Raportul anual al angajatorului

Raportul anual al angajatorului 

  valabil la 25 Iulie 2023 

Intrebare: Rog sa ne trimiteti un model de "Raport anual al angajatorului pe linie de SSM " asa cum prevede HG 1425/2006 republicata. 

Raspuns: 

Una dintre obligatiile angajatorul consta in elaborarea si prezentarea, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate in munca(CSSM) un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza in anul urmator. 

Nu exista un model tipizat al acestui raport, dar in principiu, trebuie sa faca referire la datele cuprinse in exemplul de mai jos: 

RAPORTUL S.C. _________________ 

cu privire la actiunile desfasurate in anul 20_ _ pentru imbunatatirea starii de securitate si sanatate in munca a salariatilor 

in perioda ianuarie – decembrie 20_ _ situatia securitatii si sanatatii in munca in cadrul societatii s-a prezentat astfel: 

Pentru a ridica nivelul de siguranta in cadrul S.C._______ s-a hotarât organizarea activitatii de prevenire si protectie prin infiintarea serviciului intern de prevenire si protectie la nivelul societatii. 

Pentru consilierea activitatii interne de prevenire si protectie s-a incheiat un contract de prestari de servicii cu durata de 1 an cu S.C.______(serviciu extern) societate care este abilitata in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 

De asemenea, prin decizia nr. ______________, s-a dispus infiintarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca(CSSM). 

Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor se realizeaza prin ___________ – medic specialist de medicina muncii care va prezenta anual conducerii un raport asupra starii de sanatate a personalului. 

Instruirea personalului propriu in domeniul SSM se realizeaza de catre conducatorii locurilor de munca pe baza graficelor tematice si tematicilor de instruire periodice pe domenii de activitate ale angajatilor. 

Serviciul extern S.C.__________ a elaborat si Evaluarea Factorilor de Risc pe domeniile de activitate ale angajatilor si Planul de Prevenire si Protectie. S-a elaborat pachetul de documente privind infiintarea, organizarea si buna functionare a CSSM. in cadrul activitatii organizatorice a CSSM au fost propusi 2 reprezentanti ai lucratorilor pentru absolvirea unui curs de 40 ore in domeniul SSM.

 

Conducerea societatii a monitorizat permanent gradul de securitate a angajatilor si a dispus masuri de remediere atunci cand au fost descoperite nereguli. 

De asemenea, pe parcursul anului 20_ _ s-au efectuat urmatoarele cheltuieli privind asigurarea echipamentelor individuale de protectie si pentru materiale igienico sanitare. 

EIP: lei 

Materiale igienico sanitare: lei 

Determinari de noxe lei. 

In urma determinarilor s-a concluzionat ca acestea sunt in limitele admise nefiind necesar acordarea alimentatiei de protectie. 

Pe parcursul anului, inspectorii de munca au efectuat 2 controale. Prin procesele verbale de control au fost dispuse ca masuri efectuarea de determinari de noxe, acordarea echipamentului individual de protectie conform Planului de prevenire si protectie si tnfiintarea serviciului intern de prevenire si protectie. Pentru neacordarea EIP pentru toate categoriiile de personal societatea a fost sanctionata cu 5.000 lei. 

Ca un lucru pozitiv, mentionam faptul ca nu s-au inregistrat accidentati in munca pe parcursul anului. Investitiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor continua. Acestea vor viza in primul rând imbunatatirea mediului de lucru prin dezvoltarea ergonomiei locurilor de munca. Pentru realizarea acestui scop, CSSM sub consilierea serviciului extern de prevenire si protectie va inainta conducerii spre aprobare un program anual de investitii. Scaderea costurilor de functionare a societatii pe seama reducerii gradului de securitate nu va fi permisa. 

Starea de bine la locul de munca este o conditie pentru cresterea profitului. 

Data Administrator/Director 

De retinut! 

Acest raport, avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate in munca, trebuie transmis in termen de 10 zile de la inregistrare, si inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se afla sediul social al angajatorului.