destinat pentru păstrare (dulap, cuier, camera de depozitare) ; c) lucratorilor le este interzis sa poarte echipamentele individuale de protectie acordate in afara orelor de program; 

d) lucratorilor le este interzis sa poarte echipamentele individuale de protectie in afara teritoriilor care apartin angajatorului sau in afara locului de munca in care trebuie sa isi desfasoare activitatea. 

Art. 23. Echipamentul individual de protectie trebuie să fie ales în conformitate cu scopul protecţiei, condiţiile ergonomice şi să se potrivească purtătorului. 

Art. 24. In cazul in care lucratorul constata ca echipamentul individual de protectie nu mai corespunde din punct de vedere a calitatilor de protectie pentru care a fost acordat, acesta va informa in angajatorul si va solicita schimbarea echipamentului individual de protectie. 

Art. 25. Echipamentul individual de protectie poate fi inlocuit si de catre angajator atunci cand acesta constata ca echipamentul individual de protectie nu mai corespunde din punct de vedere a calitatilor de protectie pentru care a fost acordat. 

Art. 26. Nepurtarea echipamentului individual de protectie din dotare poate fi sanctionata conform cu prevederile stabilite in Regulamentul Intern al unitatii. 

Art. 27. Orice consecinta datorata nepurtarii echipamentului individual de protectie de catre unul sau mai multi salariati atrage dupa sine responsabilitatea acestuia sau acestora.  

Art. 28. Toţi lucratorii, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protecţie, specific eliminării pericolului pentru care a fost acordat. 

Art. 29. Este interzisă utilizarea echipamentelor individuale de protectie nestandardizate. Este interzisă utilizarea echipamentelor individuale de protectie importate, dacă acestea nu sunt certificate din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii conform legislaţiei în vigoare. Dacă echipamentul individual de protectie este etichetat în conformitate cu prevederile legale relevante (marcaj CE), angajatorul poate presupune că acesta este conform cu specificaţiile relevante de securitate şi sănătate. 

Art. 30. Angajatorul va achizitiona doar echipamente individuale de protectie etichetată cu marcajul CE de către producător. 

Art. 31. Este interzisa depozitarea echipamentelor individuale de protectie in spatii umede. 

Art. 32. Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de angajator pentru depozitarea echipamentelor individuale de protectie, sa nu le deterioreze si sa nu le decompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.Art. 33. Lucratorilor le este interzis sa imprumute echipamentul individual de protectie, decat in cazuri exceptionale si doar dupa ce a informat si dupa ce a primit acordul sefului direct al locului de munca sau al angajatorului si dacă se garantează că nu vor exista pericole de sănătate sau probleme de igienă. 

Art. 34. Dacă se anticipează accidentări sau vătămări ale sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să furnizeze echipamente individuale de protectie pentru : protecţia capului, protecţia picioarelor, protecţia ochilor şi a feţei, măşti respiratorii, protecţia corpului.  

Art. 35. Instructiuni generale privind purtarea echipamentelor individuale de protectie

 

1. Purtarea manusilor individuale de protectie : 

Prevederi generale privind  

a) Ne putem proteja mâinile eficient purtând mănuşi de protecţie potrivite. Cu toate acestea, gama de produse de pe piaţă este atât de mare,încât trebuie să decidem individual ce mănuşi de protecţie săfolosim pentru fiecare activitate. Nu există mănuşi universale. Forma, materialul şi mărimea mănuşilor pot fi selectate individual. 

b) Mănuşile nu trebuie folosite în timp ce se lucrează pe utilaje cu componente rotative (de ex. Ferăstraie circulare, maşini de găurit, etc.) 

c) Angajatorul trebuie să instruiască lucrătorii cum să lucreze în condiţii de securitate cu mănuşile de protecţie. 

d) Lucrătorii care semnalizează în construcţii şi în ingineria civilă, trebuie să poarte de ex. Mănuşi de protecţie în culorile de semnalizare, pentrua putea fi detectaţi uşor de către operatorii de echipamente de lucru. 

e) Mănuşile de protecţie trebuie să fie curăţate adecvat, dezinfectate sau aruncate dacă este cazul, după utilizare. 

f) Când se aleg mănuşile, trebuie să se acorde o atenţie deosebită pericolului de sensibilitate, respectiv dezvoltarea de alergii cauzate de materialele de lucru şi de materialul mănuşilor. g) Pictogramele imprimate informează utilizatorii cu privire la tipul de pericole de care mănuşile îi protejează. 

h) Utilizaţi numai mănuşi cu pictograme imprimate, oriunde este posibil. 

i) Orice lucrător care riscă accidentări ale mainilor sau braţelor sau vătămări ale pielii, înspecial cauzate  de impact mecanic, flăcări, umiditate, căldură şi frig, toxicitate, materiale de lucru caustice sau iritante,  trebuie să primească mănuşi de protecţie potrivite şi practice din material adecvat. j) Zonele în care se cere protecţia mainilor sau a bratelor este obligatorie trebuie semnalizate clar şi permanent sau ocazional (semnalizari de obligativitate, avertizare si dupa caz de interzicere).

PICTOGRAMA 

SEMNIFICATIE 

PICTOGRAMA 

SEMNIFICATIE

     

PROTECTIA 

MAINILOR 

OBLIGATORIE

 

PROTECTIA 

MAINILOR 

OBLIGATORIE

 

ATENTIE 

MATERIALE 

COROZIVE

 

ATENTIE 

TEMPERATURA 

RIDICATA
q) Manusile de protectie sunt insotita de pictograme de informare privind scopul utilizarii. Semnificaţia pictogramelor pentru manusile de protectie sunt stabilite de legislatia europeana si pictogramele de informare sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

SIMBOL 

SEMNIFICATIE SIMBOL 

SIMBOL 

SEMNIFICATIE SIMBOL

EN420

Consultaţi instrucţiunile de folosire

EN374

Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor bacteriologice

EN388

Mănuşi de protecţie pentru riscuri mecanice

EN511

Mănuşi de protecţie împotriva frigului

EN374 

Mănuşi de protecţie 

împotriva riscurilor chimice - protecţie completă

EN421

Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante

EN374Mănuşi de protecţie 

împotriva riscurilor chimice - 

protecţie limitată

EN421

Mănuşi de protecţie împotriva contaminării radioactive

EN407

Mănuşi de protecţie 

împotriva riscurilor termice

EN381.4

 

Mănuşi de protecţie pentru lucrul cu motofierăstrăul de mână

EN1149

 

Mănuşi de protecţie 

împotriva încărcării 

electrostatice

 

Mănuşi de protecţie pentru utilizare în domeniul alimentar

EN1082

 

EN12477 

Mănuşi de protecţie pentru sudori

 

Mănuşi de protecţie pentru lucrul cu obiecte tăioase

EN10819

Mănuşi de protecţie împotriva vibraţiilor

   

EN455

Mănuşi medicale de unică folosinţă


2. Purtarea incaltamintei (pantofi, bocanci, cizme) individuale de protectie : Prevederi generale privind  

a) Încălţămintea trebuie să protejeze împotriva : pătrunderii de umezelii, materialelor fierbinţi topite sau  incandescente, materialelor toxice, caustice sau iritante, dacă este cazul. 

b) În funcţie de cerinţe, tălpile trebuie să fie protejate împotriva uzurii, a alunecărilor şi să fie antistatice. c) Încălţămintea de protecţie trebuie să fie păstrată în condiţii bune şi aruncată, dacă se deteriorează în aşa fel încât efectul de protecţie nu mai este garantat. 

d) În funcţie de cerinţe, încălţămintea de protecţie trebuie să ofere protecţia : degetelor, a gleznei, a metatarsienelor.  

e) Încălţămintea de protecţie trebuie să fie uşoară şi trebuie să se poată da uşor şir epede jos.  f) Duratade purtare depinde de uzură şi modul de purtare. 

g) Orice defect trebuie remediat sau dupa caz poate duce la inlocuirea echipamentului de protectie (incaltaminte). 

h) Încălţămintea de protecţie trebuie să fie etichetată cu marcajul CE de către producător. 

i) În lucrările de construcţii, orice lucrător (inclusiv şoferii de camioane şi operatorii de echipamente de muncă) trebuie să poarte încălţăminte de protecţie. 

j) avand in vedere standardele europene, in functie de codificare, incaltamintea de protectie este impartita astfel : 

∙ Bocanci de protecţie conform categoriei S3 CE EN 345 : piele naturală de bovină ; ∙ Cizmă de protecţie conform categoriei EN 347 - S5 : din cauciuc/ PVC pentru suprafeţe umede ;  ∙ Bocanci de protecţie conform categoriei S3 CE EN 345 : bombeu metalic – blană sintetică 

pentru confort termic – lamelă metalică inclusă în talpă pentru creşterea nivelului de securitate – rezistenţă mecanică mare – sistem şoc absorbant încorporat – talpă antiderapantă, antistatică – talpă rezistentă la uleiuri şi carburanţi.  

k) Încălţămintea de protecţie specială este disponibilă pentru sezonul de iarnă (cizme de iarnă). Acestea au căptuşeală şi tălpi izolante. 

l) Încălţămintea de protecţie cu bază izolată termic este ideală pentru suprafeţele de lucru bituminoase.  m) Încălţămintea de protecţie cu talpă anti-alunecare este disponibilă pentru lucrările pe acoperiş. 

n) Pantofii ortopedici pot fi făcuţi la comandă în cazuri speciale. 

o) Orice lucrător care riscă accidentări ale picioarelor cauzate de căderi de obiecte sau materiale, sau de  lucrul cu mase fierbinţi sau foarte reci, trebuie să primească încălţăminte de securitate şi protecţie  adecvată. 

p) Zonele în care se cere protecţia auzului este obligatorie trebuie semnalizate clar şi permanent (semnalizari de obligativitate, avertizare si dupa caz de interzicere).

q) Incaltamintea de protectie, in functie de proprietati, va fi insotita de pictograme de informare. Semnificaţia pictogramelor pentru încălţăminte este prezentata in tabelul de mai jos.
3. Purtarea echipamentelor individuale de protectie a capului (casti de protectie) : Prevederi generale privind  

a) Orice lucrător care riscă accidentări ale capului cauzate de căderi de obiecte sau materiale, sau  cauzate de mase fluctuante, sau de ciocniri cu obstacole, vor fi dotati cu căşti de protecţie adecvate. 

b) Echipamentelor individuale de protectie a capului (casti de protectie) se utilizeaza in mod obligatoriu în apropierea sau vecinătatea schelelor şi a locurilor de muncă la înălţime, lucrărilor de demolare, lucrărilor de săpătură, şanţuri, canale, puţuri şi tunele, subterane, lucrări de detonare, lucrări în zona elevatoarelor ,a echipamentelor de ridicare, macarale şi conveioare, oţelării şi lucrări la liniile supraterane şi echipamente cu percuţie, depozite, lucrari de stivuire mecanizata. 

c) Căştile de protecţie fabricate din materiale termoplastice sunt predispuse să se uzeze şi să devină fragile (radiaţii ultraviolete, vreme, etc.). Acestea trebuie să fie aruncate după maximum 4 ani de la data de producţie.  

d) Căştile care sunt vizibil stricate, deteliorate, trebuie aruncate si inlocuite.  

e) Căştile de protecţie trebuie să fie suficient de rezistente la posibilele influenţe externe (mecanice, substante). 

f) Căştile de protecţie trebuie să fie dotate cu banda pentru ceafă care previne eficienta lunecarea căştii. g) Dacă trebuie să aplecaţi capul în jos (de ex. Întimpul lucrărilor de întărire) casca este securizată prin cureaua de bărbie.  

h) Căptuşeala de lână protejează împotriva frigului.  

i) O cască de protecţie trebuie sa fie uşoară (doar aprox. 300 grame), pentru a nu determina efecte asupra coloanei cervicale. 

j) Spre deosebire de şapcă, casca nu absoarbe apa atunci când plouă, ci elimină apa printr-un sistem de drenaj. 

k) Partea interioară este ajustabilă. Există cel putin trei mărimi → potrivirea perfectă pentru fiecare mărime de cap.  

l) Casca de protecţie are ventilaţie ajustabilă. Aceasta înseamnă că se transpiră mai puţin atunci când se poartă o cască, în loc de şapcă. 

m) Zonele în care se cere protecţia capului este obligatorie trebuie semnalizate clar şi permanent (semnalizari de obligativitate, avertizare si dupa caz de interzicere).
4. Purtarea echipamentelor individuale de protectie a urechilor (casti de protectie, antifoane interne) : 

(4) Prevederi generale privind  

a) Dacă nu se poate exclude că expunerea zilnică la zgomot a lucrătorilor nu depăşeşte nivelul de evaluare de 85 dB, trebuie să se furnizeze echipament de protecţie a urechilor adecvat. 

b) Vătămarea auzului poate fi cauzată de un nivel de evaluare de la 85 dB (A) în sus. 

c) Orice persoană ce lucrează într-o zonă cu zgomot trebuie să poarte echipament de protecţie a urechilor şi să-şi verifice auzul la intervale regulate (prin control la medicul de medicina muncii al unitatii).  

d) Trebuie consultat medical la primul semn de surzire. 

e) Măsurile tehnice şi/ sau organizatorice de reducere a zgomotului au prioritate faţă de echipamentele individuale de protectie ! (“Prevenire colectivă a pericolelor înainte de prevenirea individuală”) 

f) Trebuie efectuata o determinare şi identificare adecvată a zonelor cu zgomot. 

g) Începând de la nivelul de 85 dB (A), angajatorul trebuie să furnizeze echipament de protecţie a urechilor.  

h) Angajaţii trebuie să utilizeze echipamentul de protecţie a urechilor primit de la angajator. 

i) Echipamentul de protecţie a urechilor necesar trebuie să fie furnizat angajaţilor numai după ce toate celalalte măsuri tehnice au fost excluse, dacă există un nivel constant de zgomot echivalent energetic mai mare de 85 dBA : 

∙ Protecţia redusă a urechilor (dopuri vată, dopuri silicon, căşti uşoare) → până la max. 100 dBA ; ∙ Protecţia medie a urechilor (dopuri, căşti medii) → până lamax. 110 Dba ; 

∙ Protecţia ridicată a urechilor (căşti heavy-duty) → până la max. 130 dBA ; 

∙ Căşti de protecţie împotriva zgomotului → peste 130 dBA. 

j) Lucrătorii trebuie să primească instrucţiuni la intervalle regulate, cu privire la → pericolele pentru auz, → ajustare, utilizare, timp de purtare, curăţire şi → întreţinerea echipamentului de protecţie a urechilor, → aceasta trebuie să se bazeze pe informaţiile de la producător. 

k) Zonele în care se cere protecţia auzului este obligatorie trebuie semnalizate clar şi permanent (semnalizari de obligativitate, avertizare si dupa caz de interzicere).


5 Purtarea echipamentelor individuale de protectie a ochilor si a fetei (ochelari de protectie, viziere, masca) : 

Prevederi generale privind 

a) Echipamentul de protecţie a ochilor şi a feţei care este purtat tot timpul trebuie să se potrivească cu forma feţei sau a capului celui care îl poartă.  

b) Protecţia ochilor şi a feţei trebuie să limiteze cât mai puţin posibil câmpul de vizibilitate. c) Ochelarii trebuie să permită o vizibilitate bună.  

d) Zonele în care se cere protecţia ochilor şi a fetei este obligatorie trebuie semnalizate clar şi permanent (semnalizari de obligativitate, avertizare si dupa caz de interzicere). 

e) Când se lucrează sub tensiune, echipamentul de protecţie trebuie să fie realizat din materiale izolatoare. 

f) exemplificare tipuri de ochelari de protectie :

g) exemplificare tipuri de protectie a fetei :6 Purtarea echipamentelor individuale de protectie a respiratiei (masti si semimasti) : Prevederi generale privind 

a) Orice lucrător expus la gaze, vapori sau materii în concentraţii ce reprezintă un pericol pentru sănătate trebuie să primească protecţie adecvată a respiraţiei. Dacă concentraţia de oxigen în aerul ambiental este  prea scăzută, angajatul trebuie să primească echipament cu oxigen. 

b) Conţinutul de oxigen din aerul respirat trebuie să fie de cel puţin17 vol.%. 

c) Dacă o evaluare preliminară arată că nici măsurile tehnice şi nici cele organizatorice nu garantează că  aerul respirat nu reprezintă un pericol, angajatorul trebuie să furnizeze măşti de gaz şi echipament de  respirare, gratuit. 

d) Dacă situaţia substanţei periculoase este neclară, trebuie să se folosească echipament de respiraţie ce  nu depinde de aerul ambiental.  

e) Când se utilizează echipament de respiraţie, este necesară examinarea medicală, conform Ordonanţei  de monitorizarea sănătăţii. 

f) Este obligatorie instruirea, instructajul şi practica cu privire la utilizarea echipamentului de respiraţie. 

g) Durata maximă de purtare trebuie monitorizată (pauze). 

h) Zonele în care se cere protecţia ochilor şi a fetei este obligatorie trebuie semnalizate clar şi permanent (semnalizari de obligativitate, avertizare si dupa caz de interzicere).

 

7 Purtarea imbracamintei individuale de protectie si avertizare (imbracaminte reflectorizanta) : Prevederi generale privind 

a) În funcţie de situaţie, îmbrăcămintea de protecţie necesară trebuie furnizată lucrărilor : in zone cu flăcări, căldură şi frig, radiaţii, materiale de lucru toxice, caustice, iritante, contaminare puternică in lucrări de vopsire prin pulverizare lucrări ce produc cantităţi mari de praf, lucru în zone umede, zone cu pericolde explozie (imbrăcăminte de protecţie antistatică). 

b) Lucrătorii trebuie să fie instruiţi la intervale regulate cu privire la : cerinţele specifice pentru îmbrăcămintea individuală de protecţie, utilizare corectă conform intenţiei, depozitarea decvată, verificarea gradului de protecţie.  

c) Îmbrăcămintea de avertizare este un tip special de îmbrăcăminte de protecţie. 

d) Îmbrăcămintea de avertizare constă dintr-o jachetă (cu sau fără mâneci) şi pantaloni cu dungi reflectorizante. 

e) Prin efectul de semnalizare, se intenţionează atragerea atenţiei asupra faptului că cineva se află într-o zonă periculoasă (de ex. linii de cale ferată sau drumuri), diminuand riscuri de aciidente rutiere datorate lipsei de vizibilitate. Au intenţia de a furniza o avertizare astfel ca operatorii de echipamente, şoferii, etc., să poată opri la timp. 

f) Benzile reflectorizante pot fi de asemenea ataşate si altor echipamente individuale de protectie, de exemplu căştii de protecţie, pantaloni, cizme. 

g) Trebuie să fie cel puţin o jachetă de avertizare în fiecare vehicul al unitatii.  

h) Îmbrăcămintea de avertizare trebuie purtată obligatoriu : 

∙ când se lucrează în zona liniilor de cale ferată ; 

∙ când au loc lucrări de întreţinere a vehiculelor pe drumurile publice în zone periculoase sau cu trafic în mişcare ; 

∙ când au loc lucrări de construcţie şi întreţinere de drumuri, înspecial persoanele ce lucrează în zonele cu trafic public. 

i) Pentru toate lucrările menţionate mai sus, obligaţia de a purta îmbrăcăminte de avertizare se îndeplineşte prin purtarea jachetelor de avertizare cu sau fără mâneci, a pantalonilor cu mijloace de avertizare (aşa cum se stabileşte în EN 471). 

j) Îmbrăcămintea de iarnă şi pentru vreme rea are ca scop protejarea împotriva pericolelor asupra sănătăţii, atunci când se lucrează în aer liber. 

k) În sezonul rece, angajatorul trebuie să furnizeze protecţie de iarnă (conform EN 342) pentru angajatii care isi desfasoara activitatea in aer liber sau incaperi neuncalzite (de exemplu paznici). 

l) Îmbrăcămintea de iarnă şi pentru vreme rea poate fi combinată cu îmbrăcămintea de avertizare, în conformitate cu EN 471. 

m) Imbracamintea de protectie este insotita de pictograme de informare privind scopul utilizarii. Semnificaţia pictogramelor pentru imbracamintea de protectie este stabilita de legislatia europeana si pictogramele de informare sunt prezentate in tabelul de mai jos. EN471 

Îmbrăcăminte de protecţie de 

înaltă vizibilitate

EN ISO11612

 

Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a scânteilor

EN531 

Îmbrăcăminte de protecţie 

împotriva căldurii

EN13034

 

Îmbrăcăminte de protecţie contra substanţelor chimice lichide

EN533 Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a 

scânteilor

   Art. 36. Simbolurile si semnificatia simbolurilor folosite pentru marcarea instrucţiunilor de întreţinere pe produse textile sun prezentate in tabelul de mai jos :

SIMBOL 

SEMNIFICATIE SIMBOL 

SIMBOL 

SEMNIFICATIE SIMBOL

 

Spălarea cu maşina - Cifrele din interior indică temperatura 

maximă de spălare

 

 

 

Curăţarea chimică - Litera indică solventul permis

 

 

 

Înălbire

 

 

 

Uscarea intr-un tambur - 

Numărul de puncte din interior indică temperatura de uscare

 

Călcare - Numărul de puncte indică temperatura tălpii fierului de călcat

 

Interzicerea tratamentului - O cruce marcată peste simbol interzice folosirea acelui 

tratament


8 Utilizarea poduselor pentru protecţia pielii : 

Prevederi generale  

a) Produsele pentru protecţia pielii trebuie aplicate în următoarea ordine : 

1. (PROTECTIA PIELII) Înainte de începerea lucrului şi după fiecare pauză aplicaţi protecţia pe  pielea curată si frecaţi bine şi nu uitaţi pielea dintre degete şi unghii. 

2. (SPALAREA PIELII) După lucru, la începutul fiecărei pauze, Respectaţi ciclul de curăţire :  ∙ aplicaţi agent de curăţare pemâinile uşor umezite şi frecaţi ; 

∙ adăugaţi puţină apă şi continuaţi să spălaţi ; 

∙ clătiţi bine şi uscaţi-vă mâinile ; 

∙ utilizaţi numai produsele furnizate de curăţare a pielii ; 

∙ nu folosiţi solvenţi şi alţi agenţi asemănători. 

3. (INGRIJIREA PIELII) După curăţarea pielii, la sfarsitul lucrului, după curăţarea pielii, trebuie  aplicate produse de îngrijire grase şi hidratante. 

b) Înainte de selectarea şi utilizarea produselor de protecţiea pielii, trebuie să se testeze posibilităţi alternative de protecţiea pielii (de ex. schimbarea procedurii de lucru, înlocuirea cu materiale mai puţin periculoase). 

c) Produsele de protecţiea pielii trebuie utilizate, acolo unde sunt acordate, in mod special si onligatoriu de către lucrători. 

 

d) Manevrarea adecvată a produselor de protecţie a pielii trebuie să fie demonstrată prin instrucţiuni, pentru suport, trebuie întocmit un plan de protecţie a pielii. 

e) Când se lucrează cu materiale caustice sau iritante (de ex. acizi, alcalini, vopseluri, solvenţi, agenţi degresanţi, uleiuri minerale), angajatorul trebuie să furnizeze protecţi eadecvată pentru piele şi produse de protecţie a pielii.  

9 Purtarea echipamentelor individuale de protectie impotriva caderii de la inaltime (centuri pentru lucru la inaltime) : 

Prevederi generale. 

a) Dacă au loc lucrări în zone unde există pericol de cădere, iar măsurile tehnice de protecţie nu oferă suficientă protecţie, lucrătorii trebuie să primească hamuri sau centuri, curele de securitate, inclusiv echipamentul de accesorii necesar, cum ar fi frânghii de securitate, cârlige, carabine, opritoare, amortizoare de cădere, frânghii de micşorarea distanţelor şi echipament de protecţie pentru elevatoare.  

b) Protecţia colectivă are prioritate înainte de protecţia individuală avand in vedere pericolele. 

c) Lucrătorii trebuie instruiţi cu privire la utilizarea adecvată a sistemelor de securizare, şi aceste instrucţiuni trebuie documentate.  

d) Echipamentul trebuie etichetat cu marcajul producătorului, tipul de design, anul de fabricaţie şi numărul de serie sau de producţie, precum şi marcajul CE şi numărul de testare.  

e) Trebuie să aibă loc o inspecţie realizată şi documentată de către o persoană calificată, cel puţin o dată pe an. 

f) Trebuie să se urmeze instrucţiunile de utilizare ale producătorului. 

g) Frânghiile, curelele şi accesoriile trebuie inspectate vizual înainte de fiecare utilizare. 

h) Punctul de legare trebuie să poată suporta sigur greutatea corpului (celpuţin7.5 KN). 

i) Punctul de legare trebuie să fie amplasat vertical, deasupra utilizatorului, dacă este posibil.

j) Sistemele de securizare trebuie să fie depozitate adecvat (în loc uscat, suspendate, ferit de luminasoarelui, in spatiu inchis, etc.). 

k) De fiecare dată cânds se folosesc sisteme de protecţie personală împotriva căderii, trebuie să se ia şi  măsurile necesare pentru o potenţială salvare. 

l) Persoanele securizate trebuie să fie în permanenţă supravegheate de cel puţin o altă persoană, ce poate  lua măsuri de urgenţă, dacă este nevoie. 

h) Zonele în care este oblibatorie purtarea echipamentelor individuale de protectie privind lucrul la inaltime trebuiesc semnalizate clar şi permanent (semnalizari de obligativitate, avertizare si dupa caz de interzicere). 

i) exemplificare tipuri de echipament pentru lucru la inaltime cu suspendare : 

j) exemplificare sisteme de echipamente pentru lucru la inaltime : 

 

Exemplificare sisteme cu echipamente pentru lucru la inaltime : centuri complexe, centuri  pozitionale, centuri complexe, franghii de legatura, carabina, opritoare, amortizoare, sistem de  ridicare automatizat.

k) exemplificare tipuri de sisteme de salvare cu suspendare : Exemplificare sisteme de salvare

Art. 37. Instructiunile specifice pentru fiecare echipament individual de protectie va cuprinde, pentru fiecare in parte, informatii privid proprietatile, riscurile împotriva cărora îl protejează pe lucrator, prevederi de întreţinerea, depozitarea si prevederi (instructiuni) specifice privind utilizarea echipamentelor individuale de protectie. 

Art. 38. In cadrul S.C. _________ S.R.L. sunt acordate urmatoarele echipamente individuale de protectie : 

(1) Echipament individual de protectie pentru lucru la inaltime : 

a) Utilizatorii sunt obligati sa respecte cu strictete ata prezentele instructiuni proprii cat si instructiunile furnizate de producator (instructiuni de utilizare, intretinere, recomandari si interdictii) ale centurilor pentru lucru la inaltime precum si instructiunile celorlalte componente (frânghii de securitate, cârlige, carabine, opritoare, amortizoare de cădere, etc.) cu care se formeaza sistemul ; 

CENTURA DE POZITIONARE PENTRU LUCRU LA INALTIME

 

PROPRIETATI :


PREVEDERI (INSTRUCTIUNI) SPECIFICE PRIVIND UTILIZAREA :

1. Centura trebuie utilizata numai de persoane competente (apti pentru lucru la inaltime) si instruite  privind utilizarea echipamentelor pentru lucru la inaltime. 

2. Centura pentru pozitionare FREE-BELT se utilizeaza la lucrari executate la inaltime in sistemele  de pozitionare, cand ancorarea purtatorului echipamentului se realizeaza prin trecerea unei franghii  cu sau f ara dispozitiv de reglare a lungimii pe dupa o structura (stalp, grinda, etc.) si cuplarea  acesteia la cele doua elemente de prindere laterale ale centurii, asigurandu-se astfel sprijinul  permanent al purtatorului in centura si picioare si executarea lucrarilor cu ambele maini. 3. Centura se poate utiliza pe suprafete de lucru orizontale sau foarte putin inclinate, in sistemele de  limitare a deplasarii si are rolul de a nu permite utilizatorului sa ajunga in zone in care exista  pericolul caderii in gol.  

4. Distanta de la punctul de ancorare (fix sau mobil) si zona cu pericol de cadere in gol va fi mai  mare decat lungimea utila a franghiei. Ancorarea se realizeaza prin cuplarea carabinierei la un punct  de ancorare fix sau mobil (suport de ancorare orizontaldin franghie, sina sau cablu). 

5. Centura se utilizeaza atunci cand configuratia locului de munca permite acest lucru (posibilitati de  ancorare, conditii de mediu, etc.). 

6. Nu se va utiliza in locurile de munca in care exista riscul contactului excesiv cu baze, acizi,  solventi, stropi de metal topit sau pericolul socurilor electrice sau mecanice, zone taietoare. 

7. Nu se va utiliza decat in scopul pentru care a fost conceputa si conform instructiunilor de utilizare  specifice. 

Instructiunile furnizate de producator se pastreaza pe toata durata de viata a centurii si se vor  consulta periodic sau ori de cate ori este necesar. 

8. Nu se vor utiliza structuri de ancorare cu muchii taioase si/ sau suprafete rugoase decat daca sunt  luate masuri de protectie adecvata (protectori piele). 

9. Centura de pozitionare se va utiliza numai pentru protectia individuala. 

In cazul utilizarii ca sistem de pozitionare, lungimea franghiei se va regla, functie de diametrul  structurii de ancorare, astfel incat, in cazul unei eventuale caderi in gol, inaltimea de cadere sa nu  depaseasca 0,5 m. 

10. Punctele de ancorare trebuie sa aiba o rezistenta de minim 10 KN. 

11. Nu este admisa utilizarea tevilor, instalatiilor, a pieselor de mobilier, a tocurilor ferestrelor, a  corpurilor de incalzire drept punct de ancorare. 

12. Inaintea primei utilizari se va verifica marcajul alpicat pe componente (concordanta cu cel  prevazut in prospectul produselor). 

13. In timpul lucrului punctul de ancorare trebuie sa fie deasupra taliei purtatorului. 

14. In cazul utilizarii ca sistem de limitare a deplasarii, lungimea franghiei masurata intre elementul  de prindere lateral si carabiniera, trebuie sa fie mai mica decat distanta dintre punctul de ancorare (fix sau mobil) si limita zonei cu pericol de cadere in gol. 

15. La locurile de munca in care exista riscul caderii in gol precum si in timpul accesului la locul de  munca (pe stalpi, scari, etc.) utilozatorul trebuie sa fie echipat cu sistemul de oprire a caderii de la  inaltime. 

16. Nu se vor face modificari la centura de pozitionare. 

17. Centura trebuie utilizata numai de personal instruit si apt medical pentru munca la inaltime. 

18. Inaintea fiecarei utilizari se va efectua verificarea vizuala, verificandu-se : 

∙ absenta taieturilor, rupturilor, descoaserilor, scamosarilor, contractiilor, murdaririi excesive, 


zonelor ingalbenite, decolorate, topite pentru partile textile ; 

∙ integritatea cusaturilor ; 

∙ inchiderea corecta a sistemului de fixare-reglare(catarama cu traversa-catarama placa) ; ∙ lipsa deformarilor elementelor metalice ; 

∙ absenta zonelor corodate sau a impuritatilro elementelor metalice (nisip, unsoare, ciment) ; ∙ natura structurii de ancorare (prezenta muchiilor ascutite sau a suprafetelor rugoase este  permisa numai daca s-au luat masuri de protectie adecvata-protectori de piele). 

19. In caz de dubiu in urma examinarilor vizuale si a verificarilor functionale sau in cazul unei caderi in gol, centura se va scoate din uz si va fi examinata de o persoana desemnata de producator. 20. Centura pentru pozitionare va fi verificata cel putin o data pe an, conform instructiunilor  producatorului, de catre un specialist dat de acesta sau de importator. 

21. Nu reparati singuri centurile. 

22. Curatati centura prin periere si clatire cu apa curata.Stergeti partile metalice cu material textil  uscat.Uscati-le departe de orice sursa de foc deschis,ferite de raze ultraviolete. 

23. Intocmiti,completati si pastrati FISA DE URMARIRE IN UTILIZARE pentru efectuarea  reparatiilor in perioada de garantie si pentru verificarile anuale. 

24. Aceasta trebuie sa contina : 

∙ marca de identificare ; 

∙ numele si adresa fabricantului (furnizorului) ; 

∙ anul de fabricatie ; 

∙ posibilitatea de a fi utilizata cu alte componente ; 

∙ data cumpararii ; 

∙ data primei utilizari ; 

∙ numar de serie al fabricantului ; 

∙ numele utilizatorului ; 

∙ date privind detalii asupra tutror examinarilor, incercarilro, reparatiilor. 

25. Efectuarea reparatiilor in termenul de garantie este conditionata de prezentarea fisei de urmarire  in utilizare completata corect. 

26. Durata de viata reala va fi stabilita in functie de rezultatele verificarilor anuale. 

27. Echipare si utilizare : 

a) Sistemul de pozitionare : 

∙ Montati centura in jurul taliei si fixati-o prin introducerea cataramei cu traversa, dinspre  interior spre exterior, prin catarama placa ; 

∙ Pentru o eficienta sporita centura trebuie sa fie corect reglata (nici prea larg, nici prea  stramt) ; 

∙ Pozitionati lateral simetric cele doua elemente de prindere ; 

∙ Cuplati inelul de prindere lateral, cu ajutorul unei piese de legatura (carlig, carabiniera) cu  unul dintre elementele de prindere ale mijlocului de legatura pentru pozitionare, ancorati-va  prin trecerea franghiei pe dupa structura de ancorare si cuplati cel de-al doilea element de  prindere al mijlocului de legatura la cel de al doilea inel de prindere al centurii ; 

∙ Reglati lungimea franghiei sau utilizati lungimi ale acesteia functie de dimensiunea structurii, astfel incat, la o eventuala cadere in gol, inaltimea de cadere sa fie de maxim 0,5 m ; 

∙ Inainte de urcare verificati inchiderea corecta a sistemului de fixare-reglare, mentinerea 
centurii in pozitie corespunzatoare, inchiderea si blocarea corecta a carligelor si/ sau a  carabinierelor. 

b) Sistem de limitare a deplasarii : 

∙ Montati centura conform instructiunilor de montare ; 

∙ Reglati sau alegeti lungimea franghiei astfel incat aceasta sa nu depaseasca distanta dintre  punctul de ancorare si zona in care exista riscul caderii in gol ; 

∙ Cuplati elementul de prindere al dispozitivului de reglare a lungimii, respectiv carligul sau  carabiniera franghiei cu lungime fixa la unul dintre inelele de prindere laterale ale centurii de  pozitionare ; 

∙ Fixati printr-o piesa de legatura, cel de-al doilea element de prindere al mijlocului de legatura la punctul de ancorare (fix sau mobil - suport de ancorare orizontal) ; 

∙ In punctul de ancorare trebuie sa aiba o rezistenta la rupere de minim 10 KN (conform SR EN 795) ; 

∙ Dupa echipare verificati inchiderea si blocarea corecta a carligului/ carabinierei.CENTURA COMPLEXA DE SIGURANTA SI SALVARE PENTRU LUCRU LA INALTIME

 

PROPRIETATI : 

• chingă de corp din poliester cu lăţimea de 45 mm ; 

• chingă de talie din poliester cu lăţimea de 85 mm ; 

• ajustare uşoară, închidere rapidă prin cataramă frontală ; • 2 inele mari, de ancorare laterale, din aluminiu ; 

• un inel de ancorare dorsal ; 

• cataramă de închidere cu dublă siguranţă ; 

• cataramă de ajustare şi siguranţă suplimentară ; 

• chingi de cuprindere a coapselor de culoare diferită, ajustare 

uşoară şi fixare rapidă ; 

• protector lombar ; 

• inele pentru scule şi accesorii ; 

• mărimi : 1300, 1400, 1500, 1600 mm ; 

• greutate cca. 2 kg.

 

INSTRUCTIUNI DE 

DEPOZITARE :

Depozitarea se va face în locuri uscate, ferite de umezeala,  suspendate, locuri ferite de lumina soarelui, in spatiu inchis, de  preferinta in dulapuri inchise ermetic.

RISCURILE INLATURATE :

Purtarea centurilor complexe pentru lucru la inaltime asigura  inlaturarea riscului de cadere in gol de la inaltime si desfasurarea  activitatiilor la inaltime in conditii de suspendare. 

Consecintele unei selectionari, utilizari sau intretineri incorecte pot conduce la deteriorari a echipamentului de munca, raniri grave a  organismului sau chiar moarte.

PREVEDERI (INSTRUCTIUNI) SPECIFICE PRIVIND UTILIZAREA :

1. Centura trebuie utilizata numai de persoane competente (apti pentru lucru la inaltime) si instruite. 

2. Utilizatorul trebuie sa fie sub directa supraveghere a unei persoane competente si instruite pentru  lucru la inaltime.


3. Activitatile desfasurate la inaltime, urcarea sau orice alte activitati in care se utilizeaza centura  sunt extrem de periculoase.  

4. Este responsabilitatea utilizatorului sa se asigure ca a inteles corect si stie sa utilizeze  echipamentele individuale de protectie pentru lucru la inaltime. 

5. Echipamentele individuale de protectie pentru lucru la inaltime se vor utiliza numai in scopul  pentru care sunt destinate si se vor aplica toate metodele corecte de securitate. 

6. Este interzisa modificarea sau repararea centurii. 

7. Centura trebuie utilizata cu componente compatibile/ specifice alpinismului utilitar respectiv ale  sistemelor de oprire a caderii, tinand cont de limitele fiecaruia dintre acestea. 

8. Utilizatorul trebuie sa se asigure ca centura este adecvata conditiilor concrete de lucru (posibilitati  de ancorare, mediu de munca, conditii atmosferice). 

9. Centura complexa nu se va utiliza in locurile de munca in care exista pericolul socurilor mecanice, termice, electrice, al contactului cu acizi si baze concentrate, stropi de metale incandescente, decat  daca au fost luate masuri de protectie adecvate suplimentare (protectori, sorturi de piele, perdele de  protectie, etc.). 

10. In cazul utilizarii centurii complexe intr-un sistem de oprire a caderii, trebuie sa se verifice daca  spatiul liber de cadere de sub utilizator (tirantul de aer) este cel corespunzator, functie de tipul  opritorului de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil. 

11. Punctul de ancorare in sistemele de oprire a caderii trebuie sa fie deasupra inelului de prindere de pe centura. 

12. Inaintea fiecarei utilizari se va verifica marcajul aplicat pe componente (concordanta cu cel  prevazut in prospectul produselor). 

13. In sistemele de oprire a caderii utilizati structuri destinate acestui scops au cu o rezistenta de  minim 1000 daN (conform SR EN 795). 

14. In alpinismul utilitar, rezistenta punctului de ancorare trebuie sa fie de minim 1500 daN. 15. In urma unei caderi, centurile pot fi deteriorate. Din acest motiv este obligatorie verificarea  vizuala a acestora, inaintea unei noi utilizari. 

16. Orice centura care a fost supusa unui soc puternic trebuie inlocuita. 

17. Centura complexa va fi verificata cel putin o data pe an, sau conform prevederilor  producatorului, de catre un specialist desemnat de acesta sau de importator. 

18. In caz de dubiu legat de siguranta centurii, dupa verificarea efectuata inaintea fiecarei utilizari,  precum si atunci cand a avut loc o cadere in gol, aceasta se va scoate din uz si se va verifica/ repara  de catre producator/ importator sau o persoana competenta, desemnata si/ sau instruita de importator. 19. Pastrati centurile la temperature de maxim 50◦C. In caz contrar performantele lor pot scadea  semnificativ. 

20. Evitati orice contact al centurilor cu produse chimice, materiale corozive sau solventi care pot  diminua performantele produsului. 

21. Spalati centurile in apa calda (maxim 40◦C) cu sapun neutru.Scurgeti si uscati in incaperi  calde,departe de surse de caldura si raze ultraviolete. 

22. In cazul echiparii se vor efectua urmatoarele manevre : 

∙ luati centura de inelul « D » dorsal ; 

∙ puneti-va bretelele de umar, una dupa alta, avand grija sa nu le rasuciti ; 

∙ reglati lungimea bretelelor de umar prin cataramele cu traversa ; 

∙ intoarceti capatul chingii prin catarama cu traversa ;
∙ fixati in jurul picioarelor intai una, apoi celalata bretea de picioare si inchideti-o, prin  sistemul de reglare format din catarama cu traversa/ placa dreptunghiulara ; 

∙ cuplati cele doua capete ale bretelelor de umar, in zona frontala, prin sistemul de inchidere  propriu (catarama cu traversa/ placa dreptunghiulara) ; 

∙ inchideti catarma bretelei de piept si pozitionati simetric cele doua inele de prindere frontale ; ∙ asigurati-va ca inelul dorsal este pozitionat corect, intre cei doi omoplati. 

23. Verificari care trebuiesc efectuate : 

∙ Imediat dupa fiecare utilizare, centura trebuie verificata. Aceasta trebuie sa fie in stare  perfecta de functionare. 

∙ Utilizatorul trebuie sa efectueze o proba practica de suspendare prin care sa se asigure ca  marimea, posibilitatile de reglare si confortul produsului sunt corespunzatoare. Suspendarea  trebuie sa dureze 10 minute. 

∙ Verificati nodul practicat pe coarda inainte si dupa utilizarea centurii. 

∙ In cazul in care centura sau orice alt component al sistemului prezinta deteriorari, uzura,  defecte, coroziune sau contaminare cu produse chimice, respectivul component trebuie scos  din uz. Viata utilizatorului este pusa in pericol in caz contrar !!!!!!!! 

∙ Se va verifica absenta taieturilor, rupturilor, descoaserilor, scamosarilor, contractiilor,  murdaririi excesive, zonelor ingalbenite, decolorate, topite pentru partile textile. ∙ Se va verifica existenta tuturor elementelor centurii ; 

∙ Se va verifica functionarea corecta a sistemului de fixare/ reglare ; 

∙ Se va verifica compatibilitatea centurii cu celelalte componente ; 

∙ Se va verifica lipsa deformarilor, fisurilor, exfolierilor, zonelor corodate sau a impuritatilor  (nisip, unsoare, ciment), semen de uzura avansata pentru elementele metalice. 

24. Se va acorda o atentie deosebita : 

∙ pentru textile : taieturilor, rupturilor si uzurii prin frecare, deteriorari datorate temperaturilor  ridicate, contactului cu acizi sau alte substante corozive ; 

∙ pentru cusaturi : ruperilor, taieturilor sau uzurii atei. 

25. Intocmiti, completati si pastrati FISA DE URMARIRE IN UTILIZARE pentru efectuarea  reparatiilor in perioada de garantie si pentru verificarile anuale sau la cerere. Aceasta trebuie sa  contina : 

∙ marca de identificare ; 

∙ numele si adresa fabricantului (furnizorului) ; 

∙ anul de fabricatie ; 

∙ posibilitatea de a fi utilizata cu alte componente ; 

∙ data cumpararii ; 

∙ data primei utilizari ; 

∙ numar de serie al fabricantului ; 

∙ numele utilizatorului ; 

∙ date privind detalii asupra tuturor examinarilor, incercarilor, reparatiilor.MIJLOC DE LEGATURA PENTRU CENTURILE POZITIONALE DE LUCRU LA INALTIME
 

RISCURILE 

INLATURATE

Asigura legarea centurilor pentru lucru  la inaltime de punctele de prindere fixe, asigurand inlaturarea riscului de cadere  in gol de la inaltime.

PROPRIETATI

• frânghie cu 4 toroane, 2 fire de  semnalizare a uzurii ; 

• diametru : 16 mm ; 

• lungime : 2 m ; 

• lungime ajustabilă prin dispozitiv de  reglare rapidă ; 

• 2 carabine cu autoînchidere si  

autoblocare cu sarcina de rupere > 30  kN ; 

• sarcina de rupere cuprinsa intre 3300 –  4300 daN ;

DEPOZITAREA

Depozitarea se va face în locuri uscate,  ferite de umezeala, suspendate, locuri  ferite de lumina soarelui, in spatiu  inchis, de preferinta in dulapuri inchise  ermetic.

PREVEDERI 

(INSTRUCTIUNI) SPECIFICE 

PRIVIND 

UTILIZAREA

 MIJLOC DE LEGATURA CU OPRITOR DE CADERE PENTRU LUCRU LA INALTIME

 

 

RISCURILE 

INLATURATE

Asigura legarea centurilor pentru lucru  la inaltime de punctele de prindere fixe, asigurand inlaturarea riscului de cadere  in gol de la inaltime. Asigura  

posibilitatea opririi lucratorului in  diverse puncte pe lungimea franghiei.

 

PROPRIETATI

• frânghie de alpinism statică, 2 fire de  semnalizare a uzurii ; 

• diametru : 14 – 16 mm ; 

• lungime : între 5 - 50 m 

• opritor de cădere, culisabil, detaşabil,  cu disipator de energie ataşat şi 1  carabinieră ; 

• frânghie cu sarcina de rupere > 4300  daN ;

   

DEPOZITAREA 

Depozitarea se va face în locuri uscate,  ferite de umezeala, suspendate, locuri     

ferite de lumina soarelui, in spatiu  inchis, de preferinta in dulapuri inchise  ermetic.

PREVEDERI 

(INSTRUCTIUNI ) SPECIFICE 

PRIVIND 

UTILIZAREA

 MIJLOC DE LEGATURA CU OPRITOR DE CADERE CU CABLU RETRACTABIL PENTRU LUCRU LA INALTIME

 

RISCURILE 

INLATURATE

Asigura legarea centurilor pentru lucru  la inaltime de punctele de prindere fixe, asigurand inlaturarea riscului de cadere  in gol de la inaltime. Asigura  

posibilitatea opririi lucratorului in  diverse puncte la diferite inaltimi.

 

PROPRIETATI

• cablu din oţel zincat cu diametru de 4  mm ; 

• greutate scăzută datorită carcasei din  ABS 

• schelet din oţel ; 

• mecanism foarte precis de blocare a  cablului cu mai multi clicheţi  

independenţi de blocare ; 

• certificat pentru utilizarea în poziţie  verticală ; 

• mecanism încorporat de disipare a  energiei 

• carabinieră din aluminiu cu  

autoînchidere, autoblocare şi inel de  semnalizare a căderii 

• lungimea cablului între 6-28 m.

 

DEPOZITAREA

Depozitarea se va face în locuri uscate,  ferite de umezeala, suspendate, locuri  ferite de lumina soarelui, in spatiu  inchis, de preferinta in dulapuri inchise  ermetic.

 

PREVEDERI 

(INSTRUCTIUNI ) SPECIFICE 

PRIVIND 

UTILIZAREA