instructiuni ssm placa vibro compactoare
INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  

PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ A PLĂCII VIBRO 

COMPACTOARE UNIDIRECŢIONALE 

COD: IP – SSM – 6 

Intră în vigoare la data de: 

 

Elaborat/întocmit/redactat 

Verificat 

Aprobat

Funcţie 

 

REPREZENTANT 

LEGAL

REPREZENTANT 

LEGAL

Nume şi prenume 

     

Semnătură

     

Data 

     
LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR Nr. 

Ediţie 

Nr. 

Revizie 

Conţinutul modificării 

Data intrării 

în vigoare

Editie initiala

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 13., lit. e) din Legea nr. 319/2006, se vor respecta următoarele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă: 

INTRODUCERECompactorul este un utilaj care tasează pământul şi are scopul de a face suprafaţa plană, prin transmiterea vibraţiilor din placa vibratoare, care este alimentată de la un motor poziţionat pe caseta vibro – compactorului. Acest utilaj este adecvat pentru finisarea şi compactarea suprafeţei pământului, nivelarea solurilor şi tasarea, finisarea asfaltului. Principalele aplicaţii sunt: 

- Compactarea şanţurilor; 

- Lucrări de pământ; 

- Întreţinerea drumurilor; 

- Sistematizare; 

- Pavaje. 

ATENŢIE! 

Acest utilaj este greu de mişcat pe un sol cu multă apă (în special sol nămolos). Nu este adecvat pentru astfel de aplicaţii. Acest utilaj tasează cu greutate sol ce conţine pietre mari, din cauza forţei insuficiente de compactare. Compactorul este destinat în principal pentru compactarea suprafeţelor fine şi nu este suficient pentru sarcini care necesită compactare de forţă mare. În cazul în care pământul trebuie compactat până în straturile adânci, este recomandată folosirea maiului compactor, vibro – compactorului cu greutate mai mare sau a rolei vibratoare, în cazul în care forţa de compactare este mai eficientă. Utilajul se foloseşte numai pentru compactarea suprafeţelor de sol, sedimente, nisip şi asfalt.  

FUNCŢIONAREA ÎN SIGURANŢĂ 

- CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL DE UTILIZARE A UTILAJULUI; 

- Purtaţi echipamentul individual de protecţie, format din: ochelari de protecţie, cască de protecţie, încălţăminte cu bombeu metalic şi alte elemente de protecţie, impuse de condiţiile de lucru. Evitaţi hainele largi şi bijuteriile. Acestea pot fi prinse în elementele de control sau în piesele de mişcare ale utilajului; 

- Utilizaţi utilajul în spaţii bine ventilate; 

- Nu fumaţi sau lucraţi cu foc deschis în momentul realimentării utilajului – pericol de incendiu; 

- Nu interveniţi la utilaj în timpul funcţionării acestuia; 

- Intervenţia utilajului se va face numai după oprirea motorului şi răcirea acestuia. Contactul cu piesele utilajului poate cauza arsuri grave asupra operatorului. 

- În caz de urgenţă, mişcaţi mânerul de acceleraţie în poziţia „OFF” şi comutaţi întrerupătorul motorului pe „OFF”; 

PERICOLE PE CARE LE PREZINTĂ UTILAJUL 

1. PERICOLE MECANICE 

- Nu folosiţi utilajul, dacă acesta nu are montate apărătoarele de protecţie; 

- Ţineţi mâinile şi picioarele depărtate de piesele în mişcare, pentru a evita rănirea;

- Asiguraţi-vă că întrerupătorul motorului este în poziţia „OFF” şi mufa bujiei este deconectată înainte de a scoate apărătoarele sau a face ajustări; 

- Asiguraţi-vă că utilajul şi operatorul sunt stabili prin instalarea pe un teren egal şi utilajul nu se va răsturna, aluneca sau cădea în timp ce funcţionează; 

- Nu lăsaţi utilajul în funcţiune fără a-l supraveghea; 

- Asiguraţi-vă că pereţii sunt stabili şi nu se vor prăbuşi datorită acţiunii vibraţiilor, înainte de a începe compactarea în imediata apropiere a construcţiilor; 

- Asiguraţi-vă că zona ce va fi compactată nu conţine cabluri electrice sub tensiune, conducte de gaze, apă sau de comunicaţii, ce pot fi avariate din cauza vibraţiilor; 

- Acordaţi atenţie atunci când folosiţi utilajul. Expunerea la vibraţii sau acţiuni repetitive poate fi dăunătoare pentru mâini şi braţe; 

- Nu staţi niciodată aşezat pe utilaj atunci când aceasta se află în funcţiune; 

- Nu creşteţi viteza motorului fără sarcină peste 3500 rotaţii pe minut. Din orice astfel de creştere poate rezulta o vătămare personală şi avarierea utilajului; 

- Aveţi grijă să nu intraţi în contact cu toba de eşapament, atunci când motorul este încins, deoarece poate cauza arsuri grave; 

- Mentenanţa utilajului se va asigura de personal autorizat şi calificat. 

2. PERICOLE DE INCENDIU ŞI EXPLOZIE 

- Benzina este extrem de inflamabilă şi explozivă în anumite condiţii; 

- Asiguraţi-vă că benzina este depozitată în recipiente corespunzătoare; 

- Nu realimentaţi motorul în timpul funcţionării acestuia sau când este încins; 

- Nu realimentaţi motorul lângă zone unde se execută lucrări cu foc deschis sau persoane care fumează; 

- Nu supra-alimentaţi rezervorul de combustibil şi evitaţi vărsarea de benzină în timpul alimentării. Benzina vărsată sau vaporii de benzină se pot aprinde. Dacă există reversări, asiguraţi-vă că zona este uscată înainte de a porni motorul; 

- Asiguraţi-vă că dopul rezervorului de combustibil este strâns bine după alimentare. 3. PERICOLE CHIMICE 

- Nu folosiţi sau realimentaţi motorul în spaţii închise fără ventilaţie. Gazele de eşapament cu monoxid de carbon din motorul cu combustie internă poate cauza deces. 

4. PERICOLE ACUSTICE 

- Zgomotul excesiv poate conduce la pierderea temporară sau permanentă a auzului. De aceea, utilizaţi antifoane externe sau interne. 

5. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECŢIE 

- Utilizaţi echipamentul individual de protecţie, impuse de condiţiile de lucru: cască de protecţie, ochelari de protecţie, mască de praf, încălţăminte cu bombeu metalic şi talpă antiderapantă sau încălţăminte specială pentru bitum încins. 

6. ALTE PERICOLE   • În zonele de lucru, alunecarea, căderea de la acelaşi nivel, împiedicarea reprezintă cauze majore de vătămare sau deces, datorită suprafeţelor neregulate sau alunecoase. NU STAŢIONAŢI ÎN ZONE PERICULOASE, CUM AR FI: GROPI NESEMNALIZATE, EXCAVAŢII NEPROTEJATE!

 

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru utilizarea placii vibro - model actualizat la data de 11 Iulie 2024