Acte necesare si declaratie luare la cunostinta

Acte necesare angajare 

1. Contract individual de munca 

2. Cerere de angajare 

3. Curiculum vitae 

4. Certificatul de cazier judiciar (daca e cazul – ex: gestionari – Legea nr. 22/1969 privind  angajarea gestionarilor; consilieri juridici – Legea nr. 514/2003 privind organizarea si  exercitarea profesiei de consilier juridic; angajarea persoanelor pe o functie publica – Legea  nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; medici, medici dentisti si farmacisti – Legea nr. 95/2006 privind reforma in  domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare) 

5. Declaratie casa de asigurari de sanatate si coasigurati 

6. Declaratie persoane in ingrijire si acte doveditoare (copii certificate nastere copii,  declaratie/adeverinta celalalt parinte ca nu beneficiaza de deducere, acte identitate persoane  in ingrijire) 

7. Declaratie angajator principal - functie de baza sau declaratie cumul functii 8. Copie carte de identitate/buletin identitate 

9. Copie certificat de nastere 

10. Copii dupa actele de stare civila 

11. Copii acte de studii 

12. Copii acte de calificare 

13. Fisa de aptitudini – Medic de Medicina Muncii 

14. Fisa de identificare a factorilor de risc 

15. Fisa postului 

16. Declaratie de luare la cunostinta a Regulamentului Intern 

17. Fisa individuala de instruire in domeniul SSM 

18. Fisa individuala de instruire in domeniul SUDECLARATIE DE LUARE LA CUNOSTINTA 

Eu, subsemnatul/subsemnata 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, Declar că: 

• Am fost informat cu privire la prevederile Contractului individual de munca • Am fost informat cu privire la continutul fisei postului. 

• Am fost informat cu privire la continutul Regulamentului Intern al  

SC ………………………………………………………………………………………………………………………………………… SRL • Am luat la cunostinta cele comunicate si si sunt de acord cu acestea. 

Data: .................................. Semnătura: ......................................................... 

DECLARATIE DE LUARE LA CUNOSTINTA 

Eu, subsemnatul/subsemnata 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, Declar că: 

• Am fost informat cu privire la prevederile Contractului individual de munca • Am fost informat cu privire la continutul fisei postului. 

• Am fost informat cu privire la continutul Regulamentului Intern al 

SC ………………………………………………………………………………………………………………………………………… SRL • Am luat la cunostinta cele comunicate si si sunt de acord cu acestea. 

Data: .................................. Semnătura: .........................................................