EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ SOFER CIFA BETON ACTROS

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ 

SOFER CIFA BETON ACTROS  

 

1.PROCESUL DE MUNCA 

Procesul de muncǎ are drept scop transportul de beton de la statia de preparat betoane la locul in care acesta se pune in opera cu ajutorul CIFEI DE BETON ACTROS-9mc - din dotare, trasportul de materiale si materii prime cu ajutorul tractorului si a remorcii corespunzatoare, între diferitele puncte de lucru din cadrul societatii 

2.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA 

2.1.MIJLOACE DE PRODUCTIE 

- CIFA BETON ACTROS - 1 buc. 

- tractor+remorca - 1 buc  

- trusă de scule tip auto 

- antigel (toxic); 

- freon (în instalaţiile de climatizare); 

- lichid de frână (toxic); 

- electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4); 

- lichid pentru curăţare parbrize; 

- dispozitive de suspendare (mecanice şi hidraulice); 

- triunghiuri reflectorizante; 

- pene de calare; 

- manometre pentru verificarea presiunii în pneuri; 

- truse medicale; 

- vesta reflectorizanta ; 

- extinctoare. 

2.2.MEDIUL DE MUNCA 

Şoferul(tractoristul) îşi desfăşoară activitatea în habitaclul autovehiculului; 

-toate autovehiculele sunt prevăzute cu sisteme de climatizare, dar în cazul unora funcţionarea acestor instalaţii nu asigură în permanenţă condiţiile de mediu impuse de activitatea de conducere auto ;  -apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor(mai mult sau mai putin);  

-nivelul de zgomot se plasează sub limita de 87 dB, dar are manifestare continuă şi mai pronunţată în cazul celor pe motorină;  

-la deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoco-niogene (praf) (nu sunt înlăturate la autovehiculele care nu au prevăzute filtre la instalaţia de climatizare). 

1

2.3.SARCINA DE MUNCA 

-sosirea la serviciu; 

-verificarea stării tehnice a autovehiculului; 

-verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit în bateriile de acumulator; 

-verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de frânare şi direcţie; -alimentează cu carburanţi dacă este cazul; 

-completează nivelurile deficitare; 

-se prezintă la punctul indicat în documentele primite; 

-execută transport de materiale pe drumurile publice sau în incinte de unităţi; 

-la sfârşitul parcurgerii itinerarului ordonat se reîntoarce cu autovehiculul la locul de parcare; -verifică din nou starea tehnică a autovehiculului; 

-predă actele şi cheile de contact şi acces revizorului de la punctul tehnic de control; -raportează toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnică a autovehiculului; -execută lucrări de întreţinere specifice autovehiculelor; (spălare, curăţare etc.); -participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi medie;  -cunoasterea si respectarea normelor de SSM si PSI 

-utilizarea obligatorie a EIP din dotare 

-respectarea ordinii si disciplinei la locul de munca in conformitate cu prevederile ROI -mentinerea curateniei la locul de munca  

-interdictia de introducere si consumare a bauturilor alcoolice in timpul programului de lucru   

 

3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

A.FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 

FACTORI DE RISC MECANIC 

  

 

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci,  cravate, fular etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie; 

F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier; 

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers; 

F04 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub autovehicul-reparatii  

F05 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autovehicul; 

F06 - Proiectare de corpuri sau particule: 

∙ la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii; ∙ particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia; 

F07 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la  micile reparaţii 

 

FACTORI DE RISC TERMIC  

F08 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) 

F09 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.); 

F10 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece  (caroserie, scule, dispozitive etc.); 

FACTORI DE RISC ELECTRIC 

  

F11 - Electrocutare prin atingere directǎ: 

∙ deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare  electricǎ, portabile (la reparaţii); 

∙ panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii; 

FACTORI DE RISC CHIMIC 

F12 - Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ; 

∙ lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ; ∙ lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc. 

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 

FACTORI DE RISC FIZIC 

F13 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autovehiculelor care nu sunt dotate cu  instalaţie de condiţionare a aerului; 

F14 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autovehicule (circulatia cu geamurile deschise) 

F15 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme; 

F16 - Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale  

- la majoritatea autovehiculelor din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în habitaclu 

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 

F17 - Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi. 

F18 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort  mai accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare). F19 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii  

 

D.FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 

ACTIUNI GRESITE 

F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de  obosealǎ;  

F21 - Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile  publice;  

F22 - Efectuarea defectuoasa de operatii: 

-oprirea motorului cand autovehiculul coboara in panta, fara actionarea franei de serviciu si fara  calarea rotilor cu pene 

-circulatia autovehiculului cu viteza mai mare de 8-10 km/h cand vizibilitatea este redusa (sub 20 m) 

F23 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare; 

F24 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ; 

F25 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de  discuţii cu pasagerii; 

F26 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ. 

F27 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din  autovehicule  

F28 - Efectuarea defectuoasa de operatii: 

-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau  liniile electrice aeriene 

-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului  acesteia 

-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el si umflarea acestuia la alta presiune  decat cea prescrisa 

OMISIUNI 

F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare. FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA 

UNITATEA :

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA 

FISA NR.9

NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :

SECTIA : 

DURATA EXPUNERII : 

 8 ore/schimb

LOCUL DE MUNCA : 

SOFER CIFA BETON TRACTORIST

COMISIA DE EVALUARE : 

- - 

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE 

RISC 

IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE 

 A FACTORILOR DE RISC 

(DESCRIERE, PARAMETRI)

CONSE 

CINTA 

MAXIMA 

PREVIZIBI 

LA

CLASA 

 DE  

GRAVI 

TATE

CLASA 

 DE 

PROBABI 

LITATE

NIVEL 

PARTIAL 

DE RISC

7

MIJLOA 

CELE 

DE 

PRODUC 

TIE

FACTORI 

DE RISC 

MECANIC

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare  mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular  etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;

DECES 

3

F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier; 

DECES 

3

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers; 

DECES 

5

F04 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul  sub autovehicul-reparatii 

ITM 

45-180 

zile

2

F05 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autovehicul;

ITM  

3-45 zile

2
MIJLOA 

CELE 

DE 

PRODUC 

TIE

FACTORI 

DE RISC 

MECANIC

F06 - Proiectare de corpuri sau particule: 

∙ la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor  electric manual-mentenanta+reparatii; 

∙ particule de parbriz rezultate ca urmare a  spargerii acestuia;

INV  

gr. III

4

4

4

F07-Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la micile reparaţii

ITM  

3-45 zile

2

5

3

FACTORI 

DE RISC 

TERMIC

F08-Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) 

DECES

7

1

3

F09 -Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);

ITM  

3-45  

zile

2

5

3

F10 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece (caroserie, scule, dispozitive etc.);

ITM  

3-45 zile

2

5

3

FACTORI 

DE RISC 

ELECTRIC

F11 - Electrocutare prin atingere directǎ: 

∙ deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de  curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,  portabile (la reparaţii); 

∙ panouri electrice neasigurate prin încuiere în  atelierul de reparaţii;

DECES

7

1

3

FACTORI 

DE RISC 

CHIMIC

F12 - Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de  frânǎ; 

∙ lucrul cu substanţe caustice – electrolitul  

bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ; 

∙ lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili,  uleiuri, unsori etc.

DECES

7

1

3
MEDIUL 

DE 

MUNCA

FACTORI 

DE RISC 

FIZIC

F13 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în  habitaclul autovehiculelor care nu sunt dotate cu  instalaţie de condiţionare a aerului;

ITM  

3-45  

zile

2

F14 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autovehicule (circulatia cu geamurile deschise)

ITM  

3-45  

zile

2

F15 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme; 

DECES 

3

F16 - Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale :  

- la majoritatea autovehicule din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în habitaclu

ITM  

3-45  

zile

2

SARCINA 

DE 

MUNCA

 

F17 - Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ la  parcurgerea traseelor lungi

ITM  

3-45  

zile

3

F18 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).

ITM  

45-180 

zile

4

F19 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii 

ITM  

3-45  

zile

3

   

F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ; 

DECES 

4

F21 - Executarea de manevre nepermise de legislaţia  care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice; 

DECES 

3
EXECU 

TANT

ACTIUNI 

GRESITE

F22 - Efectuarea defectuoasa de operatii: 

-oprirea motorului cand autovehiculul coboara in panta,  fara actionarea franei de serviciu si fara calarea rotilor cu  pene 

-circulatia autovehiculului cu viteza mai mare de 8-10  km/h cand vizibilitatea este redusa (sub 20 m)

DECES 

3

F23 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie,  instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare; 

DECES 

4

F24 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ; 

DECES 

3

F25 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a  sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu  pasagerii; 

DECES 

3

EXECU 

TANT

ACTIUNI 

GRESITE

F26 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ.

ITM  

3-45  

zile

2

F27 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau  dezechilibrare la urcarea-coborarea din autovehicule 

DECES 

3

F28 - Efectuarea defectuoasa de operatii: 

-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi parti din  constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile electrice  aeriene 

-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a  incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului acesteia -scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el si umflarea acestuia la alta presiune decat cea  prescrisa

DECES 

3
EXECU 

TANT

OMISIUNI

F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare. 

DECES 

3CALCULUL 

NIVELULUI DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA : 

SOFER CIFA BETON 

 TRACTORIST 

29 

∑ 

r R 

⋅ 

i i 

1 (5 5) 4 (4 4) 18 (3 3) 6 (2 2) 

⋅ × + ⋅ × + ⋅ × + ⋅ × = 

275 

1 = = 

 3,16 

rg 

29 

∑ 

1 5 4 4 18 3 6 2 × + × + × + × 

87 

  LEGENDǍ 

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie; 

F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier; 

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers; 

F04 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub autovehicul-reparatii  

F05 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autovehicul; 

F06 - Proiectare de corpuri sau particule: 

∙ la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii; ∙ particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia; 

F07 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la  micile reparaţii 

F08 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) 

F09 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.); 

F10 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece  (caroserie, scule, dispozitive etc.); 

F11 - Electrocutare prin atingere directǎ: 

∙ deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,  portabile (la reparaţii); 

∙ panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii; 

F12 - Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ; 

∙ lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ; ∙ lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc. 

F13 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autovehiculelor care nu sunt dotate cu  instalaţie de condiţionare a aerului; 

F14 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autovehicule (circulatia cu geamurile deschise) 

F15 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme; 

F16 - Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale  

- la majoritatea autovehiculelor din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în habitaclu 

F17 - Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi. 

F18 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort  mai accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare). 

F19 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii  

F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de  obosealǎ;  

F21 - Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile  publice;  

F22 - Efectuarea defectuoasa de operatii: 

-oprirea motorului cand autovehiculul coboara in panta, fara actionarea franei de serviciu si fara calarea  rotilor cu pene 

-circulatia autovehiculului cu viteza mai mare de 8-10 km/h cand vizibilitatea este redusa (sub 20 m) 

F23 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare; 

F24 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ; 

F25 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de  discuţii cu pasagerii; 

F26 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ. 

F27 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din  autovehicule  

F28 - Efectuarea defectuoasa de operatii: 

-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau  liniile electrice aeriene 

-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului  acesteia 

-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el si umflarea acestuia la alta presiune  decat cea prescrisa 

F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare. 

FISA DE MASURI PROPUSE 

NR 

CRT

LOC DE MUNCA 

FACTORUL DE RISC 

SOFER CIFA BETON 

TRACTORIST

NIVEL 

DE 

RISC

MASURA PROPUSA 

COMPE 

TENTE 

RASPUN 

DERI

TERME 

N DE 

REALI 

ZARE

NOMINALIZAREA MASURII

01 

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii  

mecanismului de direcţie sau a  

sistemului de frânare în mers;

MASURI TEHNICE 

-executarea reviziilor tehnice la termenele  stabilite de legislatia in vigoare si de celelalte  norme interne  

MASURI ORGANIZATORICE 

-raportarea imediata a tuturor defectiunilor  semnalate sau a suspiciunii asupra modului de  functionare la mecanismele si sistemele  mijloacelor de transport 

-controlul starii tehnice la plecarea in cursa

   

02 

F06 - Proiectare de corpuri sau  

particule: 

∙ la lucrul la polizorul electric,  bormaşinǎ, polizor electric  

manual-mentenanta+reparatii; 

∙ particule de parbriz rezultate ca  urmare a spargerii acestuia;

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-instruirea lucratorilor privind consecintele  neutilizarii sau utilizarii incompleta sau  incorecta a mijloacelor de protectie, etc -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  

instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-inlocuirea imediata a parbrizului atunci cand se costata ca acesta a fost lovit si deteriorat -evitarea conducerii cu geamurile deschise pe 

   
     

suprafetele de teren pe care se ridica pulberi  pneumoconiogene

   

03 

F18 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).

MASURI ORGANIZATORICE 

-control medical periodic 

-alcatuirea traseelor cu respectarea judicioasa a  alternantei conducere/odihna, in functie de  starea de oboseala a conducatorului auto -folsirea spatiilor de odihna in intervalele dintre deplasari

   

04 

F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor  alcoolice, a unor medicamente sau într un stadiu avansat de obosealǎ; 

MASURI ORGANIZATORICE 

-respectarea prevederilor care reglementează  circulaţia pe drumurile publice. 

-interdictia consumului de alcool in timpul  programului de lucru  

-interzicerea primirii la lucru de catre seful  ierarhic daca lucratorul a consumat bauturi  alcoolice sau este obosit….

   

05 

F23 - Circulaţia cu defecţiuni la  mecanismul de direcţie, instalaţia  electricǎ, instalaţia de frânare;

MASURI TEHNICE 

-executarea reviziilor tehnice la termenele  stabilite de legislatia in vigoare si de celelalte  norme interne 

MASURI ORGANIZATORICE 

-raportarea imediata a tuturor defectiunilor  semnalate sau a suspiciunii asupra modului de  functionare la mecanismele si sistemele  mijloacelor de transport 

-controlul starii tehnice la plecarea in cursa

   

06 

F01 - Organe de maşini în mişcare:- prindere, antrenare mânǎ sau articole  vestimentaţie (mâneci, cravate, fular  etc.) de cǎtre transmisiile prin curele 

MASURI ORGANIZATORICE 

-instruirea lucratorilor privind consecintele  nerespectarii restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea incompleta sau 

   
 

ventilator/pompǎ de apǎ, curea  

distribuţie;

 

incorecta a mijloacelor de protectie, etc -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  

instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

07 

F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;

MASURI ORGANIZATORICE 

-respectarea prevederilor care reglementează  circulaţia pe drumurile publice.

   

08 

F07 - Tǎiere, înţepare la contactul cu  suprafeţe periculoase, în special la  operaţii de mentenanţǎ şi la micile  reparaţii

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  

instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

09 

F08 - Incendii provocate de izolaţii  electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu  defecte etc.)

MASURI TEHNICE 

-executarea reviziilor tehnice la termenele  stabilite de legislatia in vigoare si de celelalte  norme interne 

MASURI ORGANIZATORICE 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

10 

F09 -Temperaturǎ ridicatǎ a unor 

MASURI ORGANIZATORICE

   
 

suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);

 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  

instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

11 

F10 - Temperaturǎ coborâtǎ a  

suprafeţelor metalice atinse la lucrul în  aer liber în anotimpul rece (caroserie,  scule, dispozitive etc.);

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  

instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

12 

F11 - Electrocutare prin atingere directǎ: ∙ deteriorarea accidentalǎ a  

izolaţiilor unor cǎi de curent, la  

lucrul cu unelte cu acţionare  

electricǎ, portabile (la reparaţii); 

∙ panouri electrice neasigurate  prin încuiere în atelierul de  

reparaţii;

MASURI ORGANIZATORICE 

-instruirea si autorizarea potrivit prevederilor  legale in vigoare, precum si testarea periodica a  cunostintelor tehnice si de securitate a muncii  dobandite de executanti 

-executarea conform procedurilor autorizate, a  tuturor interventiilor, indiferent de natura lor -controlul periodic cu tematica vizand  respectarea masurilor de electrosecuritate

   

13 

F12 - Lucrul cu substanţe toxice –  antigel, lichid de frânǎ; 

∙ lucrul cu substanţe caustice –  electrolitul bateriilor de  

acumulatori – arsurǎ chimicǎ; 

∙ lucrul cu substanţe inflamabile – 

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE

   
 

combustibili, uleiuri, unsori etc. 

 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  

instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

14 

F15 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet,  inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri  de copaci, seisme;

MASURI ORGANIZATORICE 

-in caz de pericol iminent, angajatul poate lua,  in lipsa sefului ierarhic superior masurile care  se impun pentru protejarea propriei persoane  sau a altor angajati

   

15 

F17 - Solicitare fizicǎ : - efort static,  poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor  lungi

MASURI ORGANIZATORICE 

-control medical periodic 

-alcatuirea traseelor cu respectarea judicioasa a  alternantei conducere/odihna, in functie de  starea de oboseala a conducatorului auto -folsirea spatiilor de odihna in intervalele dintre deplasari

   

16 

F19 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii 

MASURI ORGANIZATORICE 

-control medical periodic 

-alcatuirea traseelor cu respectarea judicioasa a  alternantei conducere/odihna, in functie de  starea de oboseala a conducatorului auto -folsirea spatiilor de odihna in intervalele dintre deplasari

   

17 

F21 - Executarea de manevre  

nepermise de legislaţia care  

reglementeazǎ circulaţia pe drumurile  publice; 

MASURI ORGANIZATORICE 

-respectarea prevederilor care reglementează  circulaţia pe drumurile publice.

   

18 

F22 - Efectuarea defectuoasa de 

MASURI ORGANIZATORICE

   
 

operatii: 

-oprirea motorului cand autovehiculul  coboara in panta, fara actionarea franei  de serviciu si fara calarea rotilor cu pene -circulatia autovehiculului cu viteza mai mare de 8-10 km/h cand vizibilitatea  este redusa (sub 20 m)

 

-respectarea prevederilor care reglementează  circulaţia pe drumurile publice.

   

19 

F24 - Neadaptarea vitezei la condiţiile  de trafic şi la starea atmosfericǎ;

MASURI ORGANIZATORICE 

-respectarea prevederilor care reglementează  circulaţia pe drumurile publice.

   

20 

F25 - Depǎşirea numǎrului maxim de  persoane admis, a sarcinii maxime  admise sau angajarea de discuţii cu  pasagerii;

MASURI ORGANIZATORICE 

-respectarea prevederilor care reglementează  circulaţia pe drumurile publice.

   

21 

F27 - Cǎdere de la mica inaltime - prin  pasire in gol sau dezechilibrare la  urcarea-coborarea din autovehicule 

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata-incaltaminte antiderapanta 

MASURI ORGANIZATORICE 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

22 

F28 - Efectuarea defectuoasa de  operatii: 

-circulatia cu autovehiculului-cu riscul  de a lovi parti din constructiile  

apropiate, copaci, stanci sau liniile  electrice aeriene 

-neverificarea dupa incarcare a  

repartizarii uniforme a incarcaturii,  respectarea tonajului si gabaritului 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  

instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   
 

acesteia 

-scoaterea pneului de pe janta inainte de  a se evacua aerul din el si umflarea  acestuia la alta presiune decat cea  prescrisa

       

23 

F29 - Neutilizarea echipamentului  individual de protecţie şi a celorlalte  mijloace de protecţie din dotare.

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-instruirea lucratorilor privind consecintele  nerespectarii restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea incompleta sau  incorecta a mijloacelor de protectie, etc -verificarea de catre seful ierarhic a purtarii EIP  din dotare de catre salariatii din subordine, 

   

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII 

  

 Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca SOFER CIFA BETON, TRACTORIST  este egal cu 3,16 - valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.  Rezultatul este sustinut de fisa de evaluare in care se observa ca din totalul de 29 factori de risc identificati numai 5 depăşesc ca nivel parţial de risc valoarea 3 

Cei 5 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt: 

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers; 

⮚ nivel de risc parţial 5 

F06 - Proiectare de corpuri sau particule: 

∙ la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii; ∙ particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia; 

⮚ nivel de risc parţial 4 

F18 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare). 

⮚ nivel de risc parţial 4 

F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de  obosealǎ;  

⮚ nivel de risc parţial 4 

F23 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare; 

⮚ nivel de risc parţial 4 

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.   

 In “Fişa de măsuri propuse” am prezentat si masurile tehnico-organizatorice necesare pt. diminuarea factorilor de risc care genereaza riscuri de nivelul 3 (limita maxima acceptata) 

 In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa  cum urmeaza : 

- 41,38 % , ponderea factorilor proprii mijloacelor de productie(A) 

- 13,79 % , ponderea factorilor proprii mediului de munca(B) 

21

- 10,35 % , ponderea factorilor proprii sarcinii de munca(C) 

- 34,48 % , ponderea factorilor proprii executantului(D) 

 Din analiza fisei de evaluare se constata ca 58,62 % dintre factorii de risc identificati pot  avea consecinte ireversibile asupra executantului(deces sau invaliditate) PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA 

GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ 

LOCUL DE MUNCĂ: SOFER CIFA BETON, TRACTORIST 

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,16 

FACTORII DE RISC PROPRII  

FACTORII DE RISC PROPRII  

EXECUTANTULUI 

MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 

34,48 % 

41,38 %

FACTORII DE RISC PROPRII  

FACTORII DE RISC PROPRII  

SARCINII DE MUNCA 

MEDIULUI DE MUNCA 

10,35 % 

13,79 %