Fisa de post medic dentist

FISA DE POST MEDIC DENTIST 

1. Denumirea compartimentului: 

CABINET MEDICAL DENTAR  

2. Denumirea postului: 

MEDIC dentist  

3. Numele si prenumele salariatului: 

NUME SI PRENUME SALARIAT 

4. Se subordoneaza: 

forurile ierarhice superioare  

5. Numele sefului ierarhic: 

NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 

6. Subordoneaza: 

asistenta medicala, tehnician dentar, femeie de serviciu  

7. Drept de semnatura: 

Intern: 

Extern: 

8. Relatii functionale: 

Furnizorii de servicii, furnizorii de produse si materiale de uz stomatologic, cu laboratorul de tehnica  dentara, cu pacientii care se prezinta la consultatie si tratament.  

9. Pregatirea si experienta: 

- Pregatire scolara si de specialitate: posesor al diplomei de stomatolog, eliberata de o institutie de  invatamant de specialitate din Romania 

- Limbi straine: engleza, italiana, franceza  

- Cunostinte de operare/programare pe calculator ( necesitate si nivel) : cunostinte de operare nivel  ridicat  

- Cerinte specifice : participare la cursuri de perfectionare in cadrul EMC, cu deplasare in tara  10. Autoritate si libertate organizatorica: 

Daca este cazul  

11. Responsabilitati si sarcini: 

Atributii :  

1. Sa acorde servicii medicale stomatologice si sa nu refuze acordarea asistentei medicale  stomatologice in cazul urgentei medicale (durere, infectie sau hemoragie), ori de cate ori acestea se  solicita. In schimb, are dreptul de a refuza un pacient din motive personale sau profesionale;  

2. Sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute  in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman conform reglementarilor in vigoare;  

3. Sa ofere relatii pacientilor despre serviciile acordate precum si despre modul in care vor fi furnizate  acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii patologiei stomatologice;  

4. Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la pacient, precum si  intimitatea si demnitatea acestora;  

5. Sa respecte normele de raportare a boliilor conform prevederilor legale in vigoare;  

6. Sa respecte dreptul la libera alegere de catre pacient a medicului dentist si a unitatii sanitare, in  limitele de calitate impuse de activitatea medicala;  

7. Sa-si asume responsabilitatea tratamentelor efectuate, fara sa garanteze direct sau indirect reusita  tratamentelor efectuate;  

8. Sa stabileasca programul de activitate si sarciniile de serviciu pentru personalul angajat;  

9. Sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical cu respectarea  reglementarilor legale in vigoare. 

Responsabilitati:  

1. Efectuarea si notificarea controlului periodic a pacientilor inscrisi;  

2. Consemnarea in fisa personala a tuturor actelor profilactice;  

3. Punerea la punct a evidentei primare (electronica sau registru de consultatii, fisa);  

4. Reinstruirea personalului mediu sanitar privind competentele in activitatea curenta, inclusiv  asigurarea sterilizarii si circuitele functionale ale instrumentarului;  

5. Instruirea personalului privind profilaxia si protectia profesionala individuala;  

6. Instruirea persoanelor care il asista in exercitiul profesional ca sa se conformeze in ceea ce priveste  secretul profesional. De asemenea sa aiba grija ca nici o persoana din anturajul sau sa nu aduca  prejudicii secretului professional sau asociat corespondentei medicale;  

7. Cererea consimtamantul pacientului in scris pentru orice manopera de diagnostic si tratament.  

8. Afisarea si respectarea programului de lucru al cabinetului. Schimbarea programului se anunta in  prealabil;  

9. Afisarea la nivelul cabinetului a listei cu tarifele practicate.  

Fisa sarcini medic  

1. Fisa medicala pacient - planul complet de tratament; de asemenea este trecuta in fisa orice  operatiune efectuata in cabinet si luata in evidenta; de mentionat data in cazul in care se modifica  planul de tratament; 

2. Citirea fiselor inainte de inceperea programului; 

3. Respectarea tratamentului si a timpilor de programare (exceptie - interventii medicale neprevazute);  4. Verificarea fiselor ; 

5. Corectitudinea operatiilor medicale si evitarea durerii ; 

6. Solicitarea semnaturii pacientului care cere o interventie pe care medicul nu o considera corecta din  punct de vedere medical, dar nu pune in pericol viata pacientului;  

7. Asigurarea primului ajutor in cazuri speciale, accidente, chiar daca nu e vorba de urgente  stomatologice; 

8. Participa la stabilirea codului de procedura a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase;  9. Participa la buna functionare a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase;  

10. Supravegheaza activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor periculoase;  

11. Raspunde de educarea si formarea continua a personalului;  

12. Elaboreaza si aplica planul de educare si formare continua;  

13. Participa la coordonarea investigatiei-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de  deseuri, in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor.  

Ordine interioara  

1. Medicul nu se implica si nu solicita programari; 

2. Respectarea programului;  

3. Tinuta deosebit de ingrijita si curata ; 

4. Urmarirea curateniei si dezinfectarii (masa de lucru si pardoseala dupa fiecare pacient)  5. Semnarea sterilizarii;  

6. Nici o neintelegere de ordin interior nu se rezolva in prezenta pacientului; 

7. Respectarea eticii medicale prin neacceptarea comentariilor negative ale pacietilor fata de alti medici  din alte cabinete (private sau de stat);  

8. Tratament egal fata de toti pacientii;  

9. Confidentialitate fata de declaratiile medicale din cabinet;  

10. Respectarea normelor de functionare corecta a aparaturii si instrumentarului si anuntarea imediata a  defectiunilor;  

11. Nu se discuta probleme personale in prezenta pacientului (atentie si telefonul) si nu se rezolva  probleme personale in timpul programului.  

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: 

Daca este cazul 

13. Semnaturi: 

14. Data semnarii: