Anexa ssm la fisa postului

Anexa Generala la Fisa Postului, privind responsabilitătile angajatilor in domeniul securitătii si sanatatii in munca 

In conformitate cu Legea nr. 319 din 14 iulie 2006– Legea Sanatatii si Securitatii in Munca, Sectiunea a 4-a, Art. 13, “in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale angajatorul are obligatia de a stabili pentru angajati, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate”.  

Astfel, obligatiile angajatilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca sunt urmatoarele: 

1. sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora precum si procedurile specifice companiei; 

2. sa mentina un comportament adecvat astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane si sa nu se implice in activitati pentru care nu au fost instruiti sau nu sunt calificati; 

3. sa comunice imediat angajatorului sausefului locului de munca orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea angajatilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie sau incident/ accident in care au fost implicati; 

4. sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase si echipamentul individual de protectie acordat pentru vizite sau deplasari in teren,precum si mijloacele de transport puse la dispozitie de catre companie, in concordanta cu normele specifice si legislatia in vigoare ; 

5. sa respecte programul de realizare a masurilor privind medicina ocupationala pentru mentinerea nivelului de sanatate si securitate ocupationala; 

6. sa participe la sedintele de instruire stabilite prin programul de instuire de sanatate si siguranta ocupationala la nivelul companiei; 

7. sa participe activ la rezolvarea situatiilor de urgenta asa cum sunt prevazute in instructiunile proprii; 

8. sefii locurilor de munca trebuie sa se asigure ca personalul din subordine si-a insusit si respecta cerintele legislatiei ocupationale si cerintele interne prevazute prin programe si instructiuni proprii;  

9. sefii locurilor de munca trebuie sa traseze personalului din subordine numai sarcini in concordanta cu pregatirea si calificarea functiilor exercitate. 

Subsemnatul (-a) __________________________________________, angajat al SC  __________________________________________SRL , in functia de  

__________________________________________ am luat la cunostinta de obligatii si responsabilitati  descrise mai sus, in domeniul sanatatii si securitatii in munca. 

Data: Semnatura angajat: