INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA OPERATORI MACARALE SI LEGATORI DE SARCINAINSTRUCTIUNI PROPRII  

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA OPERATORI MACARALE SI  

LEGATORI DE SARCINA 

1. SCOP 

 Aceasta instructiune proprie stabileste si descrie modul de lucru la manipularea, transportul si incarcarea cu automacarale si motostivuitoare 

2. DOMENIU 

 Instructiunea proprie IP-SSM-022 se aplica personalului încadrat in activitatile de exploatare a instalatiilor de ridicare ( macarale, motostivuitoare etc), care desfãsoarã activitãti specifice folosind instalatiile din dotare in cadrul tuturor sectoarelor de activitate din cadrul santierului. 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI 

 3.1. Instructiunea proprie IP - documentul prin care toti participantii la procesul de munca sunt informati despre activitatile specifice locului de munca si principalele masuri de securitate, ce trebuiesc luate si respectate in timpul lucrului in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 3.2. Accident de munca – Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile. 

 3.3. Incident periculos – eveniment identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibilsa aiba asemenea urmari si /sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale. 

 3.4. S.S.M. - securitate si sanatate în munca - ansamblul de activit institutionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune conditii în desfaurarea procesului de munca , apararea vie ii, integritatii fizice psihice, sanatatii lucratorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă 

 3.5. Loc de muncă - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat în cladirile întreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces în cadrul desfaurarii activitatii; 

 3.6. Prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute în toate etapele procesului de munca , în scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale 

 3.7. Pericol grav şi iminent de accidentare - situatia concret, reala si actuala careia îi lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident în orice moment 

 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

 

4.1Plan propriu SSM al santierului 

4.2Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 

4.3Hotarârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

4.4Hotarârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca 

4.5PT R1- / 2010 – Prescriptii tehnice ISCIR pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare 

4.6PT CR8/ 2009 – Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat 

4.7PT R3/ 2010 – Prescriptii tehnice pentru verificarea si exploatarea cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat 

5. DESCRIEREA INSTRUCTIUNII 

MACARALE 

5.1. Exploatarea macaralelor trebuie sa se faca cu respectarea prevederilor din « Prescriptiile tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exoloatarea si verificare macaralelor, mecanismelor de ridicat si dipozitivelor lor auxiliare » -R1 , elaborate de ISCIR 

5.2. Persoanele juridice si fizice care detin macarale, sunt obligate sa numeasca personal tehnic de specialitate, care trebuie autorizat conform prescriptiilor tehnice CR 2- ISCIR. Personalul autorizat raspunde impreuna cu conducerea persoanei juridice sau persoana fizica de luarea masurilor pentru aplicarea prescriptiilor tehnice privind siguranta in functionare a macaralelor si a normelor de securitatea muncii in vigoare. 

5.3. Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati, conform « Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat (CR 5 – ISCIR). 

5.4. Macaragiii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si reparare a macaralelor, trebuie sa respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, precriptiile tehnice ISCIR si prezentele instructiuni proprii. 5.5. Este interzisa functionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiune, nu sunt prevazute cu aparatori de protectie sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator. 

5.6. Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate este legata de instalatiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul de intretinere, revizii si reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind lucrul pe macarale. 

5.7. La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera trecere, trebuie lasat spatiul de siguranta conform instructiunilor ISCIR . Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de ridicat daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator.
DISTANTA MINIMA PANA LA LINIILE DE 

INALTA TENSIUNE 

Puterea ( Voltaj) Distanta pana la linia de inalta 

≤ 50 kV 3.5 m 

200 kV 5.5 m 

350 kV 7 m 

500 kV 9 m 

650 kV 11 m 

800 kV 14 m 

 5.8. Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicare unor sarcini mai mari decat sarcina maxima de ridicare admisa sau daca nu sunt respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica. 

 5.9. Se interzice : 

 • folosirea macaralelor pentru tararea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente le sol ; 

 • ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica ; 

 • balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de macara ; 

• deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol ; 

 • transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene, etc.)  5.10. Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de actionare, precum si incintele pentru aparatajul electric, trebuie sa fie prevazute cu stingatoare de incendiu adecvate.  5.11. Manevrarea cu comanda de la sol este permisa numai in conditiile optime de deplasare ale manevrantului :spatii de trecere libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, cu buna vizibilitate etc.
 5.12. Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror persoane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul functionarii lor. 

 

 5.13. Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin locuri special amenajate in acest scop. 

 

 5.14. Urcarea sau coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai cu mainile libere. Pentru sculele necesare se va utiliza o geanta speciala care fie ca se poarta pe umar, fie ca se ridica si se coboara cu ajutorul unei franghii. 

 5.15. Este interzisa utilizare macaralelor daca iluminatul la locul de munca lipseste sau nu corespunde normelor in vigoare.

 

 5.16. Este interzisa utilizarea macaralelor cu brat care lucreaza in aer liber, daca presiunea rezultata din viteza vantului si temperatura depaseste valorile indicate in cartea tehnica. 

 5.17. Este interzisa utilizarea macaralei cu brat in zona in care se gasesc conductoare elecrice aeriene aflate sub tensiune, daca aceasta nu este prevazuta cu un dispozitiv de avetizare a intrarii bratului in camp electric cu tensiune periculoasa. 

 

 5.18. Este interzisa utilizarea macaralelor actionate prin motoare termice in apropierea locurilor sau in incaperi unde exista praf, gaze sau vapori inflamabili, daca acestea nu sunt prevazute cu dispozitive de protectie corespunzatoare, precum si in incaperile in care instalatiile de ventilat nu sunt suficiente pentru a elimina pericolul pe care il prezinta gazele de esapament. 

 5.19. Este interzisa punerea in functiune a macaralei, daca dispozitivele de siguranta si de protectie nu sunt in perfecta stare de functionare sau daca lanturile si cablurile prezinta uzuri peste limitele admise.  5.20. Pentru legarea si ridicarea sarcinilor, trebuie folosite numai organe de legare si dispozitive de prindere verificate, corespunzatoare cu sarcina maxima de ridicare a macaralei respective si verificate conform prescriptiilor R 10 – ISCIR. 

 

 5.21. Este interzisa transportarea sarcinilor pe deasupra oamenilor sau incaperilor locuite, utilajelor sau instalatiilor. 

 5.22. Este interzisa echilibrarea sarcinilor prinse in carligul macaralei prin greutatea unor persoane asezate pe sarcini. Daca este necesara reglarea pozitiei sarcinii in timpul deplasarii, aceasta se va executa numai cu ajutorul unui cablu, franghii sau funii corespunzatoare.

 

 5.23. La ridicarea sau coborarea unei sarcini in timpul manevrei se poate lovi sau agata de anumite parti ale macaralei sau de alte elemente care se gasesc in raza de actiune a acesteia, sarcina trebuie sa fie condusa numai cu ajutorul unor franghii sau alte mijloace mobile si in nici un caz cu ajutorul unor elemente rigide (bare, parghii etc.) 

 5.24. Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a doua macarale trebuie sa se faca numai sub supravegherea responsabilului autorizat ISCIR, nefiind permis sa se depaseasca la nici una din macarale, sarcina maxima admisa. In timpul ridicarii, pozitia cablurilor electrice trebuie sa fie verificata, iar vitezele de ridicare sa fie egale. 

 5.25. In cazul in care se impune lucrul cu mai multe macarale la niveluri diferite, unele deasupra altora, ale caror cai de rulare sau campuri de actionare se intersecteaza, trebuie fixata o prioritate de manevra si luate toate masurile necesare pentru a se evita lovirea sarcinilor sau dispozitivelor de prindere ale acestora de macaralele care circula la niveluri inferioare. Intre gabaritele partilor in miscare trebuie pastrate spatii de cel putin 500 mm. Trebuie semnalizata intentia de incepere a miscarii, precum si ca s-a luat cunostinta si s-a inteles intentia celorlalti macaragii. 

 5.26. La ridicarea unei sarcini aflate in apropierea unui perete, stalp, stiva, vagon etc., este interzisa stationarea persoanelor intre acestea si sarcina suspendata, precum si in timpul ridicarii si coborarii sarcinii.  

5.27. Franarea macaralelor si mecanismelor de ridicat in timpul lucrului, trebuie sa fie executata lin.  

5.28. Utilizarea macaralelor cu electromagneti de ridicare este permisa numai in zona in care circulatia persoanelor si executarea de alte lucrari este interzisa prin indicatoare de securitate. 

 5.29. Este interzis sa se toarne metal topit in partea unde se afla cabina macaragiului in afara de cazul in care aceasta este bine inchisa, protejata si prevazuta cu instalatie de climatizare. 

 5.30. La macaralele turn utilizate in santierele de constructii, trebuie asigurata intre pozitia limita superioara sarcinii si cel mai inalt nivel de lucru un spatiu liber de minimum 2 m ; daca aceasta conditie nu poate fi indeplinita, un observator amplasat corespunzator va fi prezent obligatoriu pentru a da semnalele

necesare. 

 5.31. Este interzisa deplasarea macaralelor cu brat pe sasiu de vagon de cale ferata sau pe autovehicule cu roti (sau pe senile), daca nu au bratul asezat in lungul caii pe care se efectueaza deplasarea, cu carligul intr-o pozitie care sa asigure buna lui vizibilitate din cabina macaragiului, de preferinta in sensul de mers. De asemenea, este interzisa deplasarea acestor macarale in acelasi timp cu rotirea bratului, daca acestea nu sunt destinate prin constructie sa lucreze in asemenea conditii. 

 5.32. La terminarea sau intreruperea lucrului, sarcina nu trebuie sa ramana suspendata in dispozitivul de prindere. In cazuri cu totul deosebite, trebuie luate masuri de asigurare prin sprijinirea sau dublarea legaturilor sarcinii, precum si prin ingradirea zonei de sub sarcina prevazandu-se si un indicator de securitatea corespunzator. 

 5.33. Este interzisa pastrarea in cabina macaragiului a materialelor de sters sau uns si a oricaror materiale inflamabile. Sculele, piesele de schimb, materialele de sters si uns (permise in cantitati mici) trebuie sa fie pastrate in cutii sau in vase de tabla fixate de constructia macaralei, in afara cabinei. Carpele si bumbacul de sters folosite trebuie sa fie indepartate imediat de pe macara. 

 5.34. Obligatiile principale ale macaragiului : 

∙ sa cunoasca perfect macaraua pe care o deserveste si instructiunile de exploatare ale acesteia; ∙ 

∙sa cunoasca si sa respecte codul de semnalizare si masurile de prim ajutor ce se acorda persoanelor accidentate; 

∙ sa nu actioneze nici un mecanism atat timp cat exista oameni pe macara ; la primirea si predarea serviciului, sa consemneze in registrul de supraveghere a macaralei pe care o deserveste, starea acesteia ; 

∙ sa participe efectiv la operatiile de intretinere, revizie si reparatie, precum si la verificarile ce se efectueaza la macaraua pe care o deserveste . 

∙ sa interzica accesul persoanelor straine in cabina de comanda sau pe macara; 

∙ sa intretina macaraua si cabina in perfecta curatenie; 

∙ sa urce sau sa coboare de pe macara numai prin locurile special amenajate in acest scop; 

∙ sa aiba mainile libere pentru a urca sau cobori scarile fara riscuri de accidentare; 

∙ sa nu poarte manusi cu un singur deget precum si incaltaminte cu talpa alunecoasa; 

∙ sa nu paraseasca cabina cat timp macaraua se gaseste sub sarcina; 

∙ sa execute manevrele numai la semnalul legatorului se sarcina sau al persoanei desemnate in acest sens de catre conducatorul locului de munca, cu exceptia semnalului de oprire pe care trebuie sa-l respecte, indiferent de cate ce persoana este dat; 

∙ sa cunoasca perfect miscarile carligului si drumul pe care il face acesta la ridicare, transportare si coborare, cu si fara sarcina; 

∙ in caz de incendiu pe macara, sa stie sa faca uz de extinctorul din cabina. 

∙ Macaragiul va avea grija ca extinctorul sa fie in permanenta incarcat si in stare de functionare.  

5.35. SE INTERZICE desprinderea de pe teren cu ajutorul macaralei a sarcinilor ancorate, plantate,prinse de teren sau inghetate; 

 5.36. La macaralele prevazute sa execute mai multe miscari (deplasare ) rotire,ridicare, etc. SE INTERZICE executarea concomitenta a doua sau mai multe 

miscari; 

 5.37. Parasirea macaralei si pentru scurt timp se face dupa ce toate comenzile au fost puse pe pozitia neutra ( zero ), motorul oprit,cabina incuiata; 5.38. ESTE INTERZIS transportul de persoane in cirligul macaralei sau alte dispozitive de prindere; nu este permisa echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane; 

5.39. Va opri macaraua in urmatoarele conditii: 

∙ elementele de prindere a sarcini ( sufe,cabluri,lanturi ) necorespunzatoare 

∙ legatorul de sarcini neautorizat si neinstruit; 

∙ dispozitivele de siguranta necorespunzatoare ( frine,limitatori defecti, etc.) 

∙ iluminat necorespunzator al zonei de lucru,daca macaraua lucreaza noaptea; 

 5.40. La terminarea lucrului macaragiul va dezlega sarcina si va ridica dispozitivul de prindere al sarcinii ( cirligul,traversa sau alt dispozitiv de prindere ) in pozitia cea mai de sus fara ca limitatorul de cursa,sa fi actionat; 

 5.41. Manipularea sarcinilor se va executa de catre macaragiu, NUMAI PE VERTICALA;  5.42. Macaraua va fi lasata dupa terminarea lucrului, cu frina de rotire libera; 

 5.43.Seinterzicsuplimentareasaureducereacontragreutatilor macaralelor,stabilite pentru fiecare tip in instructiunile de functionare respective; 

 5.44. Contragreutatile macaralelor se vor fixa si vor fi asigurate contra caderii; 

 5.45. Deplasarile cirligelor ( graifarelor ) carucioarelor si ale macaralelor se vor executa mumai intre limitele de actionare a limitatoarelor de cursa,astfel incit sa nu fie necesara utilizarea acestora decit ca mijloc de siguranta in situatii speciale; 

 5.46. Miscarile mecanizmelor respective de la cursele dintr-un sens la cele in sens invers,se vor executa lin si cu oprire la pozitia zero (nula); 

 5.47. In timpul efectuarii deplasarii sarcinilor in plan orizontal,cu ajutorul macaralelor de ridicat,acestea vor fi ridicate la o inaltime de cel putin 0,5 m deasupra obstacolelor intilnite in raza de actiune a macaralei;  

5.48. La utilizarea cirligelor duble,sarcina se va agata in asa fel,incit sa se echilibreze pe cele doua cirlige;  5.49. Se interzice balansarea greutarilor prinse de cirligul macaralei; 

5.50. Urcarea si coborirea din cabina de comanda a macaralei se va face numai pe scara de acces. De la inaltimea de 3 m,scara,va fi prevazuta cu imprejmuiri in forma de inele cu intervale de cel mult 800 mm intre ele si cu cel putin trei legaturi longitudinale( platbande),care sa formeze un canal continuu. Distanta libera intre scara si inele va fi de cel putin 700 mm si de cel mult 800 mm,raza inelului inauntrul caruia sa poata trece liber un muncitor fiind de 350 – 400 mm; 

 5.51. Este interzisa blocarea caii de rulare cu materiale de constructii,etc.; 

 5.52. In cazul cind se executa lucrari in locuri ce nu pot fi vazute de mecanicul macaralei,se va pune un semnalizator intermediar special instruit pentru aceasta care va dirija sarcina; 

 5.53. Introducerea sarcinii prin golurile din zidaria cladirii nu este permisa; 

 5.54. Lanturile se scot din functionare in urmatoarele cazuri: 

 a) cind lantul s-a intins cu mai mult decit 5% fata de lungimea initiala 

 b) cind o singura za este plesnita sau cind uzura unei singure zale este egala cu 2 % din diametrul initial  c) cind se constata zale inadite,deformate,etc.care nu prezinta siguranta in exploatare 

 d) cind uzura lantului a atins 10 % ,lantul nu va mai fi folosit pina nu va fi reparat sau i se va reduce sarcina de lucru admisibila cu dublul procentului de uzura 

 5.55. Suporturile fixe si mobile(cirlige,traverse si altele) de care se suspenda scripetii sau de care se fixeaza capetele cablurilor sau ale lanturilor trebuie sa aiba o rezistenta care sa corespunda fortei maxime ce actioneaza asupra lor, la ridicarea si coborirea sarcinii; 

 5.56. Echipamentul electric al macaralelor si al mecanizmelor de ridicat,montarea si exploatarea instalatiilor electrice trebuie sa corespunda prescriptiilor tehnice si 

legislatiei in vigoare; 

 5.57. Toate partile metalice ale utilajului electric care nu se afla sub tensiune (corpurile motoarelor electrice,ale controlerelor,ale carcaselor aparatajului electric,ale reostatelor,etc.),precum si constructiile metalice,caile de rulare ale macaralelor si caile suspendate trebuie sa fie legate de o instalatie de punere la pamint,a carei rezistenta sa fie mai mica decit sau cel mult egala cu 4 ohmi,cu tensiunea de lucru pina la 1000 V; 

 5.58. Intrerupatorul principal pentru instalatia electrica a macaralei trebuie sa fie usor accesibil si prevazut cu un dispozitiv,astfel incit,atunci cind este deconectat,sa poata fi inchis si incuiat; 

5.59. Intrerupatorul montat in cabina mecanicului macaralei trebuie sa deconecteze instalatia electrica a macaralei fara a intrerupe iluminatul; 

5.60. Macaralele electrice vor fi prevazute cu un transformator reductor de tensiune la l2 V pentru lampi portative folosite la controlul,intretinerea si repararea instalatiei in timpul noptii; 

5.61. Cabina macaralei va fi prevazuta cu un covor de cauciuc electroizolant in buna stare;  

5.62. Instalatiile se vor verifica numai dupa ce instalatia electrica a macaralei s-a scos de sub tensiune;  

5.63. In cazul cind se intrerupe curentul electric,macaragiul este obligat sa coboare sarcina, sa decuplaze imediat intrerupatorul principal si sa puna toate comenzile la zero; 

 5.64. Automacaralele servesc la incarcarea si descarcarea materialelor,dar nu si la transportul lor. Se interzice deplasarea automacaralei incarcate; 

5.65. Inainte de inceperea lucrului se va monta talpile de fixare si de stabilitate,apoi se vor controla mecanizmele de ridicare si rotire,precum si frinele. La efectuarea calajului se va asigura orizontalitatea terenului pe care stau calajele. Se va verifica ca sarcina si inclinarea bratului automacaralei sa raspunda diagramei; 

 5.66. Nu se vor executa manevre si manipulari de materiale pina cind zona de lucru nu va fi delimitata si se vor lua masuri de interzicere a circulatiei atit timp cit automacaraua este in functiune. Zona periculoasa este un cerc cu raza egala cu o data si jumatate inaltimea maxima a bratului macaralei; 

 5.67. Greutatile sarcinilor care se ridica vor fi precis cunoscute. In caz contrar macaragiului ii este interzis sa ridice sarcina; 

 5.68. In cazul cind automacaragiul constata defectiuni pe care nu le poate remedia singur, va raporta responsabilului pentru instalatiile de ridicat. Dupa executarea reparatiei,va face din nou probele de functionare;  5.69. La macaralele grele (inclusiv macarale Coles) nu vor fi folositi decit mecanici special instruiti si autorizati pentru tipul respectiv de macara; 

 5.70. Pentru intrarea in lucru a automacaralelor grele se vor amenaja platform corespunzatoare care sa asigure accesul si stabilitatea macaralei;

 5.71. Inainte de ridicarea sarcinii se va cunoaste greutatea acesteia si se va stabili daca macaraua trebuie sa lucreze blocat sau liber,in functie de instructiunile pentru macaraua respectiva,care trebuie sa se afle la mecanicul macaralei; 

 5.72. La transportul pe soselele publice si in interior al macaralelor grele,inainte de plecarea macaralei, se vor obtine informatii asupra rezistentei podurilor si gabaritele acestora; 

 5.73. La exploatarea automacaralelor grele se vor respecta si masurile de securitate si sanatate a muncii prevazute pentru macaralele usoare inscrise in prezentele instructiuni proprii; 

LEGATORI DE SARCINA 

 5.74. Legarea si fixarea sarcinilor se face numai de catre persoane care au implinit varsta de 18 ani, autorizate de persoana juridica pe baza de instruire si verificare conform prescriptiilor R1 ISCIR.  

5.75. Pentru asigurarea securitatii muncii in ceea ce priveste legarea, fixarea sarcinilor in carligul macaralei, transportul si depozitarea acestora la locul dorit, legatorul de sarcini are urmatoarele obligatii: 

 • sa cunoasca si sa aplice intocmai codul de semnalizare a macaralei, cu eventualele completari ale persoanei juridice (in functie de tipul macaralelor pe care le au in dotare), precum si procesul de productie (succesiunea operatiilor) pentru a semnaliza corect manevrele necesare; 

 • sa se prezinte odihnit la lucru si sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice; 

 • sa poarte echipamentul de protectie pe care il are in dotare; 

 • sa utilizeze pentru legarea si transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive care au placute indicatoare cu privire la sarcinile maxime pe care le suporta si sa nu lege sarcini a caror greutate depaseste sarcina maxima admisa pentru organul, dispozitivul sau macaraua respectiva, tinand seama si de inclinarea ramurilor de cablu sau lant; 

 • sa utilizeze numai organe de legare si dispozitive de prindere verificate; 

 • pentru legarea sarcinii, sa leaga organele de legare corespunzatoare greutatii si formei geometrice a acesteia; 

∙ sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa nu se incruciseze la introducerea lor in carlig, sa fie intinse si asezate uniform pe sarcina fara a forma noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sarcinii numai pe verticala;

 

∙ sa execute si sa asigure legarea astfel incat sarcina sa nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cadea dupa ce a fost ridicata 

 

∙ pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piesele speciale sau garniture de tabla sau lemn pentru protejarea cablului sau lantului de legare; 

∙ sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete; 

∙ sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane, precum si transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agatate pe carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere a sarcinii; 

∙ sa lege obiectele lungi si rigide in cel putin doua puncte pentru a se evita balansarea lor; in aceste cazuri sarcina trebuie sa fie ghidata de pe sol, prin intermediul unei franghii; 

∙ sa transporte materiale marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe platforme sau targi care nu sunt prevazute cu pereti; incarcarea lazilor cu materiale marunte sau piese mici nu trebuie sa depaseasaca marginea superioara a peretilor laterali; 

∙ dupa legarea si prinderea sarciniii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridicari de proba pana la inaltimea de cca. 100 mm de la nivelul solului; daca echilibrul sarcinii este stabil, fara pericol de deplasare sau alunecare, sa semnalizeze macaragiului continuarea unei ridicarii precum si restul de miscari pe care trebuie sa le execute macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in campul vizual al macaragiului; 

∙ la macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc obiecte sau persoane; ∙ sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei pe tot traseul, avand grija ca aceasta sa nu loveasca persoane si sa le accidenteze; 

∙ sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata si sa aiba grija sa nu se faca transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munca daca necesitatile de productie nu impun aceasta; daca totusi trebuie transportata sarcina, se vor indeparta in prealabil persoanele de pe traseul sarcinii la o distanta care sa asigure securitatea acestora;

∙ sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive innadite sau care prezinta uzuri; 

∙ sa cunosca si sa respecte normele de securitate a muncii specifice locului de munca pe care il deserveste; cand lucreaza la inaltime pe platforme, schele, plansee etc., se va asigura cu centura de siguranta pe care o va fixa pe elementele de rezistenta ale acestora; 

∙ la asezarea sarcinilor in stive, pe platforme, pe schele sau pe cladiri va avea grija ca acestea sa nu se rastoarne; 

∙ sa supravegheze sarcina pana ce se convinge ca aceasta este coborata si asezata corect la locul dinainte stabilit; 

∙ sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali a vagoanelor sa ai remorcilor; 

∙ sa nu paraseasca locul de munca fara a-i duce la cunostinta macaragiului; 

∙ dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina va depozita organele de legare si dispozitivele de prindere in locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi etc. 

MOTOSTIVUITOARE 

 5.76. ESTE INTERZISĂ manevrarea instalatiei de ridicat si transportat de cstre personal neautorizat.  

5.77. Se INTERZICE utilizarea instalatiei de ridicat si transportat care nu are toate sistemele de protectie,  prezint improvizatii, sunt complete sau care nu corespund normelor de securitate în vigoare. 

 5.78. Manipularile instalatiei de ridicat si transport va cunoaste si aplica semnele conventionale de  comunicare cu legatorul de sarcini, în vederea manevrarii corecte. 

 5.79. Sarcina va fi asezat uniform pe lamele motostivuitorului.  

 5.80. SE INTERZICE ridicarea si trasportarea sarcinilor a caror centru de greutate se afla în afara formei 

stivuitorului. 

 5.81. SE INTERZICE utilizarea motostivuitorului în alte scopuri decât pentru stivuire. 

 5.82. ESTE INTERZISĂ prezenta muncitorului sub sarcina asezat pe dispozitivul de pierdere a motostivuitorului. 

 5.83. SE INTERZICE parasirea motostivuitorului încarcat; se interzice parasirea motostivuitorului neasigurat. 

 5.84. SE INTERZICE utilizarea instalatiilor de ridicat daca iluminatul nu este corespunzator.   5.85. Utilizarea motostivuitorului ESTE INTERZISĂ pe vânt puternic. 

 5.86. Înainte de utilizare – ridicare se va verifica ca nici o persoana sa nu se afle în zona activa a sarcinii.   5.87. La orice defectiune se va opri imediat utilajul si se va anunta conducatorul direct.  

 5.88. Vor fi respectate în totalitate normele ISCIR pentru astfel de utilaje. 

 5.89. SE INTERZICE utilizarea utilajelor de ridicat neautorizate. 

 5.90. Se vor respecta obligatoriu termenele de reautorizare pentru utilaje si personalul care le deserveste.