FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă

 

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ  

privind securitatea şi sănătatea în muncă  

întocmită azi 2.10.2017 

Subsemnatul ___________________, având funcţia de serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, am procedat la instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a unui număr de ...… persoane, care isi desfasoara activitatea in cadrul INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN si au in folosinta autoturisme , conform tabelului nominal de pe verso. 

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: 

 1. Instructiuni proprii de SSM nr 7 specifice conducatorilor auto; 

 2. Riscuri generale specifice conducatorilor auto, masuri de prevenire si protectie, semnalizarea de securitate cu indicatoare specifice (de interzicere, avertizare, obligativitate si de informare). 

 3. Noile prevederi ale codului rutier 

Prezenta fişă de instructaj se va păstra impreuna cu fiele de instruire  

  

Semnătura celor care au efectuat 

Verificat 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL Prof.dr.  instructajul 

Serciciu Extern SSM   

 

 

TABEL NOMINAL 

cu persoanele participante la instruire in data de __________

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă și ne obligăm să le respectăm întocmai. 

Nr. crt. 

Numele şi prenumele 

Act identitate 

Semnătura

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar _______________________ Semnătura ______________________________ 

INSTRUCTIUNE PROPRIE SSM-07

 

CONDUCĂTORI AUTO 

Şofatul reprezintă in primul rand o responsabilitate. Un conducător auto trebuie să respecte legislaţia rutieră şi trebuie să fie pregătit să reacţioneze la alţi conducători auto şi la acţiunile pe care aceştia le întreprind. Această scurtă prezentare vă oferă informaţii importante legate de conducerea unui vehicol. Include informaţii despre: 

A) Şofatul agresiv 

B) Şofatul alert 

C) Sofatul preventiv 

D) Distanţa regulamentara între vehicole 

E) Viteza vehicolelor 

F) Vehicolele şi trenurile 

G) Condiţiile meteorologice 

H) Defectarea vehicolului 

I) Situaţii speciale la volan 

J) Intoxicarea cu monoxid de carbon  

K) Electricitatea 

L) Organizarea timpului de munca 

A. Şofatul agresiv 

Ce înseamnă şofatul agresiv? Şofatul agresiv este operaţia pe care un vehicol motor o efectuează într-o manieră în care este posibil să pună în pericol vieţi umane sau proprietăţi. Persoanele care săvârşesc următoarele acte pot fi catalogate drept conducători auto agresivi: ∙ Viteza excesivă 

∙ Ignorarea culorii roşii a semaforului şi a indicatoarelor rutiere 

∙ Nerespectarea distanţei dintre vehicole 

∙ Depăşirea vehicolului prin dreapta  

∙ “Tăierea” demarajului unui alt vehicol 

∙ Apăsarea pedalei de frână în faţa unui vehicol care nu respectă distanţa dintre vehicole. ∙ Gesturi necorespunzatoare ale mâinilor sau o mimica necorespunzătoare a feţei  ∙ Urlatul, strigatul, injuriile adresate celorlalţi conducători auto 

∙ Claxonarea repetata 

∙ Semnalizarea luminoasă repetată 

Evitaţi conducătorii auto agresivi. Şofatul agresiv reprezintă o problemă serioasă care poate duce la multe accidente de trafic şi chiar la moarte. Este spre binele dumneavoastra să evitaţi conducătorii auto agresivi şi situaţiile potenţial periculoase. Dacă întâlniţi un conducător auto nervos sau agresiv: nu vă razbunaţi şi nu stârniţi celălalt conducător auto. Daţi-vă la o parte. Nu stabiliţi contact vizual. Blocaţi uşile şi geamurile. Păstraţi suficient spaţiu între vehicolul dumneavoastră şi vehicolul din faţă astfel încât să puteţi pleca de acolo. Nu subestimaţi potenţialul celuilalt conducător auto spre agresiune 

Nu deveniţi un conducător auto agresiv. Oricine poate deveni un conducător auto agresiv. Nu lăsaţi stresul şi frustrarea să vă împiedice să conduceţi în siguranţă.  

Aveţi răbdare şi fiţi politicoşi. Nu vă urcaţi la volan când sunteţi nervos, prea obosit sau supărat. Porniţi la drum cu mai mult timp înainte. Când este posibil, schimbaţi-vă programul în aşa fel încât să evitaţi aglomeraţia de pe şosea. Acordaţi-le celorlalţi circumstanţe atenuante toţi conducătorii auto fac greşeli, inclusiv dumneavoastra. 

Evitaţi orice fel de conflict, chiar daca dumneavoastră aveţi dreptate. 

B. Şofatul alert  

Oboseala împiedică abilităţile dumneavoastră de a conduce în siguranţă. Când porniţi la drum lung, alungaţi moleşeala, somnolenţa prin opriri repetate ca să faceţi câteva exerciţii sau să dormiţi câteva ore. Faceţi exerciţii ale ochilor, priviţi indicatoarele de drum sau priviţi şi alte părţi ale şoselei, să nu vă menţineţi privirea fixă asupra unui punct. Odihniţi-vă suficient.

 

C. Sofatul preventiv 

Aşteptaţi-vă la neaşteptat. Fiţi întotdeauna pregătit să reacţionaţi la celălalt conducător auto. Nu vă aşteptaţi ca celălalt conducător auto să facă ceea ce credeţi dumneavoastră că ar trebui să facă. Priviţi vehicolul din faţa dumneavoastră si din contrasens. Să nu presupuneţi că ştiţi ce intenţionează celălalt conducător auto să facă. În cazul în care nu puteţi evita o coliziune, încercaţi să rămâneţi calm şi să alegeţi situaţia cea mai puţin periculoasă. De exemplu, dacă intraţi într-un şanţ este mai puţin periculos decât o coliziune frontală. De asemenea, şansele dumneavoastră de supravieţuire sunt mai mari dacă vehicolul este în condiţie bună din punct de vedere mecanic 

D. Distanţa între vehicole 

REGULA CELOR DOUĂ SECUNDE: Folosiţi regula celor două secunde pentru a determina o distanţă sigură între vehicole. Alegeţi un obiect fix pe şosea, cum ar fi un indicator, un copac sau un pasaj. După ce vehicolul din faţa dumneavoastră trece de obiectul ales, număraţi “o mie unu, o mie doi”. Ar trebui să nu ajungeţi la obiect înainte de a termina de numărat. Dacă ajungeţi înainte, înseamnă că vă aflaţi prea aproape de vehicolul din faţa dumneavoastră. Cele mai multe coliziuni se petrec din cauză că vehicolul din spate nu păstrează o distanţă sigură între vehicolul său şi cel din faţă.  

Regula celor două secunde se calculează în funcţie de viteza dumneavoastră pe o şosea buna şi în bune condiţii meteorologice. Dacă şoseaua şi/sau vremea nu sunt bune, măriţi distanţa la trei -patru secunde. Dacă observaţi că vehicolul din spatele dumneavoastră vă urmează prea aproape, schimbaţi banda sau semnalizaţi şi încet trageţi pe dreapta şi daţi-i voie să vă depăşească.  

Viteza  

Vehicolului

Distanţa aproximativă pe care  

vehicolul o va efectua într-o secunda

Distanţa când se aplică  regula celor 2 secunde 

30 km/h. 

12 m. 

24 m. înapoi

54 km/h. 

17 m. 

34 m. înapoi

72 km/h. 

21 m. 

42 m. înapoi

88 km/h. 

26 m. 

52 m. înapoiE. Viteza vehicolului 

VITEZELE MINIME ŞI MAXIME un conducător auto ar trebui să aiba bun simţ atunci când conduce un vehicol. Şofatul prea repede sau prea încet poate crea o situaţie periculoasă. Indiferent de limita de viteză de pe indicatoare, condiţiile de trafic şi de mediu vă pot obliga să reduceţi viteza. 

Totuşi, şofatul cu viteză prea mică poate fi de asemenea periculos. Viteza dumneavoastră ar trebui să fie adaptată condiţiilor de trafic dar în acelaşi timp să vă încadraţi în trafic, atâta timp cât nu depăşiţi limita de viteză maxim admisă. 

 

FRÂNAREA Trebuie să luaţi în considerare frânarea în siguranţă atunci cand decideti cu ce viteză şofaţi. Ar trebui să luaţi în considerare: 

- Cât de repede puteţi reacţiona fizic şi mental  

- Tipul şi condiţia şoselei. Va fi mult mai dificil şi vă va lua mai mult timp să frânaţi pe o şosea udă.  

- Tipul de pneuri pe care îl folosiţi şi condiţia şoselei. Roţile late, mari, cu banda de rulare în stare bună, vor opri vehicolul mai repede decât roţile mici, înguste.  

- Tipul, condiţia şi reglarea frânelor.  

- Direcţia şi viteza vântului. Vântul puternic din spate, poate îngreuna foarte tare oprirea. Designul vehicolului, repartizarea greutăţii, suspensiile şi amortizoarele 

Notă: Atunci cănd vă urcaţi la volanul unui vehicol nou/diferit de cel pe care îl conduceaţi, pentru prima dată, testaţi frânele cât mai repede (fiţi siguri că efectuaţi acest test într-un loc sigur.) 

F. Vehiculul şi trenurile 

Accidentele care implică vehicole şi trenuri pot fi prevenite, atunci când vă apropiaţi de o trecere la nivel cu calea ferată vi se cere să fiţi extrem de atenţi. Mai jos vă sunt prezentate câteva legi şi sfaturi legate de şofat:  

- Un indicator de avertizare cu cale ferată înseamnă că o trecere la nivel cu calea ferată se află în faţă. În zonele rurale, acest indicator este postat 150 m înaintea şinelor de cale ferată. Vă avertizează să priviţi, ascultaţi şi încetiniţi.  

- În faţa trecerii la nivel cu calea ferata, şoseaua este marcata cu ALB, ceea ce înseamnă că puteţi să întâlniţi alte vehicole pe masura ce vă apropiaţi de calea ferată.  - Lumina roşie intermitentă înseamnă întotdeauna că un tren se află în apropiere. Opriţi întotdeauna când luminile încep să se aprindă intermitent.  

- Unele treceri la nivel cu calea ferată au bariere. Opriţi întotdeauna când observaţi că barierele încep să fie coborâte. 

CONDUCEŢI CU ATENŢIE : Când treceţi peste o cale ferată, fiţi extrem de atenţi ! Conduceţi imaginându-vă că un tren poate apărea din oricare parte în orice moment.  SUCCESIUNE DE TRENURI Se poate întâmpla ca mai mult de un tren să fie pe şine. După ce trece un tren, asiguraţi-vă întotdeauna că nu mai există unul înainte de a trece peste calea ferată. EVITAŢI BLOCAJUL: Câteodată s-ar putea să vă deplasaţi cu o coloană de vehicole peste o trecere la nivel cu calea ferată. Verificaţi cu atenţie şi asiguraţi-vă că există destul spaţiu pentru vehicolul dumneavoastră de cealaltă parte a căii ferate. Dacă nu există destul spaţiu, nu treceţi peste calea ferată. 

NU SCHIMBAŢI VITEZA: Dacă vehicolul dumneavoastră are transmisie manuală, schimbaţi într o treaptă inferioară de viteză înainte de a ajunge pe şinele de cale ferată. Pentru a evita calarea vehicolului, ar fi bine să nu schimbaţi vitezele în timp ce treceţi peste calea ferata.  NU VĂ LUAŢI LA ÎNTRECERE CU UN TREN: Încercând să vă luaţi la întrecere cu un tren ar putea să vă coste viaţa sau viaţa celorlalţi pasageri. NICIODATĂ nu vă luaţi la întrecere cu un tren la o intersecţie de drum cu calea ferata.  

Ţineţi minte: accidentele în care sunt implicate trenuri şi vehicole se petrec de obicei din cauza neglijenţei. Întotdeauna opriţi, asiguraţi-vă şi ascultaţi dacă nu se aud trenuri. Siguranţa în plus poate să vă salveze viaţa 

G. Condiţiile meteorologice 

Condiţiile atmosferice pot crea un pericol în timpul şofatului. Trebuie să fiţi foarte atenţi pe timp de ceaţă, ploaie, vânturi puternice şi condusul pe timp de iarnă.  

CEAŢA Cel mai bine este să nu conduceţi pe timp de ceaţă. Totuşi, dacă trebuie neapărat să plecaţi la drum pe ceaţă, ţineţi minte următoarele: 

 

- Încetiniţi. Dacă observaţi faruri sau lumini de stop, încetiniţi şi mai mult. Un conducător auto poate să conducă pe mijlocul şoselei, poate opreşte sau este oprit, sau poate înaintează foarte încet.  

- Conduceţi cu lumina de întâlnire şi aprindeţi luminile de ceaţă.  

- Nu epuizaţi faza scurtă. Păstraţi-vă concentrarea. S-ar putea să trebuiască să vă opriţi brusc. Dacă ceaţa este prea densă, trageţi pe dreapta şi opriţi motorul.  

- Folosiţi semnalizarea cu mult înainte de a trage pe dreapta şi apăsaţi pedala de frână din timp atunci când vă apropiaţi de un stop pentru a-i avertiza pe ceilalţi conducători auto.  Nu conduceţi cu avariile pornite deoarece aţi putea transmite un mesaj greşit.  PLOAIA: când începe să plouă încet, apa, praful, uleiul şi frunzele fac şoseaua să devină alunecoasă. Când se întâmplă acest lucru, măriţi distanţa între vehicole. Fiţi foarte atenţi la curbe, la cotituri şi în timp ce parcaţi. Luminile ar trebui să fie aprinse atunci când porniţi ştergătoarele. Luminile de parcare nu sunt acceptabile.  

Când ploaia se înteţeşte, roţile vehicolului dumneavoastră ar putea să “hidroplaneze”. Aceasta înseamnă că roţile se află pe un strat de apa şi nu pe şosea. Evitaţi hidroplanarea reducând viteza. Luaţi piciorul de pe acceleraţie şi nu apăsaţi pedala de frână deoarece s-ar putea să patinaţi. Dacă patinaţi în timp ce hidroplanaţi, încercaţi să recâştigaţi controlul asupra vehicolului. Sau, apăsaţi pedala de acceleraţie şi ieşiţi din zona cu derapare.  

RAFALE PUTERNICE DE VÂNT Vântul poate reprezenta o problemă serioasă pentru toţi conducătorii auto. Vântul este periculos mai ales pentru şoferii de camion, pentru vehicolele înalte şi pentru trailere. Pe vânt puternic ar fi bine să reduceţi viteza şi să îndreptaţi volanul atunci când vă îndepărtaţi de o zona protejată şi vă îndreptaţi spre o zona deschisă şi când întâlniţi vehicole mari cum ar fi camioane sau autobuze. Ploaia densă sau lapoviţa sunt adesea însotite de vânt. Ar trebui să fiţi atenţi la suprafeţele ude sau alunecoase şi să vă planificaţi acţiunile în consecinţă.  

ŞOFATUL PE TIMP DE IARNĂ: Iarna este cel mai dificil anotimp legat de şofat din mai multe motive, printre care: gheaţa, zăpadă, temperaturi mai scăzute şi mai puţine ore de lumină pe zi. Când şofaţi în condiţii de iarnă: 

- Reduceţi viteza şi măriţi distanţa între vehicole. Condiţiile de drum pot fi diferite în funcţie de soare, umbră sau suprafaţa drumului.  

- Îndepărtaţi toată zăpada şi gheaţa de pe vehicolul dumneavoastră. Curăţaţi toate geamurile şi nu plecaţi la drum până când parbrizul nu este dezgheţat şi curat. Asiguraţi vă că aveţi lichid pentru spălat parbrizul la temperaturi joase şi că farurile vehicolului dumneavoastră sunt curate.  

- Luminile, frânele, ştergătoarele de parbriz, dejivroarele de parbriz, radiatorul şi alte componente ar trebui să fie în stare bună de funcţionare.  

- Folosiţi anvelope de zăpada şi /sau lanţuri (acolo unde este permis). Anvelopele vă asigură tracţiune în plus iar lanţurile sporesc siguranţa pe zăpadă sau pe şoselele acoperite cu gheaţă. Nici anvelopele nici lanţurile nu vă permit să şofaţi la viteze normale. 

- Porniţi încet. Apăsaţi pedala de frâna uşor, în mod repetat, pentru a putea să vă daţi seama ce fel de tractiune aveti.  

- Apropiaţi-vă de poduri, pasaje superioare şi viraje cu atenţie şi viteză redusă. Acestea pot să fie cu gheaţă chiar daca restul şoselei este curată şi uscată.  

Planificaţi condusul pe timp de iarnă. Asiguraţi-vă că aveţi în vehicol o pătură, de mâncare şi alte ustensile necesare, cum ar fi lopată, triunghi reflectorizant, telefon mobil în vehicol pentru situaţii în care rămâneţi blocat. Informaţi pe cineva unde plecaţi şi când aproximaţi că vă veţi întoarce, ţineţi-i la curent în caz de accident. Dacă rămâneţi blocaţi undeva pe şosea, rămâneţi în vehicol. Porniţi motorul doar din când în când şi pentru perioade scurte de timp, şi deschideţi fereastra pentru a preveni intoxicarea cu monoxid de carbon. Asiguraţi-vă că ţeava de eşapament nu este în zăpadă şi că nu există reziduuri pe ţeavă 

H. Defectarea vehicolelor 

Accidentele se petrec de obicei atunci când se defectează vehicolul. Cel mai important este să rămâneţi calm. Unele probleme care pot apărea:

 

EXPLOZIA PNEULUI. Dacă auziţi o bubuitură, sunt mari şanse să vă fi explodat pneul. În acest caz, luaţi piciorul de pe pedala de acceleratie şi ţineţi volanul cu ambele maini. Nu frânaţi brusc. Semnalizaţi, trageţi pe dreapta şi verificaţi pneurile.  

PIERDEREA PNEULUI Faceţi la fel ca în cazul exploziei. Eliberaţi pedala de acceleraţie şi trageţi pe dreapta. 

DEFECTAREA VOLANULUI Dacă dintr-o dată nu mai aveţi control asupra volanului, îndepărtaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie. Porniţi avariile şi permiteţi vehicolului să reducă viteza. Apăsaţi uşor pedala de frână pentru a evita rotirea vehicolului.  

DEFECTAREA FRÂNELOR În cazul în care încercaţi să apăsaţi pedala de frână fără să simţiti că frânaţi, pompaţi ca să creaţi presiune. Dacă această manevră nu funcţionează, folosiţi frâna de mână. Pentru a încetini, schimbaţi într-o treaptă inferioară de viteză.  

DEFECTAREA FARURILOR Dacă vi se defectează farurile dintr-o dată, încercaţi să porniţi avariile, luminile de parcare şi / sau semnalizarea. Trageţi pe dreapta. Dacă luminile încep să pălească, mergeţi la un service sau trageţi pe dreapta şi căutaţi ajutor.  

PEDALA DE ACCELERAŢIE BLOCATĂ dacă se blochează pedala de acceleraţie, puneţi vârful piciorului sub ea ca să o deblocaţi. Daca nu se deblocheaza, mutati schimbatorul de viteze la liber si franati uşor ca să reduceti viteza. 

BLOCAREA VIZIBILITĂŢII În cazul în care dintr-un oarecare motiv nu mai puteţi vedea prin parbriz, ieşiţi cu capul pe geamul lateral pentru a vedea. Porniţi luminile de avarie dupa care trageţi vehicolul pe dreapta.  

CONDUSUL PE TIMP DE NOAPTE Este dificil deoarece lucrurile pot părea diferite în comparaţie cu ziua. De asemenea, lumina care se reflectă de la faruri poate să vă deranjeze vederea. Ar trebui să conduceţi politicos şi cu bun simţ pe timp de noapte.  Tineti minte: 

- Nu epuizaţi farurile. Păstraţi-le curate şi în bună condiţie. Folosiţi-le atât la apus cât şi la răsăritul soarelui. [Una din reguli cere ca Lumina de drum să fie schimbată cu lumina de întâlnire cu 200 m înainte de a întâlni un vehicol şi 10 m dupa ce a trecut vehicolul]. Luminile de pe stradă pot să reflecte multă lumină.  

- Evitaţi să mai folosiţi şi alte lumini din interiorul vehicolului.  

- Indicatoarele de drum sunt mai greu vizibile pe timp de noapte. 

- Ghidaţi-vă cu ajutorul liniilor de demarcaţie din exteriorul şi interiorul şoselei. 

- Nu opriti pe partea carosabilă. Dacă trebuie să opriţi, folosiţi o lumină de avertizare roşie, o torţă, o jachetă reflectorizantă sau un triunghi.  

CURBELE Încetiniţi înainte de curbă. Nu frânaţi brusc deoarece s-ar putea ca asta să ducă la derapare sau la blocarea pneurilor, nu conduceţi niciodată pe mijlocul şoselei, ci cât mai pe dreapta. 

COLIZIUNILE FRONTALE Când se apropie un vehicol pe banda dumneavoastră de circulaţie, reduceţi viteza imediat. Trageţi pe dreapta şi claxonaţi.  

DERAPAREA Se produce atunci cand pneurile nu mai au tractiune. Daca derapati, luati piciorul de pe pedala de acceleratie sau frana. Virati in direcţia în care derapează vehicolul până când simţiţi că aţi recâştigat tracţiunea şi după aceea îndreptaţi vehicolul.  

IEŞIREA ÎN DECOR Dacă pneurile ies de pe şosea în decor, ţineţi bine volanul, luaţi piciorul de pe acceleraţie şi frânaţi uşor. După ce vă asiguraţi, reintegraţi-vă în trafic.  

INCENDIU Dacă apare fum, trageţi pe dreapta. Opriţi motorul, îndepărtaţi-vă de vehicol şi sunaţi la Pompieri si folosiţi extinctorul din vehicol. Incendiile de vehicole pot fi foarte periculoase.  ACCIDENTELE ACVATICE Dacă dintr-un accident ajungeţi cu vehicolul în apă şi acesta nu se scufundă imediat, încercaţi să ieşiţi printr-un geam. Din cauza diferenţelor cauzate de presiunea apei, s-ar putea să nu puteţi deschide portiera maşinii. Dacă vehicolul nu se scufundă, ieşiţi prin geamul din spate. 

I. Situaţii speciale pe şosea 

UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL : Nu folosiţi telefonul mobil în timp ce conduceţi; ţineţi minte că responsabilitatea dumneavoastră numărul unu este şofatul. Dacă trebuie să folosiţi telefonul mobil, luaţi-vă următoarele precauţii: 

 

- Verificaţi condiţiile de trafic înainte de a trage pe dreapta ;  

- Folositi sistemul de maini libere pentru telefoane mobile; 

- Evitaţi conversaţiile intense, emoţionale sau complicate, deoarece acestea pot să vă reducă capacitatea de concentrare în timp ce conduceţi 

MÂINILE PE VOLAN (poziţia mâinilor): Datorită introducerii air bag-urilor în toate vehicolele moderne, vechea recomandare privind poziţia mâinilor aşezate la 10 şi 10 în timpul condusului nu mai este valabilă. Ultimele recomandări spun că mâinile trebuie să fie poziţionate la 8 si 20. Astfel, în caz de accident mâinile dumneavoastră nu vor obtura deschiderea air bag-ului.  

VIRAJELE DE PE ŞOSEAUA PRINCIPALĂ : Înainte să efectuaţi un viraj pentru a ieşi de pe şoseaua principală, încadraţi-vă corespunzător si indicaţi din timp direcţia pe care vreti să o luaţi, frânaţi uşor. În plus, menţineţi roţile îndreptate înainte şi nu înspre direcţia în care vreţi să viraţi până în momentul în care puteţi efectua această manevră. 

PARCAREA : când parcaţi pe partea cu drumul principal, parcaţi întotdeauna cu faţa la trafic. Acţionaţi frâna de mână, schimbaţi în viteza întâi şi indreptaţi pneurile.  

După ce aţi ieşit dintr-o zonă cu apă adâncă până la frâne, nu uitaţi să testaţi frânele cât mai curând posibil.  

Când daţi cu spatele din curti, ganguri, garaje de preferat ar fi dirijarea de catre o alta persoana pentru a se evita orice eveniment nedorit.  

J. Intoxicarea cu monoxid de carbon 

Monoxidul de carbon este letal. Simptomele intoxicării cu monoxid de carbon sunt : oboseala, căscatul, ameţeala, senzaţia de greaţă, dureri de cap şi ţiuit în urechi. Puteţi preveni acest tip de intoxicare dacă verificaţi în mod regulat sistemul de evacuare. De asemenea, lăsaţi geamul întredeschis atunci când porniţi vehicolul, când conduceţi vehicolul sau când motorul este pornit dar vehicolul stă.  

K. Electricitatea 

Dacă sunteţi implicat într-un accident în urma căruia au cazut linii de înaltă tensiune pe vehicolul dumneavoastră, există pericol de electrocutare. Ar trebui să rămâneţi în vehicol până când soseşte ajutor. Totuşi, dacă există pericol de incendiu, ar trebui să săriti din vehicol. NU PERMITEŢI NICI UNEI PĂRŢI A CORPULUI SĂ ATINGĂ VEHICOLUL ŞI SOLUL ÎN ACELAŞI TIMP 

L.Organizarea timpului de munca 

1. în cursul unei săptămâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Durata maximă a timpului de lucru săptămânal poate fi prelungită până la maximum 60 de ore, cu condiţia ca, pentru orice perioadă de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săptămânal să nu depăşească 48 de ore. 

2. în cazul lucrătorilor mobili care muncesc pentru mai mulţi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectivă pentru toţi angajatorii. Angajatorul va cere lucrătorului mobil în cauză o evidenţă în scris a timpului lucrat pentru alt/alţi angajator/ angajatori. Lucrătorul mobil va furniza în scris această informaţie. 

 3. Persoanele care efectuează activităţi mobile de transport rutier pot lucra cel mult 6 ore consecutive fără pauză. Timpul de lucru va fi întrerupt de pauze de cel puţin 30 de minute dacă timpul total de lucru este de 6 până la 9 ore şi, respectiv, de cel puţin 45 de minute dacă timpul total de lucru depăşeşte 9 ore. Pauzele pot fi împărţite în perioade de minimum 15 minute fiecare. 

4. In cazul cursanţilor şi stagiarilor se aplică, în ceea ce priveşte pauzele şi perioadele de odihnă, prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau ale Acordului AETR, după caz. 

5. Timpul de muncă zilnic nu va depăşi 10 ore într-un interval de 24 de ore dacă lucrătorul mobil/conducătorul auto independent efectuează muncă de noapte. Munca de noapte se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condiţiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranţa rutieră. 

6. Obligaţiile întreprinderilor şi ale persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier

 

 

7. Angajatorii din domeniul transportului rutier au următoarele obligaţii:  

a) să informeze lucrătorii mobili cu privire la reglementările naţionale, regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile contractelor colective de muncă, aplicabile în acest domeniu;  

b) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel 

încât să fie respectate prevederile prezentei hotărâri privind timpul de lucru; 

c) să ţină evidenţa timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier şi să păstreze aceste evidenţe pentru o perioadă de cel puţin 2 ani de la desfăşurarea activităţilor supuse prezentei hotărâri; 

d) să elibereze lucrătorilor mobili, la cerere, copii ale evidenţelor cu privire la timpul de muncă;  e) să prezinte organelor de control, la solicitarea acestora, evidenţele privind timpul de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier pentru o perioadă de 2 ani. 

8. Lucrătorii mobili/conducătorii auto independenţi au următoarele obligaţii:  

a) să respecte timpul de muncă, aşa cum este stabilit prin prezenta hotărâre;

 b) în cazul lucrătorilor mobili care lucrează pentru mai mulţi angajatori, să furnizeze în scris informaţii corecte angajatorilor cu privire la timpul de muncă lucrat. 

9. Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă 

10. Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă are ca obiectiv prioritar verificarea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor mobili/conducătorilor auto independenţi şi respectarea principiilor concurenţei loiale dintre transportatorii rutieri. 

11. Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

Ţineţi minte !! 

Prin condusul preventiv, s-ar putea ca într-o zi să salvaţi viaţă ! 

Ar putea fi chiar a dumneavoastră !