INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND ACTIVITATEA DE SECURITATEA MUNCII și SITUATIILOR DE URGENTA IN CADRUL SOCIETATII

  

INSTRUCTIUNI PROPRII 

PRIVIND ACTIVITATEA DE SECURITATEA MUNCII și SITUATIILOR DE URGENTA IN CADRUL SOCIETATII 

I SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA SEM I 2017 

1. ELEMENTE DE REFERINTA 

Continutul si domeniul de aplicare al instructiunilor 

1. RISCURI POTENTIALE DE ACCIDENTARE IN DERULAREA ACTIVITATILOR SOCIETATII 2. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE SI DE LUCRU 3. MASURI DE DISCIPLINA MUNCII 

4. PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATII SOCIETATII 

Reguli privind organizarea locului de munca si a activitatilor 

Reguli de protectie impotriva electrocutarii 

Reguli de protectie la utilizarea calculatorului 

Reguli privind accidentele de munca 

Reguli privind evacuarea personalului in caz de situatii de urgenta 

5. REGULI PRIVIND TRANSPORTURILE RUTIERE SI PUBLICE 

Transportul cu mijloace publice 

Utilizarea mijloacelor auto de catre salariati ( soferi profesionisti si / sau amatori) 

II. SITUATII DE URGENTA TRIM I 2017 

OBLIGAŢII GENERALE PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR Legea 307/2006 art 6-9, art 19,21,22 

Obligaţii generale pentru toţi salariaţii 

Obligaţiile directorilor de locaţii şi a şefilor de schimb 

Obligaţiile personalului din locaţii 

NORME GENERALE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

Dispoziţii generale OMAI 163/2007 art 1-4,17-20 

Riscul de incendiu OMAI 163/2007 art. 37-41 

Rezistenta, comportarea şi stabilitatea la foc a clădirilor OMAI 163/2007 art. 48,50,51 

I SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA 

1. ELEMENTE DE REFERINTA 

Continutul si domeniul de aplicare al instructiunilor 

Art. 1. Prezentele instructiuni cuprind un set de prevederi minimale si obligatorii privind securitatea muncii salariatilor in raport cu sarcina de munca pe durata programului de lucru

Art. 2. Prin aplicarea si respectarea prevederilor din continut se urmareste formarea unor deprinderi si a unui comportament adecvat realizarii in siguranta a sarcinilor de munca ; 

Art. 3. Prezentele instructiuni se aplica tuturor salariatilor ce desfasoara activitati specifice societatii 1. RISCURI POTENTIALE DE ACCIDENTARE IN DERULAREA ACTIVITATILOR SOCIETATII 

-Riscuri electrice ( contact cu curentul electric prin atingere directa, atingere indirecta sau tensiune de pas) ; -Expunere la radiatii neionizante ( lucru la calculator); 

-Expunere la riscuri biologice (colegi bolnavi) . 

  

4. MASURI DE DISCIPLINA A MUNCII 

 Art.4. Prezentarea salariatilor la programul de lucru in deplina capacitate de munca, odihnit si cu tinuta corespunzatoare. 

 Art.5. Se interzice salariatilor: 

 -prezentarea la serviciu in stare de ebrietate. 

 -comiterea de acte ce ar putea pune in pericol siguranta personalului salariat si a patrimoniului societatii.  -parasirea locului de munca inaintea terminarii programului de lucru fara anuntarea in prealabil a conducatorului locului de munca 

 -folosirea surselor de foc deschis si fumatul in locurile unde acestea sunt interzise.   

5. PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATII SOCIETATII  

5.1 Reguli privind organizarea locului de munca si a activitatilor 

1. Orice deplasare dintr-o încăpere in alta se va face lent, cu fata înainte. Deschiderea uşii se va face lent  pentru a nu accidenta persoana aflata in încăperea alăturata, in imediata apropiere a uşii.  2. Când trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura.  3. ESTE INTERZIS sa se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele,  deoarece nefiind stabile, ele se pot răsturna.  

4. Pardoselile din încăperi trebuie sa fie întreţinute iar urmele de ulei si apa trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările.  

5. Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticla trebuie învelite si depuse astfel încât sa poată fi uşor identificate de acest personal, de preferat fiind sa se aşeze pe birou, la vedere.  6. Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor si nu cu cei ai spatelui. Trebuie  evitate întinderile rapide ale braţelor si întoarcerile bruşte.  

7. Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlata starea lui, după care se potriveşte in poziţie stabila,  evitându-se aşezarea pe marginea lui.  

8. Înainte de îndepărtarea unui scaun, trebuie sa se asigure ca nu exista pericol de a se răsturna sau a se lovi  de alta persoana.  

9. ESTE INTERZISA mişcarea de legănare pe doua picioare ale scaunului sau de răsturnare pe spate.  10. ESTE INTERZISA urcarea pe scaunul melc pentru a lua un obiect aflat la inaltime. Pentru aceasta  operaţiune se recomanda un taburet solid, un podium sau o scara corespunzătoare.  

11. Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau a dulapurilor trebuie închise.  12. Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele  birourilor sau casele de bani.  

13. ESTE INTERZIS sa se deschidă in acelaşi timp mai multe sertare din partea de sus a unui dulap,  deoarece ele pot aluneca si produce accidente.  

14. Atunci când se foloseşte un cuţit de mana sau o lama pentru tăierea hârtiei, trebuie ţinute degetele cat  mai departe posibil de tăişul acestora.  

2

15. La folosirea lamelor de ras pentru lucrări de birou, acestea trebuie introduse in dispozitive de protecţie.  16. In sertarele birourilor trebuie aşezate obiectele tăioase sau ascuţite in compartimente separate.  La producerea unei tăieturi sau răniri, se va folosi trusa de prim ajutor sau se va cere ajutor de specialitate  17. SE INTERZICE cu desăvârşire folosirea in birouri a aparaturii electrice cu efectuarea de cablaje de  alimentare improvizate, ştechere defecte etc.  

18. SE INTERZICE cu desăvârşire folosirea in birou a mijloacelor de încălzit improvizate care pot provoca  scurt-circuite sau suprasolicitari a instalaţiei electrice.  

19. SE INTERZICE cu desăvârşire intervenţia neautorizată la prize sau la aparatura electrica cuplata la  alimentarea cu energie electrica.  

20.La sediul societatii se vor pastra numai piese de mobilier (birouri, mese, scaune, cuiere, dulapuri, fisete,  case de bani, etc.) in perfecta stare de functionare si astfel amplasate (pozitionate) incit sa nu provoace  accidente. 

21. Orice obiect de birotica depistat ca defect, va fi reparat imediat; daca acest lucru nu este posibil, obiectul  respectiv va fi retras la magazie (incuiat) astfel incit sa nu se mai permita folosirea sa in stare defecta si a se  elimina posibilitatea producerii unui accident.  

22.Repararea biroticii se va executa numai cu personal calificat de la unitati de profil ( specializate) pe baza  de comanda. Este interzisa repararea cu mijloace improvizate, cu personal neinstruit, in conditii care sa  conduca la accidente. 

23. Orice fel de reparatii la instalatiile electrice (tablouri de siguranta, iluminat, prize, etc.), sanitare, de gaze,  incalzire si altele asemenea se vor executa prin firme specializate, pe baza de comanda. 24. Amplasarea birourilor de lucru, meselor, dulapurilor, scaunelor, se va face astfel incit sa se asigure o  circulatie lejera, fara pericol de accidentare. 

25.Cablurile electrice de alimentare a aparatelor electrice (lampi de birou, calculatoare, radiatoare, etc.)  precum si cablurile telefonice vor fi astfel amplasate incit sa elimine posibilitatea accidentarii (impiedicarea  persoanelor). Periodic se va proceda la verificarea integritatii acestora si eliminarea oricarui pericol de  electrocutare.  

26. Se interzice utilizarea oricaror echipamente electrice prezentind defectiuni precum: prize sparte sau  avariate ca urmare a unor scurtcircuite, arcuri electrice, etc.;conductori neizolati sau avind izolatia  deteriorata; radiatoare electrice improvizate si altele asemenea. 

27.Este interzisa depozitarea sau amplasarea provizorie la inaltime (pe dulapuri, cuiere, etc.) a unor piese  care, prin cadere, sa poata provoca accidente. 

28. Se interzice accesul la sediile societatii a persoanelor in stare de ebrietate sau consumul bauturilor alcoolice in incinta. In situatiile in care are loc sarbatorirea unui eveniment deosebit, consumul bauturilor alcoolice se va face cu aprobarea conducatorului cu cel mai inalt grad, limitat cantitativ, astfel incit in nici o  situatie sa nu se ajunga la accidente de munca. Raspunderea in astfel de situatii revine in totalitate  conducatorului unitatii, care are obligatia de a supraveghea buna desfasurare, fara incidente, a unor astfel de  evenimente. In astfel de cazuri, conducatorul unitatii va parasi ultimul locul de munca si numai dupa ce se va  verifica, in prealabil, ca nu exista nici un fel de risc de producere a unor evenimente deosebite (incendiu,  accidente, etc.). 

29. Pozitia de lucru la birou si amplasarea scaunului fata de masa de lucru se vor alege astfel incit sa asigure  conditii de munca optime, cu siguranta deplina. Este interzis a se balansa scaunul de lucru sau de a se sta pe  acesta in conditii prezentind risc de accidente ( inclinat, etc.). 

30.La sediul societatii se va asigura un grad de curatenie, pe jos, in incaperile de lucru si pe culoare, holuri,  grupuri sanitare , astfel incit sa nu existe pericol de alunecare. Vor fi indepartate imediat eventualele coji sau  resturi ce pot conduce la cadere prin alunecare. 

31. Pardoselile din incaperi trebuie sa fie intretinute, iar urmele de ulei, apa, alte lichide, trebuie inlaturate  pentru a se evita alunecarile. Trebuie semnalate si remediate urgent orice defectiuni in pardoseli (sparturi sau  rupturi de linoleum, covoare, etc.) 

32.In situatii de inghet, polei (iarna), zona de circulatie aferenta sediului firmei va fi curatata de zapada sau  gheata dupa caz, si se vor arunca pe jos materiale care sa elimine riscul de accidentare prin alunecare (nisip,  sare si altele asemenea). 

3

33. Fiecare angajat trebuie sa cunoasca si sa aplice normele de protectia muncii si paza contra incendiilor in  birou sau in incaperea in care isi desfasoara activitatea, precum si in alte zone in care are acces pentru  rezolvarea sarcinilor de serviciu sau pe timpul pauzelor de masa.  

34. Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent, cu fata inainte. Deschiderea usii se va executa  lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in incaperea alaturata, in imediata apropiere a ei. 35.Circulatia pe scari se va efectua respectindu-se urmatoarele norme:  

a) deplasarea se face numai pe partea dreapta; 

b)se va merge incet, unul dupa altul, in sir simplu; 

c)se va sprijini de mina curenta (balustrada), nu se va citi in timp ce se urca sau coboara pe scari, nu se va  aprinde tigara, nu se vor numara bani sau citi ziare sau documente, nu se va merge distrat, sarind cite doua  sau trei trepte deodata, etc.; 

d) vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea ( creioane, cotoare sau coji  de fructe, etc.).  

36.Cind trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura. Este interzis sa se  improvizeze podete formate din scaune, cutii, sertare, asezate unele peste altele, deoarece, nefiind stabile, se  pot rasturna. 

37. Usile cu geamuri si ferestre trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se impinge de partea  de sticla a usilor sau ferestrelor. 

38.La iesirea din cladire, orice persoana se va asigura in toate directiile pentru a nu fi surprinsa de vreun  mijloc de transport sau de masini care ies din garaj. 

39.In timpul programului, trebuie folosita o incaltaminte corespunzatoare pentru a se evita orice sursa de  accident. 

40. Pentru protectia personalului care face curatenie, cioburile de sticla trebuie depuse astfel incit sa poata fi  usor identificate de acest personal, de preferat fiind sa se lase la vedere, pe birou.  

41. Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie facut cu muschii picioarelor si nu cu muschii spatelui. Trebuie  evitate intinderile rapide ale bratelor si intoarcerile bruste. 

42. Se interzice introducerea la locurile de munca a unor substante periculoase, toxice, nocive (solventi,  benzina, acizi, etc.). 

43.Transportarea si montarea accesoriilor pentru pregatirea personalului (flip-chart, tabla magnetica, smart board, ecrane, retroproiectoare) se va face cu deosebita atentie, pentru evitarea pericolelor de lovire- zdrobire a degetelor sau ce pot apare prin caderea acestora de la inaltime. 

44.Este interzisa desfasurarea oricaror activitati care nu au legatura cu serviciul si care pot conduce la  accidentarea altor persoane (utilizarea ustensilelor din trusa de machiaj, etc.). 

45. Salariatii care, pe linga activitatea de birou sunt trimisi in delegatie, pe teren, cu sau fara delegatie scrisa,  vor fi instruiti asupra instructiunilor de securitatea muncii pe timpul deplasarii, pe jos sau cu autovehiculele  societatii. 

46.Toti angajatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte instructiunile pentru utilizarea instalatiilor electrice  din biroul in care lucreaza ca si din alte zone la care au acces pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu INSTRUCTIUNI DE SECURITATE LA OFICIILE PENTRU SERVIT CAFEA/ CEAI/ SI PREGATIREA/ INCALZIREA/ SERVIREA HRANEI 

47. Oficiile ( bufetul, etc) amenajate pentru servirea ceaiului/ cafelei si pregatirea, incalzirea, servirea hranei  se vor dota numai cu utilaje si instalatii omologate, lipsite de risc de accidentare a utilizatorilor. 48. Punerea si scoaterea de sub tensiune a aparetelor electrice de incalzit cafea/ ceai se va face numai de catre persoana desemnata a raspunde de activitatea la oficiu, astfel: 

a) folosindu-se ambele miini, cu mina stinga fiind tinuta priza iar cu mina dreapta fiind tinut stecherul. b) numai cu miinile uscate, fiind interzis a se actiona cu miinile ude. 

c) cu acordarea atentiei necesare pentru a nu se rasturna apa fierbinte provocind autoaccidentare sau  accidentarea altor persoane prezente in zona. 

49. Manipularea vaselor continind lichide ( apa ) sau hrana fierbinte se va face cu deosebita grija, atunci cind  situatia impune, folosindu-se manusi speciale de protectie. 

50. In cazul folosirii gazului metan la oficiu se vor respecta urmatoarele rguli: 

4

a) inainte ca instalatia sa fie pusa in functiune, se va verifica daca nu sunt pierderi de gaze si daca toate  robinetele sunt inchise ( in cazul in care exista pierderi de gaze, se va ventila intreaga incapere cel putin 30  min si se va anunta furnizorul de gaz metan ). 

b) robinetul de admisie a gazului se va deschide numai dupa ce se va aprinde chibritul. c) pozitia persoanei care executa aprinderea va fi laterala fata de arzator. 

d) Inchiderrea si deschiderea gazului se va face intotdeauna numai de la robinetul dinspre arzator; e) se interzice aprinderea focului atunci cand se constata o defectiune, indiferent de natura acesteia. In astfel  de situatii se va anunta unitatea de service pentru remedierea situatiei; 

f) periodic se va face verificarea cu apa si sapun (spuma de sapun) a pierderii de gaze pe la robinete sau  mufele de legatura. Se interzice verificarea cu flacara deschisa; 

g) cand se simte mirosul specific al gazului sau cand arderea se face in mod neobisnuit se vor lua urmaoarele  masuri: 

- se vor inchide robinetele de admisie, se vor stinge toate focurile; 

- se interzice aprinderea brichetelor, a lampilor electrice (actionarea intrerupatoarelor, comutatoarelor  electrice) aprinderea tigarilor, folosirea uneltelor ce ar putea genera scantei; 

- se vor deschide imediat usile si ferestrele pentru aerisire; 

- se va chema unitatea de service. 

- in timp ce arde resoul se va urmari permanent ca lichidele care fierb sa nu curga din vas, deoarece  pot stinge flacara producand astfel emanarea de gaze care pot duce la explozie. 

51. Este interzisă introducerea obiectelor metalice în cuptorul cu microunde 

5.2 Reguli de protectie impotriva electrocutarii 

1. Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai de catre electricieni autorizati. 

2. Orice defectiune a instalatiilor electrice va fi adusa la cunostinta conducatorului locului de munca pentru remediere. 

3.Este interzisa cuplarea consumatorilor la sursa de curent cu fire direct introduse in priza (fara stecher), prize defecte sau fara legaturi la pamant sau direct in tabloul electric. 

4.Cuplarea mai multor consumatori la aceeasi priza se poate face numai in conditiile evitarii supraincarcarii si supraincalzirii prizei si a cablurilor de alimentare. 

5.In situatii de necesitate se intrerupe alimentarea consumatorilor de la butonul de comanda si se scoate consumatorul din priza. 

6.Conductorii electrici de la echipamentele tehnice de birou trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:  -sa nu prezinte risc de electrocutare la nivelul planului de lucru sau al pavimentului( fara inadiri sau crapaturi la izolatia de protectie). 

 -sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale utilizatorului.  -sa asigure accesul usor pentru operatiile de intretinere 

 -sa nu traverseze caile de acces pentru a fi protejati impotriva deteriorarilor mecanice. 7.Se interzice lucrul la echipamentele tehnice de birou actionate electric cu mainile umede. 8.Se interzice lucrul la echipamentele tehnice de birou actionate electric cand acestea au capacele demontate. 9.Dupa terminarea lucrului echipamentele tehnice de birou vor fi scoase de sub tensiune.   

5.3 Reguli de protectie la utilizarea calculatorului 

1. Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru care nu au instruirea necesară. 

2. Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul autorizat în acest scop. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice. 

5

3. La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, în ordine următoarele prevederi : 

A. punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului corespunzător de pe panoul unităţii centrale. 

B. punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea butoanelor corespunzătoare de pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentaţia tehnică a calculatorului. 4. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la punerea sub tensiune. 

5. Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirma că echipamentul respectiv este în bună stare de funcţionare. 

6. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul. 7. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul. 8. Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheată pentru a se putea interveni 

imediat ce se produce o defecţiune. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constata o defecţiune a acestuia. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de întreţinere autorizat. 

9. Dacă în timpul funcţionarii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit şi se va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi remediere. 

10. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătura la pământ. 11. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest scop. 

12. La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părţilor fierbinţi. Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor, permisă în documentaţia tehnică, se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă. 

13. Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente. 

14. În cazul unui început de incendiu, se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid de carbon. Reluarea lucrului în zonele de acţiune a dioxidului de carbon se va face numai după ventilarea spaţiilor respective . 15. Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii. 16. În timpul lucrului la video-terminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi.  

17. Utilizatorii echipamentelor de calcul prevăzute cu ecran de vizualizare trebuie să cunoască necesitatea şi posibilităţile de reglare a echipamentului şi mobilierului de lucru. Reglările se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de muncă, condiţiile de mediu şi cu caracteristicile antropo-funcţionale şi psihofiziologice individuale. Se vor regla în principal : luminozitatea ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului (înălţime, orientare, înclinare) / înălţimea şi înclinarea suportului pentru documente / înălţimea suprafeţei de şedere a scaunului, înclinarea şi înălţimea spătarului scaunului. 

18.La maşinile de casă, zilnic, înainte de începerea programului de lucru, va fi verificată legătura la conductorul de nul. 

19.Se interzice lucrul la maşinile de birou când acestea au capacele demontate. 

20.Dupa terminarea lucrului, maşinile de birou vor fi scoase de sub tensiune. 

21.Se interzice lucrul la maşinile de birou acţionate electric, cu mâinile umede sau murdare de grăsime. 22.La blocarea maşinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune, iar pentru intervenţie,  va fi solicitat personalul de întreţinere. 

23. Accesul la aparatura pentru efectuarea de copii pe hirtie de scris (copiatoare, imprimante, fax) al  personalului angajat se va face potrivit regulilor stabilite de conducatorul unitatii. 

24. Persoanele care lucreaza pentru prima data la un copiator, imprimanta, fax, masina de scris, smart  board si alte asemenea, vor fi instruite de catre seful direct cu privire la modul de lucru cu echipamentul  respectiv, potrivit instructiunilor furnizorului. 

25. Angajatilor le este permis numai accesul la butoanele si serviciile exterioare ale echipamentelor (de  exemplu pentru alimentarea cu hirtie sau introducerea de date) fara sa aibe acces la partea interioara, prin  

6

indepartarea capacelor de protectie. Se interzice orice tentativa de reparare sau interventie de catre personalul neinstruit, neautorizat, sau incercarea de deblocare prin introducerea de surubelnite, sirme, creioane, etc. 26. In cazul defectarii copiatorului, imprimantei, etc. echipamentul respectiv va fi scos din functiune si  de sub tensiune, inchis, prin scoaterea stecherului de alimentare din priza si se va anunta unitatea de service.  27. La utilizarea copiatorului, imprimantei, faxului sau a altor echipamente electrice si electronice se vor respecta urmatoarele reguli: 

a) instalatiile electrice sa fie bine izolate, iar masinile sau aparatele respective legate la pamint, potrivit  instructiunilor furnizorului 

b) este interzis a se scoate stecherul din priza, tragindu-se de cordon 

c) trebuie sa se evite bararea trecerilor (cailor de circulatie) cu cordoane electrice. Masinile, aparatele  sau echipamentele respective trebuie asezate cit mai aproape de prizele electrice. 

d) trebuie semnalata orice uzura sau defect care apare la cordonul electric. El va putea fi reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit dupa caz. 

e) este interzis sa se atinga sau sa se tina cu mina un obiect metalic (teava sau radiatorul caloriferului,  etc.) in timp ce cu cealalta mina se introduce stecherul in priza. 

f) este interzis a se pune in functiune o masina sau un aparat inainte de a fi cunoscut sistemul de  functionare al acesteia si masurile de securitate impuse de fabricanti. 

g) este interzis ca operatorii de la masinile de scris, fax, imprimanta sau de calcul, sa-si repare singuri  masinile. Intretinerea si reglarea lor ca si al oricarui aparat electric vor fi efectuate de personal special  calificat. 

h) orice operatie de reglare, reparare, intretinere si curatare la masini se va efectua atunci cind s-a  intrerupt alimentarea cu energie electrica si dupa ce au fost deconectate. 

i) este interzis sa se introduca conductoarele direct in priza electrica, fara sa se foloseasca stecherul,  aceste improvizatii putind duce la accidente grave prin electrocutare. 

j) masinile trebuiesc fixate pe masa de lucru, pentru a se elimina tendinta de alunecare si cadere. k) nu se va pune niciodata in functiune un echipament sau o masina careia i s-a scos carcasa. l) masina de scris trebuie asezata pe un postament de plasa sau de cauciuc, in cazul in care datorita  trepidatiilor in timpul lucrului, se pot rasturna de pe masa. 

m) nu se permite transportul masinilor de scris apucate de car, deoarece acestea se elibereaza si masina  aluneca jos, putind provoca accidente la picioare. 

28. In situatiile in care echipamentele si aparatura societatii sunt utilizate pentru realizarea sarcinilor de  serviciu in alte spatii decit in cele uzuale ( de exemplu in locatii inchiriate pentru pregatirea profesionala a  salariatilor si reprezentantilor societatii ) se va solicita ca orice lucrare sau interventie pentru alimentarea cu  energie electrica sa fie realizata de reprezentantii (angajatii) locatiei respective. 

5.4 Reguli privind accidentele de munca 

1. In cazul producerii unui accident de munca, angajatii sunt obligati sa instiinteze seful locului de munca despre accidentul petrecut. 

2. Daca accidentul se soldeaza cu raniri de persoane trebuie ca deindata sa fie acordat primul ajutor persoanei sau persoanelor accidentate. Primul ajutor trebuie acordat in asa fel incat sa ajute persoana accidentata, si nu sa ii inrautateasca situatia. 

3. In cazul aparitiei unui pericol iminent, angajatii au urmatoarele obligatii:  

o oprirea instalatiilor si/sau activitatii 

o evacuarea personalului din zonele periculoase 

o anuntarea conducatorilor ierarhici 

o eliminarea starii care a condus la oprirea instalatiilor si/sau activitati 

5.5 Reguli privind evacuarea personalului in caz de situatii de urgenta 

7

1. Tot personalul societatii are obligatia sa cunoasca si sa isi insuseasca regulile de evacuare a personalului in caz de situatii de urgenta si planul de evacuare. 

2. In cazul in care este necesara evacuarea personalului in caz de situatii de urgenta, evacuarea se va face in deplina ordine, fara ca angajatii sa intre in panica.  

3. Evacuarea personalului in caz de incendiu, din cladirea cu mai multe etaje se va face pe scari, in ordine si fara a starni panica. Este interzisa folosirea lifturilor in cazuri de situatii de urgenta. 

4. In cazul evacuarii personalului in caz de incendiu, deschideti cu prudenta usile, deoarece afluxul rapid de aer provoaca cresterea rapida a flacarilor; prin incaperile cu fum dens deplasati-va taras sau aplecati; daca vi se aprinde imbracamintea, nu fugiti, culcati-va pe pamant si rostogoliti-va. 

5. In cazul producerii unui cutremur de pamant este indicat sa va pastrati calmul, si sa nu intrati in panica; adapostiti-va sub o grinda, langa un perete de rezistenta, toc de usa, sub birou sau o masa solida ; nu fugiti pe usa, nu sariti pe geam, nu utilizati scarile sau liftul. 

6. Dupa incetarea cutremurului, nu parasiti imediat locul unde va aflati, nu folositi focul deschis, acordati primul ajutor celor afectati. 

6. REGULI PRIVIND TRANSPORTURILE RUTIERE SI PUBLICE 

6.1 Transportul cu mijloace publice 

A c c i d e n t u l d e t r a s e u e s t e i n c a d r a t c a a c c i d e n t d e m u n c a d a c a deplasarea lucratorului s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliu l luc ratoru lui la locul de mu nca org ani zat de angaja tor s iinvers (art. 30 li. “g” din Legea nr. 319/ 2006). a) T r a n s p o r t u l l u c r a t o r i l o r c u m i j l o a c e d e t r a n s p o r t i n c o m u n (autobuze, microbuze, tren, taxi,etc ) s e fac e cu res pec tar ea de catre aces tia a regulamen telorregiilor de transport sau societatilor respective; 

b) Deplasarea pietonala se face cu respectarea reglementarilor legale privind circulatia pe drumurile publice si anume: 

 Pietonii (lucratorii) trebuie sa circule numai pe trotuare sau pe pistele special amenajate.  In afara localitatilor, pietonul (lucratorul) trebuie sa circule pepotec ile laterale sau acostamentele drumurilor publice, iar inlipsa acestora, cat mai aproape de marginea din stanga partiicarosabile, in sensul lui de mers. 

 Traversarea drumului public de catre pieton (lucrator) se faceperpendicular pe axul acestuia, numai prin locurile marcate ori/si semnalizate cu indicatoare, iar in localitati, in lipsa acestora,p e l a c o l t u l s t r a z i i , d u p a c e s - a a s i g u r a t c a o p o a t e f a c e i n siguranta pentru el si ceilalti participanti la trafic. 

 Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci când sunt angajati în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor 

 Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta întreaga raspundere a accidentarii lor, în conditiile în care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector 

 D i s p o z i t i i l e r e f e r i t o a r e l a p i e t o n i ( l u c r a t o r i ) s e a p l i c a s i p e r s o a n e l o r c a r e i m p i n g s a u t r a g u n v e h i c u l p e n t r u c o p i i , bolnavi ori infirmi, celor care se deplaseaza pe langa o bicicletasau ciclomotor si persoanelor cu handicap locomotor care sedep las eaz a intr- un s c aun rulan t action at de ei in s isi ori care circula cu viteza redusa, precum si celor care folosesc patine saualte dispozitive cu rotile. 

 Se recomanda ca, pe timp de noapte, pietonul (lucratorul) carecircula pe partea carosabila a drumului sa poarte, aplicate peimbracaminte, accesorii reflectorizante sau sa poarte o sursa delumina vizibila din ambele sensuri. 

Se interzice pietonilor (lucratorilor): 

 sa circule pe autostrazi; 

8

 sa circule pe partea carosabila a drumului public daca exista amenajari rutiere destinate circulatiei acestora; 

 sa traverseze drumul public prin alte locuri decat celepermise ori prin locurile permise, in fuga si/ sau fara sa se asigure; 

 sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public,sa intarzie ori sa se opreasca fara motiv;  s a o c u p e p a r t e a c a r o s a b i l a i n s c o p u l i m p i e d i c a r i i circulatiei;  sa se angajeze in traversarea drumului public atunci candse apropie un autovehicul. 

 SA NU SE ABATA DE LA TRASEUL DE DEPLASARE DE LAD O M I C I L I U L A S E R V I C I U S I R E T U R D E C L A R A T I N F I S E L E D E SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

 6.2 Utilizarea mijloacelor auto de catre salariati (soferi profesionisti si / sau amatori ) 

Art.39.Pentru utilizarea mijloacelor de transport salariatii vor respecta urmatoarele  

 a) sa se prezinte la program in deplina capacitate de a conduce autovehicolul, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante. 

 b) la plecare se vor verifica si realiza in principal urmatoarele operatii: 

▪ starea pneurilor, presiunea si, dupa caz, strangerea acestora pe tambur. 

▪ functionarea stergatoarelor de parbriz. 

▪ functionarea instalatiei de semnalizare si iluminare. 

▪ functionarea instalatiilor de franare. 

▪ functionarea instalatiei de dezaburizare, incalzire si climatizare. 

▪ stergerea si mentinerea curata a farurilor, pozitiilor, semnalizatoarelor, stopurilor si avariei. ▪ trusa medicala, trusa de scule si stingatorul portabil pentru interventie in caz de necesitate.  c) documente insotitoare pe traseu: 

 - actul de identitate a conducatorului auto  

 - permis conducere 

 - talonul mijlocului auto. 

 -foaia de parcurs semnata si stampilata (in cazul deplasarilor in interesul serviciului)  d) comportamentul pe traseu: 

 - respectarea semnificatiei indicatoarelor de circulatie amplasate in traseu. 

 - respectarea prevederilor legislatiei privind circulatia pe drumurile publice in deplina siguranta. 9

II. SITUATII DE URGENTA TRIM I 2015 

OBLIGAŢII GENERALE PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR Extras din Legea 307/2006 

Art. 6 (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. 

(2) Persoana care observa un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului. (3) În cazul în care anunţul s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionale de deplasarea forţelor de intervenţie. 

Art. 7 (1) În caz de incendiu, orice persoana trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi in pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativa ori la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice, precum şi a reprezentanţilor serviciilor de urgenta. 

(2) În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, persoanele aflate în apropiere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora. 

Art. 8 În cazurile de forţa majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii: 

1. Să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acorda ajutor; 2. Să permită necondiţionat utilizarea apei, materialelor şi mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane. 

3. Să accepte măsurile stabilite de conducătorul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri 

Art. 9 La încheierea oricăror acte de transmitere temporara a dreptului de folosinţa asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză, părţile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor. 

Obligaţiile administratorului 

Art. 19 Administratorul are următoarele obligaţii principale : 

a) Să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări si să le aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate 

b) Să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor. 

c) Să solicite si să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, si să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori autorizaţilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective; 

d) Să permită în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în nici un fel efectuarea acestora; 

e) Să permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă; f) Să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită lista cu substanţe periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare. 

10

g) Să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă. 

h) Să verifice dacă salariaţii cunosc şi respecta instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor si să verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces in unitatea sa; 

i) Să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor; 

j) Să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment; 

k) Să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta; 

1) Să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; 

m) Să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie; n) Să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existentţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor. 

o) Să stabilească si să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective 

p) Să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să transmită acestuia raportul de intervenţie 

q) Să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii; 

r) Să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor Obligaţiile utilizatorilor 

Art. 21 Utilizatorul are următoarele obligaţii principale: 

a) Să cunoască si să respecte masurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz; b) Să întreţină si să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar sau importator; 

c) Să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară; 

d) Să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei in vigoare; 

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnica ori alta situaţie care constituie pericol de incendiu. 

Obligaţiile salariaţilor 

Art. 22 Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale: 5 Să respecte regulile şi masurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa, sub orice forma, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 6 Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

11

6 Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; 

7 Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de munca orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 

8 Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării de apărare împotriva incendiilor; 

f) Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu; 

g) Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor 

Obligaţii generale pentru toţi salariaţii 

Toţi salariaţii răspund de respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi de îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, potrivit art. 22 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi prezentelor instrucţiuni, stabilite în conformitate cu art. 19 lit. g din actul normativ menţionat anterior, având în acest scop, următoarele obligaţii generale: 

1. Cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (generale, pentru societate şi specifice, pentru locul de muncă) şi a regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în atribuţiile de serviciu şi în instrucţiunile de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locurilor de muncă, precum şi îndeplinirea măsurilor şi sarcinilor ce le-au fost încredinţate. 

2. Participa la instructajele şi acţiunile instructiv - educative organizate în vederea prevenirii incendiilor şi la exerciţiile şi aplicaţiile de stingere a incendiilor, precum şi de evacuare a persoanelor şi a bunurilor. 

3. Anunţarea imediată a şefilor ierarhici despre existenţa unor împrejurări de natură să provoace incendii. 

4. Respectarea în cadrul societăţii, a regulilor stabilite privind fumatul şi introducerea de ţigări, chibrituri, brichete etc în locurile în care acestea sunt interzise, precum şi a regulilor referitoare la executarea unor operaţiuni sau lucrări, sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii (sudură, foc deschis, modificări neautorizate sau improvizaţii la instalaţiile şi aparatele electrice şi de încălzire, scule necorespunzătoare etc. 

5. Îndeplinirea sarcinilor stabilite, atât în ceea ce priveşte supravegherea permanentă a locului de muncă unde funcţionează instalaţii care pot produce incendii, explozii, avarii ori alte accidente tehnice, cât şi controlul periodic al funcţionarii acestora. 

6. Verificarea obligatorie a locurilor de muncă la începerea şi la terminarea programului de lucru, în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendiu, menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii la locurile de muncă. 

7. Întreţinerea în bună stare de utilizare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de la locul de muncă şi neutilizarea acestora în alte scopuri. 

8. Respectarea regulilor de ordine interioară şi de disciplină a muncii. 

9. Anunţarea imediata a şefilor ierarhici şi a pompierilor asupra incendiilor izbucnite; participarea potrivit organizării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă, la stingerea incendiilor şi la evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi la înlăturarea incendiilor, calamităţilor naturale şi a catastrofelor. 

10. Cooperarea cu angajaţii desemnaţi cu atribuţii pe linie de PSI atât cat îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării masurilor de apărare împotriva incendiilor. 11. Acordarea ajutorului, atât cât este raţional posibil, oricărui angajat aflat într-o situaţie de pericol. 

Obligaţiile directorilor de locaţii şi a şefilor de schimb 

12

1) Director ii de locaţii şi şefii de schimb răspund de respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor în sectoarele de activitate pe care le conduc. 

2) Conducătorilor sectoarelor de activitate le revin următoarele obligaţii principale: a) Organizează, îndruma şi controlează, potrivit normelor în vigoare, activitatea de apărare împotriva incendiilor în sectoarele pe care le conduc; 

b) Dispun masuri pentru înlăturarea imediata a cauzelor care pot genera incendii, precum şi îndeplinirea la termen a masurilor si sarcinilor stabilite pentru apărarea împotriva incendiilor; c) Organizează şi instruiesc echipele de intervenţie pentru stingerea incendiilor la locurile de muncă, executând periodic exerciţii practice; 

d) Asigura existenţa şi întreţinerea în bună stare de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de apărare împotriva incendiilor; 

e) Urmăresc cunoaşterea şi respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor de către personalul din subordine, precum şi cel nou încadrat în muncă; 

f) Dispun măsuri pentru prelucrarea şi păstrarea materialelor şi mijloacelor de propagandă pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 

g) Urmăresc respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la transportul şi depozitarea produselor care prezintă pericol de incendiu sau explozie; 

h) Fac propuneri comisiei tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor privind stabilirea, completarea şi reactualizarea: 

6 Normelor, măsurilor şi sarcinilor specifice locurilor de muncă; 

7 Organizării echipelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

8 Dotării locurilor de munca cu mijloace materiale, instalaţii, aparate şi dispozitive de securitate împotriva incendiilor; 

i) Organizează evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu; 

j) Asigura, la terminarea programului, controlul locurilor de munca, pentru înlăturarea cauzelor care ar putea provoca incendii. 

Obligaţiile personalului din locaţii 

1) Personalul încadrat în munca are următoarele obligaţii pentru prevenirea si stingerea incendiilor: 

a) Să cunoască si să respecte prevederile normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă; 

b) Să îndeplinească în termen măsurile şi sarcinile ce îi sunt stabilite privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

c) Să anunţe de îndată conducătorul sectorului de activitate, sau pompierii, despre existenţa unor posibilităţi de incendiu; 

d) Să participe la stingerea şi la înlăturarea consecinţelor acestora, precum şi la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale; 

2. Să cunoască folosirea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor existente; 

3. Să nu folosească in alte scopuri mijloacele de stins incendiu; 

g) Să respecte restricţiile stabilite cu privire la fumat si folosirea focului deschis; h) Să nu pună pe calorifere sau pe tablouri electrice hârtii, ţesături, îmbrăcăminte sau alte materiale inflamabile; 

i) Să nu blocheze culoarele şi scările de acces cu materiale ce ar împiedica intervenţia promptă la stingerea incendiului şi evacuarea bunurilor; 

j) Să nu folosească pentru iluminare foc deschis (chibrituri, lumânări, hârtii aprinse etc.) în spatiile de vânzare, de consumaţie şi de depozitare, sau în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu; 

13

NORME GENERALE DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR 

EXTRAS DIN OMAI 163/2007 

Dispozitii generale 

ART. 1. Normele generale de aparare impotriva incendiilor, denumite in continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pentru constructii, instalatii si amenajari, precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere a incendiilor. 

ART. 2. Scopul prezentelor norme generale este prevenirea si reducerea riscurilor de incendii si asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor, prin masuri tehnice si organizatorice, pentru protectia utilizatorilor, a fortelor care actioneaza la interventie, a bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii. 

ART. 3. Prezentele norme generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, la lucrarile de modernizare, extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea activitatilor de aparare impotriva incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor. 

ART. 4. Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autoritatile administratiei publice centrale si locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul Romaniei. 

ART. 17. Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt: 

a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor; 

b) instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca; c) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului; 

d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului; 

e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta; 

f) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu; g) reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale; 

h) conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza; i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii; 

j) masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. ART. 18. Documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor ale operatorilor economici/institutiilor mentionate la art. 5 lit. c) trebuie sa cuprinda cel putin: 

a) planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic/institutiei; 

b) fisa obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta; 

c) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor; 

d) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.; 

e) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; 

f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate; 

g) registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu; 

14

h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul; 

i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta; 

j) lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inchiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului; k) planurile de protectie impotriva incendiilor; 

l) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei; m) evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; 

n) rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta; 

o) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice; 

p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii; 

q) grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu; r) rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente; s) programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu. 

ART. 19. Documentele si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor se actualizeaza de catre cei care le-au intocmit si aprobat, daca: 

a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora; 

b) s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora; 

c) s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii. ART. 20. (1) Prevederile art. 17 si 18 se aplica la operatorii economici si la institutiile care au un numar de salariati cel putin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru intreprinderile mici. (2) Pentru operatorii economici, institutiile si alte persoane juridice ce desfasoara activitati in domeniu reglementat de o autoritate, care nu se incadreaza in prevederile alin. (1), administratorul, conducatorul sau persoana cu functii de conducere, dupa caz, asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor prin emiterea urmatoarelor documente: 

a) instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca; b) reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului; 

c) organizarea instruirii personalului; 

d) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu; e) reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale. 

(3) Operatorii economici, institutiile si celelalte persoane juridice prevazute la alin. (2) asigura urmatoarele documente si evidente specifice apararii impotriva incendiilor: 

a) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.; 

b) avize/autorizatii de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; 

c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate; 

d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul; 

e) organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca; 

f) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice; 

g) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii; 

h) rapoartele intocmite in urma controalelor autoritatii de stat si masurile si actiunile proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu. 

Riscul de incendiu 

ART. 37. Constructiile, instalatiile si amenajarile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat, pe toata durata de viata a acestora, in cazul initierii unui incendiu, sa se asigure: 

a) estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de timp; b) limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei; 

15

c) limitarea propagarii incendiului la vecinatati; 

d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua in conditii de siguranta sau de a fi salvati prin alte mijloace; 

e) securitatea fortelor de interventie. 

ART. 38. Cerinta esentiala "securitate la incendiu" trebuie asigurata prin masuri si reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, executia si exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor, precum si privind performantele si nivelurile de performanta in conditii de incendiu ale structurilor de constructii, produselor pentru constructii, instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la incendiu. 

ART. 39. "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin: a) asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor in fazele de proiectare si executare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor si mentinerea lor la parametrii proiectati in exploatarea acestora, in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice; 

b) echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice; 

c) organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor; 

d) asigurarea interventiei pompierilor in cazul producerii unor incendii la constructii, instalatii si amenajari, precum si a altor forte de salvare a persoanelor si bunurilor. 

ART. 40. (1) Riscul de incendiu se defineste prin produsul dintre probabilitatea initierii unui incendiu intr-o situatie tehnica data si importanta estimata a pagubelor produse de incendiu. (2) Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode si proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 

(3) Riscul de incendiu se stabileste si se precizeaza prin niveluri de risc, pe zone, incaperi, compartimente, cladiri si instalatii. 

(4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc in functie de riscul de incendiu existent, de destinatia, de alcatuirea si de rezistenta la foc a elementelor de constructii. 

(5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementari tehnice specifice. 

(6) Depasirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementarile tehnice specifice, este interzisa. 

ART. 41. Satisfacerea cerintei esentiale "securitate la incendiu" pe intreaga durata de viata a constructiei, instalatiei si a amenajarii se asigura, conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice, prin masuri interdependente, privind: 

a) conformarea la foc a constructiilor; 

b) asigurarea unor compartimente de incendiu, in cadrul constructiilor, in limite normate, si a masurilor de limitare a propagarii incendiului in cadrul constructiilor/compartimentelor de incendiu; c) asigurarea stabilitatii constructiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioada de timp normata; 

d) mentinerea performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc ale produselor pentru constructii pe timpul utilizarii acestora; 

e) detectarea incendiilor in faza initiala prin sisteme si instalatii automate de detectare, semnalizare si alarmare; 

f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalatii adecvate si eficiente. 

Rezistenta, comportarea şi stabilitatea la foc a clădirilor 

ART. 48. (1) In cazul producerii unui incendiu, structura portanta principala a unei constructii trebuie sa-si mentina stabilitatea la foc, pentru a asigura: 

a) securitatea utilizatorilor pentru o perioada normata de timp, cat se presupune ca acestia raman in cladire, precum si securitatea fortelor de interventie; 

b) evitarea prabusirii cladirii; 

c) indeplinirea functiilor specifice ale produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei esentiale "securitatea la incendiu", pe perioada de timp normata. 

(2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de constructii care intra in alcatuirea structurii portante principale a cladirii se precizeaza in reglementarile tehnice specifice. 

ART. 50. Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor incendiului in interiorul si in afara incintei focarului poate fi obtinuta, in principal, prin una din urmatoarele masuri: 

16

a) asigurarea nivelurilor corespunzatoare ale performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc prevazute de reglementarile tehnice specifice pentru produsele pentru constructii; 

b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereti, plansee etc.), adaptate la utilizarea constructiei, adica la actiunea termica estimata in constructie; 

c) protejarea corespunzatoare a golurilor din elementele de separare a focului; 

d) proiectarea corespunzatoare a fatadelor pentru impiedicarea propagarii focului catre partile adiacente ale aceleiasi cladiri; 

e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt usile etanse la fum. 

f) prevederea sistemelor si a instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului; g) evacuarea fumului si a gazelor fierbinti prin sisteme adecvate; 

h) crearea de diferente de presiune intre zonele de constructie; 

i) prevederea masurilor de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc si altele asemenea; 

j) prevederea masurilor de protectie la foc pentru canalele si ghenele instalatiilor aferente constructiilor, cum sunt: sanitare, incalzire, electrice si altele asemenea. 

ART. 51 (1) Instalatiile de incalzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare si altele asemenea, aferente constructiilor si amenajarilor, precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate astfel incat: 

a) sa nu initieze incendiu; 

b) sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului; 

c) sa asigure limitarea propagarii incendiului; 

d) sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau pentru obiectele din incaperi ori adiacente acestora; 

e) suprafetele componente mari si suprafetele expuse ale subansamblurilor sa nu se poata incalzi intr-o masura inacceptabila; 

f) in cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuia si sa fie posibila salvarea persoanelor. 

(2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului si a fumului la trecerea unei instalatii de la un compartiment de incendiu la altul, se prevad masuri de protectie conform reglementarilor tehnice specifice. (3) Instalatiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate conform reglementarilor tehnice specifice.   Instructiuni proprii privind activitatea de securitatea muncii si a situatiilor de urgenta in cazul societatii - model actualizat la data de 11 Iulie 2024