Instructiuni psi depozite
Nr. 

Crt.

INSTRUCTIUNI 

de Aparare Impotriva Incendiilor in Depozite 

Obs.

1. 

Depozitarea materialelor solide, lichide, si gazoase si a altor materiale sau  substante, precum si a deseurilor si ambalajelor se face in raport cu natura,  forma, dimensiunea, modul de ambalare si proprietatile fizico-chimice ale  acestora din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor (grupa sau  clasa de combustabilitate, tendinta de autoaprindere, autoinflamare,  explozie, comportare in contact sau in prezenta altor produse, substantele  stingatoare compatibile si eficienta la interventie in caz de incendiu etc.), cu respectarea instructiunilor producatorului si proiectantului.

 

2. 

Depozitele vor fi marcate cu inscriptii privind continutul.

 

3. 

Depozitarea se face numai pe categorii de materiale sau de produse, in  perfecta ordine, lasandu-se spatii pentru manipulare si circulatie.

 

4. 

Spatiile de depozitare vor avea precizate riscul (categoria) de pericol de  incendiu, determinata conform prevederilor reglementarilor tehnice si clasa  de periculozitate a meterialelor si substantelor depozitate.

 

5. 

Este interzisa depozitarea ambalajelor cu produse de natura necunoscuta la  un loc cu alte produse.

 

6. 

Depozitarea si manipularea materialelor si a substantelor combustibile se  face in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in  vederea indentificarii naturii, riscurilor de incendiu si a procedeelor de  stingere si de neutralizare adecvate.

 

7. 

Se interzice depozitarea in aceeasi magazie sau compartiment a  materialelor care dau nastere la reactii periculoase la incendiu si explozie  sau necesita substante de stingere incompatibile, cum ar fi:  a) recipiente de gaze sub presiune cu substante care degaja gaze toxice  sau vatamatoare, corozive si/sau radioactive, la un loc cu cele combustibile  b) substante sau materiale care degaja gaze corozive, impreuna cu  echipamente, aparataje etc. sensibile la coroziuni. 

 c) materiale ce reactioneaza periculos cu substantele stingatoare  utilizate in caz de incendiu pentru stingerea celorlalte materiale din  compartiment 

 d) substante inflamabile (vopsele, diluanti, prenandez etc.) impreuna cu  carbid sau acizi.

 

8. 

Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se  pastreaza in conditii adecvate naturii lor, luandu-se masui de control  destinate preintampinarii fenomenului de autoincalzire.

 

9. 

Materialele, substantele, produsele si obiectele de valoare sau cu risc mare  de incendiu se depoziteaza pe cat posibil in incaperi compartimente,  separate fata de restul constructiei prin elemente rezistente la foc.

 

10. 

Materialele din aceeasi grupa sau clasa de periculozitate cu forme  geometrice sau dimensiuni similare se depoziteaza in stive care vor avea  inaltimea, latimea, si culoarele de circulatie si evacuare atfel incat in caz de  incendiu sa fie posibila mainpularea lor cu usurinta, precum si accesul  personalului de interventie pentru stingere si evacuare.

      
   
  

Este interzisa depozitarea ambalajelor, a marfurilor sau a altor materiale  combustibile in vecinatatea ferestrelor si a peretilor neprotejati impotriva  focului.

 

11. 

La depozitarea materialelor solide, lichide, a gazelor si a altor substante  combustibile, precum si a ambalajelor se asigura distantele de siguranta  stabilite prin intructiuni, reglementari tehnice etc. fata de: 

 a) instalatiile, mijloacele si elementele de incalzire, precum si fata de  instalatiile, utilajele, agregatele tehnologice care functioneaza la o  temperatura mai mare decat temperatura mediului ambiant  b) capetele sprinkler (de tava sau de raft), dencere, duze de pulverizare  a apei sau de refulare a altor substante stingatoare, pentru a nu reduce  eficienta acestora 

 c) avertizoarele si detectoarele de incendiu, de orice tip 

 d) corpurile electrice si alte mijloace de iluminat sau de incalzit, astfel  incat sa nu se produca aprinderea materialelor ori a substanelor sau  deteriorarea instalatiilor si mijloacelor respective.

 

12. 

Materialele ambalate in ambalaje cu forme geometrice regulate vor fi  depozitate in stive, ordonat asezate (pentru a nu se prabusi), a caror  inaltime nu va fi mai mare de 1,5 ori latura mica a bazei.

 

13. 

In depozite, vor fi respectate distantele de siguranta fata de elementele de  incalzire si corpurile de iluminat, care vor fi de 0,9 m. De asemenea, vor fi  lasate libere caile de acces la tablouri electrice si la stingatoare.

 

14. 

Pentru delimitarea cailor de acces si evacuare, spatiile de depozitare vorfi  marcate cu o banda de vopsea alba.

 

15. 

In depozite nu se vor utiliza lampi electrice portative, precum si orice tip de  aparat electric portativ. 

 

16. 

Este interzis a se lasa deschis depozitul, in lipsa personalului de deservire a  acestuia.

 

17. 

Rafturile pe care se depoziteaza materialele combustibile vor fi din  materiale incombustibile sau materiale combustibile ignifugate.

 

18. 

In depozitele (magaziile) de materiale tehnice generale (diverse) se admite  pastrarea a maximum 200 l lichide combustibile si a 200 kg carbid, cu  respectarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru  aceste subsante (etanseitate perfecta a vaselor metalice, protejarea fata de umiditate, scule corespunzatoare, ventilare etc.)

 

19. 

In spatiile de depozitare ale materialelor si substantelor combustibile si/sau  explozive, nu se admite amenajarea de spatii pentru birouri sau de  productie. Acestea se realizeaza in incaperi separate, conform  reglementarilor tehnice.

 

20. 

Corpurile electrice de iluminat din depozitele de materiale combustibile  trebuie sa fie prevazute cu globuri de protectie si dupa caz cu armaturi  (gratare) de protectie. 

 

21. 

In depozite se interzice iluminatul cu flacara deschisa sau folosirea insalatiei electrice cu improvizatii sau defectiuni.

 

22. 

Spatiile de depozitare si caile de acces, de evacuare si de interventie se  marcheaza corespunzator, vizibil si se mentioneaza in planurile de protectie  impotriva incendiior.

 

23. 

Inaintea descarcarii la rampe sau magazii, marfurile si materialele 

      
   
  

combustibile sosite in vagoane, autovehicule etc. vor fi controlate in  vederea depistarii eventualelor focare de incendiu.

 

24. 

La depozitarea unor substante care prezinta pericol de incendiu sau  explozie deosebit, ori care se degradeaza in timp si ca urmare pot duce la  izbucnirea incendiilor sau la producerea exploziilorm se va asigura controlul  starii acestor substante conform intructiunilor producatorului si a  prescriptiilor stabilite de beneficiar.

 

25. 

In spatiile de depozitare a materialelor si/sau a substantelor combustibile  (inclusiv ambalaje) ori care prezinta in pericol de incendiu sau explozie,  precum si in apropierea acestoram este interzisa utilizarea focului deschis la o distanta mai mica de orice instalatie sau rezervor al depozitului de statiile  de pompare, rampe etc.

 

26. 

Lucrul cu foc deschis la conductele montate in canale este admis numai  dupa ce: 

 a) s-a curatat canalul pentru conducte pe o raza de minimum 10 m de  locul unde se va lucra cu foc 

 b) s-au golit si conductele vecine 

 c) conducta la care se lucreaza s-a golit, s-a purjat, s-a aerisit si s-a  blindat cu flanse oarbe.

 

27. 

Nu este permisa intrarea in depozit a mijloacelor de transport cu defectiuni  tehnice sau neprotejate corespunzator pericolului acestuia.

 

28. 

Se interzice parcarea, intretinerea si repararea mijloacelor de transport in  spatiile de depozitare, pe rampe si pe caile de acces ale acestora

 

29. 

In spatiile de depozitare fumatul este interzis, iar accesul personalului din  afara acestora este strict interzis.

 

30. 

Pe teritoriul depozitelor si in exterior, terenul va fi curatat de vegetatia  uscata, iar fata de vecinatati trebuie luate masuri de limitare a propagarii  focului, in caz de incendiu.

 

31. 

In caz de incendiu, concomitent cu actiunea de stingere se vor evacua  materialele, iar din spatiile inchise se va asigura evacuarea fumului si dupa  caz, a gazelor fierbinti.

 

32. 

Ambalajele si deseurile rezultate (lazi, capace, stelaje, talas, paie, hartie  etc.) vor fi evacuate zilnic in locurile stabilite in acest scop

 

33. 

Canalizarea apelor cu reziduri combustibile trebuie sa se faca separat fata  de canalizarea apelor menajere.

 

34. 

Dezghetarea instalatiilor, conductelor, armaturilor, ventilelor, pompelor, etc. prin care circula lichide combustibile se face numai cu abur de joasa  presiune, apa calda, nisip fierbinte sau alte mijloace care nu prezinta pericol de incendiu. este interzisa folosirea focului deschis.

 

35. 

Scurgerile de lichide combustibile se colecteaza imediat si se indeparteaza  in locuri prestabilite. Platformele betonate si nebetonate ale depozitelor se  curata de reziduri ori de cate ori este necesar.

 

36. 

Stivele de materiale vor fi astfel amplasate, incat sa se asigure o trecere  principala, cu latimea de 2 m, dispusa in directia usilor principale, iar  transversal, distante de minim 0,8 m, pentru a se inlesni transportul si  interventiile, in caz de incendiu. Aceste cai vor fi marcate cu benzi vopsite,  de culoare alba.

 

37. 

Intre stivele de materiale si peretii depozitului, se va lasa un spatiu minim, 

      
   
  

de 0,6 m.

 

38. 

La terminarea programului de lucru se deconecteaza instalatiile electrice de la reteaua de alimentare cu energie electrica.

 

39. 

Personalul de interventie in caz de incendiu, va fi echipat cu mijloacele  necesare pentru protectia cailor respiratorii si impotriva temperaturilor  inalte.

 

40. 

Pentru localizarea si stingerea incendiilor, izbucnite la spatiile pentru  depozitare, care apartin societatii, se va proceda astfel: 

a)-se va actiona asupra intregii suprafete incendiate cu apa, pulbere  sau spuma mecanica in functie de natura materialelor cuprinse de  incendiu; 

b)-se va organiza, concomitent stingerea cu evacuarea bunurilor si  persoanelor din incinta spatiului.

  VERIFICAT APROBAT ,  

 Cadru Tehnic P.S.I.